https://www.traditionrolex.com/7

 Ostatní | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Ostatní

V Mělníku se poprvé uskuteční Burza filantropie

V červnu zažije Mělník svůj „Den D“ neziskových organizací. Do města poprvé zavítá Burza filantropie, která propojuje aktivity neziskových organizací, podnikatelů a veřejné správy. 

Neziskovky z okresu Mělník tak mají jedinečnou možnost získat finance na své veřejně prospěšné projekty, které zlepší život ve městě i v jeho okolí. Ve Středočeském a Pardubickém kraji již bylo podpořeno celkem 192 projektů.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Město Neratovice bude mít unikátní betlém

Čas očekávání a rozjímání. To je advent. Symbolem tohoto období jsou kromě stromků i jesličky, které se v poslední době umisťují na náměstích pod Vánočními stromy. Letos poprvé se k nespočetným evropským městům a místům, jejichž veřejná prostranství jsou kouzelnými betlémy v adventním čase vyzdobena, zařadí i Neratovice. Avšak nebude to betlém ledajaký.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Finanční úřad rozšiřuje pokladní hodiny pro placení daně z nemovitých věcí


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, oznamuje daňové veřejnosti rozšíření pokladních hodin za účelem zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2016.

 

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Finanční úřad pořádá v červnu 2016 dražby nemovitostí


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce dává na vědomí, že v průběhu měsíce června 2016 se uskuteční 2 dražby nemovitých věcí.

Dne 23. 6. 2016 v 9.00 hodin v dražební místnosti Územního pracoviště v Mělníce, Tyršova 105, Mělník,  bude uskutečněna dražba nemovitých věcí v obci Mělník, katastrální území Vehlovice, okres Mělník, uvedené na listu vlastnictví č. 6181: Jedná se o parcely:
č. 493/28 o výměře 6582 m2
č. 497/5 o výměře 850 m2
č. 498/7 o výměře 74 m2
č. 498/15 o výměře 70 m2

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Informace finančního úřadu k podávání přiznání k DPFO


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, oznamuje daňové vyřejnosti, že v souvislosti s opatřeními přijatými GFŘ ke zlepšování služeb poplatníkům v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 budou

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Zaběhnuté štěně


Prosím o pomoc - dne 29.2.2016 kolem 7 hod ráno se zaběhlo v Rousovicích malé štěně ( pejsek)  Shiba Inu, rezavé, slyšící na jméno AX. Prosím o jakoukoliv informaci, nálezce odměním.

Ostatní 2 komentáře | » číst dál

IKEA může pomoci zlepšit život našim žákům


"Soutěž pod záštitou IKEA může pomoci vybavit internát novým zařízením - konkrétně nejvíce potřebujeme postele... "

Naše odborné učiliště Kanina, kde máme děti se speciálními potřebami, tzn. děti ze zvláštních škol či ze sociálně slabých rodin, se dostalo do finále soutěže, která je pod záštitou IKEA a mohla by pomoci vybavit náš internát novým zařízením, konkrétně nejvíce potřebujeme postele... a tím zlepšit život našim žákům.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Mělnické děti budou dovádět na multifunkčním hřišti už v říjnu

V minulém školním roce jsme dělali průzkum, co rodičům a dětem v Domečku nejvíce chybí. Bylo to pořádné hřiště, které by využily menší i větší děti. Díky MŠ Zvoneček, která je naším častým návštěvníkem, se od Středočeského kraje podařilo získat finanční prostředky na stavbu multifunkční herní plochy. V prostoru dvora DDM Mělník nyní vzniká sportovně-pohybové hřiště, jehož slavnostní otevření se uskuteční v pátek 9. října v 16:30.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

Energetika potřebuje mladé odborníky. Budou k nim patřit studenti ISŠT Mělník?


   „O budoucnosti energetiky se rozhoduje dnes,“ říká doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc., který povede v pondělí 20. 4. 2015 přednášku pro studenty Integrované střední školy technické v Mělníku. Tématem budou energetické zdroje a jejich využití, technická řešení a ekologické dopady, spotřeba elektřiny i související celospolečenské otázky. Jaderný expert se s posluchači podělí také o zkušenosti z praxe a odborné znalosti. Program doprovodí praktické ukázky, například měření přírodní radioaktivity.

Ostatní Napsat komentář | » číst dál

https://www.traditionrolex.com/7