Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].
Zhudebnele leto

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Změny na úseku cestovních dokladů od 1. září 2006

Doba platnosti cestovních dokladů

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Občanům mladším 5 let se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti na jeden rok.
Občanům, kteří žádají o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě, se vydá cestovní pas bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti pouze na dobu 6 měsíců.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Výše školného v mateřských školách od 1. 9. 2006

Od 1. září 2006 dojde ke změně úplaty za děti v mělnických mateřských školách.

Stanovení výše úplaty za MŠ je plně v kompetenci ředitelek, které se při jejím výpočtu musí držet ustanovení vyhlášky MŠMT, jež stanovuje maximální možnou hranici úplaty.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Městská policie Mělník informuje

V pátek 21.7. v 00:25 hodin strážníci vyjeli do Bezručovy ulice, kde v jednom bytě mělo docházet opětovně k velké hádce a byl tak rušen noční klid. Šlo o partnerskou hádku a oba aktéři k tomu strážníkům vysvětlili, že se rozcházejí, a proto se často hádají. Hlídka je upozornila na to, že je nutné dodržovat noční klid. Jelikož ale k obdobnému jednání dochází již delší dobu, situaci ani nelze z důvodu sociálního postavení aktérů vyřešit uložením blokové pokuty a domluva již nemá patřičný účinek, bude celá věc předána na příslušný odbor MÚ Mělník k dořešení.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

CRM - Centrální registrační místa

Hlavním cílem projektu CRM je odstranění administrativních bariér souvisejících s podnikáním a zjednodušení komunikace podnikatelské veřejnosti s orgány veřejné správy při zahájení a v průběhu podnikání. Zákonem č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo k rozsáhlé novele týkající se mimo jiné i centrálních registračních míst, která jsou zřízena na živnostenských úřadech.

Podnikatelé od 1.8.2006 společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu mohou :

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Informace z majetkoprávního oddělení

Jak dál s městskými pozemky na Barabě?
Mělničtí zastupitelé schválili na svém posledním zasedání před prázdninami záměr prodeje části pozemku v lokalitě „ Baraba“. Město zde vlastní 42ha pozemků, které koupilo v dražbě v roce 1999 se záměrem vybudovat zde rekreační oblast pro obyvatele Mělníka. Vznikla studie, která vznik odpočinkového prostoru řešila, ale prozatím k realizaci nedošlo. V současné době se na zastupitele obrátil Český rybářský svaz, který by měl zájem o 6ha pozemků z celkové výměry. Původně chtěli pozemek směnit, ale jimi navržená směna byla neadekvátní, proto na červnové zastupitelstvo přišli s nabídkou, že požadovaných 6ha od města koupí. Zastupitelé zadali úkol, aby jim byl na dalším zasedání 5.9.2006 předložen rozbor situace a využitelnost oblasti pro příměstskou rekreaci a zároveň odsouhlasili záměr prodeje 6ha z celého pozemku. Tzn., že na zářiovém zasedání zastupitelů musí být předloženy podmínky, za jakých by bylo možné pozemek prodat.

Město - z radnice 3 komentáře | » číst dál

Opravy komunikací

1. sídliště Rousovice
26.7. se začne frézovat vozovka v ulicích: Jezdecká a Sportovní (nová) a 27.7.2006 v ulicích: O.Wenzla, Revoluční a Dukelská. V této době bude v místě zákaz zastavení (parkování). Pokládka asfaltového povrchu pak proběhne v týdnu od 31.7.2006.

2. ulice Lesní
Ve dnech 24. –31.7.2006 se bude pracovat stejným způsobem ( frézování, pokládka nového asfaltového povrchu) v ulici Lesní v úseku od ulice Kokořínská po ulici Chloumecká.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál