Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

16.11.2006, 15:52 hodin

Strážníci vyjeli do hotelu Ludmila,  kde  došlo k neshodě s hosty.  Muž a žena měli objednaný pobyt až do pátku 17.11., ale z důvodu vysoké útraty chtěla obsluha  hotelu zaplatit útratu  již dnes.  Muž a žena sdělili, že  dnes  nemají peníze.  Hlídce MP  sdělili, že  jim mají  být  zítřejšího  dne peníze přivezeny. Jelikož  lustrací bylo  zjištěno, že osoby nejsou  v  pátrání, ani  v minulosti nebyly trestány, obsluha hotelu je nucena  s   platbou  vyčkat až  do dne  odjezdu. Hlídka dále obsluhu upozornila  na  možné řešení celé věci v případě nezaplacení útraty.                    

 

17.11.2006 , 7:02 hodin

Dne   17.11.2006  v   7:02  hodin   oznámila  na  linku  156  obsluha živnostenské provozovny ADMIRÁL, že je v prostoru této pivnice problém   s hosty ukrajinské národnosti ( nechtějí místo opustit ). Na místě strážníci zjistili, že  se  dva muži a jedna žena z Ukrajiny  dožadují alkoholu,  který jim obsluha   z důvodu  podnapilosti   nehodlá  nalít. Tito hosté ovšem tvrdili, , že jim obsluha odmítá nalít kvůli jejich  národnosti.  Po dobu  prováděných úkonů  byla hlídka  MP  napadána  výše uvedenou ženou ze zaujatosti z důvodu jejich národnosti. Na základě  tohoto jednání hlídka požádala jmenovanou, aby ji následovala mimo provozovnu. V této  době  došlo k napadení ukrajinských mužů ze strany obsluhy za použití slzotvorného prostředku. Hlídka MP okamžitě poskytla  první  pomoc postižených mimo prostor pivnice. Žena z Ukrajiny se ještě vrátila do restaurace pro kávu a tam byla fyzicky opakovaně napadána dalším hostem provozovny. Z důvodu opakování útoku  hlídka použila donucovacího prostředku ( pouta), aby nedošlo k újmě na zdraví výše jmenované i ostatních osob, jakožto i jeho vlastní. V  7:35 hodin  se na místo dostavila  druhá hlídka MP z důvodu  zabezpečení veřejného pořádku. Posléze se na místo dostavila  hlídka PČR spolu s psovodem, která si na místě celou věc převzala.  Protože se stále jednalo o vyhrocenou situaci, hlídka MP byla stále na  místě  nápomocna a místo opustila při odchodu všech zúčastněných.       

 

17.11.2006, 12:00 hodin

Strážníci řešili případ krádeže v Kauflandu, kdy si muž pod bundu ukládal zboží a s ním pak prošel  pokladnou bez placení. Jednalo se o zboží v celkové hodnotě 189,-Kč. Muž z Kralup svůj přestupek uznal a dostal za něj blokovou pokutu ve výši 500 Kč.

17.11.2006, 20:35 hodin

Další muž se pokusil v Kauflandu odcizit láhev vína. Strážníci vyřešili i tento případ udělením blokové pokuty.

 18.11.2006 , 7:15 hodin

Na kameře, která monitoruje prostor sídl.Sportovní, byl spatřen na lavičce u zvláštní školy ležící muž. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o silně podnapilého muže, který  u sebe neměl žádné doklady. Vzhledem k tomu, že odmítal prokázat  svou  totožnost, byl hlídkou MP převezen na OO PČR k  prokázání  totožnosti. Jednalo se o 22letého muže z Vraňan.

 

18.11.2006, 13:56 hodin

Další kamerou byl viděn muž na autobusovém nádraží, který zde spal  na lavičce. Strážníci na místě zjistili, že muž u sebe nemá žádné doklady a hlídka muže předvedla ke  zjištění  totožnosti  předvádí  na OOPČR, kde  bylo přes cizineckou  policii je zjištěno, že je muž z Ukrajiny a 14.11.2006 obdržel rozhodnutí o opuštění republiky do 30.11.2006

 

18.11.2006, 22:25 hodin

Strážníci vyjeli na dětské  hřiště na sídliště Sportovní, kde měla rušit noční klid skupina mládeže tím, že hrála fotbal a chovala se hlučně. Strážníci kluky, kteří tu hráli fotbal upozornila na to, čeho se dopouštějí..Chlapci se omluvili s tím, že  v zápalu hry zapomněli,že je již po 22:00 hodině, poté z místa odešli.   

 

18.11.2006, 23:33 hodin

Několik mělnických občanů si stěžovala na hlučné chování  Rómů za živn.provozovnou U  Trnků, kde mají nahlas puštěné autorádio, tančí a zpívají. Strážníci na místě nikoho nenašli a jeden ze stěžovatelů jim sdělil, že poté, co Rómům řekli, že jejich chování oznámili na linku 156, z místa odešli.

19.11.2006 , 0:10 hodin

Mělnický občan si stěžoval na  velký hluk  z Pivovarské  hospody, kde probíhal  rockový koncert. Strážníci vyzvali pořadatele, aby akci ukončil ( mělo být ukončeno ve 24:00 hodin) Pořadatel akci ukončil v 0:25 hodin.

19.11.2006, 22:31 hodin

Na linku  156 zavolal muž z ulice Baráčnická, že zde stojí na chodníku kamion. Dochází k rušení nočního klidu tím, že každou  chvíli se  ve vozidle  zapíná chlazení. Hlídka na místě  hovořila   s  řidičem   (cizincem),  který   vozidlo  za  pomoci hlídky MP přeparkoval na parkoviště pro nákladní vozy. 

František Prachař, zástupce ředitele MP MělníkMěsto - z radnice