Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Zapojte se do připomínkování Koncepce kultury města Mělníka pro období 2016 – 2026

Město Mělník předkládá veřejnosti k připomínkování materiál koncepce kultury pro období 2016-2026. Dokument je možné nalézt na stránkách města v sekci Život ve městě – Kultura – Koncepce rozvoje kultury. Veškeré podněty a připomínky můžete posílat do 17.9.2015 na email: [email protected].

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Aktuální stav rekonstrukce mělnických ulic

  • Dokončují se povrchy ulic Máchova a Nebeského na Blatech, spojky mezi těmito ulicemi dostanou povrch z recyklátu. Hotovo bude do konce října.
  • Projekčně jsou připraveny nové povrchy dalších blateckých ulic – Světická, Požární a Mšenská – zde se začne, jakmile bude dokončena kanalizace.
  • Během září bude dokončeno vodorovné značení v ul. Pražská včetně vyznačení cyklistických koridorů.
  • V září už bude opraveno značení cyklotras č. 2 a 203 ve městě, které přeznačkoval krajský úřad. Bohužel při tom neakceptoval naše jednosměrky. Město vešlo v jednání s krajským úřadem, svazem turistů  i s cyklisty, aby byla oprávněně kritizovaná situace dána do pořádku.
  • Práce na obchvatu města pokračují dle harmonogramu, jsme si vědomi, že situace je náročná pro všechny řidiče, ale bohužel jiné řešení nevidíme. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.

Mgr.Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

Město - z radnice 22 komentáře | » číst dál

Veřejné toalety naleznete na náměstí Míru

Od 1. srpna převzaly Technické služby města Mělníka provozování veřejných toalet na náměstí Míru v pasáži Koruna vedle restaurace U Šatlavy. Toalety prošly rekonstrukcí a jsou otevřeny denně od 9.00 hodin. Toalety, umístěny na náměstí Karla IV. v budově obchodního domu, byly zrušeny, neboť jejich technický stav byl nevyhovující a taktéž je využívalo jen minimum lidí.

Kryštof Marounek, Technické služby města Mělníka

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA A NÁVŠTĚVNÍKY VINOBRANÍ

Mělnické vinobraní je největší akcí pořádanou městem Mělníkem. Nejen pro město, ale i pro celý region jsou slavnosti vína na Mělníku mimořádnou událostí. Mělnické vinobraní velmi přispívá k propagaci města, a tak nejen během jeho konání, ale i v průběhu celého roku přispívá k vytváření dalších příležitostí pro podnikatele nejen v cestovním ruchu.

Během tří dnů navštěvuje vinobraní okolo 30 tis. návštěvníků. Pořádání akce si proto každoročně vyžádá některá omezení, jako jsou dopravní uzavírky či omezení spojená s vytvořením placené zóny a výběrem vstupného (které se snažíme udržet na nízké úrovni a umožnit tak návštěvu slavností široké veřejnosti.)

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Pozvánka na výstavu, vernisáž NEJDELŠÍ NOC 4.8.2015

NEJDELŠÍ NOC

Při příležitosti výročí srpnových událostí roku 1968 připravily Policie ČR Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, Vojenský historický ústav Praha a pražské Muzeum Policie ČR výstavu „Nejdelší noc – 21. 8. 1968“. Ambicí těchto institucí nebylo jen zopakovat známé skutečnosti o průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy, ale na osmi textových a obrazových panelech prezentovat také nové poznatky a zjištění o vojenském obsazení Československa v noci z 20. na 21. 8. 1968. K tomu poslouží i dosud nezveřejněné snímky v Rakousku žijící nizozemské fotografky Okky Offerhaus, které v roce 2011 získal Národní archiv.

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 4. 8. 2015 v 16.00 hodin v prostorách mělnické radnice - za účasti starosty města Mělníka MVDr. Ctirada Mikeše a autora výstavy PhDr. Daniela Povolného, Ph.D.

Výstava bude přístupná do 11. září 2015 dle pracovní doby MÚ Mělník:

Pondělí:         7.00 – 18.00

Úterý:           7.00 – 15.00

Středa           7.00 – 17.00

Čtvrtek          7.00 – 14.30

Pátek:           7.00 – 12.30

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Piano již u radnice není

Od loňského roku bylo v podloubí vedle vchodu do mělnické radnice instalováno piano, ke kterému mohl usednout kdokoliv z kolemjdoucích a zahrát. Bohužel, převážně k pianu usedali ti, kteří na něj hrát neuměli a disharmonické zvuky rušily obyvatele náměstí, kteří si ani v parných dnech nemohli otevřít okno. Vedení města rozhodlo o tom, že piano bude od radnice odvezeno a bude se pro něj hledat vhodnější místo.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Aktuální informace ke stavbě obchvatu

Aktuální informace ke stavbě I/9 a I/16 Mělník, obchvat, stavba 1

V průběhu uplynulé části roku 2015 se na výše uvedené stavbě podařilo dokončit 1. etapu stavebních prací – okružní křižovatku v ulici Pražská, s krátkými úseky napojení na původní stav. Dne 20.7.2015 dojde k jednosměrnému zprůjezdnění.

Současně bude zahájena 2. etapa prací – realizace okružní křižovatky v ul. Mladoboleslavská a to současně s 3. etapou prací – rekonstrukcí ul. Pražská v úseku mezi ul. Cukrovarská a Italská. Stavební práce budou zahájeny realizací přeložek inženýrských sítí, které uvolní staveniště pro realizaci vozovek.

Řidiče čekají velké změny ve vedení dopravy, které budou zahájeny dne 20.7.2015. Ulice Cukrovarská bude úplně uzavřena z obou stran a příjezd do ní bude možný pouze příčnými ulicemi z Italské ulice. V rámci dopravně inženýrských opatření vznikne jednosměrná objízdná trasa ze stávající jednosměrné ul. Italská + Polská bude doprava jednosměrně vedena ul. Mladoboleslavská + Bezručova až na světelnou křižovatku s ul. Nemocniční a dále po Nemocniční ul. do ul. Pražská a po ní až na ul. Italská. Na některých křižovatkách dojde ke změně v přednosti.

Současně s realizací okružních křižovatek se provádí i práce na novém propojení ulic Pražská a Mladoboleslavská. Jsou dokončeny hrubé zemní práce a silně rozpracovaná je realizace kanalizace a opěrných i protihlukových stěn, po jejichž dokončení budou prováděny konstrukční vrstvy nové vozovky.

 

Mgr. Nina Ledvinová
tisková mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Město - z radnice 17 komentáře | » číst dál

Poděkování starosty strážníkům za profesionální služební zákroky

Starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš 16. července poděkoval v obřadní síni mělnické radnice šesti strážníkům městské policie za jejich profesionální služební zákroky. Všechny zákroky se staly v jednom dni  - 13. července ve třech po sobě jdoucích službách.               

Město - z radnice 5 komentáře | » číst dál | 2 přílohy

Pozor, prodloužení uzavírky

Avizované otevření nově vybudovaného kruhového objezdu u cukrovaru na ulici Pražská od 15.července se posouvá – uzávěrka potrvá do 19.července. O aktuální situaci vás budeme včas informovat.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál