Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Na stavbě kruhového obchvatu se pokračuje dle harmonogramu

Práce na stavbě I. etapu průtahu městem intenzivně pokračují. Stále platí stanovený termín 30. 6. 2015, kdy má být okružní křižovatka na ul. Pražská u cukrovaru dokončena.  Někomu se může zdát, že se zde nic neděje a silnice byla uzavřena zbytečně. Opak je však pravdou. Byly již dokončeny přeložky všech inženýrských sítí mimo těleso budoucí křižovatky. A intenzivní práce probíhají v trase bývalé vlečky pod konstrukcí vozovky, kde je postupně rozebírána klenba mostu a je prováděna zavážka trasy a její hutnění. Těmito pracemi je značně narušena statika bývalého mostu a zejména vozovky, a proto musela být uzavřena pro motorová vozidla.  I proces zavážení prostoru vlečky má přesně stanovená pravidla. Občasné deště způsobují, že materiál používaný k zavážení má vlhkost nad stanovenou normu a je nutné provádět pracovní přestávky. Pokud se však počasí výrazně nezhorší, křižovatka bude od července opět průjezdná. To jsou informace, které zhotovitel stavby potvrdil na posledním kontrolním dnu.

Město - z radnice 30 komentáře | » číst dál

Hostín se rozeběhne pro pomoc mělnickým žákům

6. června od 14 hodin se v obci Hostín uskuteční první ročník charitativního běhu, jehož účelem je shromáždit prostředky a nadšení pro pomoc potřebným. Dobročinnou událost spoluorganizuje obec na popud studentek mělnického gymnázia Lucie Špytkové a Aničky Viktorinové.  "Ve škole jsme běhali pro podporu projektů v Africe, tak nás napadlo, že se dá takový běh snadno zorganizovat i pro jiné účely", říká Lucie, která nápadem nadchla hlavně Základní školu speciální v Mělníku, kam poputují získané peníze.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Dar pro Nepál

Zastupitelé města Mělníka schválili na svém zasedání dne 25.5.2015 finanční dar ve výši 50 000 Kč na pomoc obětem zemětřesení v Nepálu.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Oprava železničního přejezdu – Mělník, ul.Okružní

Oprava železničního přejezdu – Mělník, ul.Okružní

Ve dvou termínech bude zcela uzavřen železniční přejezd v ulici Okružní, a to takto:
od 1.6.2015 od 07.00 hod do 2.6.2015 do 21.00 hod – oprava koleje č.1 a od 22.6.2015 od 07.00 hod do 23.6.2015 do 21.00 hod – oprava koleje č. 2.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Upozornění pro dopravce

Obecní živnostenský úřad v Mělníku upozorňuje dopravce, kteří provozují koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „ Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, na povinnost prokázat finanční způsobilost dle § 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Účelem prokazování finanční způsobilosti je prokázat, že dopravce bude schopen vždy dostát svým finančním závazkům.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zamítli vám reklamaci? Přijďte na náš seminář 16. června.

Zamítl vám prodávající reklamaci s tím, že si za poškození můžete sami? Máte pocit, že prodávající vám reklamaci zamítl neoprávněně a chcete se bránit? Pokud ano, následující tipy vám poradí, co v takovém případě dále dělat.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Lichožrouti zahájí Týden čtení dětem

Další oblíbené LiStOVáNí se uskuteční v Masarykově kulturním domě v pátek 29. května; v 17.00 ztvární herci dnes již legendární českou knihu pro děti Lichožrouti a v 19.00 přijde na řadu strhující Odpad britského spisovatele Andyho Mulligana. Během podvečerního představení bude zahájen Týden čtení dětem, do kterého se letos zapojuje i mělnická knihovna.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Aktuální situace v ulici Pražská

Jak už jsme informovali, při rekonstrukci ulice Pražská se již musel upravovat harmonogram uzavírek kvůli problémům s kanalizačními šachtami.

Kvůli bezpečnosti silničního provozu je od dnešního dne je zcela uzavřena ulice Pražská od cukrárny Astra na náměstí Karla IV. ke křižovatce s ulicí Jiráskova, Fibichova a Krombholcova. Zásobování této části ulice je stále možné. Stále lze dojet do ulice Seifertova přes náměstí Karla IV. směrem od pošty.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Řidiči ve městě jezdí výrazně rychleji, než by měli

V srpnu 2014 byl zprovozněn na Mělníku měřič rychlosti jízdy vozidle se záznamovým zařízením tzv. RADAR. Přístroj byl zakoupen především za účelem zklidnění dopravy a podle toho byla také vybírána místa k jeho umístění. Především byly zohledněny pozemní komunikace v blízkosti škol, školek a dalších zařízení, kde dochází k většímu pohybu chodců, kteří jsou mnohdy projíždějícími vozidly ohroženi.

I když se občas při samotném měření rychlosti městská policie (oprávněný subjekt k měření rychlosti ve smyslu ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) setkávala s technickými problémy, je možné poskytnout informace k zaznamenaným porušením pravidel silničního provozu. Při posuzování jednotlivých zjištění jsem časové období rozdělil na dvě části, a to před koncem roku 2014 a od začátku roku 2015 do současnosti, přičemž samotná zjištění nejsou zrovna uspokojivá.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 2 přílohy