Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Základní informace pro pěstitele révy vinné a výrobce vína

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, dále jen ÚKZÚZ  vede Registr vinic, který je stanoven zákonem 321/2004 Sb. Registr obsahuje data o vinicích, pěstitelích révy vinné a producentech vína. Veškeré změny ve výše uvedených datech je  nutné oznámit na ÚKZÚZ do 30. dnů, ode dne jejich vzniku.

Pěstitelé a producenti vín jsou povinni podávat každoročně následující prohlášení:

Prohlášení o zásobách - podávají producenti moštu, vína (ti, kteří podávají prohlášení o produkci) a obchodníci s vínem, do 10. září. Údaje se týkají zásob, které jsou skladovány k 31. červenci ze sklizně běžného roku i roků dřívějších. Prohlášení nepodávají obchodníci (s ročním obratem do 100 000 l včetně) a koneční spotřebitelé.

 

Prohlášení o sklizni - podává každý producent vinných hroznů (ten kdo sklízí- pěstitel) do 10. prosince. Údaje se týkají poslední sklizně k 30. listopadu běžného roku.

 

Prohlášení nepodávají:       

a) pěstitelé, jejichž celková plocha vinic je menší než 10 arů a kteří žádnou část své sklizně nebudou v žádné formě uvádět na trh

b) producenti hroznů, kteří sami zpracovávají veškerou sklizeň hroznů na víno nebo si jej nechávají zpracovávat na svůj účet – podávají prohlášení o produkci.

c) pěstitelé , jejichž celková produkce hroznů je určena ke konzumu, k sušení nebo konzervaci moštů.

Prohlášení o produkci - podává každý producent moštu a vína do 10. prosince.

Údaje se týkají poslední sklizně k 30. listopadu.


Nepodávají producenti moštu a vína:

a) kteří vyrobí méně než 1000 l vína, které nebude v žádné formě uváděno na trh

 

Seznam kontaktních míst pro vyzvednutí prohlášení:

Městský úřad Mělník – živnostenský odbor, Školní statek Mělník, Obecní úřad Velké Žernoseky, Agrofrukt Kamýk - Klášterní vinné sklepy Litoměřice, ÚKZÚZ – Praha Motol

 

Kontakt:           ÚKZÚZ,Registr vinic

                        671 81 Oblekovice 16

                                                tel.: 515 304 120, fax. 515 304 112

                                                                                                                    www.ukzuz.cz                             

Ing. Ivo Tomášek, Ing.Vojtěch Mrňa


Město - z radnice