Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vydejme se správnou cestou

Vydejme se správnou cestou,   tak se jmenuje kurz, který uspořádal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník pro dívky ze sociálně  znevýhodněného prostředí. Kurz probíhal v zasedací místnosti městského úřadu v říjnu a listopadu 2006. Uskutečnila se čtyři setkání, kterých se zúčastnilo 18 dívek ve věku 13-15 let ze Základní školy speciální a ZŠ praktické v Mělníku.

Pracovnice odboru zajistily lektorky, které dívky seznámily s problematikou svých oborů, s úskalími, se kterými se na cestě životem mohou dospívající potkat,  a jak se nežádoucích jevů vyvarovat.

Kurz zahájila PhDr. Frycová, která se ve svém bloku zaměřila na partnerské vztahy, jejich vývoj a na kritéria výběru životního partnera; prostor dostaly i  psychohry se zaměřením na sebepoznání s následnou reflexí pocitů.

MUDr. Řezáčová, gynekoložka, vysvětlila dívkám změny v období dospívání, poučila je o nutnosti chovat se zodpovědně a uvážlivě v pohlavním životě, upozornila  na možné následky nezodpovědného jednání a doporučila jim, jak se mají chovat v budoucnu v rolích dospělých žen.

MUDr. Uhrová, dětská lékařka a primářka gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice, zase děvčatům vysvětlila hlavní zásady péče o děti, zejména novorozence a děti útlého věku. Poučila dívky, kdy je nejvhodnější doba pro těhotenství a mateřství, jak se mají chovat v těchto obdobích, aby porodily zdravé dětí a byly jim dobrými matkami.

Lektorky z občanského sdružení Ochrana nenarozeného života, které vedou v Praze poradnu pro ženy a dívky, směřovaly svou  besedu do oblasti nežádoucího otěhotnění a s tím spojených dalších rizik, velmi podrobně seznámily dívky s antikoncepčními prostředky a opět zdůraznily potřebu respektování zdravého psychosomatického a sexuálního vývoje.

Nepodařilo se nám bohužel zajistit lektora, který by dívkám objasnil důležitost vzdělání a podělil se s nimi o svou motivaci k následnému uplatnění v zaměstnání. Oslovili jsme za tímto účelem pracovníka „Sdružení romských studentů“  v Praze. Bohužel, pro účast na jiných aktivitách nám nemohl vyhovět. Snad příště.

Poslední akcí kurzu byla návštěva Dětského domova pro děti od narození do šesti let v Kladně. Děvčata si prohlédla zařízení, seznámila se s dětmi, které zde z různých důvodů tráví své nejútlejší dětství. Děvčata besedovala s ředitelkou domova, dozvěděla se, jak  dětský domov funguje, jak se tam dětem daří, jaké jsou možnosti umístění dětí v náhradních rodinách apod. Návštěvou dětského domova mohla děvčata  poznat, jak žijí děti nechtěné a svými rodiči do dětského domova odložené.

O absolvování kurzu  Vydejme se správnou cestou  obdržela děvčata osvědčení.

Domníváme se, že uspořádaný kurz splnil svůj účel. Dívky se aktivně zajímaly o nabídnutá témata, získaly řadu informačních letáků k probíraným tématům a zejména důležité informace a rady pro život.

Chceme tímto poděkovat i všem lektorkám, které se do našeho kurzu zapojily a děvčatům předaly tolik potřebné informace.

 

Anna Zappová,  PhDr. Frycová


Město - z radnice