Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Blatečtí hasiči jsou úspěšní při čerpání krajských dotací


 

Na mělnicku registrujeme mnoho občanských sdružení, které působí na poli požární ochrany. Dnes se chci zmínit o jednom z nich, a to o Sboru dobrovolných hasičů Mělník-Blata.

V roce 2011 byl tento sbor úspěšný se svojí žádostí o krajskou dotaci s projektem „Soptík radí, sportuje a vzdělává se“ a obdržel příspěvek na svou činnost ve výši 15 tisíc korun.

Sbor se rozhodl v projektu pokračovat i v roce 2012. Požádal Středočeský kraj o dotaci a uspěl. Letos, na pokračování projektu „Soptík radí, sportuje a vzdělává se II. díl“, obdržel 18 tisíc korun.

Dovolím si blíže představit tento projekt. Projekt probíhá od ledna do prosince příslušného roku a po tuto dobu sbor pořádá nebo se účastní, jak samotný název napovídá, různých vzdělávacích nebo sportovních akcí pro děti a mládež, ale i dospělé. Zmíním například  účast členů sboru na školení první pomoci a požární prevenci, dále účast našich členů na sportovních akcích místního, okresního, krajského ale i republikového významu. V letošním roce se projekt rozšířil o snahu důstojně oslavit  90. výročí založení  SDH Mělník – Blata, které se bude konat 9.6.2012 u požární zbrojnice. Na oslavy jsou pozváni i zástupci družebních německých hasičů z města Oranienburg-Sachsenhausen.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že podpora občanských sdružení je velice přínosná. Přispívá ke zkvalitnění činnosti občanských sdružení a tím i společenského života občanů našeho regionu.

 

Pavla Urbanová, starostka SDH Mělník-Blata