Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Blatečtí hasiči jsou úspěšní při čerpání krajských dotací


 

Na mělnicku registrujeme mnoho občanských sdružení, které působí na poli požární ochrany. Dnes se chci zmínit o jednom z nich, a to o Sboru dobrovolných hasičů Mělník-Blata.

V roce 2011 byl tento sbor úspěšný se svojí žádostí o krajskou dotaci s projektem „Soptík radí, sportuje a vzdělává se“ a obdržel příspěvek na svou činnost ve výši 15 tisíc korun.

Sbor se rozhodl v projektu pokračovat i v roce 2012. Požádal Středočeský kraj o dotaci a uspěl. Letos, na pokračování projektu „Soptík radí, sportuje a vzdělává se II. díl“, obdržel 18 tisíc korun.

Dovolím si blíže představit tento projekt. Projekt probíhá od ledna do prosince příslušného roku a po tuto dobu sbor pořádá nebo se účastní, jak samotný název napovídá, různých vzdělávacích nebo sportovních akcí pro děti a mládež, ale i dospělé. Zmíním například  účast členů sboru na školení první pomoci a požární prevenci, dále účast našich členů na sportovních akcích místního, okresního, krajského ale i republikového významu. V letošním roce se projekt rozšířil o snahu důstojně oslavit  90. výročí založení  SDH Mělník – Blata, které se bude konat 9.6.2012 u požární zbrojnice. Na oslavy jsou pozváni i zástupci družebních německých hasičů z města Oranienburg-Sachsenhausen.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že podpora občanských sdružení je velice přínosná. Přispívá ke zkvalitnění činnosti občanských sdružení a tím i společenského života občanů našeho regionu.

 

Pavla Urbanová, starostka SDH Mělník-Blata