https://www.traditionrolex.com/7

 Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2011 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2011

Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2011
 
V loňském roce se podařilo zrealizovat projekty financované jak za podpory Krajského úřadu Středočeského kraje, tak financované z rozpočtu města.
 
Projekt INFO 2011 byl multifunkčním projektem, který umožnil předávání informací občanům města v průběhu celého roku. Bylo tak možné, aby městská policie vzdělávala v
sebeobraně žáky ZŠ. Pro učitele ZŠ a SŠ, policisty, strážníky a další osoby pracující s mládeží jsme připravili seminář na téma Kyberšikana a zneužívání sociálních sítí. Vydali jsme 4 čísla 2. ročníku Novin prevence kriminality, natočili jsme 4 krátká videa na aktuální témata prevence kriminality pro výuku i pro prezentaci v rámci besed a setkání, ale i pro prezentaci v místních médiích. Proběhl 9. ročník soutěže Právo pro každého pro studenty SŠ v rámci zvyšování právního vědomí mládeže. I přestože nám nebyla poskytnuta dotace v požadované výši, byl projekt realizován v maximální míře.
 
Projekt Seminář multidisciplinárního týmu SVI byl realizován jako třídenní, tvořený přednáškami s workshopy, které byly zaměřené na sociální prevenci, kriminalitu dětí a mládeže a specifickou primární prevenci.
 
Projekt Výcvikové pobyty nebyl v rámci dotačního řízení podpořen, proto došlo k realizaci jen jeho jedné části, a to výcvikového pobytu pro studenty SŠ, který byl zafinancován do výše spoluúčasti města na financování původního projektu.
 
Projekt Den bezpečí a pořádku byl realizován dne 26. 5. 2011 v mělnickém parku Podolí jako 2. ročník úspěšné akce z roku 2010. I v letošním roce prezentovali svou práci profesionálové z řad strážníků, policistů, hasičů, záchranářů a vojáků. Novinkou tohoto roku byla prezentace práce i dalších firem a občanských sdružení, které nabízejí své služby v oblasti prevence kriminality, a BESIPu. Akci navštívilo přes 1 000 účastníků.  
 
Druhým ročníkem pokračoval i projekt Přednášky ve spolupráci s Preventivně informační skupinou Policie ČR Mělník. V tomto roce byla realizována témata Trestně právní předpisy v praxi  a Aktuální drogová scéna a trestnost jednání v dané problematice.
 
Projekt Informační kampaň k prevenci krádeží – Bezpečný nákup 2011 byl jako 2.ročník realizován v době předvánočních nákupů v rámci prevence týkající se majetkové kriminality, zejména krádeží příručních zavazadel v obchodech a krádeží věcí z vozidel odstavených na parkovištích před obchodními centry. V letošním roce jsme spolupracovali s OC Kaufland, HM Tesco a SM Eva na Mělníku
 
Vyhlášený projekt Anděl strážný byl prodloužen do roku 2012, neboť stále nenašel své hrdiny, jenž bychom rádi odměnili za jejich konání.
 
V neposlední řadě byly realizovány i projekty zaměřené na seniory, a to jak žijící v zařízeních sociálních služeb ve města, tak i občany města daného věku.
 
Na konci roku 2011 bylo rozhodnuto radou města i o využití Multifunkčního hřiště Mělník – Pšovka – Dětského dopravního hřiště v rámci prevence kriminality pro rok 2012.
 
Věříme, že i pro letošní rok se nám podaří připravit zajímavý a přínosný program pro všechny věkové skupiny obyvatel města.
 
 
Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminality


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7