https://www.traditionrolex.com/7

 Technické služby jsou na zimu připraveny | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Technické služby jsou na zimu připraveny

Mezi nejdůležitější činnosti TS patří zimní údržba komunikací, protože pokud by nebyla provedena včas a kvalitně, je ohrožena bezpečnost chodců a motoristů a samozřejmě sjízdnost a schůdnost komunikací ve městě.

 

Základním dokumentem, kterým se řídí, je Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období.Tento dokument schvaluje RM a obsahuje mimo jiné informaci o tom, v jakém pořadí se jednotlivé komunikace (ulice, chodníky, schodiště atd.) ošetřují, do kolika hodin je nutné, aby  byly ošetřeny, způsob ošetření, použitý materiál, použitá mechanizace a personální zajištění mechanizačních prostředků a dispečerské služby.

Pohotovost k zimní údržbě se řídí stavem počasí, pravidelně je zajišťována od 1.12. do 15.3. V případě potřeby je nařízená i mimo tento termín. Do pohotovosti je zařazen vždy jeden dispečer a obsluha mechanizmů pro zimní údržbu. Pohotovost je zajišťována v mimopracovní dobu ve všedních dnech a o sobotách a nedělích 24hodin.

Vybavení technických služeb mechanizací pro zimní údržbu není dostatečné. Pro údržbu vozovek máme následující  stroje :  Mercedes –unimog a Renault midlum, které jsou vybaveny sypacími nástavbami a čelní šikmou radlicí, dále dva traktory Zetor se závěsnými radlicemi. Údržba chodníků je prováděna strojem Multicar se sypačem a čelní radlicí. Další Multicar nemá uvedené nástavby, takže se z něj provádí ruční posyp, stejně jako z automobilu Avia. K posypu chodníků je rovněž připravený sypač Unikom, který bohužel nemá radlici a protože se jedná o stroj, který byl nakoupen jako prototyp, nelze ani radlici pořídit. Mimo automobilu Renault se jedná o stroje staré kolem 10let, takže hrozí nebezpečí vysoké poruchovosti.

Jako prvořadý úkol je proto pořízení dalšího stroje pro ošetřování chodníků, který by svými adaptery byl schopný zajišťovat zároveň i letní čištění chodníků. Tento stroj jsme zařadili do návrhu rozpočtu pro příští rok.V případě zimní kalamity máme předběžně sjednanou výpomoc mechanizací okolních zemědělců.

V areálu TS je připraveno přes 300t posypové soli a dostatek inertního materiálu. Předzásobení posypovým materiálem bylo provedeno v letních měsících, kdy je příznivější cena než v zimě.

Všichni pracovníci TS jsou připraveni věnovat zimní údržbě komunikací maximální úsilí, aby byly vozovky a chodníky včas a kvalitně ošetřeny ke spokojenosti občanů Mělníka. 

 

    Ing.Oldřich Schindler, ředitel TS města Mělníka



Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7