Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Domov Ludmila rozšíří počet lůžek ve Vážce

V Domově Ludmila již několik let funguje akreditovaný úsek péče Vážka, kde se staráme o občany postižené alzheimerovou chorobou.

Od nového roku chceme rozšířit počet lůžek pro občany s tímto typem onemocnění.. V současné době máme k dispozici 14 lůžek, na umístění čeká  celkem 83 žadatelů.

Naším cílem je pokrýt poptávku po našich kvalitních službách. Proto celé čtvrté patro domova přebudujeme na péči o tyto klienty s demencí. Postupně se počet lůžek rozšíří o dalších 29 na celkových 43.

Obyvatelé, kteří dnes bydlí právě ve čtvrtém patře, se postupně přestěhují do pater nižších, pokud možno do stejně situovaných pokojů, a jen s jejich souhlasem.

Bližší informace o nových způsobech péče naleznou zájemci na stránkách www.ssmm.cz a na www.alzheimer.cz

 

Pavla Hýblová, ředitelka Centra seniorů MělníkMěsto - z radnice