Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
CEZ distribuce - pracovni pozice

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Konec komplikací v dopravě se blíží

Výstavba kruhového objezdu u benzínové stanice Shell bude dokončena v polovině června.

1. července budou zprovozněny kruhové křižovatky na ulici Mladoboleslavská a Pražská, včetně spojovací silnice mezi nimi. Zatím bude provoz spuštěn jednosměrně z ulice Pražská na Mladoboleslavskou. Kdo pojede směrem od Mladé Boleslavi do Prahy, pojede stále ještě po Nemocniční ulici.

1. července bude zcela uzavřena ulice Italská a proběhne její celková rekonstrukce.

Během letních prázdnin bude za provozu opravena část Pražské ulice v úseku od nové kruhové křižovatky k benzínové stanici Benzina u hotelu Ludmila. Provoz bude řízen semafory. Tato akce bude dokončena na přelomu srpna a září – v tu chvíli bude uzavřena ulice Nemocniční a proběhne též její celková rekonstrukce.

Opravy těchto místních komunikací, na kterých se podepsala dopravní zátěž z minulých měsíců, opraví Ředitelství silnic a dálnic. Město uvolní ze svého rozpočtu prostředky na výměnu obrubníků v těchto ulicích.

Co se týče mostku na Mladoboleslavské ulici, tak zde by mělo být vše dokončeno v září.

Všechny výše uvedené akce jsou nesmírně náročné jak pro stavební firmy, tak pro řidiče a občany města. Akce financuje stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, které vybralo zhotovitele a průběh staveb řídí. Město má jen velmi omezené možnosti tyto záležitosti ovlivňovat.

Mgr. Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

Město - z radnice 44 komentáře | » číst dál

Uzavírka Mladoboleslavské ulice

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje povoluje úplnou uzavírku silnice č. I/16 ( Mladoboleslavská)  od 25. 4. 2016 do  31. 8. 2016. Důvodem je oprava mostku na Mladoboleslavské ulici, který vede nad Okružní ulicí.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

V národní soutěži mělnická ZUŠka opět bodovala

V letošním školním roce vyhlásilo MŠMT ČR opět soutěž pro základní umělecké školy. Tentokrát byla soutěž vypsána mimo jiné také na studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) a Komorní soubory s převahou dechových nástrojů. Souběžně probíhala i národní soutěž Karlovarský skřivánek v sólovém zpěvu. Do finále z krajského kola postoupila Vendula Sládečková, pod pedagogickým vedením paní učitelky Lenky Knechtlové.   

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Mělnická radnice bude v sobotu 2. dubna večer modře nasvícena

Mělník se už druhým rokem připojí k celosvětové kampani podporující osvětu problematiky autismu s názvem „Light It Up Blue“ americké organizace Autism Speaks, ke které se již připojily jednotlivci i organizace ze 136 zemí ze všech kontinentů. Nejviditelnější aktivitou kampaně je osvěcování budov po celém světě modrým světlem. Osvětleno bylo již více než 200 významných staveb (např. Maďarský parlament, Bratislavský hrad, Pyramidy v Gíze, Empire State Building, Sydney Opera House), přidávají se ale i stovky firem a domácností po celém světě.

V roce 2008 se členové OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. V České republice vyhlašuje Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha každoročně osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. V rámci této kampaně pořádá APLA Praha řadu akcí, které spojuje modrá barva. Proč modrá? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Cílem osvětových akcí je upozornit na fakt, že s autismem se rodí každé 100. dítě, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je právě porozumění a podpora.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

 

Město - z radnice 3 komentáře | » číst dál

Pozvánka na prohlídku „rousovické“ školní budovy v ulici Cukrovarská 2068/9

Zveme Vás na prohlídku „rousovické“ školní budovy v ulici Cukrovarská 2068/9, která se koná ve čtvrtek 14. 4. 2016 v 16:30 hod za přítomnosti velmi oblíbené a zkušené třídní paní učitelky Jany Porcalové, vedení školy a zástupců města Mělníka.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Hapkido se trénovalo na Mělníku

Hapkido je jihokorejské bojové umění zaměřené na reálnou sebeobranu. Zástupcem pro Českou republiku v Evropské hapkido unii se stal v prosinci 2015 člen mělnického oddílu taekwondo Hansoo  Tomáš Váňa.

Na Mělníku se konal 19. – 20. března jeden z prvních seminářů hapkido  v Čechách pro 30 účastníků a vedl ho přímo prezident Evropské hapkido unie pan Mladen Kuznik z Chorvatska, kterého pojí s mělnickým klubem Hansoo dlouholeté přátelské vztahy.

Na semináři se účastníci seznámili s výukou hapkida, s bojem se zbraněmi, např. s mečem. Na závěr proběhly zkoušky mezinárodních rozhodčích, které úspěšně splnili tři bojovníci – Petr Limprecht, Tomáš Váňa a Milan Miženko.

V rámci programu semináře se uskutečnilo setkání účastníků semináře na mělnické radnici se starostou MVDr. Ctiradem Mikešem. Prezident Mladen Kuznik udělil mělnickému starostovi čestný první dan v bojovém umění hapkido za výraznou podporu bojových sportů na Mělníku. Tento čestný titul mají na světě pouze čtyři lidé.

 

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

 

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál | 1 příloha

Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Město Mělník pro letošní rok zvyšuje pozornost v oblasti prevence kriminality. Rada města Mělníka schválila na svém zasedání dne 22. 2. 2016 Program prevence kriminality na rok 2016 a Strategii prevence kriminality na období 2016-2020.  Oba materiály vycházejí z prosincového průzkumu vnímaného pocitu bezpečí občanů Mělníka a navazují na dosavadní činnost založenou na spolupráci města, městské policie, Policie ČR, škol a nestátních neziskových organizací.

Pro tento rok byly připraveny tři projekty v rámci dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem vnitra na podporu programů prevence kriminality. Realizace bude možná v případě finanční podpory ze strany kraje a ministerstva a za spoluúčasti města na projektech.   

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Městský úřad Mělník jako obec s rozšířenou působností vydává mimo jiné také parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením. V Mělníce se můžete obracet na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek terénní sociální práce, náměstí Míru 51, 3. patro.

Zde vydáváme:

  • „modrý parkovací průkaz s fotografií“ – speciální označení O7 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou – pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P – s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,
  • „bílý čtverec s modrým znakem přeškrtnutého ucha“ – speciální označení O2 označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou – pro držitele průkazu se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

K vydání těchto speciálních označení je nutné vyplnit žádost, kterou dostanete přímo na úseku terénní sociální práce nebo si ji můžete předem stáhnout na webových stránkách Městského úřadu Mělník (www.melnik.cz – Městský úřad - Potřebuji zařídit – rodina – senioři – parkovací průkazy).

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

ZŠ J. Matiegky otevře pobočku v Cukrovarské ulici

Vážení rodiče, jsem potěšen, že vás mohu informovat o rozšíření vzdělávacích prostor naší školy. Díky vstřícnosti vedení města Mělníka nám od školního roku 2016/17 přibude odloučené pracoviště, a to „rousovická“ školní budova v ulici Cukrovarská č. 2068/9, kde doposud sídlila Základní škola speciální a praktická (ta bude mít třídy jen v budově na ulici J. Seiferta) a ještě dříve běžná základní škola – prvostupňová, kterou se zase stane, ale pod naší hlavičkou.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál