Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Přispějte do významného výzkumu české společnosti. Za rozhovor odměna.

ybrané domácnosti Mělníka budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti.

Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK a MEDIAN. Vybrané domácnosti v Mělníku by měli navštívit v termínu 7.7. – 31.10. 2015.

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech.

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.: Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit? Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika? Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají? Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

STEM/MARK, a.s.a MEDIAN s.r.o.

Město - z radnice 5 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Nově budovaný kruhový objezd na Pražské ulici bude částečně otevřen od 15. července

Jak jsme již dříve informovali, kruhový objezd na Pražské ulici u cukrovaru, který bude součásti obchvatu – průtahu města, měl být hotový do konce června.

Vlivem současných nepříznivých klimatických podmínek není možné hutnit a stabilizovat podkladní vrstvy křižovatky tak, jak je třeba, a proto dochází k posunutí termínu otevření křižovatky.

Město - z radnice 17 komentáře | » číst dál

Rozšíření úředních hodin

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na vydání nových cestovních dokladů a občanských průkazů budou na těchto přepážkách rozšířeny úřední hodiny na čtvrteční dopoledne – vždy od 8.00 do 11.30 hodin, a to od 25. června.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Na stavbě kruhového obchvatu se pokračuje dle harmonogramu

Práce na stavbě I. etapu průtahu městem intenzivně pokračují. Stále platí stanovený termín 30. 6. 2015, kdy má být okružní křižovatka na ul. Pražská u cukrovaru dokončena.  Někomu se může zdát, že se zde nic neděje a silnice byla uzavřena zbytečně. Opak je však pravdou. Byly již dokončeny přeložky všech inženýrských sítí mimo těleso budoucí křižovatky. A intenzivní práce probíhají v trase bývalé vlečky pod konstrukcí vozovky, kde je postupně rozebírána klenba mostu a je prováděna zavážka trasy a její hutnění. Těmito pracemi je značně narušena statika bývalého mostu a zejména vozovky, a proto musela být uzavřena pro motorová vozidla.  I proces zavážení prostoru vlečky má přesně stanovená pravidla. Občasné deště způsobují, že materiál používaný k zavážení má vlhkost nad stanovenou normu a je nutné provádět pracovní přestávky. Pokud se však počasí výrazně nezhorší, křižovatka bude od července opět průjezdná. To jsou informace, které zhotovitel stavby potvrdil na posledním kontrolním dnu.

Město - z radnice 30 komentáře | » číst dál

Hostín se rozeběhne pro pomoc mělnickým žákům

6. června od 14 hodin se v obci Hostín uskuteční první ročník charitativního běhu, jehož účelem je shromáždit prostředky a nadšení pro pomoc potřebným. Dobročinnou událost spoluorganizuje obec na popud studentek mělnického gymnázia Lucie Špytkové a Aničky Viktorinové.  "Ve škole jsme běhali pro podporu projektů v Africe, tak nás napadlo, že se dá takový běh snadno zorganizovat i pro jiné účely", říká Lucie, která nápadem nadchla hlavně Základní školu speciální v Mělníku, kam poputují získané peníze.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Dar pro Nepál

Zastupitelé města Mělníka schválili na svém zasedání dne 25.5.2015 finanční dar ve výši 50 000 Kč na pomoc obětem zemětřesení v Nepálu.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Oprava železničního přejezdu – Mělník, ul.Okružní

Oprava železničního přejezdu – Mělník, ul.Okružní

Ve dvou termínech bude zcela uzavřen železniční přejezd v ulici Okružní, a to takto:
od 1.6.2015 od 07.00 hod do 2.6.2015 do 21.00 hod – oprava koleje č.1 a od 22.6.2015 od 07.00 hod do 23.6.2015 do 21.00 hod – oprava koleje č. 2.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Upozornění pro dopravce

Obecní živnostenský úřad v Mělníku upozorňuje dopravce, kteří provozují koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „ Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, na povinnost prokázat finanční způsobilost dle § 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Účelem prokazování finanční způsobilosti je prokázat, že dopravce bude schopen vždy dostát svým finančním závazkům.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zamítli vám reklamaci? Přijďte na náš seminář 16. června.

Zamítl vám prodávající reklamaci s tím, že si za poškození můžete sami? Máte pocit, že prodávající vám reklamaci zamítl neoprávněně a chcete se bránit? Pokud ano, následující tipy vám poradí, co v takovém případě dále dělat.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál