https://www.traditionrolex.com/7

 Mělníček.cz | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělníček.cz

o serveru, o jeho tvorbě

Podmínky použití služeb portálu Mělníček.cz

Podmínky použití služeb portálu Mělníček.cz (dále jen podmínky použití)

Věnujte, prosím, pozornost následujícím podmínkám použití služeb:

 • Služba Mělníček.cz (dále jen služba) je bezplatná služba, umožňující komukoliv založit si vlastní účet/profil na portálu http://melnicek.cz (dále jen portál), publikovat na portálu články a další typy příspěvků, číst obsah.
 • Provozovatel služby (dále jen provozovatel) nenese odpovědnost za obsah vámi (dále jen uživatel) zaslaných článků a dalších typů příspěvků.
 • Provozovatel služby prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost, dostupnost a bezpečnost služby.
 • Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služby, její nedostupností či únikem informací.
 • Používáním služby se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na portálu (Na adrese www.melnicek.cz a jejich podadresářich. Vyjma poddomén, které slouží jiným projektům).
 • Provozovatel nedává žádné záruky funkčnosti ani dostupnosti služby, rovněž neodpovídá za případné škody vzniklé používáním služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek použití a to i bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel pro registraci vyžaduje pouze zadání uživatelského jména a platné e-mailové adresy. Tuto adresu provozovatel nevyužije k rozesílání nevyžádané pošty ani nepředá třetí osobě. Provozovatel bude zasílat uživatelům informace pouze v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služby.
 • Uživatel služby svou registrací stvrzuje, že nebude této služby využívat k šíření rasové či národnostní nesnášenlivosti nebo k jiným účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo, že takový článek či příspěvek ze služby bez náhrady a bez předchozího upozornění uživatele odstraní.
 • Uživatel svou registrací stvrzuje, že nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit články či příspěvky, které znevažují či pomlouvají pověst a dobré jméno služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady, bez varování a bez nároku na jakoukoli kompenzaci odmítnout konkrétnímu uživateli poskytování služby. Důvody odmítnutí provozovatel nesděluje. Odmítnutí nezakládá žádné právní nároky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit účty, které jsou déle než tři měsíce neaktivní (tzn. na které se nikdo nepřihlásil déle než tři měsíce).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit články či příspěvky, které nemají žádný nebo minimální původní obsah a převažují na nich cizí materiály, zkopírované nebo vkládané.
 • Uživatel svým souhlasem s těmito podmínkami prohlašuje, že bude služby využívat v souladu s dobrými mravy, tj. zejména:
  • nebude úmyslně přetěžovat server,
  • nebude používat více než jednu identitu (uživatelský účet),
  • nebude server využívat k zasílání SPAMU,
  • nebude službu využívat k šíření pornografie či jakéhokoliv obsahu, který je v rozporu se zákonem, nelegálního software nebo k nelegálnímu šíření autorských děl.

Komerční využití služeb serveru (uveřejňování reklamních informací, uveřejňování odkazů a upoutávek na komerční služby, uveřejňování inzerátů realitních kanceláří, uveřejňování obsahu, který slouží ke komerčnímu zviditelnění podnikání uživatele či jiných subjektů, dále pak vloženou reklamou třetích stran jako jsou affiliate programy či platby za odkazy apod.) je podmíněno použitím služby Komerce (dále jen Komerce) a jejími zvláštními podmínkami.
Podmínky využití služby Komerce nejsou veřejné a podléhají smluvnímu vztahu mezi provozovatelem služby a jiným subjektem. V případě zájmu o využití Komerce nás kontaktujte na e-mailové adrese komerce@melnicek.cz.

Uživatel svým souhlasem s těmito podmínkami použití prohlašuje, že se bude zdržovat uveřejňování jakýchkoliv komerčních informací bez předchozího souhlasu redakce či mimo službu Komerce.

Provozovatel v žádném případě neručí za obsah článků a příspěvků pocházejících od uživatelů. Zodpovědnost za veškeré články či příspěvky, obrázky a další obsah nese uživatel.

Listopadové novinky na Mělníčku

O váš mělníček se stále staráme a snažíme se ho pomaličku (co nám volný čas dovolí) vylepšovat. Proto jste si právě dnes jistě všimli několika změn.

Mělníček.cz 2 komentáře | » číst dál

Návod na použítí nažehlovačky

1. položit tričko, mikinu, kalhoty, kšiltovku (jen ti šikovnější!) na žehlící prkno nebo jinou rovnou plochu

2. nažehlovačku umístit na požadované místo tak, aby nápis byl čitelný (tj. průhledná - přenášecí fólie = vrstva nahoře, nápis vrstva pod ní, tričko vrstva pod nápisy)

Mělníček.cz 10 komentáře | » číst dál

Nažehlovačky Mělníček.cz

Oblíbili jste si server mělníček.cz a chcete ho podpořit a ukázat ostatním, že jste na Mělníku rádi?
Nabízíme vám možnost koupit si nažehlovací loga mělničku v barvách černé, bílé a oranžové.

Mělníček.cz 4 komentáře | » číst dál

https://www.traditionrolex.com/7