Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Nový zákon mění způsob hrazení služeb v Domově Ludmila Mělník

Od 1.1.2007 vchází v platnost nový zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, kterým se úplně mění systém poskytování sociálních službách v ČR. Zákon se dotkne fungování Centra seniorů Mělník, pod který spadá i Domov Ludmila, Penzion a terénní pečovatelská služba.

 

Zákon ruší příspěvek na lůžko v domově důchodců, který stát rovnou poskytoval na každého občana, který zde byl umístěn. Nyní tento příspěvek dostane přímo občan, který má nárok na tzv.bezmocnost. Příspěvek poskytne stát dle rozsahu potřeb občanovi ve čtyřech stupních ( I. – 2 000 Kč, II. – 4 000 Kč, III. - 8 000 Kč a IV. – výjimečně až 11 000 Kč). Občan tyto finance dostane a sám si rozhodne, od koho si potřebnou službu objedná.

 

Prováděcí vyhláška k novému zákonu stanovuje maximální výši úhrady za pobyt a stravu v domovech důchodců takto : 160 Kč denně  za ubytování a 140 Kč za stravu. Maximálně je cenu možné navýšit až do 9 000 Kč měsíčně dle jednotlivých zařízení. Vyhláška zatím vládou není schválená, ale předpokládám, že v nejbližších dnech bude schválena tak, aby mohla od nového roku v součinnosti s novým zákonem skutečně platit.

 

Například na  Mělníku v Domově Ludmila se doposud platilo za jednolůžkový pokoj 7 077 Kč a na ty občany, kteří měli přiznanou bezmocnost, domov dostával od státu další finanční prostředky na úhradu péče. Od ledna se pro obyvatele Domova Ludmila zvýší cena ubytování  a stravování maximálně o  700,- Kč, na všech typech pokojů. Obyvatelům, kteří na úhradu mít nebudou, město částku do 15% příjmu doplní. Současně je zákonnou povinností obyvatele přiznat všechny své příjmy do vypočítávané částky, tedy nejen důchod, ale všechny své  finanční prostředky. Dle rozhodnutí Rady města Mělníka z tohoto roku budou občané platit za jednolůžkový pokoj skutečné náklady ze svých zdrojů, pokud nebudou mít na úhradu, bude jim nabídnuto umístění v levnějším pokoji.

 

Občané, kteří jsou umístěni v domově důchodců, si tedy ze svého důchodu uhradí pouze pobyt a stravu. Služby, které potřebují, si uhradí sami právě z příspěvku na péči. Jde např. o pomoc při úkonech osobní hygieny, péči o vlasy, nehty, pomoc při použití toalety, při vstávání a uléhání, při podávání stravování aj. Příspěvek na péči nesmí být použit na jiné úhrady. Vyhláška stanovuje, že 15% finančních prostředků musí občanovi z jeho příjmů zůstat na úhradu osobních potřeb, např.léků aj.

 

 V současné době je to tak, že v úhradě za pobyt byly zahrnuty i veškeré služby, které občan dostával. V domovech jsou ovšem i občané, kteří na různou formu pomoci nemají nárok, protože se sami dokáží obsloužit . Nyní mohli v rámci toho, že platili všichni stejně, čerpat služby i oni. Od 1.1.2007 ale tito občané žádný příspěvek na bezmocnost nedostanou, takže si případně služby, které budou chtít dostat, budou muset zaplatit pouze ze svých prostředků.

Ale fakultativní, (nezávazné, volitelné )úkony, jako např. masáže si budou muset všichni hradit sami.

 

V této době jedná vedení domova s jednotlivými obyvateli a jejich rodinnými příslušníky a vysvětluje jim změny, které od ledna nastanou. Začátkem prosince dostanou všichni obyvatelé Domova Ludmila k prostudování písemnou dohodu mezi nimi a Domovem. Zde bude jasně stanoveno vyčíslení jednotlivých služeb. Domov chystá  obdobný systém podrobného vyúčtování všech služeb, který mají zaveden v partnerském švýcarském městě Wetzikonu. Všichni budou mít čas se do konce roku rozhodnout, zda v domově zůstanou, či nikoliv. Dříve stát přispíval na lůžka v domovech důchodců v regionech, ve kterých měl občan trvalé bydliště, od ledna má každý možnost požádat si o pobyt a služby kdekoliv v republice.

Občanům budou služby  poskytovány na základě dohody s poskytovatelem. Rozhodnutí o umístění  dávaná doposud se ruší.

Zákon také zcela ruší penziony pro seniory. Nutnou transformaci jsme využili k rozšíření nabídky, co do výše úhrady a sortimentu volitelných služeb, tak i do počtu potřebných míst. Takže z mělnického penzionu se stane Domov Penzion, kde lidé dosáhnou na stejné služby jako v Domově Ludmila. Bydlení je zde bariérové a levnější než v Ludmile.

 

Cílem tohoto nového zákona je to, aby  občané, kteří mají nárok na příspěvek na péči (bezmocnost) např. v prvním stupni, mohli zůstat doma a pokusili se péči zvládnout za podpory rodiny, případně využívali pouze služby nabízené v rámci dostupného regionu. Je prokázáno, že pro zdraví a pohodu každého člověka je nejdůležitější domácí prostředí. Kde člověk zůstane i déle soběstačný, prostředí ho motivuje k činnostem, které by v domově pro seniory dělat nemusel.  Často tak převládne u obyvatel, kteří by i některé činnosti zvládli sami, postoj, platím si to, tak ať se o mě postarají, což se ale od ledna zásadně mění. Jak už bylo řečeno, občané, kteří příspěvek na péči nedostanou, si tuto službu budou muset zaplatit ze svých prostředků.

 

Veškeré dotazy k této problematice zodpoví v běžné pracovní době  paní Šárka Petřinová, DiS.,vedoucí střediska sociální práce, tel. 605 231 904, a paní ředitelka Centra seniorů Mělník paní Pavla Hýblová, tel.605 231 900.

 

Pavla Hýblová, ředitelka Centra seniorů Mělník


Město - z radnice