Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Trio interier

Město Mělník provede rekonstrukci zastávek městské hromadné dopravy

Špatný technický stav některých zastávek městské hromadné dopravy vedl město Mělník k podání žádosti o poskytnutí podpory na jejich rekonstrukci do Regionálního operačního programu Střední Čechy. Žádost úspěšně prošla schvalovacím procesem poskytovatele dotace. Celkem bylo vybráno 39 zastávek, které budou v rámci projektu opraveny. Projekt byl zahájen na začátku července, kdy započala výroba kovových konstrukcí. Stavební práce, osazování konstrukcí na jejich místo se předpokládá od srpna do konce října 2014.

V rámci projektu budou opraveny zastávky: Blata, Fibichova, Chloumecká, Chloumek, Chloumek – kulturní dům, Chloumek - MŠ, Chloumek - pohostinství, Italská, Mladoboleslavská, Mlazice – kamenný šraňk, Mlazice - u závor, Neuberk, Podolí - nemocnice, Podolí - pivovar, Poliklinika, Pšovka, Samoty, sídliště, Tyršova, u hřiště, u jatek, Vehlovice, Zádušní, závod Loděnice, Rousovice.

Cílem projektu je zvýšením kvality poskytované veřejné služby  a podpora jejího využívání. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 4,7 milionu a částkou přesahující 3,7 milionu se na nich bude podílet Regionální operační program Střední Čechy, poskytovatel dotace.

Bc.Lukáš Kuda, euromanažer MÚ MělníkMěsto - z radnice