Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Revitalizace náměstí Míru v Mělníku byla ukončena

 

Dne 15. 6. 2010 byla na Úřad Regionální rady Střední Čechy předložena žádost o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace náměstí Míru Mělník. Žádost byla po kontrole schválena Výborem regionální rady a dne 8. 12. 2010 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Cílem projektu bylo dořešit poslední část nezrevitalizované plochy historického jádra města, a sice náměstí Míru. Realizace projektu probíhala od května 2011 do ledna 2012. Výstupem projektu jsou revitalizované plochy povrchů na rozloze 0,74 ha. V souvislosti s revitalizací povrchů proběhla realizace přeložek inženýrských sítí, byl kompletně obnoven mobiliář v řešené lokalitě, obnovena zeleň a upraveno zakrytí studny. Celkové náklady činí 24,4 mil. Kč z toho uznatelné náklady dosahují 22,5 mil. Kč. Dotace dle smlouvy je 71,65 % z uznatelných nákladů. Město Mělník by tedy mělo celkově obdržet 16,1 mil. Kč. V měsíci březnu 2012 byla podána závěrečná zpráva a požádáno o proplacení zbylé části dotace ve výši cca 3,4 mil. Kč na účet města. V průběhu předchozích dvou finančních etap přišlo na účet města 12,7 mil. Kč. Slavnostní ukončení projektu je plánováno na měsíc květen 2012.
 
Ing. Pavla Veverková, euromanažerka


Město - z radnice