Tip: Vyplňte svůj mobil ve Vašem profilu. Tento údaj nebude zveřejněn, ale umožní Vám v budoucnu využít SMS služeb Mělníčku!
Bowling Ludmila 2017

Uzavírka

Od  3.4.2012 do 12.4.2012 bude zcela uzavřena místní komunikace ul. Nad Kamennými závorami v místě podjezdu pod silnicí I/9 k.ú. Mělník, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací při bourání a výstavbě opěrné zdi.

Objížďka povede po této trase : ul. Jílová, Strážnická, Českolipská Nad Kamennými závorami a zpět.Město - z radnice