https://www.traditionrolex.com/7

 Co dělat, když... | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Co dělat, když...

Návody na řešení životních situací.

EET : Rozšíření úředních hodin pro vydávání autentizačních údajů


Finanční úřad pro Středočeský kraj, sekce Územní pracoviště v Mělníce, oznamuje daňové veřejnosti, že v období od 13. 2. 2017 do 28. 2. 2017 rošiřuje úřední hodiny na Územních pracovištích v Mělníce, Kralupech nad Vltavou a v Neratovicích takto:

Co dělat, když... 12 komentáře | » číst dál

Evidence tržeb - vydávání autentizačních údajů


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, oznamuje podnikatelům, že v termínu 21. 11. 2016 až 2. 12. 2016 budou upraveny úřední hodiny takto:

Pondělí - čtvrtek                   8.00 hodin - 18.00 hodin

Co dělat, když... Napsat komentář | » číst dál

Vybavení kuchyně 21.století

     Známe je všichni. Reklamní letáčky vykukující z poštovních schránek. Nabízejí plastová okna, výhodné půjčky peněz a kdoví, co všechno ještě. Mezi nimi jsou ale i takové, které zvou na výlet. Na výlet za velmi málo peněz nebo dokonce zdarma. Zejména pro seniory je taková nabídka velmi lákavá. Setkání s přáteli, vytržení z šedi všedních dní, idyla. Na výlet se přihlásí a těší se na krásně prožitý den. Ovšem v dnešní době není nic zadarmo. Takové výlety bývají spojeny s povinnou účastí na prezentaci výrobků. Některé firmy dnes už zámek či oběd vynechávají a sváží klienty z celé republiky už výhradně jen na prezentace.

Co dělat, když... Napsat komentář | » číst dál

Základní informace pro žadatele o zbrojní průkaz a jejich současné držitele


Chci se stát držitelem zbrojního průkazu, co mám dělat?

      Podat na odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, příslušné dle Vašeho trvalého pobytu přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. Zkouška se skládá z teoretické části, praktické části a střelby. S termínem a místem zkoušky bude žadatel seznámen přímo na příslušném oddělení (zkouška se uskuteční na vybrané střelnici, za přítomnosti akreditovaného zkušebního komisaře). Po obdržení osvědčení o odborné způsobilosti si na příslušném, výše uvedeném odboru Policie ČR podat žádost o vydání zbrojního průkazu, spolu s osvědčením o odborné způsobilosti, posudkem od praktického lékaře, dvěma fotografiemi a kolky (za každou požadovanou skupinu je kolek 500,- Kč).
 
Končí mi platnost zbrojního průkaz a chci dobu platnosti prodloužit, jak postupovat?
 
     Ve lhůtě dva až šest měsíců před skončením platnosti podat na příslušném odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Žádost o vydání zbrojního průkazu – nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu (přesný název formuláře), spolu s posudkem od praktického lékaře, dvěma fotografiemi, kolky ( u žádostí o vydání nového zbrojního průkazu podaných 3-6 měsíců před skončení doby platnosti zbrojního průkazu, činí správní poplatek 300,-Kč. U žádostí podaných méně než dva měsíce před uplynutím doby platnosti stávajícího zbrojního průkazu, držitel uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč, za každou požadovanou skupinu. Správní poplatek se hradí v kolcích). Dále žadatel předloží k fyzické kontrole zbraně, průkazy zbraní a zbrojní průkaz, žadatelé se skupinou C ( k loveckým účelům) i lovecký lístek.
Co dělat, když... Napsat komentář | » číst dál

Jízda autem v podzimním počasí

Tak jako každý rok, přechází letní měsíce do podzimních a s tím jsou spojené změny počasí. Dny se nám zkracují a klima se stává chladnějším. To sebou nese i nové požadavky na řidiče a jeho vozidlo. Samotný příchod k našemu vozidlu, může být plný překvapení. Máme na mysli např. tvořící se námrazu na vozidlech. Řidič tak musí počítat s určitým zdržením při čištění okének svého automobilu. A pokud je řidič zvyklý vstávat na poslední chvíli, dostává se do časového presu. Ten řeší každý po svém. Některý řidič vozidlo řádně očistí, ale pak pospíchá a riskuje. Všichni také známe šoféry, kteří spíš připomínají tankisty, ti totiž pouze setřou část předního okna, nemluvě o dalších oknech a světlometech. Následně doufají, že se led na oknech rozpustí při samotné jízdě. Jenže tento řidič nemá z vozidla náležitý rozhled, navíc se vozidlo v zimních měsících ohřívá pomalu. Hrozí tak kolize s jiným automobilem nebo chodcem, kterého při jízdě přehlédne.

Co dělat, když... 1 komentář | » číst dál

Získání zbrojního průkazu

V měsíci říjnu jsme se v našem informačním a preventivním cyklu rozhodli přiblížit Vám specifikace týkající se získání zbrojního průkazu, povinností držitelů zbrojních průkazu a dalších skutečností. Proto přinášíme několik informací a rad, jak se má držitel zbrojního průkazu chovat:

Co dělat, když... 4 komentáře | » číst dál

Jak se zachovat při pohřešování osoby

V životě se může odehrát spousta situací, na které nemusíme být stoprocentně připraveni. Jednou z nich a bohužel policisty velmi často řešenou je okamžik, kdy je jim oznámeno pohřešování osoby. Může se jednat o dítě, osobu dospělou, seniora, mnohdy o osobu fyzicky nebo duševně dlouhodobě nemocnou. Po takovém oznámení začíná souboj s časem, během kterého policisté nehledí na hodiny, vynaloženou energii a snaží se ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, médii a spoluobčany pohřešovanou osobu co nejdříve nalézt.
Co dělat, když... Napsat komentář | » číst dál

Co dělat, když….


V letních měsících, kdy je čas rekreace a mnozí z nás svůj volný čas tráví na dovolených, ať tuzemských nebo zahraničních, zůstávají naše domovy dočasně prázdné a zvyšuje se riziko, že pachatelé majetkové trestné činnosti tohoto stavu zneužijí a neoprávněným zásahem naruší soukromí a majetková práva občanů. Proto je dobré mít na paměti několik základních pravidel, jak se bránit před nájezdy podobných výtečníků a ochránit tak své byty a domy. Zde jsou alespoň základní z nich:

Co dělat, když... Napsat komentář | » číst dál

Jak chránit svůj majetek před nenechavci na koupalištích

Nastal čas prázdnin a letních dovolených. Mnozí z nás budou volné chvíle s tím spojené trávit na koupalištích nebo u přírodních vodních nádrží. Na těchto místech lidé hlavně odpočívají, přičemž dochází ke ztrátě koncentrace a přestáváme být ostražití, čehož mohou využít osoby páchající majetkovou trestnou činnost. I v této době je dobré mít na paměti několik základních pravidel, jak se bránit pře nájezdy podobných výtečníků.

Co dělat, když... 1 komentář | » číst dál

https://www.traditionrolex.com/7