Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Bowling Ludmila 2017

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Revitalizace náměstí Karla IV. pokračuje přípravnými kroky

Město má k dispozici návrh studie revitalizace náměstí Karla IV., která řeší celou plochu náměstí a také prostoru, který vznikne po zbourání budovy VVS (HOLD, Amerika). Ve středu 30. listopadu se konala pracovní schůzka, kde tuto studii architekti představili zastupitelům a odborným komisím rady města.

Od 1. 1. 2017 jsou spuštěny speciální webové stránky http://www.melnik.cityupgrade.cz/ , kde může veřejnost podrobně prozkoumat celý návrh.
Veřejná prezentace studie, včetně 3D modelů, proběhne 11. ledna od 17.00 hodin na mělnické radnici. Studie zde bude vystavena do 25. ledna.
Budeme rádi za veškeré podněty od vás, občanů, které můžete zasílat na e-mail: [email protected], případně je můžete sdělit telefonicky na 739 415 901. Na uvedeném telefonním čísle získáte případně i další informace k návrhu.
Studie bude znovu projednávána v komisích a podnětné návrhy veřejnosti budou posouzeny odborníky a případně zapracovány do konečné verze studie.

Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka

Město - z radnice 21 komentáře | » číst dál

Zápisy do mělnických základních škol – POZOR ZMĚNA

Vážení rodiče, na základě změny zákona č. 561/2004 Sb. byly zápisy do prvních ročníků základních škol posunuty na měsíc duben. 
V mělnických školách proběhnou zápisy k povinné školní docházce v termínu 10. – 12. 4. 2017. Pozvánku na konkrétní termín obdržíte na adresu budoucího prvňáčka od školy, do které spádově patříte (vyhláška o společných školských obvodech uvedená na webu města). V případě, že vaše dítě není ještě dostatečně vyspělé pro školní docházku, má ředitel školy možnost vydat rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Tehdy musí zákonný zástupce v den zápisu k němu přijít a předat řediteli žádost o vydání rozhodnutí o odkladu spolu s doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. 

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Mostek v Okružní ulici bude dokončen až na jaře

Jak jsme již informovali, město provádí kompletní rekonstrukci mostku v ulici Okružní, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Byla narušena statika klenby mostu, jehož část se zřítila do říčky Pšovky. 

Na konci září roku 2016 byly zahájeny vlastní práce, při nichž bylo zjištěno, že střední stávající opěra mostu, která měla být využita, není dostatečně stabilní. Bylo nutné navrhnout nový způsob bednění nosné železobetonové konstrukce mostu. Situaci komplikovala také vysoká hladina vody v říčce Pšovka. 
Tyto nepředpokládané komplikace způsobily posunutí dokončení celé akce na jaro roku 2017. 
Nyní je hotová výztuž mostu a celá nosná konstrukce je vybetonovaná. Beton musí řádně vyzrát a jakmile to klimatické podmínky na jaře dovolí, bude upraveno předmostí, most dostane asfaltový povrch a bude nainstalováno zábradlí.
Rekonstrukci provádí firma N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice.

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Semafor na Mladoboleslavské

Minulý týden byl zkolaudován mostek na Mladoboleslavské a nyní nainstalované semafory jsou zde pouze dočasně  z důvodu odstranění vad a nedodělků po kolaudaci. Semafory budou odstraněny nejpozději zítra, tj. 30.11.2016.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál

Památka zesnulých

Městská policie Mělník i letos provádí opatření k zajištění veřejného pořádku na městských veřejných hřbitovech, v souvislosti s důstojným průběhem uctění Památky zesnulých. Strážníci městské policie již deset dní před vlastními „dušičkami“ kontrolují a monitorují hřbitovy ve městě, aby byl zajištěn jejich bezproblémový průběh a občany, přicházející uctít své blízké, zde nečekalo nemilé překvapení v podobě poničených hrobů, odcizených váz, svícnů, lamp apod.  Zvýšená pozornost strážníků se bude týkat především nadcházejícího prodlouženého víkendu 28. 10. – 30. 10., kdy očekáváme, že na hřbitov přijde či přijede největší počet občanů.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Přesun autobusové zastávky

Od 24. října se  začne používat nově vybudovaná autobusová zastávka Pivovar na Bezručově ulici za kruhovým objezdem. Nahradí zastávku před kruhovým objezdem u Family centra.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 3 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Uzavírka části ulice Legionářů

Od 10. října do 30. října bude zcela uzavřena část ulice Legionářů v úseku pod křižovatkou s ulicí Erbenova nad křižovatku s ulicí U Tanku. Jmenované křižovatky zůstanou průjezdné. Na náměstí Míru se bude jezdit přes ulici Palackého. Důvodem jsou nutné práce na opravě kanalizace.

Tyto práce budou pokračovat ještě během celého listopadu v oblasti Na Aušperku, ale to již nebude mít vliv na provoz v ulici Legionářů.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Integrace do PID bude pokračovat

Mělnicko pokročilo nejdále ze všech regionů Středočeského kraje v začleňování do systému Pražské integrované dopravy. Přínosem pro občany je především lepší provázanost vlakové, autobusové a městské hromadné dopravy v pražském uzlu a okolí, taktové jízdní řády a především finanční úspory vyplývající z tarifu PID.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Most na Mladoboleslavské ulici dokončí firma Strabag

Jak jsme již informovali, vedení města Mělníka od konce července řešilo ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) pozastavení prací na generální rekonstrukci mostku na ulici Mladoboleslavská. Dodavatel – firma EX MOST se dostala do druhotné platební neschopnosti a pozastavila zde veškeré práce. Nyní se podařilo ŘSD jako investorovi akce dohodnout dokončení této akce firmou Strabag. ŘSD zadalo potřebnou revizi stávajícího stavu mostku. Firma Strabag si převzala staveniště 20. září a nyní již budou práce na dokončení stavby kontinuálně pokračovat. Vše by mělo být hotovo do konce listopadu.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 4 komentáře | » číst dál