Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
CEZ distribuce - pracovni pozice

Město

O našem městě - co se děje.

Zábavná pyrotechnika?

Stejně jako minulý rok, tak i letos se na stránkách mnoha tiskovin setkáváme s varováním před nerozvážným používáním zábavné pyrotechniky. Také však každý rok ve stejných tiskovinách čteme články, jaká zranění tato pyrotechnika způsobila. Městská policie Mělník se každoročně snaží nebezpečí související s použitím pyrotechniky eliminovat na co nejnižší možnou hranici. Takřka největší naší zbraní je kontrola samotných prodejců. Při prodeji se prodejce musí řídit zákonem upraveným postupem, tento je jasně stanoven ve Vyhlášce Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb.
Město Napsat komentář | » číst dál

Park Vrázovka jde do finále!


Je to neuvěritelné, ale po téměř třech měsících se neodvratně přiblížil konec celého projektu Park Vrázovka.

Co čítaly tři měsíce našich aktivit?
- 80 dní každodenního provozu celého parku
- 11 hudebních vystoupení
- 10 projekcích českých filmů v letním kině
- 18 pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem
- 6 farmářských trhů dále trhy bleší, Fler jarmark a kejklířský den
- 26 lektorovaných kroužků pro děti
- dále různá sportovní klání, mnohé besedy, workshopy, setkávání, každotýdenní anglická konverzace a několik zajímavých aktivit z dílny Tmelník
- v neposlední řadě 14 denní sochařské sympósium, které předcházelo otevření celého parku.

Město 2 komentáře | » číst dál

Nový vjezdový režim v Nemocnici Mělník

Oznamujeme veřejnosti, že od 19.09.2011 dochází v Nemocnici Mělník (NM) ke změně vjezdového režimu. Vjezd do areálu nemocnice bude pro veřejnost zpoplatněn. Vedení nemocnice přikročilo k tomuto opatření v zájmu pacientů a návštěvníků nemocnice. Nedostatečná kapacita parkovacích míst má za příčinu přeplněný areál. Chceme zajistit větší bezpečnost všech těch, kteří se pohybují v areálu, i větší klid pro pacienty na lůžkových odděleních. Dále je nutné zajistit průjezdnost komunikací pro případný zásah hasičského a záchranného sboru.

Město 7 komentáře | » číst dál

O.s.Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení


Dne 17.září od 9:00 do 17:00 hodin se na nákladovém vlakovém nádraží uskuteční sbírka použitého ošacení. Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který vámi darované oděvy převezme.Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Město Napsat komentář | » číst dál

Oživ město křídou!


Akčním dnem města Mělníka bude středa 7. 9. 2011. Vybrané chodníky se změní ve skicák desítek mladých lidí, kteří s křídami a mapami v rukou vyrazí do ulic města a budou tvořit slogany a loga pro pořádající sdružení Tmelník. Autoři nejlepších výtvorů získají nejen uznání, ale také symbolické ceny.
Město 2 komentáře | » číst dál

Klub veslařů mělnických slaví 130 let (1881 – 2011)


Zveme všechny příznivce veslařského sportu na oslavy 130 let mělnického veslování
 
Program:
9. – 30. září 2011 - Výstava o historii a současnosti veslování v Mělníku – Regionální muzeum Mělník
Město Napsat komentář | » číst dál

Inspektoři ČOI poradí občanům Mělníka i o prázdninách


Pracovníci České obchodní inspekce budou  14.září zajišťovat poradenskou službu pro veřejnost v Mělníku v prostorách Živnostenského odboru Městského úřadu Mělník, nám. Míru 51, Mělník v době od 14:00 do 15:00 hodin.
Město 1 komentář | » číst dál

K „vyřešenému“ parkování v centru města. Jakou cestou a za jakou cenu.

S velkým překvapením jsme četly v Týdeníku Mělnicko č. 31 příspěvek „Projekt řeší parkování ve středu města Mělníka“ hovořící o parkovišti v oblasti mezi ulicemi Tyršova a Na Podhoří (mylně uvedeno Na Podhradí) a Sokolem. Údiv v nás nevyvolal samotný záměr, ten je poměrně starého data, a přestože byl opakovaně zamítán, stále se vrací. Z čeho tedy překvapení vyplývá?

Město 61 komentáře | » číst dál

Tak nám střelili horkovod, paní Müllerová

 

Kupodivu bez velké informovanosti, a tudíž bez zvýšeného zájmu veřejnosti proběhl prodej dalšího významného majetku města – tepelných rozvodných zařízení. Zastupitelstvo města Mělníka na svém jednání dne 21.3. 2011 schválilo v bodě 54 jejich prodej. Kupujícím se stala Elektrárna Opatovice, a. s.
Město 37 komentáře | » číst dál