Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Zpravodajství

Podzimní mlhy a déšť


Podzimní mlhy a déšť - dva z rizikových faktorů, na které by řidiči měli brát zřetel.
Léto už je definitivně pryč, nastává pravé podzimní počasí plné  mlh a deště. Je velmi nutné, aby si řidiči uvědomili změnu počasí i  s ohledem na styl jízdy.
Vnímání za mlhy
Jízda za mlhy je nebezpečná. Výrazně klesá viditelnost. Mlha zkresluje vnímání rychlosti, jakou se vozidlo pohybuje. To je dáno tím, že řidiči nemohou porovnávat rychlost jedoucího vozidla s okolními předměty, které vidí nezřetelně, jen v nejasných obrysech. Motoristé tak podvědomě vyhodnocují svou rychlost jako výrazně pomalejší, než je tomu ve skutečnosti. Často stojící vozidla považují za jedoucí. Vzdálenost od okolních předmětů považují za větší, než odpovídá realitě. Na zdánlivě suché vozovce mlha kondenzuje, brzdná dráha se tak výrazně prodlužuje. Pokud řidič jede rychle, před překážkou nestačí zastavit a naráží do ní v plné rychlosti. Nehody se zraněním mívají tak za mlhy horší následky.
Svícení
Světla na denní svícení rozhodně nestačí.  Automobil musí být pro ostatní viditelný ze všech stran, je proto potřeba rozsvítit potkávací světla a zadní mlhové světlo. Pokud je vůz vybaven předními mlhovkami, určitě zapněte i je. Mlhu pravidla silničního provozu nedefinují. Mlhová světla by měla být zapnuta určitě při dohledu pod 50 metrů. V takovém případě by rychlost jízdy neměla přesáhnout 50 km/h.
Ostatní účastníci 
Vidět musí být však nejen vozidla, ale i cyklisté a chodci. Chodci by měli důsledně používat reflexní prvky, cyklisté musí být osvětleni vpředu i vzadu. Svou bezpečnost zvýší i použitím reflexních doplňků, za takového počasí optimálně reflexní vestou. Dají tak motoristům větší šanci včas zareagovat.
Lokální mlhy
Velmi nebezpečné jsou lokální mlhy, a to hned ze dvou důvodů. Z úseku, kde je dobrá viditelnost, řidiči do mlhy často vjíždějí bez snížení rychlosti. Spoléhají, že úsek znají, že je nemůže nic překvapit. V momentě, kdy se na vozovce objeví nečekaná překážka, často nestačí zareagovat a dojde k vážné dopravní nehodě. Po vyjetí z mlhy do dlouhého úseku bez ní je nutno vypnout zadní mlhové světlo, na což řidiči často zapomínají. Zvláště za tmy oslňuje toto světlo vzadu jedoucí řidiče, pro které to je nejen nepříjemné ale i nebezpečné.
Statistika
Pravděpodobnost usmrcení za mlhy je téměř 3x vyšší než při průměrné nehodě. V roce 2015 vyšetřovala Policie ČR 803 nehod, ke kterým došlo za mlhy. Zemřelo při nich 16 osob, 32 jich bylo zraněno těžce, 284 lehce.
Jízda na mokré vozovce
Jízda na vlhkých či mokrých silnicích se stává každodenní realitou. Je obecně známo, že za deště se zvyšuje riziko vzniku nehod 2,5krát, na dálnici dokonce 5krát. V nočních hodinách nebezpečí vzroste ještě nejméně 2krát. Brzdná dráha na mokré vozovce se  ve srovnání  s jízdou na suchém asfaltu prodlužuje. Například z rychlosti 50 km/h zastavíme na suchém povrchu na 28 metrech, na mokrém budeme potřebovat o 5 metrů více. Jestliže na suchu před překážkou zastavíme, na mokru pojedeme v okamžiku kolize rychlostí přes 20 km/h.
Na cestu vyjeďte vždy v dostatečném předstihu, plně se věnujte řízení, dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel, přizpůsobte rychlost danému počasí, dodržujte pravidla silničního provozu, abyste se vždy vrátili ze svých cest bezpečně domů!

Zpravodajství Napsat komentář | » číst dál

Konec chatařské sezóny se blíží


Pokračující podzimní počasí za krátký čas přiměje téměř všechny chataře a chalupáře, aby své objekty připravili na zimu. Většina chatových oblastí zanedlouho osiří úplně, a tím se otevře možnost pro zloděje, kterým nedotknutelnost obydlí, v tomto případě chat a chalup, je na hony vzdálená. Berou to jako vítanou příležitost, jak se na úkor jiného obohatit. V tom lepším případě si z chaty nebo chalupy odnesou nějaké cennosti, které obratem ruky prodají. Také se stávají případy, že se v chatě zabydlí a tuto v plné míře po nějakou dobu využívají. Když pak dojdou zásoby, nerozpakují se vloupat do dalších chat v okolí. Každé takovéto vloupání negativně působí na psychiku majitelů, protože jim byl narušen pocit soukromí, a s tímto pocitem se mnohdy vyrovnávají hůře než s ukradenou věcí nebo poničeným vnitřním vybavením.

