Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Dopravní nehody na Mělnicku – únor 2012
  2012 2011
Celkem DN 55 38
Úmrtí 1 0
Těžké zranění 4 0
Lehké zranění 4 4
Celková škoda 4 024 100 1 837 000

Při vyšetřování dopravních nehod odhalili dopravní policisté za uplynulý měsíc šest účastníků pod vlivem alkoholu. V měsíci únor 2011 to byly osoby dvě. Celkem rozdali policisté viníkům blokové pokuty ve výši 20 100,- Kč, což je o 11 900,- Kč více, než v roce předchozím.

Dle uvedených údajů je patrné, že meziročně počet dopravních nehod, za sledované období, vzrostl. Bohužel na silnicích našeho regionu v měsíci únor 2012 vyhasl další lidský život a dalších osm osob se při dopravních karambolech zranilo. Věřme, že v dalších statistikách, týkajících se nehodovosti na Mělnicku budou uváděna již mnohem pozitivnější čísla.Zpravodajství