Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]
Muzeum M

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Aktuální situace v ulici Pražská

Jak už jsme informovali, při rekonstrukci ulice Pražská se již musel upravovat harmonogram uzavírek kvůli problémům s kanalizačními šachtami.

Kvůli bezpečnosti silničního provozu je od dnešního dne je zcela uzavřena ulice Pražská od cukrárny Astra na náměstí Karla IV. ke křižovatce s ulicí Jiráskova, Fibichova a Krombholcova. Zásobování této části ulice je stále možné. Stále lze dojet do ulice Seifertova přes náměstí Karla IV. směrem od pošty.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Řidiči ve městě jezdí výrazně rychleji, než by měli

V srpnu 2014 byl zprovozněn na Mělníku měřič rychlosti jízdy vozidle se záznamovým zařízením tzv. RADAR. Přístroj byl zakoupen především za účelem zklidnění dopravy a podle toho byla také vybírána místa k jeho umístění. Především byly zohledněny pozemní komunikace v blízkosti škol, školek a dalších zařízení, kde dochází k většímu pohybu chodců, kteří jsou mnohdy projíždějícími vozidly ohroženi.

I když se občas při samotném měření rychlosti městská policie (oprávněný subjekt k měření rychlosti ve smyslu ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) setkávala s technickými problémy, je možné poskytnout informace k zaznamenaným porušením pravidel silničního provozu. Při posuzování jednotlivých zjištění jsem časové období rozdělil na dvě části, a to před koncem roku 2014 a od začátku roku 2015 do současnosti, přičemž samotná zjištění nejsou zrovna uspokojivá.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 2 přílohy

První vyhodnocení zapojení města Mělníka do Pražské integrované dopravy

Město Mělník po měsíci zapojení do systému Pražské integrované dopravy vyhodnocuje jeho fungování. Zástupci města jednají s představiteli měst nově zapojených do systému a v případě nutnosti navrhují dílčí kroky, které by bylo možné učinit k jeho lepšímu fungování. Tak rozsáhlou integraci pražská doprava neprováděla 12 let.

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál

Aktuální situace v ulici Pražská

V ulici  Pražská probíhá komplexní rekonstrukce povrchu komunikace. Termín dokončení prvního úseku (od cukrovaru ke křižovatce Pražská x Dvořákova x Fričova) 28. dubna byl dodržen. 29. dubna proběhl kontrolní den, při němž byla zaznamenána řada nedostatků, které budou opravovány v týdnu do 10. května. Tento úsek už ovšem občané mohou užívat, aby se dostali ke svým domům a rekonstrukce jim nekomplikovala život déle, než je nezbytně nutné.

Město - z radnice 7 komentáře | » číst dál

Okresní kolo dopravní soutěže 2015

Ministerstvo dopravy – BESIP ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním prezídiem ČR a Českým červeným křížem každoročně vyhlašuje, v rámci dopravní výchovy probíhající u žáků základních škol, dopravní soutěž.

Mělnické okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo dne 28. 04. 2015 v Centru prevence kriminality a dopravní výchovy. Soutěžící měli před sebou čtyři části soutěže, jimiž prokazovali nejen své znalosti, ale i zručnost a pohotovost, která je v silničním provozu mnohdy k nezaplacení.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Požární ochrana očima dětí

Město Mělník ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádá ve dnech 14. 4. – 24. 4. 2015 v prostorách mělnické radnice výstavu dětských prací na téma „Požární ochrana očima dětí aneb Jak to vidím já“. Výstava je spojená s anketou návštěvníků o nejhezčí obrázek. Přijďte rozhodnout o vítězi a na připravené anketní lístky napište svého favorita. Staňte se rozhodčím a vyberte obrázek, který se vám nejvíce líbí. Po skončení výstavy komise anketní lístky roztřídí a první tři, kteří obdrží nejvíce hlasů, budou pozváni na radnici a z rukou starosty města Mělníka dostanou hodnotné věcné ceny.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Nová webová aplikace ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, díky níž si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. polopřevodu.

Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení

jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel

v převodu. Informace o vozidlech jsou nyní k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál

Uzavírka Pražské ulice

Od 13. 4. 2015 do 28. 4. 2015 bude zcela uzavřena ul. Pražská v rozsahu od křižovatky s ul. Cukrovarská po křižovatku s ul. Dvořákova včetně pro provádění prací spojených s rekonstrukcí povrchu komunikace.

Po dobu uzavírky nebudou linkovými autobusy obsluhovány autobusové zastávky „U Hřiště“ obousměrně, dále  zastávka  „Mělník cukrovar“  ve směru do centra a jako náhradní zastávka se zřizuje zastávka  „Mělník  Slovany“.

Linka MHD č. 255474 bude ve směru z Mělníka - Chloumku odkloněna ze zastávky „nám. Karla IV.“ ulicemi Pražská, Fibichova, Kpt. Jaroše, Bezručova na autobusové nádraží. V opačném směru z Rousovic  bude odkloněna ze zastávky „Rousovice“  po ul. Mladoboleslavská na autobusové nádraží a z autobusového nádraží  do ul. Bezručova, Kpt. Jaroše, U Sadu, 28. října, do ul. Fibichova a dále po své trase. Nebudou obsluhovány autobusové zastávky „Mělník - Italská“,  „Mělník - Slovany“,  „Mělník - poliklinika“ v obou směrech a dále „Mělník - Cukrovarská“.

Linka MHD č. 25475 bude ve směru od Mlazic odkloněna ze zastávky „nám. Karla IV.“ ulicemi Pražská, Fibichova, Kpt. Jaroše, Bezručova na autobusové nádraží. V opačném směru bude odkloněna do  ul. Bezručova, Kpt. Jaroše, U Sadu, 28. října, Fibichova a dále po své trase. Nebudou obsluhovány autobusové zastávky „Mělník - poliklinika“ v obou směrech a „Mělník - sídliště“.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Uzavírky ul. K Přívozu, Přístavní a Strážnická

V souvislosti s opravami povrchů komunikací budou uzavřeny ulice K Přívozu, Přístavní a Strážnická takto:

  • od 6.4.2015 do 10.5.2015  – úplná uzávěra ul. K Přívozu a Přístavní v úseku mezi křižovatkou s ulicí Družstevní po křižovatku s bezejmennou ulicí,
  • od 11. 5. 2015 do 7. 6. 2015 – úplná uzávěra ul. K Přívozu v úseku cca 120 metrů od křižovatky s ulicí Českolipská směrem k ul. Přístavní,
  • od 18.4.2015 do 30.4.2015 – částečná uzávěra ul. Strážnická v úseku od  křižovatky s ulicí Ovocná po křižovatku se silnicí č. I/9,
  • od 2. 5. 2015 do 28. 5. 2015 – úplná uzávěra ul. Strážnická v úseku od křižovatky se silnicí č. I/9 po vjezd do průmyslového areálu (Liaz). Po dobu uzavírky dojde k přemístění zastávky „Mělník-Mlazice-Liberta“ pod křižovatku ul. Strážnická se silnicí I/9 a nebude obsluhována zastávka „Mělník-Mlazice-Liaz“.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 20 komentáře | » číst dál