Zpravodajství Napsat komentář | » číst dál

Statistika dopravních nehod za dva měsíce prázdnin


Se začátkem prázdnin zesílil provoz na komunikacích. Zvýšený provoz s sebou však přinesl i větší počet nehod v silničním provozu. Dopravní policisté územního odboru Mělník za tyto dva prázdninové měsíce šetřili celkem 118 dopravních nehod. Ve srovnání s rokem 2015 to je o 9 dopravních nehod méně. Při dopravních nehodách došlo k úmrtí 4 osob, v roce 2015 zemřelo 7 osob. Těžce zraněno bylo 7 a lehce zraněno bylo 12 osob. V roce 2015  byly 2 osoby zraněny těžce a 16 zraněných osob lehce.
Z výše uvedeného počtu 118 nehod bylo 87 zaviněno řidičem, např. 13 nedodržením rychlosti, 14 nedáním přednosti, 59 jiným způsobem jízdy např. nedodržením bezpečné vzdálenosti, nevěnování se plně řízení vozidla apod. Dalších 29 nehod bylo způsobeno střetem se zvěří. Na silnicích prvých a druhých tříd došlo k 58 nehodám. Na silnicích třetích tříd došlo k 25 dopravním nehodám. Na místních komunikacích k 33 dopravním nehodám. V obci bylo spácháno 61 a mimo obec 57 dopravních nehod.
Policisté dopravní a pořádkové policie územního odboru Mělník za tyto dva prázdninové měsíce při běžném výkonu služby a při dopravních akcích provedli více jak 5200 dechových zkoušek na zjištění alkoholu v krvi u řidičů. Z tohoto počtu bylo 74 zkoušek pozitivních. Ve 13 případech se řidiči dopustili trestného činu a 61 jich bylo oznámeno pro spáchání přestupku. Po požítí jiných návykových látek bylo při řízení vozidla přistiženo 17 řidičů.
Z výsledné činnosti policistů při dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu je zřejmé, že ne všichni řidiči dodržují zákonem stanovený zákaz požívání alkoholických a jiných návykových látek před jízdou nebo během jízdy.
Zatím to tak nevypadá, ale nastal podzim a s ním i čas mlh, kluzkých vozovek a dalších nástrah počasí, které budou vyžadovat po řidičích a dalších účastnících silničního provozu ještě větší pozornost a koncentraci. Policie ČR proto apeluje na všechny řidiče a ostatní účastníky silničního provozu, aby se při pohybu po vozovce plně soustředili, věnovali se řízení vozidla, dodržovali zákon o provozu na pozemních komunikacích a přispěli tak ke snížení počtu nehod.
 
Josef Houžvic
Oddělení tisku a prevence
P ČR Mělník

Zpravodajství Napsat komentář | » číst dál

Při kontrole předložili padělané doklady


Při kontrole cizinců v Mělníku policisté z Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort dne 15. září 2016 odhalili hned tři cizince, kteří zde pracovali jako dělníci při výkopových pracích bez příslušných povolení. Muže zaměstnala na základě předložených dokladů na dohodu o provedení práce stejná firma.
Všichni tři cizinci předložili cestovní doklad, který jevil známky padělání. Na místo byla okamžitě přivolána hlídka specialistů z Oddělení dokladů a specializovaných činností z Prahy- Vinoř. Ta padělání potvrdila a doklady si převzala k dalšímu odbornému zkoumání. Cizinci se na místě přiznali, že je doklad padělaný a předložili policistům platný cestovní pas, podle kterého mohli být ztotožněni. 
Muži pobývali na území České republiky na základě víza vydaného sousední zemí Evropské unie, které je však neopravňuje  k pracovní činnosti na našem území. Pracovní povolení nebo povolení k zaměstnání ani jeden nepředložil.
Mělničtí policisté s cizinci zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění a zároveň i trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Šestadvacetiletému na víc bude  zrušeno jeho krátkodobé vízum.

Zpravodajství Napsat komentář | » číst dál

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání


Policisté z dálničního oddělení Nová Ves pátrají po vozidle a řidiči, který dne 11. září 2016 v 20:30 hodin na dálnici D8 minimálně od 18. kilometru nejméně dva kilometry jel směrem na Ústí nad Labem, ale v levém jízdním pruhu vedoucím do Prahy. Při jízdě v protisměru  urazil zpětné zrcátko vozidla Audi. Na místě dopravní nehody se našly části vozu značky Škoda nezjištěného typu.

Zpravodajství Napsat komentář | » číst dál

Nehody na Mělnicku


Od pátku do pondělního rána mělničtí dopravní policisté vyjížděli k 19 dopravním nehodám. K nejzávažnějším z nich  došlo hned v pátek.

Zpravodajství Napsat komentář | » číst dál

Mělnické vinobraní – policisté pomohli zajistit jeho hladký průběh


Od pátku 16. září 2016   do neděle 18. září 2016 probíhal na Mělníku další ročník  oslav vína. Na jeho zajištění se podíleli i policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník. Jednalo se o desítky policistů pořádkové, dopravní služby, služby kriminální policie a vyšetřování a dalších složek. V době konání akce pomáhali například i policisté jízdní policie z Prahy. Hlídky dohlížely nejen na veřejný pořádek, ale i na bezpečnost a plynulost v silničním provozu.  

Zpravodajství Napsat komentář | » číst dál

Proč použít ve vozidle bezpečnostní pásy


Nejčastější odpovědí, proč se lidé ve vozidle poutají, je, že se to musí, neboť tuto povinnost ukládá zákon. Další velmi častou odpovědí zejména řidičů je, že jinak „to pípá“.

Zpravodajství Napsat komentář | » číst dál

TISPOL na Mělnicku


V době od 25. do 31. července 2016 proběhla ve vybraných evropských státech dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na kontroly  nákladní a autobusové dopravy.

Zpravodajství Napsat komentář | » číst dál