Tip: Vyplňte svůj mobil ve Vašem profilu. Tento údaj nebude zveřejněn, ale umožní Vám v budoucnu využít SMS služeb Mělníčku!
CEZ distribuce - pracovni pozice

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Oprava železničního přejezdu – Mělník, ul.Okružní

Oprava železničního přejezdu – Mělník, ul.Okružní

Ve dvou termínech bude zcela uzavřen železniční přejezd v ulici Okružní, a to takto:
od 1.6.2015 od 07.00 hod do 2.6.2015 do 21.00 hod – oprava koleje č.1 a od 22.6.2015 od 07.00 hod do 23.6.2015 do 21.00 hod – oprava koleje č. 2.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Upozornění pro dopravce

Obecní živnostenský úřad v Mělníku upozorňuje dopravce, kteří provozují koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „ Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, na povinnost prokázat finanční způsobilost dle § 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Účelem prokazování finanční způsobilosti je prokázat, že dopravce bude schopen vždy dostát svým finančním závazkům.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zamítli vám reklamaci? Přijďte na náš seminář 16. června.

Zamítl vám prodávající reklamaci s tím, že si za poškození můžete sami? Máte pocit, že prodávající vám reklamaci zamítl neoprávněně a chcete se bránit? Pokud ano, následující tipy vám poradí, co v takovém případě dále dělat.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Lichožrouti zahájí Týden čtení dětem

Další oblíbené LiStOVáNí se uskuteční v Masarykově kulturním domě v pátek 29. května; v 17.00 ztvární herci dnes již legendární českou knihu pro děti Lichožrouti a v 19.00 přijde na řadu strhující Odpad britského spisovatele Andyho Mulligana. Během podvečerního představení bude zahájen Týden čtení dětem, do kterého se letos zapojuje i mělnická knihovna.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Aktuální situace v ulici Pražská

Jak už jsme informovali, při rekonstrukci ulice Pražská se již musel upravovat harmonogram uzavírek kvůli problémům s kanalizačními šachtami.

Kvůli bezpečnosti silničního provozu je od dnešního dne je zcela uzavřena ulice Pražská od cukrárny Astra na náměstí Karla IV. ke křižovatce s ulicí Jiráskova, Fibichova a Krombholcova. Zásobování této části ulice je stále možné. Stále lze dojet do ulice Seifertova přes náměstí Karla IV. směrem od pošty.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Řidiči ve městě jezdí výrazně rychleji, než by měli

V srpnu 2014 byl zprovozněn na Mělníku měřič rychlosti jízdy vozidle se záznamovým zařízením tzv. RADAR. Přístroj byl zakoupen především za účelem zklidnění dopravy a podle toho byla také vybírána místa k jeho umístění. Především byly zohledněny pozemní komunikace v blízkosti škol, školek a dalších zařízení, kde dochází k většímu pohybu chodců, kteří jsou mnohdy projíždějícími vozidly ohroženi.

I když se občas při samotném měření rychlosti městská policie (oprávněný subjekt k měření rychlosti ve smyslu ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) setkávala s technickými problémy, je možné poskytnout informace k zaznamenaným porušením pravidel silničního provozu. Při posuzování jednotlivých zjištění jsem časové období rozdělil na dvě části, a to před koncem roku 2014 a od začátku roku 2015 do současnosti, přičemž samotná zjištění nejsou zrovna uspokojivá.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 2 přílohy

První vyhodnocení zapojení města Mělníka do Pražské integrované dopravy

Město Mělník po měsíci zapojení do systému Pražské integrované dopravy vyhodnocuje jeho fungování. Zástupci města jednají s představiteli měst nově zapojených do systému a v případě nutnosti navrhují dílčí kroky, které by bylo možné učinit k jeho lepšímu fungování. Tak rozsáhlou integraci pražská doprava neprováděla 12 let.

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál

Aktuální situace v ulici Pražská

V ulici  Pražská probíhá komplexní rekonstrukce povrchu komunikace. Termín dokončení prvního úseku (od cukrovaru ke křižovatce Pražská x Dvořákova x Fričova) 28. dubna byl dodržen. 29. dubna proběhl kontrolní den, při němž byla zaznamenána řada nedostatků, které budou opravovány v týdnu do 10. května. Tento úsek už ovšem občané mohou užívat, aby se dostali ke svým domům a rekonstrukce jim nekomplikovala život déle, než je nezbytně nutné.

Město - z radnice 7 komentáře | » číst dál

Okresní kolo dopravní soutěže 2015

Ministerstvo dopravy – BESIP ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním prezídiem ČR a Českým červeným křížem každoročně vyhlašuje, v rámci dopravní výchovy probíhající u žáků základních škol, dopravní soutěž.

Mělnické okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo dne 28. 04. 2015 v Centru prevence kriminality a dopravní výchovy. Soutěžící měli před sebou čtyři části soutěže, jimiž prokazovali nejen své znalosti, ale i zručnost a pohotovost, která je v silničním provozu mnohdy k nezaplacení.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha