Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček.cz

o serveru, o jeho tvorbě

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ


Máme pro zájemce připravené školení  „ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ“ v rozsahu 40 hodin (absolventi mohou působit jako zdravotníci na školách v přírodě, dětských táborech, lyžařských kurzech apod.) a to ve dnech 12+13.1 a 19+20.1. 2013. Prozatím není přihlášen dostatečný počet zájemců pro jeho konání. Prosíme o rychlé přihlášení případných zájemců – uzávěrka přihlášek max. do 7.1.2013 přihlášku najdete na našich stránkách www.cckmelnik.cz ev. volejte na 315 623 040, mob. 736 620 931-2 Děkujeme

Mělníček.cz Napsat komentář | » číst dál

Krádež věcí z kanceláře


 

 

     Jednadvacetiletý recidivista z Mělnicka využil dne 26. září 2012, po páté hodině ranní toho, že externí zaměstnankyně ubytovacího zařízení v Kralupech nad Vltavou neuzamkla svou kancelář, vnikl dovnitř a zde odcizil dva mobilní telefony, peněženku s doklady a svazek klíčů. Svým jednáním způsobil poškozené škodu ve výši přesahující 2 000,- Kč.
     Vzhledem k tomu, že byl za obdobný majetkový delikt v posledních třech letech již pravomocně odsouzen, sdělili kralupští policisté muži podezření z trestného činu krádeže, za který je v tomto případě možno uložit trest odnětí svobody až na tři léta. Trestní řízení je nadále vedeno na svobodě.

Zdroj:
Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Preventivně informační skupina
M ě l n í k

Mělníček.cz Napsat komentář | » číst dál

Pozvánka na večírek portálu Mělníček.cz

Milí čtenáři, dovolte, abychom vás pozvali na historicky první, hudebně laděný večírek portálu Mělníček.cz, který nese název MĚLNICKÝ POTKAN. Proč potkan? Motto akce zní: Pojďme se potkávat i OFFLINE! To znamená, že večírek je o potkávání se v reálném světě a nejen na internetu. 

Mělníček.cz Napsat komentář | » číst dál

PF 2012

Vážení čtenáři, přispěvatelé a obchodní partneři. Za celý tým Mělníček.cz přejeme Vám všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Mělníček.cz 2 komentáře | » číst dál

Výsledky podzimní fotosoutěže

Je tu vyhlášení výsledků podzimní fotosoutěže a galerie všech fotografií. Velmi mile nás překvapil počet účastníků a tedy i fotografií (přes 50 kousků). Děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní přístup.

Mělníček.cz 4 komentáře | » číst dál

Hodnocení komentářů na Mělníčku

V reakci na poměrně nepříjemné a hloupé pokřikování některých uživatelů na dění kolem voleb jsme zprovoznili hodnocení komentářů. Tím, že uživatelé ohodnotí komentář, dají jeho autorovi jasně najevo zda je přínosný či nikoliv.

Mělníček.cz 36 komentáře | » číst dál

Vánoční přání 2010

Redakce portálu Mělníček.cz přeje všem svým čtenářům, přispěvatelům a obchodním partnerům krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do roku 2010.

Mělníček.cz 2 komentáře | » číst dál

Nové podmínky použití portálu Mělníček.cz

Tento článek je určen všem registrovaným uživatelům portálu Mělníček.cz, kteří píší články, přispívají do diskuzí či jakýmkoliv jiným obsahem, a také všem, kteří o registraci uvažují nebo jsou prostě jen obyčejnými neregistrovanými čtenáři.

V souvislosti s plánovanou částečnou komercializací portálu Mělníček.cz vstupují tímto v platnost nové Podmínky použití služeb portálu Mělníček.cz.
Pokud vše půjde podle plánu, během následujícího půl roku přejde tento server pod správu nestátní neziskové organizace Mělníček.cz. Chceme tak zabránit tomu, aby tento projekt, který je v současné době založen na dobré vůli a volnočasové aktivitě několika lidí (zejména Petr Šťastný, Pavel Miřejovský, Markéta Přerovská, Radek Šenfeld a spousta dobrovolných přispěvatelů), postupně zanikl - jako mnoho jiných nekomerčních aktivit.

Mělníček.cz 2 komentáře | » číst dál

Podmínky použití služeb portálu Mělníček.cz

Podmínky použití služeb portálu Mělníček.cz (dále jen podmínky použití)

Věnujte, prosím, pozornost následujícím podmínkám použití služeb:

 • Služba Mělníček.cz (dále jen služba) je bezplatná služba, umožňující komukoliv založit si vlastní účet/profil na portálu http://melnicek.cz (dále jen portál), publikovat na portálu články a další typy příspěvků, číst obsah.
 • Provozovatel služby (dále jen provozovatel) nenese odpovědnost za obsah vámi (dále jen uživatel) zaslaných článků a dalších typů příspěvků.
 • Provozovatel služby prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost, dostupnost a bezpečnost služby.
 • Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služby, její nedostupností či únikem informací.
 • Používáním služby se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na portálu (Na adrese www.melnicek.cz a jejich podadresářich. Vyjma poddomén, které slouží jiným projektům).
 • Provozovatel nedává žádné záruky funkčnosti ani dostupnosti služby, rovněž neodpovídá za případné škody vzniklé používáním služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek použití a to i bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel pro registraci vyžaduje pouze zadání uživatelského jména a platné e-mailové adresy. Tuto adresu provozovatel nevyužije k rozesílání nevyžádané pošty ani nepředá třetí osobě. Provozovatel bude zasílat uživatelům informace pouze v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služby.
 • Uživatel služby svou registrací stvrzuje, že nebude této služby využívat k šíření rasové či národnostní nesnášenlivosti nebo k jiným účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo, že takový článek či příspěvek ze služby bez náhrady a bez předchozího upozornění uživatele odstraní.
 • Uživatel svou registrací stvrzuje, že nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit články či příspěvky, které znevažují či pomlouvají pověst a dobré jméno služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady, bez varování a bez nároku na jakoukoli kompenzaci odmítnout konkrétnímu uživateli poskytování služby. Důvody odmítnutí provozovatel nesděluje. Odmítnutí nezakládá žádné právní nároky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit účty, které jsou déle než tři měsíce neaktivní (tzn. na které se nikdo nepřihlásil déle než tři měsíce).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit články či příspěvky, které nemají žádný nebo minimální původní obsah a převažují na nich cizí materiály, zkopírované nebo vkládané.
 • Uživatel svým souhlasem s těmito podmínkami prohlašuje, že bude služby využívat v souladu s dobrými mravy, tj. zejména:
  • nebude úmyslně přetěžovat server,
  • nebude používat více než jednu identitu (uživatelský účet),
  • nebude server využívat k zasílání SPAMU,
  • nebude službu využívat k šíření pornografie či jakéhokoliv obsahu, který je v rozporu se zákonem, nelegálního software nebo k nelegálnímu šíření autorských děl.

Komerční využití služeb serveru (uveřejňování reklamních informací, uveřejňování odkazů a upoutávek na komerční služby, uveřejňování inzerátů realitních kanceláří, uveřejňování obsahu, který slouží ke komerčnímu zviditelnění podnikání uživatele či jiných subjektů, dále pak vloženou reklamou třetích stran jako jsou affiliate programy či platby za odkazy apod.) je podmíněno použitím služby Komerce (dále jen Komerce) a jejími zvláštními podmínkami.
Podmínky využití služby Komerce nejsou veřejné a podléhají smluvnímu vztahu mezi provozovatelem služby a jiným subjektem. V případě zájmu o využití Komerce nás kontaktujte na e-mailové adrese [email protected].

Uživatel svým souhlasem s těmito podmínkami použití prohlašuje, že se bude zdržovat uveřejňování jakýchkoliv komerčních informací bez předchozího souhlasu redakce či mimo službu Komerce.

Provozovatel v žádném případě neručí za obsah článků a příspěvků pocházejících od uživatelů. Zodpovědnost za veškeré články či příspěvky, obrázky a další obsah nese uživatel.