Tip: Vyplňte svůj mobil ve Vašem profilu. Tento údaj nebude zveřejněn, ale umožní Vám v budoucnu využít SMS služeb Mělníčku!
CEZ distribuce - pracovni pozice

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Veřejné ukončení projektu na výsadbu izolační zeleně

Ve středu 24. 5. 2017 od 10:00 hod. proběhne v ulici Mladoboleslavská (v lokalitě u garáží před Penny Marketem) symbolické ukončení realizace projektu „Výsadba izolační zeleně v ulici Mladoboleslavská v Mělníku“. 

Projekt byl zahájen v únoru tohoto roku odstraněním 52 ks topolů ve špatném stavu a pokračoval až do května 2017 přípravou půdy a výsadbou 17 ks platanů, 8 ks javorů a 9 ks slivoní.  Stromové patro bylo dále doplněno keři (8518 ks) střední výšky tak, aby řešenou oblast lépe izolovaly.  Celkové náklady na realizaci projektu činily 1 145 489,63 Kč. Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Mgr. Ondřej Vejvoda, euromanažer MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Mělničtí strážníci první

Ve středu 19.4.2017 se v překrásném prostředí Turistické základny Lhotka, konal již třetí ročník soutěže určené pro strážníky městských policií Lhotka 2017. Soutěž byla připravena a zahrnuta do konceptu oslav 25. výročí od založení Městské policie Mělník. Letošního ročníku se zúčastnilo třináct týmů z osmi městských policí. Na startu bylo možno vidět strážníky z Mělníka, Neratovic, Kralup nad Vltavou, Brandýsa nad Labem, Kladna, Slaného, Nymburka a Kolína. Snahou pořadatelů bylo jednotlivé úkoly co nejvíce přiblížit reálným situacím tak, jak je strážníci při běžné službě zažívají. Jednotlivé týmy byly koncipovány jako dvoučlenná hlídka. A jejich výstroj a výzbroj byla opět standardní, tak, jak je používána při běžné službě. Na trase,která byla dlouhá cca 3 km, se nacházelo šest modelových situací. Dvě stanoviště byla zaměřena na zdravovědu a na poskytnutí první pomoci.

Město - z radnice 4 komentáře | » číst dál | 2 přílohy

Otevření Naučné stezky Mělník – Chloumek

Ve čtvrtek 20. dubna byla slavnostně otevřena Naučná stezka Mělník - Chloumek.

Na 10 informačních panelech najdou zájemci informace o přírodních poměrech, flóře a fauně chloumeckého lesa a okolní krajiny, ale také o způsobu hospodaření v lese. Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice 2 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Nová herní sestava za budovou ZŠ Jungmannovy

Při poslední revizi herní sestavy  MAXIM v roce 2016 za budovou ZŠ Jungmannovy sady v Mělníku byl zjištěn její nevyhovující stav. Hrozilo nebezpečí úrazu dětí a závady již nešly odstranit. Herní sestava sloužila od roku 2005. Proto bylo rozhodnuto o nákupu nové sestavy.  Výběrové řízení vyhrála a ve druhé polovině měsíce března 2017 zrealizovala firma 4soft, s.r.o. Tanvald v hodnotě 362 000 Kč vč. DPH. Nejen tuto herní sestavu, ale celé hřiště může využívat široká veřejnost.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

tel.: 315 635 193, mob.: 606 627 270
e-mail: [email protected]

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Oznámení o vzdutí hladiny řeky Pšovky

Z důvodu pravidelné zkoušky na čerpací stanici Pšovka-Labe může dojít od 3. 4. do 5. 4. 2017 k vzdutí hladiny řeky Pšovky o 2 metry od nynějšího stavu. Jedná se o část vzdálenou 600 metrů proti proudu toku od ústí do řeky Labe.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

tel.: 315 635 193, mob.: 606 627 270
e-mail: [email protected]

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zahájení provozu Sběrného dvora Mělník – Nádražní ul.

16. ledna zahájen provoz nového sběrného dvora, který je umístěn v ulici Nádražní č.p. 3602, Mělník, který nahradil SD v ul. Řipské. Provozovatelem sběrného dvora je společnost FCC BEC, s.r.o., která zajišťuje městu svoz komunálního odpadu a provoz sběrných dvorů Karolíny Světlé, Rousovice a Vehlovice a dále mobilní svoz Chloumek.

Občané města Mělníka zde mohou bezplatně odevzdávat tyto druhy odpadů: vybrané druhy nebezpečných odpadů, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, plasty, papír, sklo, kompozitní obaly, dřevo, pneumatiky, směsné kovy, textilní materiál. Stavební a demoliční odpady je možné ukládat pouze za poplatek.

Sběrný dvůr je také místem zpětného odběru některých výrobků, jako jsou elektrozařízení (lednice, pračka, rádio, počítač, vysavače, fén, telefony, mikrovlnná trouba apod.), osvětlovacích zařízení (výbojky a zářivky) a baterií. Zpětný odběr použitých výrobků je prováděn bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele. Spotřebitel je fyzické osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba, která nepoužívá výrobky za účelem podnikání.

Provozní doba: pondělí – pátek vždy od 9.00 do 17.30 hodin, sobota od 8.00 do 13.00 hodin. Polední přestávka od 12.00 do 12.30 hodin.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Do konce ledna si můžete požádat o startovací byt

Město Mělník nabízí k pronájmu startovací byty v domech čp. 2653 a 2663 v ulici K Učilišti. Dle předpokladu se bude jednat o šest uvolněných bytů.

Jedná se o byty určené k dočasnému bydlení, maximálně na 5 let. Poté musí nájemci byt opustit bez nároku na zajištění dalšího ubytování.

Zájemci musí splnit několik podmínek. Žadatel musí mít rok před podáním žádosti trvalý pobyt přímo v Mělníku a musí mít založený a naplňovaný spořící produkt k zajištění bydlení po skončení pronájmu startovacího bytu.

Kompletní nabídka na pronájem je zveřejněna na www.melnik.cz  - úřední deska – sekce pronájmy bytů.

Žádost o pronájem bytu lze vyzvednout v úřední dny ( pondělí, středa) na oddělení správy majetku a investic u paní Jiřiny Pekařové – tel. 315 635 187.

Uzávěrka k podání žádosti je 31. ledna 2017.

 

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Poradenské dny České obchodní inspekce v roce 2017

Každé druhé úterý v měsíci se již tradičně uskuteční poradenské dny České obchodní inspekce v prostorách Živnostenského odboru Městského úřadu Mělník, nám. Míru 51, a to od 13.00 do 15.00 hodin v těchto termínech: 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12. Tato služba je určena pro veřejnost a je poskytovány zdarma.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

V roce 2017 opravíme silnice i chodníky

V roce 2016 se nám podařilo přes různé peripetie zdárně dokončit několik významných akcí, především díky velmi dobré spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Šlo především o část obchvatu , kterou tvoří dvě okružní křižovatky a propojovací silnice mezi ulicemi Pražská a Mladoboleslavská. Byla vybudována také okružní křižovatka u benzínové stanice Shell a proběhly velké opravy ulic Italská a Mladoboleslavská. Dále se podařilo dokončit povrchy ulic v téměř celé lokalitě Blata. 
Na rok 2017 plánujeme v opravách ulic i chodníků pokračovat. V níže uvedeném přehledu jsou ty akce, které jsou zcela připravené k realizaci. V rozpočtu je mimo to připravena další částka, z níž se budou uvolňovat finance na další akce v okamžiku, kdy budou projekčně připraveny k realizaci.

Město - z radnice 2 komentáře | » číst dál