Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Zhudebnele leto

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Aktuální informace o postupu výstavby 1. stavby Obchvatu Mělníka

Staveniště bylo předáno vítězi veřejného výběrového řízení – firmě Strabag - 19.12.2014. V I.Q 2015 se zpracovávala realizační dokumentace stavby, (RDS), proběhla jednání se všemi správci dotčených inž. sítí a s dotčenými majiteli sousedních pozemků a na mezideponii se navezla hornina pro zásyp zářezu bývalé vlečky cukrovaru. Odstranily se náletové dřeviny.

Aby mohly být zahájeny stavební práce na okružní křižovatce, (OK), v Pražské ulici, musely být v předstihu přeloženy elektrické kabely ČEZu a horkovod, zajišťující topení v přilehlé oblasti. Realizace těchto přeložek proběhla od 15.3. do 20.5.2015. Tím se uvolnilo staveniště a mohl být zahájen hutněný zásyp bývalého zářezu vlečky – 12 000 m3 horniny. Souběžně se realizovala potřebná část nové kanalizace. V krátké době – do 20.7.2015, se podařilo dokončit I. etapu stavebních prací -  OK v ul. Pražská a rekonstrukci v napojovacích úsecích.

Město - z radnice 4 komentáře | » číst dál

Kostel sv.Petra a Pavla bude uzavřen

Římskokatolická farnost – proboštství Mělník oznamuje, že  kostel sv. Petra a Pavla   od 7.9. do 16.11.2015  bude  uzavřen z důvodu restaurování  stropu. Nedělní mše svaté se budou sloužit v Kapucínském kostele na  nám. Míru 1 od  9.30 hod. 

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Blokové čištění letos proběhne po vinobraní

Kvůli rekonstrukci  vozovek ve městě bylo letos přesunuto blokové čištění na měsíc září.  Zahájeno bude 24. září od 6.00 hodin, pokračovat bude 25.září taktéž od 6.00 hodin a v dalších dnech vždy od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Žádáme všechny řidiče, aby sledovali a hlavně respektovali dopravní značení tak, aby mohlo být čistění ulic provedeno

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Smlouvy a objednávky veřejně přístupné

Na níže uvedených webových stránkách město Mělník zveřejňuje své smlouvy a objednávky.

 

Zveřejňování smluv z veřejných zakázek nad 500 tis. bez DPH a zadávací dokumentace u veřejných zakázek nad 2 mil. Kč bez DPH, u stavebních prací nad 6 mil. Kč bez DPH.

 

Zveřejňování smluv a objednávek nad 50 tis. bez DPH a veškerých smluv týkajících se pořizování a zcizování majetku města.

 

Zveřejňování veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace na 50 tis. a výše

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zapojte se do připomínkování Koncepce kultury města Mělníka pro období 2016 – 2026

Město Mělník předkládá veřejnosti k připomínkování materiál koncepce kultury pro období 2016-2026. Dokument je možné nalézt na stránkách města v sekci Život ve městě – Kultura – Koncepce rozvoje kultury. Veškeré podněty a připomínky můžete posílat do 17.9.2015 na email: [email protected].

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Aktuální stav rekonstrukce mělnických ulic

  • Dokončují se povrchy ulic Máchova a Nebeského na Blatech, spojky mezi těmito ulicemi dostanou povrch z recyklátu. Hotovo bude do konce října.
  • Projekčně jsou připraveny nové povrchy dalších blateckých ulic – Světická, Požární a Mšenská – zde se začne, jakmile bude dokončena kanalizace.
  • Během září bude dokončeno vodorovné značení v ul. Pražská včetně vyznačení cyklistických koridorů.
  • V září už bude opraveno značení cyklotras č. 2 a 203 ve městě, které přeznačkoval krajský úřad. Bohužel při tom neakceptoval naše jednosměrky. Město vešlo v jednání s krajským úřadem, svazem turistů  i s cyklisty, aby byla oprávněně kritizovaná situace dána do pořádku.
  • Práce na obchvatu města pokračují dle harmonogramu, jsme si vědomi, že situace je náročná pro všechny řidiče, ale bohužel jiné řešení nevidíme. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.

Mgr.Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

Město - z radnice 22 komentáře | » číst dál

Veřejné toalety naleznete na náměstí Míru

Od 1. srpna převzaly Technické služby města Mělníka provozování veřejných toalet na náměstí Míru v pasáži Koruna vedle restaurace U Šatlavy. Toalety prošly rekonstrukcí a jsou otevřeny denně od 9.00 hodin. Toalety, umístěny na náměstí Karla IV. v budově obchodního domu, byly zrušeny, neboť jejich technický stav byl nevyhovující a taktéž je využívalo jen minimum lidí.

Kryštof Marounek, Technické služby města Mělníka

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA A NÁVŠTĚVNÍKY VINOBRANÍ

Mělnické vinobraní je největší akcí pořádanou městem Mělníkem. Nejen pro město, ale i pro celý region jsou slavnosti vína na Mělníku mimořádnou událostí. Mělnické vinobraní velmi přispívá k propagaci města, a tak nejen během jeho konání, ale i v průběhu celého roku přispívá k vytváření dalších příležitostí pro podnikatele nejen v cestovním ruchu.

Během tří dnů navštěvuje vinobraní okolo 30 tis. návštěvníků. Pořádání akce si proto každoročně vyžádá některá omezení, jako jsou dopravní uzavírky či omezení spojená s vytvořením placené zóny a výběrem vstupného (které se snažíme udržet na nízké úrovni a umožnit tak návštěvu slavností široké veřejnosti.)

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Pozvánka na výstavu, vernisáž NEJDELŠÍ NOC 4.8.2015

NEJDELŠÍ NOC

Při příležitosti výročí srpnových událostí roku 1968 připravily Policie ČR Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, Vojenský historický ústav Praha a pražské Muzeum Policie ČR výstavu „Nejdelší noc – 21. 8. 1968“. Ambicí těchto institucí nebylo jen zopakovat známé skutečnosti o průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy, ale na osmi textových a obrazových panelech prezentovat také nové poznatky a zjištění o vojenském obsazení Československa v noci z 20. na 21. 8. 1968. K tomu poslouží i dosud nezveřejněné snímky v Rakousku žijící nizozemské fotografky Okky Offerhaus, které v roce 2011 získal Národní archiv.

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 4. 8. 2015 v 16.00 hodin v prostorách mělnické radnice - za účasti starosty města Mělníka MVDr. Ctirada Mikeše a autora výstavy PhDr. Daniela Povolného, Ph.D.

Výstava bude přístupná do 11. září 2015 dle pracovní doby MÚ Mělník:

Pondělí:         7.00 – 18.00

Úterý:           7.00 – 15.00

Středa           7.00 – 17.00

Čtvrtek          7.00 – 14.30

Pátek:           7.00 – 12.30

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha