Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Příroda

Máchův kraj - první doložené rozmnožování vlků v Čechách po více než 100 letech


 

Máchův kraj - první doložené rozmnožování vlků v Čechách po více než 100 letech

Příroda Napsat komentář | » číst dál

Kokořínsko se mění na Kokořínsko – Máchův kraj


Kokořínsko se mění na Kokořínsko – Máchův kraj

Nařízením vlády ze dne 9. dubna 2014 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj, s ohledem na nutné legislativní kroky je toto nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů až 28. srpna s účinností od 1. září. Bylo tak dovršeno mnohaleté úsilí, aby se na mapu chráněných krajinných oblastí České republiky dostalo další přírodovědně cenné území (naposledy se tak stalo vyhlášením CHKO Český les v roce 2005). Nová část CHKO, Máchův kraj, jehož název byl zvolen na základě doporučení zástupců samospráv, se rozkládá na území o ploše 136 km2. Orientačně jej lze vymezit přibližně linií mezi sídly Doksy-Jestřebí-Zahrádky-Srní-Zákupy-Hradčany-Kuřívody-Bělá pod Bezdězem-Bezděz, hranice se až na výjimky vyhýbá zastavěnému území, velká část území byla součástí vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Na území Máchova kraje se nachází národní přírodní rezervace Novozámecký rybník, Břehyně-Pecopala, Velký a Malý Bezděz, národní přírodní památky Swamp a Jestřebské slatiny a další přírodní rezervace a památky. V rámci přípravy soustavy Natura 2000, tedy oblastí chráněných na základě legisklativy EU, byla na většině plochy vyhlášena ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a nejrozsáhlejší evropsky významná lokalita Jestřebsko-Dokesko. Vyhlášení CHKO Kokořínsko – Máchův kraj tak zpřehlední a zefektivní ochranu přírody v regionu.

Příroda Napsat komentář | » číst dál

Prosincová duha nad Mělníkem


K předvánočnímu času se moc nehodí, ale byla parádní!

Příroda 1 komentář | » číst dál

Bobr nebo ondatra? Vydejte se poznávat přírodní krásy Mělníka!

BOBR NEBO ONDATRA?
Regionální muzeum Mělník vyhlašuje přírodovědnou soutěž!
Pro září a říjen Regionální muzeum Mělník připravilo poprázdninovou přírodovědnou soutěž pro obyvatele i návštěvníky Mělníka všech věkových kategorií!
Motto soutěže je: Vydejme se na místa, kam bychom se možná jinak nikdy nepodívali… Víte, kde se v Mělníku dají pozorovat orli mořští či kolik je v Mělníce památných stromů? Soutěžte s námi!
Příroda Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Výlet za orchidejemi Mělnicka se vydařil.


V sobotu 2.6.2012 pořádala Správa CHKO Kokořínsko cyklovýlet za vzácnými mokřadními rostlinami na Mělnicku. Výlet začal krátkým představením programu ještě na místě srazu na Mělníku a pak už se dvacítka  nadšenců vydala na kole směrem na Všetaty. Trasa vedla přes tzv. Turbovický hřbet až k přírodní rezervaci Všetatská černava. Pro mnohé byla překvapením informace, že tato vyjímečná lokalita vznikla vlastně rukou člověka – při výstavbě náspů pro železniční tratě. Viděli jsme kriticky ohroženou mařici pilovitou, vzácnou šášinu rezavou a podařilo se nám najít i jeden kvetoucí exemplář vstavače bahenního.

Příroda 3 komentáře | » číst dál

Ohlédnutí za „výročním“ rokem CHKO Kokořínsko


V roce 2011 slavila chráněná krajinná oblast Kokořínsko 35 let své existence. V průběhu roku jsme pořádali řadu akcí pro veřejnost – slavnostní otevření naučné stezky Beškovský les, cyklistický výlet „Na kole ptačí oblastí“ aj.  Oslavy vyvrcholily v měsíci říjnu velkou interaktivní výstavou v Regionálním muzeu Mělník s názvem „Ochrana přírody v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko“. Ve velkém sále muzea se mohli návštěvníci seznámit s živými zástupci živočichů a rostlin, postavit si původní roubenou chalupu nebo se pokochat pohledem na model skalního útvaru „Pokličky“. Výstavu shlédlo více než 1500 návštěvníků a veřejností byla hodnocena velmi kladně.

Příroda Napsat komentář | » číst dál

Výstava o ochraně přírody v CHKO Kokořínsko se těší velikému zájmu.


Výstavu pořádanou k 35. výročí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko navštívilo v Regionálním muzeu Mělník doposud už více než 1200 návštěvníků. Na první pohled ve výstavním sále upoutá model původní roubené chalupy, kterou si mohou návštěvníci rozebrat a zklusit znovu postavit. Tradiční skládání trámů „na rybinu“ si návštěvník vyzkouší prostřednictvím jednoduché stavebnice z několika trámků. Výstavu zpestřují terária s živými zástupci z řad obojživelníků a velké akvárium s rybami, raky a měkkýši. Na drobného chráněného živočicha vrkoče bažinného se můžete podívat pomocí mikroskopu a své znalosti o ochraně přírody pak vyzkoušet prostřednictvím interaktivního programu v počítači. Celému výstavnímu sálu dominuje monumentální model známého pískovcového útvaru – pokličky. Vystoupat k němu můžete na galerii, kde máte možnost seznámit se s horninami typickými pro oblast Kokořínska. Oblíbenou zábavou je průchod nočním Kokořínským dolem, kde návštěvníci hledají houkající sovy. Celá výstava je doplněna naučnými panely, které seznamují veřejnost se základními principy a činnostmi v oblasti ochrany přírody v ČR.

Příroda Napsat komentář | » číst dál

Ministerstvo životního prostředí oznámilo návrh na vyhlášení CHKO Kokořínsko - Máchův kraj


Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech rozesílá oznámení o návrhu na rozšíření chráněné krajinné oblasti Kokořínsko o část Dokeska s novým názvem CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. V oblasti se vyskytuje 96 zvláště chráněných druhů rostlin a 163 zvláště chráněných druhů živočichů.

Příroda 8 komentáře | » číst dál

Nabídka koček v útulku Mělník

Přinášíme vám aktuální nabídku mělnického zvířecího útulku, s fotografiemi a popisem jednotlivých zvířat. V případě zájmu neváhejte a rovnou kontaktujte útulek. 

Příroda Napsat komentář | » číst dál