Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Muzeum M

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Termín úplné uzavírky rekonstruovaného úseku ul. Legionářů se posouvá

Původně plánovaný termín úplné uzavírky místní komunikace ul. Legionářů (15.10.2015 - 25.10.2015) se z důvodu změny termínu nasazení silniční frézy posouvá na  19.10.2015  - 30.10.2015.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Mělník zahájí rekonstrukci části ulic Tyršova a Legionářů

V úterý 29. září začne rekonstrukce částí ulic Legionářů a Tyršova – v úseku za křižovatkou s ulicemi Fügnerova a U Tanku směrem z města až k přemostění vlečky do přístavu.

V první polovině října budou vyměněny obruby chodníků a uvedený úsek bude s menšími omezeními průjezdný.

Úplná uzavírka úseku se plánuje zhruba od poloviny října do 25. října, kdy se celý povrch silnice odfrézuje až na žulové kostky. Na ně se položí geomříž, která bude zalita asfaltem. Jde o stejnou technologii, která byla použita při rekonstrukci ulice Pražská.

V době úplné uzavírky nebude průjezdná křižovatka Legionářů – Plavební ( odbočka k mostu J. Straky) – zde bude zachována možnost průjezdu pouze pro autobusovou dopravu.

Objížďka povede ulicemi Fügnerova a U Tanku, která bude po dobu uzavírky obousměrná. Místní hromadná doprava nebude obsluhovat zastávky Tyršova a Zádušní – cestující mohou využít zastávku na náměstí Karla IV. a zastávku u Kaufandu.

 

Mgr. Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Aktuální informace o postupu výstavby 1. stavby Obchvatu Mělníka

Staveniště bylo předáno vítězi veřejného výběrového řízení – firmě Strabag - 19.12.2014. V I.Q 2015 se zpracovávala realizační dokumentace stavby, (RDS), proběhla jednání se všemi správci dotčených inž. sítí a s dotčenými majiteli sousedních pozemků a na mezideponii se navezla hornina pro zásyp zářezu bývalé vlečky cukrovaru. Odstranily se náletové dřeviny.

Aby mohly být zahájeny stavební práce na okružní křižovatce, (OK), v Pražské ulici, musely být v předstihu přeloženy elektrické kabely ČEZu a horkovod, zajišťující topení v přilehlé oblasti. Realizace těchto přeložek proběhla od 15.3. do 20.5.2015. Tím se uvolnilo staveniště a mohl být zahájen hutněný zásyp bývalého zářezu vlečky – 12 000 m3 horniny. Souběžně se realizovala potřebná část nové kanalizace. V krátké době – do 20.7.2015, se podařilo dokončit I. etapu stavebních prací -  OK v ul. Pražská a rekonstrukci v napojovacích úsecích.

Město - z radnice 4 komentáře | » číst dál

Kostel sv.Petra a Pavla bude uzavřen

Římskokatolická farnost – proboštství Mělník oznamuje, že  kostel sv. Petra a Pavla   od 7.9. do 16.11.2015  bude  uzavřen z důvodu restaurování  stropu. Nedělní mše svaté se budou sloužit v Kapucínském kostele na  nám. Míru 1 od  9.30 hod. 

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Blokové čištění letos proběhne po vinobraní

Kvůli rekonstrukci  vozovek ve městě bylo letos přesunuto blokové čištění na měsíc září.  Zahájeno bude 24. září od 6.00 hodin, pokračovat bude 25.září taktéž od 6.00 hodin a v dalších dnech vždy od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Žádáme všechny řidiče, aby sledovali a hlavně respektovali dopravní značení tak, aby mohlo být čistění ulic provedeno

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Smlouvy a objednávky veřejně přístupné

Na níže uvedených webových stránkách město Mělník zveřejňuje své smlouvy a objednávky.

 

Zveřejňování smluv z veřejných zakázek nad 500 tis. bez DPH a zadávací dokumentace u veřejných zakázek nad 2 mil. Kč bez DPH, u stavebních prací nad 6 mil. Kč bez DPH.

 

Zveřejňování smluv a objednávek nad 50 tis. bez DPH a veškerých smluv týkajících se pořizování a zcizování majetku města.

 

Zveřejňování veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace na 50 tis. a výše

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zapojte se do připomínkování Koncepce kultury města Mělníka pro období 2016 – 2026

Město Mělník předkládá veřejnosti k připomínkování materiál koncepce kultury pro období 2016-2026. Dokument je možné nalézt na stránkách města v sekci Život ve městě – Kultura – Koncepce rozvoje kultury. Veškeré podněty a připomínky můžete posílat do 17.9.2015 na email: [email protected].

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Aktuální stav rekonstrukce mělnických ulic

  • Dokončují se povrchy ulic Máchova a Nebeského na Blatech, spojky mezi těmito ulicemi dostanou povrch z recyklátu. Hotovo bude do konce října.
  • Projekčně jsou připraveny nové povrchy dalších blateckých ulic – Světická, Požární a Mšenská – zde se začne, jakmile bude dokončena kanalizace.
  • Během září bude dokončeno vodorovné značení v ul. Pražská včetně vyznačení cyklistických koridorů.
  • V září už bude opraveno značení cyklotras č. 2 a 203 ve městě, které přeznačkoval krajský úřad. Bohužel při tom neakceptoval naše jednosměrky. Město vešlo v jednání s krajským úřadem, svazem turistů  i s cyklisty, aby byla oprávněně kritizovaná situace dána do pořádku.
  • Práce na obchvatu města pokračují dle harmonogramu, jsme si vědomi, že situace je náročná pro všechny řidiče, ale bohužel jiné řešení nevidíme. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.

Mgr.Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

Město - z radnice 22 komentáře | » číst dál

Veřejné toalety naleznete na náměstí Míru

Od 1. srpna převzaly Technické služby města Mělníka provozování veřejných toalet na náměstí Míru v pasáži Koruna vedle restaurace U Šatlavy. Toalety prošly rekonstrukcí a jsou otevřeny denně od 9.00 hodin. Toalety, umístěny na náměstí Karla IV. v budově obchodního domu, byly zrušeny, neboť jejich technický stav byl nevyhovující a taktéž je využívalo jen minimum lidí.

Kryštof Marounek, Technické služby města Mělníka

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál