Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.
mekul 2018

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Demonstrace na Ládví 10. listopadu ovlivní autobusovou dopravu

Pozor! Pokud pojedete autobusem z Mělníka v úterý 10. 11. 2015 v době od 7:30 do 8:30 hodin na Ládví, počítejte se zdržením, neboť zde  občanská iniciativa Ládví není autobusák! pořádá demonstraci za přesun příměstských linek 349 a 369 na terminál Letňany. Cílem je přivést k neúspěšně řešenému tématu patřičnou intenzivní pozornost a dobrat se podoby integrace vyhovující nejen Středočeskému kraji, ale i Praze 8.  ROPIDu bylo doporučeno, aby příměstské linky po dobu konání demonstrace končily na terminálu Letňany. Více v příloze.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Kruhová křižovatka na Pražské ulici je v pořádku

V poslední době se objevily mezi občany neověřené informace o tom, že je nová kruhová křižovatka na Pražské ulici špatně vyprojektována a že se celá bude předělávat. Dle sdělení zhotovitele a investora je křižovatka naprosto v pořádku.  Projekt i vlastní výstavba odpovídá všem platným zákonným normám. Výsledná podoba  kruhové křižovatky se možná  jeví jako poněkud netradiční, ale to je dáno jejím umístěním ve svažitém terénu. Vzhledem k tomu, že tudy budou projíždět i nadrozměrné náklady do mělnického přístavu, mohla být zeleň ve středu křižovatky vysázena jen částečně a část musela být vydlážděna.

Mgr.Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

Město - z radnice 57 komentáře | » číst dál

Termín úplné uzavírky rekonstruovaného úseku ul. Legionářů se posouvá

Původně plánovaný termín úplné uzavírky místní komunikace ul. Legionářů (15.10.2015 - 25.10.2015) se z důvodu změny termínu nasazení silniční frézy posouvá na  19.10.2015  - 30.10.2015.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Mělník zahájí rekonstrukci části ulic Tyršova a Legionářů

V úterý 29. září začne rekonstrukce částí ulic Legionářů a Tyršova – v úseku za křižovatkou s ulicemi Fügnerova a U Tanku směrem z města až k přemostění vlečky do přístavu.

V první polovině října budou vyměněny obruby chodníků a uvedený úsek bude s menšími omezeními průjezdný.

Úplná uzavírka úseku se plánuje zhruba od poloviny října do 25. října, kdy se celý povrch silnice odfrézuje až na žulové kostky. Na ně se položí geomříž, která bude zalita asfaltem. Jde o stejnou technologii, která byla použita při rekonstrukci ulice Pražská.

V době úplné uzavírky nebude průjezdná křižovatka Legionářů – Plavební ( odbočka k mostu J. Straky) – zde bude zachována možnost průjezdu pouze pro autobusovou dopravu.

Objížďka povede ulicemi Fügnerova a U Tanku, která bude po dobu uzavírky obousměrná. Místní hromadná doprava nebude obsluhovat zastávky Tyršova a Zádušní – cestující mohou využít zastávku na náměstí Karla IV. a zastávku u Kaufandu.

 

Mgr. Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Aktuální informace o postupu výstavby 1. stavby Obchvatu Mělníka

Staveniště bylo předáno vítězi veřejného výběrového řízení – firmě Strabag - 19.12.2014. V I.Q 2015 se zpracovávala realizační dokumentace stavby, (RDS), proběhla jednání se všemi správci dotčených inž. sítí a s dotčenými majiteli sousedních pozemků a na mezideponii se navezla hornina pro zásyp zářezu bývalé vlečky cukrovaru. Odstranily se náletové dřeviny.

Aby mohly být zahájeny stavební práce na okružní křižovatce, (OK), v Pražské ulici, musely být v předstihu přeloženy elektrické kabely ČEZu a horkovod, zajišťující topení v přilehlé oblasti. Realizace těchto přeložek proběhla od 15.3. do 20.5.2015. Tím se uvolnilo staveniště a mohl být zahájen hutněný zásyp bývalého zářezu vlečky – 12 000 m3 horniny. Souběžně se realizovala potřebná část nové kanalizace. V krátké době – do 20.7.2015, se podařilo dokončit I. etapu stavebních prací -  OK v ul. Pražská a rekonstrukci v napojovacích úsecích.

Město - z radnice 4 komentáře | » číst dál

Kostel sv.Petra a Pavla bude uzavřen

Římskokatolická farnost – proboštství Mělník oznamuje, že  kostel sv. Petra a Pavla   od 7.9. do 16.11.2015  bude  uzavřen z důvodu restaurování  stropu. Nedělní mše svaté se budou sloužit v Kapucínském kostele na  nám. Míru 1 od  9.30 hod. 

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Blokové čištění letos proběhne po vinobraní

Kvůli rekonstrukci  vozovek ve městě bylo letos přesunuto blokové čištění na měsíc září.  Zahájeno bude 24. září od 6.00 hodin, pokračovat bude 25.září taktéž od 6.00 hodin a v dalších dnech vždy od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Žádáme všechny řidiče, aby sledovali a hlavně respektovali dopravní značení tak, aby mohlo být čistění ulic provedeno

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Smlouvy a objednávky veřejně přístupné

Na níže uvedených webových stránkách město Mělník zveřejňuje své smlouvy a objednávky.

 

Zveřejňování smluv z veřejných zakázek nad 500 tis. bez DPH a zadávací dokumentace u veřejných zakázek nad 2 mil. Kč bez DPH, u stavebních prací nad 6 mil. Kč bez DPH.

 

Zveřejňování smluv a objednávek nad 50 tis. bez DPH a veškerých smluv týkajících se pořizování a zcizování majetku města.

 

Zveřejňování veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace na 50 tis. a výše

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zapojte se do připomínkování Koncepce kultury města Mělníka pro období 2016 – 2026

Město Mělník předkládá veřejnosti k připomínkování materiál koncepce kultury pro období 2016-2026. Dokument je možné nalézt na stránkách města v sekci Život ve městě – Kultura – Koncepce rozvoje kultury. Veškeré podněty a připomínky můžete posílat do 17.9.2015 na email: [email protected].

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál