Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Muzeum M

Uzavírka

Od  3.4.2012 do 12.4.2012 bude zcela uzavřena místní komunikace ul. Nad Kamennými závorami v místě podjezdu pod silnicí I/9 k.ú. Mělník, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací při bourání a výstavbě opěrné zdi.

Objížďka povede po této trase : ul. Jílová, Strážnická, Českolipská Nad Kamennými závorami a zpět.Město - z radnice