Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!
Zhudebnele leto

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Uzavírka na silnici I/9

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, povoluje od 3. 9. do 5. 10. 2018 částečnou uzavírku silnice č. I/9, v úseku ulice Rumburská, Vehlovice, z důvodu provádění stavebních prací – dostavba kanalizace. Vozovka bude zúžena na jeden jízdní pruh a provoz bude řízen semaforovou soupravou, která bude automaticky upravovat signální plán tak, aby byla nastavena maximální propustnost ve směru převládající intenzity dopravy.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Jak bude pokračovat uzavírka Kokořínské ulice

Dopravu na Mělníku komplikuje uzavírka Kokořínské ulice, kde se opravují inženýrské sítě, most přes Pšovku, bude se odstraňovat jedna kolej na železničním přejezdu a silnice dostane nový povrch.

Situace je pro řidiče i zdejší obyvatele komplikovaná, a proto město velmi děkuje investorovi akce – Ředitelství silnic a dálnic i realizační firmě Strabag za velikou vstřícnost, neboť se podařilo dojednat, že se celá akce přerozdělí na tři etapy.

První úsek, silnice od čerpací stanice Shell k mostku, bude hotový a otevřený pro řidiče nejpozději ve středu 5. září.

Pak se začne rekonstruovat mostek přes Pšovku a silnice až za křižovatku Kokořínská - Blatecká. V té době stále zůstane otevřený hlavní železniční přejezd v Kokořínské (původně jsme avizovali jeho uzavření od začátku září). Tím by se měl aspoň částečně zmírnit nepříjemný dopad celé rekonstrukce především pro obyvatele Blat.

Teprve, až bude kompletně hotový a otevřený most přes Pšovku a úsek silnice Kokořínské až za křižovatku s Blateckou, pak se uzavře železniční přejezd.

 

Mgr. Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Dnes se uzavírá křižovatka Kokořínská – Blatecká

Jak jsme již informovali, v souvislosti s uzavírkou části ulice Kokořínská, která trvá již od 23. července, je dnes nutné uzavřít i křižovatku ulic Blatecká a Kokořínská. Budou zde prováděny práce na inženýrských sítích.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Rozšíření uzavírky v ulici Kokořínská

Od 1. srpna se na zhruba měsíc rozšíří uzavírka ulice Kokořínská až k patě kruhového objezdu u benzínové stanici Shell. Firma Strabag provede rekonstrukci silnice včetně podkladových vrstev. Jsme velice rádi, že se podaří tuto akci uskutečnit už během srpna, kdy je provoz na komunikacích relativně menší.

Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Uzavírka Kokořínská – aktuální informace 25.7.

Od pondělí 23. července je uzavřena část ulice Kokořínská. Tato situace s sebou přinesla řadu dopravních změn a omezení pro občany města Mělníka a projíždějící řidiče. Výrazně narostla doprava po Mladoboleslavské, Pražské a Bezručově ulici.

 

Město - z radnice 2 komentáře | » číst dál

Uzavírka Kokořínská – aktuální informace 23.7.

Jak jsme informovali, dnes došlo k uzavření části ulice Kokořínská v souvislosti s havárií plynovodu. Plynaři přímo na místě provedli lokalizaci nutného výkopu pro opravu. Vzhledem k tomu, že nebude umístěn přímo v křižovatce ulic Blatecká a Kokořínská, po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR Mělník zůstane prozatím (odhaduje se cca 3 týdny) otevřena obousměrně křižovatka ulic Blatecká a Kokořínská s tím, že z ulice Blatecká bude možné vyjíždět pouze doprava směrem k hlavnímu železničnímu přejezdu.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Uzavírka části ulice Kokořínská – aktuální informace

Jak jsme informovali, v pondělí 23. 7. dojde během dne k uzavření části ulice Kokořínská v souvislosti s havárií plynovodu, který, jak se zjistilo, prochází na několika místech potrubím dešťové kanalizace. V souvislosti s touto havárií bude po nezbytně nutnou dobu uzavřena křižovatka ulic Kokořínská a Blatecká.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Uzavírka části ulice Kokořínská

Jak už jsme před časem avizovali, Ředitelství silnic a dálnic začne s rekonstrukcí mostku na ulici Kokořínská. Než se začne s vlastní rekonstrukcí, musí se vyřešit havárie, na které se přišlo při revizích inženýrských sítí v této oblasti. Půjde o opravu vodovodního řadu včetně domovních přípojek a o havárii plynovodu, který, jak se zjistilo, prochází na několika místech potrubím dešťové kanalizace. Pak se začne s rekonstrukcí mostku, na kterou plynule naváže úprava křižovatky Nádražní – Kokořínská. Zruší se první železniční kolej a bude posunuto výstražné zařízení hlavního železničního přejezdu v ulici Kokořínská, a tak vznikne prostor pro vybudování levého odbočovacího pruhu směrem na Chloumek a zkapacitnění této křižovatky, kde se pravidelně tvoří dlouhé kolony. Též se odstraní oplocení areálu Českých drah.

Město - z radnice 4 komentáře | » číst dál

Blokové čištění mělnických ulic

Blokové čištění začne 12. dubna

Již tradičně provedou v dubnu technické služby čištění města. Jde především o odstranění nečistot a posypového materiálu po zimě. Prosíme všechny řidiče, aby sledovali a hlavně respektovali dopravní značení tak, aby mohlo být čistění ulic provedeno. Níže je uveden časový harmonogram akce (pokud není uvedeno jinak, bude se jednat vždy o stejný čas – od 8.00 hodin do 13.00 hodin).

 

 1. Centrum města, sídliště Střed                 
 • 12. dubna – již od 6.00 hodin: Tyršova, Nová, Jar. Seiferta, nám. Karla IV. včetně parkoviště, parkoviště ul. Pražská, parkoviště na Vrázově vyhlídce, Nad Soutokem, Anny Bayerové
 • 13. dubna  - již od 6.00 hodin: náměstí Míru, Palackého, parkoviště u MÚ, Ostruhova, Erbenova, Legionářů – od ul. Tyršova, Svatováclavská, Husova, Česká
 • 16. dubna: Kněžny Emmy, Jiráskova, 17. listopadu, Macharova, Českobratrská, Sadová, Fričova, Zborovského náměstí
 • 17. dubna: Krombholcova, Fibichova, parkoviště před rest. Diana, kpt. Jaroše, 28. října, Žižkova, Havlíčkova, U Sadů, Nad Šafranicí, Ve Vinicích

 

 1.  Sídliště Rousovice
 • 18. dubna: Nemocniční, Čechova, Sokolovská, O. Wenzela, M. Kopeckého, Revoluční, parkoviště před Skleníkem, Rohelova, Dvořákova, U Cihelny, Příčná
 • 19. dubna: Pražská – parkoviště u ZŠ (naproti nemocnici), Studentská, Dukelská, Jezdecká, nám. Swierczewského, Sportovní vč. parkoviště u dětského hřiště, Veslařská

 

 1. Sídliště Slovany
 • 20. dubna:  komunikace a parkoviště od ul. Ve Žlábkách, Ruská, Bulharská, Rumunská, Lužická, Jugoslávská, parkoviště od ul.Jugoslávská, ulice před MŠ,  Italská

 

 1.  Sídliště Podolí                                                               
 • 23. dubna: Zádušní – včetně parkoviště, Heřmanova, ppor. J. Horáčka, V Kopci, Smetanova, Fügnerova, Vlasákova, Nezvalova

               

 1. Oblast sídliště – Pivovar                                                                            
 • 24. dubna: Pod Vrchem, Na Podhoří, Františka Kriegela, Bezručova Za Stadionem-nová  Bezručova, Vodárenská, Nad Pivovarem - včetně parkoviště
 • 25. dubna: Pivovarská, Kosmonautů, parkoviště u ul. Bezručova – Pivovarská, Bezručova – traverza, Jiřího z Poděbrad, Kamenická

 

 1. Pšovka a Mlazice
 • 26. dubna: Čertovská, Panešova, Komenského, Na Průhoně, Sokolská, Baráčnická, Na Ráji

 

 1. Blata
 • 27. dubna: Šafaříkova, Světická, Nebeského, Požární, Hleďsebská, Konečná, Máchova, Blatecká

 

 

Ing. M.Jindra, ředitel Technických služeb města Mělníka

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál