Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Muzeum M

Město

O našem městě - co se děje.

Poznávací soutěž - část 2.

Známe své město? Ve druhé části poznávací soutěže se podíváme i mimo centrum města a zlehka přiostříme obtížnost. Někdo může na fotografiích poznat objekty, okolo kterých občas prochází, někdo je má na očích každý den a přesto je nevnímá, a jinému mužou být uplně neznámé.

Město 14 komentáře | » číst dál

Poznávací soutěž - známe své město?

Jak dobře známe svoje město? Dokážeme vnímat jeho detaily? Nebo ho vidíme jen jako velkou kulisu ruznobarevných zdí, střech a silnic? Připravili jsme pro vás seriál poznávacích úkolů, kde bude vaším úkolem poznat z fotografie o jakou budovu, památku či objekt jde a označit jeho umístění na mapě.

Město 14 komentáře | » číst dál

Veřejné osvětlení - otevřený dopis

Posledních několik dní jsem sledoval montáž osvětlení na Náměstí míru, které v posledních dvou letech prošlo zdařilou rekonstrukcí. Teprve když jsem si uvědomil, že ony tam umisťované lampy nejsou nějakým provizoriem, rozhodl jsem se (se zděšením) zareagovat.

Je totiž stále více zřejmé, že ona iluminace může znehodnotit prováděnou revitalizaci a trvale poškodit historické centrum našeho města! Proto se na Vás obracím s urgentní žádostí o zjednání nápravy.

Město 81 komentáře | » číst dál

O Městské policii Mělník (1.díl)

A je tu první díl. Se strážníky Městské policie Mělník jsem měl možnost strávit několik hodin. Abych byl upřímný, tak jsem se toho trochu bál. Netušil jsem, jak se do toho strážníkům bude chtít. Obavy však nebyly na místě. Bylo to super a já jim chci za to v úvodu seriálu poděkovat.
 
Město Napsat komentář | » číst dál

Zábavná pyrotechnika?

Stejně jako minulý rok, tak i letos se na stránkách mnoha tiskovin setkáváme s varováním před nerozvážným používáním zábavné pyrotechniky. Také však každý rok ve stejných tiskovinách čteme články, jaká zranění tato pyrotechnika způsobila. Městská policie Mělník se každoročně snaží nebezpečí související s použitím pyrotechniky eliminovat na co nejnižší možnou hranici. Takřka největší naší zbraní je kontrola samotných prodejců. Při prodeji se prodejce musí řídit zákonem upraveným postupem, tento je jasně stanoven ve Vyhlášce Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb.
Město Napsat komentář | » číst dál

Park Vrázovka jde do finále!


Je to neuvěritelné, ale po téměř třech měsících se neodvratně přiblížil konec celého projektu Park Vrázovka.

Co čítaly tři měsíce našich aktivit?
- 80 dní každodenního provozu celého parku
- 11 hudebních vystoupení
- 10 projekcích českých filmů v letním kině
- 18 pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem
- 6 farmářských trhů dále trhy bleší, Fler jarmark a kejklířský den
- 26 lektorovaných kroužků pro děti
- dále různá sportovní klání, mnohé besedy, workshopy, setkávání, každotýdenní anglická konverzace a několik zajímavých aktivit z dílny Tmelník
- v neposlední řadě 14 denní sochařské sympósium, které předcházelo otevření celého parku.

Město 2 komentáře | » číst dál

Nový vjezdový režim v Nemocnici Mělník

Oznamujeme veřejnosti, že od 19.09.2011 dochází v Nemocnici Mělník (NM) ke změně vjezdového režimu. Vjezd do areálu nemocnice bude pro veřejnost zpoplatněn. Vedení nemocnice přikročilo k tomuto opatření v zájmu pacientů a návštěvníků nemocnice. Nedostatečná kapacita parkovacích míst má za příčinu přeplněný areál. Chceme zajistit větší bezpečnost všech těch, kteří se pohybují v areálu, i větší klid pro pacienty na lůžkových odděleních. Dále je nutné zajistit průjezdnost komunikací pro případný zásah hasičského a záchranného sboru.

Město 7 komentáře | » číst dál

O.s.Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení


Dne 17.září od 9:00 do 17:00 hodin se na nákladovém vlakovém nádraží uskuteční sbírka použitého ošacení. Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který vámi darované oděvy převezme.Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Město Napsat komentář | » číst dál

Oživ město křídou!


Akčním dnem města Mělníka bude středa 7. 9. 2011. Vybrané chodníky se změní ve skicák desítek mladých lidí, kteří s křídami a mapami v rukou vyrazí do ulic města a budou tvořit slogany a loga pro pořádající sdružení Tmelník. Autoři nejlepších výtvorů získají nejen uznání, ale také symbolické ceny.
Město 2 komentáře | » číst dál