Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!
CEZ distribuce - pracovni pozice

Ostatní

VOC Mělník - naděje pro naše víno

Na trh vstupuje nové označení mělnických vín - VOC Mělník. Je to důvod k veliké radosti. Také proto, že ve vinařské oblasti Čechy se jedná vůbec o první vína originální certifikace (VOC). 
Až dosud byl pro klasifikaci našich vín podstatný především obsah cukru. Čím více cukru, tím vyšší přívlastek, což do velké míry korelovalo i s vyšší cenou za láhev. Když v tom či onom roce svítilo více sluníčka, tím více cukru se nacházelo v dozrálých hroznech. Pravdou je, že pro výběr láhve vína v obchodě byl přívlastek vypovídající o obsahu cukru v hroznech velmi důležité kritérium. Na rande bych s nižším přívlastkem než pozdní sběr nešel.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

V Mělníku se poprvé uskuteční Burza filantropie

V červnu zažije Mělník svůj „Den D“ neziskových organizací. Do města poprvé zavítá Burza filantropie, která propojuje aktivity neziskových organizací, podnikatelů a veřejné správy. 

Neziskovky z okresu Mělník tak mají jedinečnou možnost získat finance na své veřejně prospěšné projekty, které zlepší život ve městě i v jeho okolí. Ve Středočeském a Pardubickém kraji již bylo podpořeno celkem 192 projektů.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Město Neratovice bude mít unikátní betlém

Čas očekávání a rozjímání. To je advent. Symbolem tohoto období jsou kromě stromků i jesličky, které se v poslední době umisťují na náměstích pod Vánočními stromy. Letos poprvé se k nespočetným evropským městům a místům, jejichž veřejná prostranství jsou kouzelnými betlémy v adventním čase vyzdobena, zařadí i Neratovice. Avšak nebude to betlém ledajaký.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Finanční úřad rozšiřuje pokladní hodiny pro placení daně z nemovitých věcí


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, oznamuje daňové veřejnosti rozšíření pokladních hodin za účelem zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2016.

 

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Finanční úřad pořádá v červnu 2016 dražby nemovitostí


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce dává na vědomí, že v průběhu měsíce června 2016 se uskuteční 2 dražby nemovitých věcí.

Dne 23. 6. 2016 v 9.00 hodin v dražební místnosti Územního pracoviště v Mělníce, Tyršova 105, Mělník,  bude uskutečněna dražba nemovitých věcí v obci Mělník, katastrální území Vehlovice, okres Mělník, uvedené na listu vlastnictví č. 6181: Jedná se o parcely:
č. 493/28 o výměře 6582 m2
č. 497/5 o výměře 850 m2
č. 498/7 o výměře 74 m2
č. 498/15 o výměře 70 m2

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Informace finančního úřadu k podávání přiznání k DPFO


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, oznamuje daňové vyřejnosti, že v souvislosti s opatřeními přijatými GFŘ ke zlepšování služeb poplatníkům v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 budou

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Zaběhnuté štěně


Prosím o pomoc - dne 29.2.2016 kolem 7 hod ráno se zaběhlo v Rousovicích malé štěně ( pejsek)  Shiba Inu, rezavé, slyšící na jméno AX. Prosím o jakoukoliv informaci, nálezce odměním.

Ostatní 2 komentáře | » číst dál

IKEA může pomoci zlepšit život našim žákům


"Soutěž pod záštitou IKEA může pomoci vybavit internát novým zařízením - konkrétně nejvíce potřebujeme postele... "

Naše odborné učiliště Kanina, kde máme děti se speciálními potřebami, tzn. děti ze zvláštních škol či ze sociálně slabých rodin, se dostalo do finále soutěže, která je pod záštitou IKEA a mohla by pomoci vybavit náš internát novým zařízením, konkrétně nejvíce potřebujeme postele... a tím zlepšit život našim žákům.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Mělnické děti budou dovádět na multifunkčním hřišti už v říjnu

V minulém školním roce jsme dělali průzkum, co rodičům a dětem v Domečku nejvíce chybí. Bylo to pořádné hřiště, které by využily menší i větší děti. Díky MŠ Zvoneček, která je naším častým návštěvníkem, se od Středočeského kraje podařilo získat finanční prostředky na stavbu multifunkční herní plochy. V prostoru dvora DDM Mělník nyní vzniká sportovně-pohybové hřiště, jehož slavnostní otevření se uskuteční v pátek 9. října v 16:30.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál