Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Městská policie Mělník informuje

Pozor na podvodnici!

V pátek 28.7. v 11:00 hodin vyjížděli strážníci k 80leté paní ve Veslařské ulici, kterou okradla mladá asi 25letá žena. Ta paní oslovila na chodbě panelového domu a nabídla jí velkou bonboniéru od firmy Orion a k tomu
2 000Kč jako dárek od firmy pro starší občany. Ochotně ji doprovodila k jejímu bytu a požádala ji, jestli by jí mohla rozměnit, protože má jen bankovku v hodnotě 5 000Kč. V průběhu celé záležitosti se neznámá dívka snažila vetřít do bytu této paní. Když mladá podvodnice odešla, zjistila majitelka bytu, že jí chybí 6 000Kč. Celou věc si převzala hlídka OO P ČR Mělník.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Energetické audity v mělnických školách

Dle nařízení EU musí být topení na školách regulované – např.pomocí regulačních ventilů na radiátorech. Město do konce tohoto roku namontuje ventily do budov základních a mateřských škol, kromě ZŠ Matiegky a MŠ Nemocniční, kde je třeba souběžně řešit zateplení budov.

Firma ENESA zpracovala v městských školách energetické audity a navrhla úsporná opatření. Přišla se zajímavou nabídkou, kdy zainvestuje ze svých prostředků úsporný program a město z toho, co díky těmto opatřením uspoří, bude postupně firmě její investici splácet. Pokud úspora nebude taková, jak ji firma deklarovala, také splátka bude o to menší.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Úsek evidence obyvatel a osobních dokladů

Ohlašovna

V 1. čtvrtletí roku 2006 se přistěhovalo na Mělník 78 občanů, odstěhovalo 77 občanů a v rámci obce se stěhovalo 95 občanů. Ve 2. čtvrtletí tohoto roku bylo 60 přistěhovaných, 83 odstěhovaných a 106 občanů se stěhovalo v rámci Mělníka.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Komunitní plán sociálních služeb Mělník

Na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb v Mělníku (KPSS) se město Mělník připravuje delší dobu, deklaruje jeho potřebnost v Akčním plánu realizace strategie rozvoje města na rok 2006 a nyní je zcela připraveno jej vytvořit. KPSS bude obsahovat dvě základní části. V analytické části bude zpracována sociodemografická analýza a výzkum poskytovatelů a příjemců sociálních služeb tak, aby byly připraveny kvalitní podkladové materiály pro zahájení druhé části projektu, a to tvorby vlastního komunitního plánu. V průběhu tvorby vlastního KPSS budou dále probíhat informační a propagační akce, zaměřené na přiblížení metodiky komunitního plánování.

Celková finanční náročnost tohoto projektu je předběžně vyčíslena na 831 tis. Kč, přičemž největší část prostředků bude vynaložena na zpracování analytické části projektu. Město Mělník připravilo žádost do grantového schématu SROP Středočeského kraje „Podpora sociální integrace v regionu“, na základě níž se ucházelo o finanční příspěvek z fondů EU ve výši 88 % celkových nákladů. V současné době již víme, že žádost byla úspěšná, město Mělník získalo podporu z fondů EU v celkové výši 731 580 Kč. Na realizaci projektu uvolní město Mělník ze svého rozpočtu částku cca 100 tis. Kč.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Virtuální procházka po Mělníku

Projít se centrem Mělníka je od července možné téměř odkudkoliv. Potřebujete pouze připojení na internet, zvolíte webové stránky www.melnik.cz a v nabídce odkliknete Virtuální prohlídku. Pokud necháte volně plynout nastavenou rychlost i pořadí snímků, nejprve se rozhlédnete z různých stran po mělnickém náměstí, pak si doslova od sklepa až po půdu projdete Regionální muzeum Mělník.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Informace o činnosti odboru správy majetku a služeb MÚ Mělník

Opravy komunikací

V týdnu od 24.7. se provádí oprava povrchu komunikace Lesní v úseku od ulice Kokořínské po ul. Chloumeckou s vyřešením přechodu pro chodce u autobusových zastávek. Oprava bude spočívat v odfrézování povrchu vozovky a v položení nového povrchu.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Změny na úseku cestovních dokladů od 1. září 2006

Doba platnosti cestovních dokladů

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Občanům mladším 5 let se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti na jeden rok.
Občanům, kteří žádají o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě, se vydá cestovní pas bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti pouze na dobu 6 měsíců.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Výše školného v mateřských školách od 1. 9. 2006

Od 1. září 2006 dojde ke změně úplaty za děti v mělnických mateřských školách.

Stanovení výše úplaty za MŠ je plně v kompetenci ředitelek, které se při jejím výpočtu musí držet ustanovení vyhlášky MŠMT, jež stanovuje maximální možnou hranici úplaty.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Městská policie Mělník informuje

V pátek 21.7. v 00:25 hodin strážníci vyjeli do Bezručovy ulice, kde v jednom bytě mělo docházet opětovně k velké hádce a byl tak rušen noční klid. Šlo o partnerskou hádku a oba aktéři k tomu strážníkům vysvětlili, že se rozcházejí, a proto se často hádají. Hlídka je upozornila na to, že je nutné dodržovat noční klid. Jelikož ale k obdobnému jednání dochází již delší dobu, situaci ani nelze z důvodu sociálního postavení aktérů vyřešit uložením blokové pokuty a domluva již nemá patřičný účinek, bude celá věc předána na příslušný odbor MÚ Mělník k dořešení.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál