Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
CEZ distribuce - pracovni pozice

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Stavba obchvatu byla zahájena

Dne 19.12.2014 byla zahájena stavba „I/9 a I/16 Mělník, obchvat - stavba 1“, které je ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR věnována velká pozornost a je první etapou čtyřčlenného souboru staveb. Generálním projektantem je Pragoprojekt Praha, a.s. a generálním zhotovitelem stavebních prací je Strabag a.s. Během stavby, která bude ukončena v září 2016, dojde k dopravním omezením v ulici Pražská a Mladoboleslavská. Dle stávajícího plánovaného harmonogramu prací bude od dubna 2015 do června 2015 uzavřena ulice Pražská.  Stávající průtah silnice I/9 v úseku stavby nyní tvoří dvě jednosměrné komunikace, ulice Cukrovarská a Italská, s vážnými dopravními závadami, které představují zejména prudké směrové oblouky, nenormová stoupání v podélném profilu, zúžená místa, nepřehledné křižovatky atd. Situaci komplikuje i skutečnost, že se jedná o trasu nadměrných přeprav, směřující do přístavu Mělník. Velmi negativní je i zátěž na přilehlou zástavbu -  hlukem a emisemi z dopravy.  Tyto závady stavba odstraňuje. Nová vozovka má základní šířku jízdních pruhů 3,25 m, s odbočovacími pruhy v místech křižovatek. Díky upravenému podélnému profilu se stoupáním 0,6-1,0% a přestavbě nepřehledných křižovatek na okružní se doprava podstatně urychlí. Tím klesne vliv z dopravní zátěže v opravovaných úsecích ulic Pražská a Mladoboleslavská. Nové propojení je opatřeno protihlukovými zdmi, které splňují ty nejpřísnější limity.

Mgr. Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Nutrie se přemnožily

Během posledních tří let se radikálně zvýšila populace nutrií, které žijí v jezírku v parku Na Podolí. Odsud se postupně rozšířily po celém toku říčky Pšovky. Okusují a ničí veřejnou zeleň, v břehových svazích si budují své nory a narušují stabilitu břehů. Z těchto důvodů muselo město přistoupit k razantnějšímu řešení a momentálně se provádí odchyt nutrií. V jezírku zůstane pouze jeden pár nutrií a v budoucnu bude udržována populace těchto zvířat v přijatelné míře.

V letošním roce by měla být realizována druhá etapa revitalizace jezírka, kterou město začalo realizovat již v minulém roce. O finančních prostředcích na tuto etapu rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 23.března.

 

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí města Mělníka

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál

Uzavírky v Rousovicích

V souvislosti s opravou vodovodního řadu dojde k částečným a úplným uzavírkám v městské části Rousovice, a to takto:

     1. etapa :   2.3. – 18.3.2015 – částečná uzávěra ul. Krátká

     2. etapa : 18.3. – 27.3.2015 – úplná uzávěra ul. Mlýnská

     3. etapa : 27.3. – 24.4.2015 – úplná uzávěra ul. Okružní a ul. Dolní 

     4. etapa :  24.4. – 19.5.2015 – úplná uzávěra ul. Stará

     5. etapa : 19.5. – 26.6.2015 – úplná uzávěra ul. Okružní a ul. Mýtní

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Letos si do konce roku musí vyměnit průkazy osoby se zdravotním postižením

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Strážníci byli oceněni za záchranu lidských životů

Ve čtvrtek 19.února se konala v obřadní síni mělnické radnice malá slavnost, při níž udělil starosta města Mělníka pamětní medaile městské policie strážníkům, kteří ve službě zachránili lidské životy. Čestné uznání převzala za osobní statečnost při záchraně lidského života Markéta Štosová.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Strážníci ve svých úsecích řeší krádeže, rvačky i opilce

Městská policie Mělník i v roce 2014 pokračovala ve snaze být co nejvíce v přímém kontaktu s občany. Rozdělení města do již všeobecně známých úseků zůstalo stejné, bez potřeby dalšího členění. Pouze městskou část Vehlovice a Chloumek pracovně zajišťuje jeden úsekář, a to z důvodu reorganizace městské policie v souvislosti s vytvořením dopravně preventivní skupiny. Dlouhodobý plán služeb i denní hodinový rozpis směny je nastaven tak, aby pěší i motorizované hlídky operovaly v lokalitách zvýšeného nápadu trestné činnosti, ale zároveň preventivně působily v celém katastru. Zde se hlídky pohybují denně, strážník ve svém úseku průměrně dvakrát týdně. Účelem je zejména být přímo na ulici, působit preventivně a zároveň dohlížet na dodržování veřejného pořádku a dopravního režimu. Spolupráce se psovodem PČR se v průběhu roku osvědčila. Z obou stran byla hodnocena velmi kladně. Strážníci vítali zejména posílení pátečních a sobotních nočních směn, kdy je v centru města pravidelně velmi rušno. Hlídky směřované do okrajových částí jsou účinné zejména při ochraně majetku. Že i v poměrně klidných lokalitách může být nečekaně rušno  a  v té chvíli je spolupráce oceněna, dokazuje případ, kdy pachatelé vnikli do areálu  loděnic,  připravené vozidlo naložili osvětlením demontovaným ze stropů hal. Zákrok pouze dvoučlenné hlídky v tak rozlehlém areálu by byl jednoznačně riskantní s nejistým výsledkem. Jindy se rodinná oslava v restauraci změnila ve rvačku více jak deseti podnapilých osob. Agresivitu opilců zvládly až tři vyslané hlídky. Zákrok si vyžádal lékařské ošetření jednoho ze zasahujících strážníků. Ani v dopoledních hodinách a na frekventovaných místech není zcela bezpečno, což dokazuje krádež kovového oplocení přímo v prostoru NsP Mělník.  Hlídka MP pachatele zadržela. Navíc se jednalo o osoby v celostátním pátrání.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Pomóóóc, kyberšikana – sdílej to!!!

4.3. 2015 od 9.00 hodin proběhne vyhlášení vítězů akce preventivní skupiny Městské policie Mělník Pomóóóc, kyberšikana – sdílej to!!! Jedná se o téma, kde preventisté MP chtějí prostřednictvím besed dětem přiblížit nástrahy internetu a kyberprostoru. Žáci 2.stupně ZŠ a gymnázia odevzdali do konce února svá soutěžní videa a ve výše uvedeném termínu budou v Masarykově kulturním domě oceněni. O vítězi rozhodne nezávislá porota z řad zástupců městské a státní policie, zaměstnanců MÚ a odborníků. Volný program mezi soutěžními snímky zajistí žáci škol, kteří se soutěže účastní, a všichni jejich spolužáci je podpoří v hledišti. Ceny pro soutěžící jsou velice zajímavé – tablety, fotoaparáty a paměťová zařízení, atd. Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří darovali peněžní nebo věcné ceny pro tuto akci.

Sponzoři: Dětský obchod slůně, Středočeské vodárny, a.s., Petr Maštálko, půjčovna nářadí, TEREOS TTD, a.s., Vitana a.s., Naitech – Vladimír Nývlt, JUNKER, Ing. Jan Barták

Za preventivní skupinu MP Mělník

Radka Havelková, DiS., strm. Martin Moták, por. Petr Limprecht

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Vyhlášeno I. kolo příjmu žádostí o dotace z Fondu regenerace MPZ Mělník

Rada Fondu regenerace MPZ Mělník vyhlašuje první kolo příjmu žádostí o finanční příspěvky z Fondu regenerace MPZ Mělník.

  • I. kolo příjmu žádostí o dotace probíhá od 16. 2. – 23. 3. 2015

Žádosti na předepsaném formuláři přijímá správce Fondu: Mgr. Markéta Fošumová, tel: 315 635 342, e-mail: [email protected], kancelář č. 218, budova MÚ Mělník, čp. 51 (bývalý Okresní úřad).

Letos byla do fondu schválena částka 600 000 Kč.

Zájemci o dotace naleznou všechny potřebné informace včetně formuláře k žádosti o dotaci na webové stránce města Mělník: http://www.melnik.cz/kultura-skolstvi-pamatky/pamatkova-pece/fond-regenerace-mpz-melnik/fond-regenerace-mpz-melnik.html, popřípadě je získají od správce Fondu Mgr. Markéty Fošumové, Ph.D.

 

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál

V Mělníku bude F.A.Brabec natáčet vánoční díl Kameňáku

Ve dnech 12. – 18.2.2015 se mělnické náměstí Míru vrátí do období adventu, neboť filmaři zde pro natáčení vánočního dílu Kameňáku postaví vánoční trhy, chybět nebude ani vánoční strom a výzdoba domů. Pokud nenapadne přírodní sníh, bude vyroben umělý. 12. – 14.2. se bude natáčet ve dne. 15. – 16.2. filmaři na náměstí postaví skokanský můstek a 17. – 18.2. proběhne noční natáčení. Ve filmu se objeví i interiéry mělnické radnice – zde se budou filmaři pohybovat  4. a 6.března.

Mgr.Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál