Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Hapkido se trénovalo na Mělníku

Hapkido je jihokorejské bojové umění zaměřené na reálnou sebeobranu. Zástupcem pro Českou republiku v Evropské hapkido unii se stal v prosinci 2015 člen mělnického oddílu taekwondo Hansoo  Tomáš Váňa.

Na Mělníku se konal 19. – 20. března jeden z prvních seminářů hapkido  v Čechách pro 30 účastníků a vedl ho přímo prezident Evropské hapkido unie pan Mladen Kuznik z Chorvatska, kterého pojí s mělnickým klubem Hansoo dlouholeté přátelské vztahy.

Na semináři se účastníci seznámili s výukou hapkida, s bojem se zbraněmi, např. s mečem. Na závěr proběhly zkoušky mezinárodních rozhodčích, které úspěšně splnili tři bojovníci – Petr Limprecht, Tomáš Váňa a Milan Miženko.

V rámci programu semináře se uskutečnilo setkání účastníků semináře na mělnické radnici se starostou MVDr. Ctiradem Mikešem. Prezident Mladen Kuznik udělil mělnickému starostovi čestný první dan v bojovém umění hapkido za výraznou podporu bojových sportů na Mělníku. Tento čestný titul mají na světě pouze čtyři lidé.

 

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

 

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál | 1 příloha

Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Město Mělník pro letošní rok zvyšuje pozornost v oblasti prevence kriminality. Rada města Mělníka schválila na svém zasedání dne 22. 2. 2016 Program prevence kriminality na rok 2016 a Strategii prevence kriminality na období 2016-2020.  Oba materiály vycházejí z prosincového průzkumu vnímaného pocitu bezpečí občanů Mělníka a navazují na dosavadní činnost založenou na spolupráci města, městské policie, Policie ČR, škol a nestátních neziskových organizací.

Pro tento rok byly připraveny tři projekty v rámci dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem vnitra na podporu programů prevence kriminality. Realizace bude možná v případě finanční podpory ze strany kraje a ministerstva a za spoluúčasti města na projektech.   

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Městský úřad Mělník jako obec s rozšířenou působností vydává mimo jiné také parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením. V Mělníce se můžete obracet na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek terénní sociální práce, náměstí Míru 51, 3. patro.

Zde vydáváme:

  • „modrý parkovací průkaz s fotografií“ – speciální označení O7 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou – pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P – s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,
  • „bílý čtverec s modrým znakem přeškrtnutého ucha“ – speciální označení O2 označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou – pro držitele průkazu se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

K vydání těchto speciálních označení je nutné vyplnit žádost, kterou dostanete přímo na úseku terénní sociální práce nebo si ji můžete předem stáhnout na webových stránkách Městského úřadu Mělník (www.melnik.cz – Městský úřad - Potřebuji zařídit – rodina – senioři – parkovací průkazy).

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

ZŠ J. Matiegky otevře pobočku v Cukrovarské ulici

Vážení rodiče, jsem potěšen, že vás mohu informovat o rozšíření vzdělávacích prostor naší školy. Díky vstřícnosti vedení města Mělníka nám od školního roku 2016/17 přibude odloučené pracoviště, a to „rousovická“ školní budova v ulici Cukrovarská č. 2068/9, kde doposud sídlila Základní škola speciální a praktická (ta bude mít třídy jen v budově na ulici J. Seiferta) a ještě dříve běžná základní škola – prvostupňová, kterou se zase stane, ale pod naší hlavičkou.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zápach opět obtěžoval obyvatele Mělníka

V minulých dnech se opět Mělníkem šířil nesnesitelný zápach. Občané se obraceli na městský úřad se svými stížnostmi. Město Mělník okamžitě kontaktovalo vedení cukrovaru. Jak se ukázalo, zdrojem zápachu byly opět, jako v minulých dnech, lihovarnické výpalky. Firma Tereos TTD Cukr Česká Republika k situaci poskytla toto prohlášení:

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Mělník se musí připravit na velmi náročnou situaci v dopravě

S přicházejícím jarem se v Mělníku opět rozjíždějí práce na silnicích tak, jak jsme to již avizovali v loňském roce. Nejkritičtějšími měsíci budou duben a květen. Stále usilujeme o to, aby byl stanoven zákaz průjezdu nákladních vozidel Mělníkem od Mladé Boleslavi. Zatím neznáme konečný verdikt.

Město - z radnice 15 komentáře | » číst dál

Mladoboleslavská ve směru na Mladou Boleslav je opět uzavřena

V souvislosti s tím, že se znovu rozbíhají práce na budování průtahu městem se z rozhodnutí odboru dopravy středočeského krajského úřadu ve středu 24.února znovu uzavřela ulice Mladoboleslavská ve směru na Mladou Boleslav a objížďkové trasy se vrací do režimu, který platil na podzim.

Město - z radnice 6 komentáře | » číst dál

Ulice, domov můj

 

Město Mělník provozuje, kromě několika dalších sociálních služeb, také terénní programy pro osoby bez domova.  Činnost této služby spočívá především v určité podpoře lidí, kteří se z různých důvodů ocitli bez střechy nad hlavou, přišli o zaměstnání, mají psychické problémy a podobně.

Terénní pracovníci jsou těmto osobám nápomocni s hledáním ubytování, zaměstnání, se zajištěním dokladů totožnosti, dávek hmotné nouze či pojistných dávek, dále je to pomoc se zajištěním lékařské péče, případně dalších životních potřeb.

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál | 1 příloha

Zápach obtěžuje obyvatele Mělníka

V posledních dnech jsou občané města Mělníka, převážně v blízkosti cukrovaru, obtěžováni nesnesitelným zápachem. Bývalý řepný plac prohledali hasiči i strážníci městské policie, včetně psovoda. Nakonec bylo zjistěno, že k problému došlo podnikatelskou činností cukrovaru. K celému problému zaslal své stanovisko Přemysl Fiala,  ředitel Balicího centra Mělník společnosti Tereos TTD Cukr Česká Republika :

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál