Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Ivo Jahelka v Zelcine

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Piano již u radnice není

Od loňského roku bylo v podloubí vedle vchodu do mělnické radnice instalováno piano, ke kterému mohl usednout kdokoliv z kolemjdoucích a zahrát. Bohužel, převážně k pianu usedali ti, kteří na něj hrát neuměli a disharmonické zvuky rušily obyvatele náměstí, kteří si ani v parných dnech nemohli otevřít okno. Vedení města rozhodlo o tom, že piano bude od radnice odvezeno a bude se pro něj hledat vhodnější místo.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Aktuální informace ke stavbě obchvatu

Aktuální informace ke stavbě I/9 a I/16 Mělník, obchvat, stavba 1

V průběhu uplynulé části roku 2015 se na výše uvedené stavbě podařilo dokončit 1. etapu stavebních prací – okružní křižovatku v ulici Pražská, s krátkými úseky napojení na původní stav. Dne 20.7.2015 dojde k jednosměrnému zprůjezdnění.

Současně bude zahájena 2. etapa prací – realizace okružní křižovatky v ul. Mladoboleslavská a to současně s 3. etapou prací – rekonstrukcí ul. Pražská v úseku mezi ul. Cukrovarská a Italská. Stavební práce budou zahájeny realizací přeložek inženýrských sítí, které uvolní staveniště pro realizaci vozovek.

Řidiče čekají velké změny ve vedení dopravy, které budou zahájeny dne 20.7.2015. Ulice Cukrovarská bude úplně uzavřena z obou stran a příjezd do ní bude možný pouze příčnými ulicemi z Italské ulice. V rámci dopravně inženýrských opatření vznikne jednosměrná objízdná trasa ze stávající jednosměrné ul. Italská + Polská bude doprava jednosměrně vedena ul. Mladoboleslavská + Bezručova až na světelnou křižovatku s ul. Nemocniční a dále po Nemocniční ul. do ul. Pražská a po ní až na ul. Italská. Na některých křižovatkách dojde ke změně v přednosti.

Současně s realizací okružních křižovatek se provádí i práce na novém propojení ulic Pražská a Mladoboleslavská. Jsou dokončeny hrubé zemní práce a silně rozpracovaná je realizace kanalizace a opěrných i protihlukových stěn, po jejichž dokončení budou prováděny konstrukční vrstvy nové vozovky.

 

Mgr. Nina Ledvinová
tisková mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Město - z radnice 17 komentáře | » číst dál

Poděkování starosty strážníkům za profesionální služební zákroky

Starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš 16. července poděkoval v obřadní síni mělnické radnice šesti strážníkům městské policie za jejich profesionální služební zákroky. Všechny zákroky se staly v jednom dni  - 13. července ve třech po sobě jdoucích službách.               

Město - z radnice 5 komentáře | » číst dál | 2 přílohy

Pozor, prodloužení uzavírky

Avizované otevření nově vybudovaného kruhového objezdu u cukrovaru na ulici Pražská od 15.července se posouvá – uzávěrka potrvá do 19.července. O aktuální situaci vás budeme včas informovat.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Přispějte do významného výzkumu české společnosti. Za rozhovor odměna.

ybrané domácnosti Mělníka budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti.

Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK a MEDIAN. Vybrané domácnosti v Mělníku by měli navštívit v termínu 7.7. – 31.10. 2015.

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech.

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.: Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit? Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika? Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají? Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

STEM/MARK, a.s.a MEDIAN s.r.o.

Město - z radnice 5 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Nově budovaný kruhový objezd na Pražské ulici bude částečně otevřen od 15. července

Jak jsme již dříve informovali, kruhový objezd na Pražské ulici u cukrovaru, který bude součásti obchvatu – průtahu města, měl být hotový do konce června.

Vlivem současných nepříznivých klimatických podmínek není možné hutnit a stabilizovat podkladní vrstvy křižovatky tak, jak je třeba, a proto dochází k posunutí termínu otevření křižovatky.

Město - z radnice 17 komentáře | » číst dál

Rozšíření úředních hodin

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na vydání nových cestovních dokladů a občanských průkazů budou na těchto přepážkách rozšířeny úřední hodiny na čtvrteční dopoledne – vždy od 8.00 do 11.30 hodin, a to od 25. června.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Na stavbě kruhového obchvatu se pokračuje dle harmonogramu

Práce na stavbě I. etapu průtahu městem intenzivně pokračují. Stále platí stanovený termín 30. 6. 2015, kdy má být okružní křižovatka na ul. Pražská u cukrovaru dokončena.  Někomu se může zdát, že se zde nic neděje a silnice byla uzavřena zbytečně. Opak je však pravdou. Byly již dokončeny přeložky všech inženýrských sítí mimo těleso budoucí křižovatky. A intenzivní práce probíhají v trase bývalé vlečky pod konstrukcí vozovky, kde je postupně rozebírána klenba mostu a je prováděna zavážka trasy a její hutnění. Těmito pracemi je značně narušena statika bývalého mostu a zejména vozovky, a proto musela být uzavřena pro motorová vozidla.  I proces zavážení prostoru vlečky má přesně stanovená pravidla. Občasné deště způsobují, že materiál používaný k zavážení má vlhkost nad stanovenou normu a je nutné provádět pracovní přestávky. Pokud se však počasí výrazně nezhorší, křižovatka bude od července opět průjezdná. To jsou informace, které zhotovitel stavby potvrdil na posledním kontrolním dnu.

Město - z radnice 30 komentáře | » číst dál

Hostín se rozeběhne pro pomoc mělnickým žákům

6. června od 14 hodin se v obci Hostín uskuteční první ročník charitativního běhu, jehož účelem je shromáždit prostředky a nadšení pro pomoc potřebným. Dobročinnou událost spoluorganizuje obec na popud studentek mělnického gymnázia Lucie Špytkové a Aničky Viktorinové.  "Ve škole jsme běhali pro podporu projektů v Africe, tak nás napadlo, že se dá takový běh snadno zorganizovat i pro jiné účely", říká Lucie, která nápadem nadchla hlavně Základní školu speciální v Mělníku, kam poputují získané peníze.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál