Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!
Muzeum M

Veřejné osvětlení - otevřený dopis

Vážení radní a zastupitelé města Mělník,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem ohledně záležitosti navýsost veřejné – slovo veřejný ona „záležitost“ obsahuje totiž už i ve svém názvu – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.

Posledních několik dní jsem sledoval montáž osvětlení na Náměstí míru, které v posledních dvou letech prošlo zdařilou rekonstrukcí. Teprve když jsem si uvědomil, že ony tam umisťované lampy nejsou nějakým provizoriem, rozhodl jsem se (se zděšením) zareagovat.

Je totiž stále více zřejmé, že ona iluminace může znehodnotit prováděnou revitalizaci a trvale poškodit historické centrum našeho města! Proto se na Vás obracím s urgentní žádostí o zjednání nápravy.

Nové veřejné osvětlení nevyhovuje především z těchto důvodů:

1. NEVHODNÝ VÝBĚR DESIGNU – vybrané lampy neodpovídají svým designem historickému centru města. Nejde o to, že jsou to světla moderní – i moderní osvětlení a městský mobiliář se může vhodně doplňovat s historickou zástavbou, ale to není, bohužel, tento případ! Použitá světla jsou průmyslová. Tento druh veřejného osvětlení si lze dobře představit v průmyslové zóně mezi sklady, případně v okrajových částech obce (s panelovou výstavbou např.), ale ne v jádru starobylého města, kde veřejné osvětlení má plnit (i) reprezentační funkci.

2. NENÍ SJEDNOCENÝ DESIGN - veřejné osvětlení by mělo být v celém historickém centru města sjednoceno, alespoň tam, kde na sebe přímo pohledově navazuje. Z dosavadního průběhu rekonstrukce logicky vyplývalo, že světla osazená před rokem v ul. Svatováclavská (svítící žlutě) budou umístěna i na Náměstí míru - tato použitá světla jsou vhodná a splňují všechny estetické požadavky.

3. NENÍ SJEDNOCENÁ BARVA SVĚTLA - Zvolené lampy vydávají světlo s modrým odstínem a to je jiné než mají lampy v bezprostředním okolí - svítící žlutě. Naneštěstí nejde jen o osvětlení v okolních ulicích (např. již zmiňovaná Svatováclavská ul.), ale dokonce i o reflektory přímo podsvěcující stromy a fasády na Náměstí míru. Vzniká tak žluto-modrý světelný chaos! Barevné podání světla je dáno teplotou chromatičnosti onoho světla, která je určovaná ve stupních Kelvina (K). Světlo ohně, petrolejových lamp, žárovek má nižší teplotu chromatičnosti a také proto svítí do červena (blíže červenému spektru barev). To jsou barvy teplé. Naopak modré světlo má více K a modré barevné podání. Není třeba podotýkat, že modré světlo působí technicky a studeně…

Upozorňuji, že z historického hlediska (od vzniku města) nebylo používáno ke svícení na náměstí (v interiéru i exteriéru) světlo s vysokou chromatičností a studeným barevným podáním. Je to dáno druhem používaných osvětlovadel – zprvu loučí, olejových lamp, později pak obloukových lamp a žárovek.

Neobstojí také argument, že použitá světla jsou úsporná – v centru veřejného prostoru jsou estetická měřítka vždy na prvním místě, před měřítky ekonomickými. Jak by se Vám líbilo např. Národní divadlo postavené úsporně – tzn. jako krabice bez Myslbekových a Schnirchových soch a Alšových maleb?

4. NA NÁMĚSTÍ JE TMA – Uprostřed náměstí je ostrov tmy, černá díra. To je špatné z estetického, funkčního i bezpečnostního hlediska. K tomu snad není třeba se víc rozepisovat.

 

Vzhledem k výše uvedenému doufám, že Vy radní a zastupitelé, kterým opravdu na našem městě záleží, pomůžete zjednat nápravu a zasadíte se všemožně o odstranění nevhodně zvoleného veřejného osvětlení. Jsem připraven Vám v tom pomoci a nejsem rozhodně sám – mé názory sdílí stále početnější obec občanů, kteří se např. ptají, jak je možné, že úřad jim určuje při rekonstrukcích v centru druh střešní krytiny (což je naprosto v pořádku) a potom dovolí takovéto funkční a estetické zvěrstvo.

Rád bych tímto požádal každého jednotlivého zastupitele o písemnou odpověď na toto podání (Vaše stanovisko), veřejnost si tak bude moci udělat názor na Vaše konání ve funkcích, do kterých jste byli (jako zástupci této veřejnosti) zvoleni. V případě, že mi neodpovíte na tento mail (protože Vám bude přípis připadat příliš neformální), zašlu Vám ochotně tento text doporučenou poštou.

 

Děkuji předem a zůstávám s úctou a pozdravem

Petr Štemberk
Občan a volič
V Mělníku dne: 7.12. 2011Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

93 Stanovisko MOOS


k osvětlení náměstí Míru ke dni 4. března 2012

V roce 2011 a 2012 byla realizována revitalizace náměstí Míru, která navázala na 1. etapu revitalitace, jež se týkala ulic samotného historického jádra města, přičemž se neproměnila pouze podoba povrchů, ale též některých fasád, městského mobiliáře a osvětlení. Obě na sebe navazující etapy přispěly k výraznému vylepšení podoby centra – turistického cíle, čímž se Mělník konečně zařadil mezi města, jež se již dávno dokázala zbavit své šedi a neupravenosti.

V současné době je diskutována především podoba osvětlení náměstí Míru ohledně podoby svítidel, dvojí barvy osvětlení a „tmy“ v samém středu náměstí. K tomuto sdělujeme (na základě obhlídky realizované dne 3. 3. 2012) následující:

 • Lampy veřejného osvětlení jsou moderního designu, nestrhávají na sebe pozornost (pokud nechceme vidět právě pouze je). Korespondují s ostatním mobiliářem.
  Za zcela nešťastný považujeme návrh, který byl zveřejněn, prosazující osadit historizující lampy. Potom by se muselo měnit vše s výjimkou zádlažby.
 • Zvolené dvě barvy osvětlení plní každá jinou funkci – jedna vede bezpečně chodce v prostoru, který mu je především určen (vsuvka: jeden oblouk v dlažbě /"jedna vlnka" – jeden kotouč světla), druhá nasvěcuje fasády.
  Mělník má několik hlavních památek: zámek, kostel, opevnění a v samotném městě, jak se utvářelo od středověku, radnici a měšťanské domy. Z nich nejhodnotnější byly a jsou na náměstí, a to zvláště v jeho východní části, kde jsou domy zachované (s výjimkou čp. 8 a 9) ve své původní, od gotiky vznikající podobě. Právě u nich se počítalo s osvětlením, avšak v tuto chvíli je realizováno pouze u radnice, muzea, bývalého kapucínského hospice a k němu přiléhajícího kostela, ostatní vývody pro světla byly zadlážděny. Toto dle našeho názoru zcela rozbilo původní koncepci a současná realizace působí dojmem roztříštěnosti.
 • Neosvětlená centrální plocha náměstí nám nevadí (naopak bychom ubraly bodové osvětlení kolem centrálního bodu nad středem studny). Preferujeme spíše komornější osvětlení města, které působí decentně a dává městu atmosféru s nádechem tajemna, o niž v uplynulých letech rychle přicházelo (viz nasvětlení zámku z vinice, Pražské brány od náměstí Karla IV., kostela z ulice Na Vyhlídce – ze střechy ZUŠ,…). Vzhledem k tomu, že na ploše nejsou žádné terénní nerovnosti a náměstí se netopí ve tmě, jako důvod pro osvětlení centra neobstojí bezpečnost.
 • Oživení náměstí přinesou lidé, kteří se zde budou moci bezpečně pohybovat, budou si moci sednout na lavičky a na předzahrádky. Nevíme, co přesně by mělo být na ploše náměstí, která připadá někomu prázdná. Ale taková vždy byla. Plnila se ve chvíli, kdy se zde konaly trhy nebo když obyvatelé vyrazili na společensky prestižní korzo či na nějakou slavnost, případně se scházeli na poklábosení u studny. Toto místo bývalého setkávání je v dlažbě naznačeno, stejně jako průměr studny. Od ní se šíří kruhy na vodě, která prochází – protéká, vlní se celým městem.
  Takto pojatá plocha náměstí není nijak neobvyklá, můžeme ji najít ve městech jako České Budějovice, Jičín, Siena atd. atd.

Jsme si vědomy, že u řady lidí (jak svědčí některé již dříve zveřejněné reakce na portálu Mělníček) vzbudíme svým názorem nelibost. Přinášíme jej, abychom ukázaly, že existují i jiné názory, jiné vnímání prostoru a odvolávání se na většinu obyvatel města, která stojí za tím či oním názorem, nemá své opodstatnění.

V danou chvíli se jedná o názor vedení spolku, které jej zastupuje mezi valnými hromadami. Té bude předložen v březnu tohoto roku, jak tomu bylo i v dalších kauzách, např. ohledně náměstí Karla IV., parkoviště u kina ad.

Děkujeme za všechny slušnou formou zveřejněné názory i vysvětlení p. Navrátila, které dávají možnost zamýšlet se nad věcmi z jiného úhlu pohledu.

Ilona Němcová, Renata Špačková
(předsedkyně a místopředsedkyně MOOS)

93.3 Osvětlení


Děkuji za Vaši reakci - mohl bych opsat první větu s předešlého komentáře od Čopa (4.3. 22:18), vážím si Vaší činnosti pro město i z předchozího období, kdy jste, paní Špačková, ovlivňovala dění z pohledu památkové péče účinější formou. Jistě také respektuji právo na odlišný názor, přesto musím okamžitě po přečtení reagovat na opakovanou poznámku směrem k prosazování jednoho pohledu na věc. Diskuze se zde odvíjí samozřejmě podle jednotlivých osob, ale rozhodně neznamená, že by se autor petice a článku, na který Vaše reakce směřuje, odvolával na "názor většiny", aniž by ignoroval ty ostatní. Ano, uvádí formulaci "stále početnější obec občanů", ale právě proto zmíněná petice vznikla, aby zhodnotila konkrétní objem nespokojených. Kromě toho se také lépe toto sdělení upraví do náležité formy, která, jak doufám, bude mít k zamýšlenému účelu nějaký efektivní dopad, než kdybychom zůstali "jen" u internetové diskuze. Tu stále hodně lidí, kteří by mohli k diskuzím vhodně příspět, neberou jako relevantní (o to víc jsem rád, že jste se do ní zapojily).

Souhlasím s Vámi, že se nepochybně vzhled centra města zbavil neupravenosti a šedi - stačí se podívat na aplikaci Google Street View, kde jsou některé staré povrchy (například Svatováclavská ulice) jasnou připomínkou - ale v některých popisovaných bodech nemohu souhlasit a také si dovolím připojit svůj názor coby obyvatele, který jde přes hlavní náměstí téměř každý den:

 •  Ano, lampy na sebe nestrhávají pozornost a svou lehkou konstrukcí nepřekáží celkovému rozhledu po okolních fasádách, a toto beru jako jejich jedinou výhodu při použití v tomto prostoru - podle mého názoru je ovšem výrazně vhodnější typ lampy ze Svatováclavské ulice, který je také moderního stylu a dobře nahrazuje dobové přehnaně zdobené "svítící starožitnosti". Vámi zmíněné nevhodně historizující lampy se týkají pravděpodobně (nejsem si jistý, pardon) návrhu paní Sabolové, ale jistě jste zaznamenala, že s tímto stylem tady dost lidí nesouhlasí a uvedená petice se jasně odkazuje k relativně vhodným lampám ve Svatováclavské, ty byly navíc v původním návrhu prezentovány. Musím také poukázat na fakt, že nespokojenost některých občanů se vztahuje zejména k novým lampám v době jejich svícení, respektive k nevhodnému nasvětlení zvlášť, než k jejich konstrukci a vzhledu. 
 • Dvě barvy, určující funkci osvětlení, společně s vymezením prostoru pro koridory chodců - studené bílé světlo podle mě poškozuje nový styl náměstí, přestože vnímám s pochopením snahu o modernizaci prostoru, ale společně se žlutým bodovým nasvícení fasád a stromů spíš vznikla přesvícená výkladní skříň, slavnostní prezentační alegorie, a ne každodenní funkční osvětlení. Navíc zemní svítidla oslňují chodce i ve vzdálenosti cca 2 metrů od zdroje a k bezpečnosti, kterou má zajistit průmyslové osvětlení, tak rozhodně nepřispívají. Možná by se vše dalo vyřešit směrovými žaluziemi v konstrukci osvětlení (všiml jsem si, že je toto řešeno pouze pískovaným okrajem, který evidentně neplní funkci clony). Zmíněné koridory pro chodce také zcela "nevychytaly" trasy, po kterých lidé opravdu chodí - zejména rovnoběžně s novým stromořadím (směrem dovnitř neosvícené plochy). S Vaším názorem na "rozbitou" koncepci nasvícení dalších východních fasád mohu jen souhlasit a ještě doplním, že mi uniká architektonická hodnota nasvíceného "okresního úřadu", která před nimi dostala přednost.
 • Neosvětlený střed náměstí - mi vadí (stejně tak studniční bodovky). Možná jde ale jen o výrazný konflikt přesvíceného s nenasvíceným. V každém případě se mi stále nedaří včas přepnout oči ve chvíli, kdy potkám zemní světlo, nebo přecházím z nasvětlené části do "tmy". Vámi zmiňovaný nádech tajemna jsem se snažil najít, ale rozptyluje mě neustálá kontrola toho, kam šlapu. Nutí mě to se pořád dívat pod nohy, možná to časem přestane, ale už jsem si dvakrát brknul o kamenné výstupky po stranách této plochy. Tento prostor terénní nerovnosti obsahuje, a to zmíněné vlnky u stromů a ohraničení kolem celého středu - nepravidelný kamenný schůdek cca 4cm vysoký rozhodně nepovažuji za vhodnou separaci funkčních ploch - vysoké, třeba i dvojité kamenné obrubníky by možná jasně oddělily plochy pro pohyb osob a automobilů (včetně zásobování v pěší zóně). Podle mě je velká škoda, že je opět osud řidičů (a jejich peněženek) v rukou dopravních značek a nedošlo k mechanickým překážkám tohoto typu. Podívejte se, prosím, na Street View na křížení ulic Slapská a Havlíčkova v Berouně - takhle zajištěný "střet" koridorů mám na mysli - se svým autem jsem si tam připadal jako vetřelec. 
 • Ano, oživení přinesou především lidé, souhlasím, a budu rád, když se tam budou řešit i jiná témata, než názory na způsob provedení revitalizace, ovšem podmínky k těmto setkáváním nejsou zrovna nejlepší. Když pominu tmu na čtení například, tak jistě budou vadit poloměry kruhových laviček kolem stromů, které nedovolují podívat se na sebe pomalu ani ve dvou lidech (kromě dvou, možná tří laviček rovných). Ano, lidé budou sedávat na terasách (zahrádkách) několika podniků (také díky vstřícnému kroku radnice ohledně poplatků), ale nevím, jestli unesou tu záři průmyslového LEDového osvětlení, a částečného oslnění nasvícením fasád (možná proto se neinstalovala všechna svítidla domů), zato s výhledem na "černé divadlo" uprostřed náměstí. 

Ještě jednou, paní Špačková a paní Němcová, Vám děkuji za zveřejnění reakce na těchto stránkách a na oplátku slibuji, že s dotazy budu chodit do příslušných kanceláří (ovšem za současného sdílení získaných informací na Mělníčku). Například mě bude zajímat, když se nové provedení tolik opírá o hru různých světel, jak byl myšlený původní návrh s použitím teplého žlutého světla na všech frontách.

 

Jiří Černohorský

.

93.2.2 Přesně tak...


http://slon.elsatnet.cz/fotky/david-s/restaurace-penzion/img00055.htm...srovnáváte nesrovnatelné. Krom toho, uprostřed je krásná kašna u nás "heliport" a jedna pokojová lampička napůl pod vodou (tedy pokud by tam nějaká byla). A navíc, jak jsem teď jen chvilku brouzdal po webu a nikde tam neviděl LED lampy, ale celkem obstojné osvětlení v teplém tónu, nikoliv studené jako v márnici.

93.2.1 Je tohle možné? To


Je tohle možné? To neumíš použít ikonku odkazu? Sad Akorát jsi rozházel celou stránku.

93.1 :-/


Já plně respektuju právo na odlišný názor, zvlášť když ho projeví lidé, kteří prokazatelně udělali pro město spoustu dobré práce a jejichž činnosti si vážím. Nicméně tady vidím přesně ten přístup, kterého se děsím. Historizující pohled nesmí současným lidem znemožnit život v centru. Současné osvětlení je naprosto příšerné, nedotažené, nekoncepční, a hlavně NEFUNKČNÍ! Střed náměstí je utopený ve tmě a když pominu to, že tím tento prostor je pro praktické využití mrtvý, asi by měl někdo poukázat například na nefunkčnost kamerového systému, který stál město hromadu peněz. Líbí se mi nasvícená radnice, ale to ostatní je sbírka nefunkčnosti, nevkusu, nekoncepčnosti a fušeřiny.

92 Osvětlení


 

Zdravím všechny

Včera večer jsem v noční době zavítal na náměstí Míru, spolu se mnou byli známí z Rakouska. Chtěl jsem se podívat, jak pokročilo osvětlení, které je předmětem diskusí a sporů. Už jsem procestoval myslím si dost měst u nás i v zahraničí a musím se zde vyjádřit. Myslím si, že se prostě osvětlení nepovedlo, i ti známí kroutili hlavami a nemohli najít slov. Hlabvně se jim nelíbilo a i mě, ta tma na náměstí uprostřed. Radnice je naprosto přesvícená, když jsme šli okolo ní, boleli mě oči. Chápu, že ten kdo to nasvětloval, měl svou přestavu,ale já mám pocit, že světlo by mělo sloužit k osvětlení tmy a né naopak. Jako daňový poplatní jsem tedy naštvaný a chci ze zde zeptat, dá se ještě někde podepsat ta petice??,velice rád se připojím.     

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

92.1 petice


Petici proti nevhodnému osvětlení je možné podepisovat mmj. v Galerii ve věži (Pražská brána), v restauraci U Šatlavy, v kavárně Želví doupě, v restauraci U sv. Václava i jinde.

92.1.1 Petice


Do kdy je možné připojovat podpis? A komu bude a kdy odevzdána? Díky.

91 Další úlet...


Tak dnes mě Markéta s Ivanem upozornili na další geniální řešení v oblasti osvětlení našeho revitalizovaného náměstí. Všimli jste si báječných, stylových reflektorů, osvětlujících radnici? Jsou umístěny cca 2,5m nad zemí a každý, kdo projde kolem musí počítat s tím, že další půlhodinu nic neuvidí. Ony totiž nesvítí jen nahoru na radnici, ale také všude okolo. Ach jo. Začne už konečně dodavatel používat mozek? Zatím namontovali 4 součásti osvětlení a všechny jsou, nebo byly úplně zpackané.

91.1 RE: Další úlet...


Paní Markéta s panem Ivanem mají na mě telefon, je také na tabuli před radnicí v podloubí a mohli zavolat o informaci. Protože tak neučinili, odpovím touto cestou. Reflektory nasvěcující horní část radnice včetně věže budou opatřeny dodatečnými stínidly, aby neoslňovali procházející chodce. Jsou na to normy, které musí být splněny. Úprava proběhne do středy t.j. do konce měsíce února. Provozovatelé Želvy prosím, dosud jsme spolu komunikovali úplně v pohodě, rád bych v tom pokračoval. Pokud budete chtít informace ohledně revitalizace náměstí a budu je znát, tak normálně zavolejte nebo napište na email zveřejněný na stránkách města. Jak jsem psal již posledně, pokud budu znát odpovím i na dotazy zde...

91.1.2 :-)


Pokud jsem vnesl chaos do Vaší komunikace se Želváky, omlouvám se. To určitě nebylo mým úmyslem.

 

Mimochodem - nasvícená radnice vypadá opravdu krásně. I s reflektory, které oslňují Smiling

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

91.1.1 osvětlení


Tato situace vznikla tím, že jsme šli večer z želvy a ono jmenované osvětlení nás poněkud zaskočilo.  Vzhledem k tomu, že jsme oba poněkud světloplaší, tak nás toto osvětlení vskutku bolelo... A poté, co jsme potkali čopáka, jsme se ho zeptali, co na to říká. Takže nikoli nevůle s vámi komunikovat, ale prostě příliš rychle se hrnoucí události Laughing out loud. Mimochodem, co se týče zastínění, nejsem si jist, zdali se jedná o dobrý nápad - nebude se o to zastínění zakopávat? Výhrady mám i k reflektorům, a mám dotaz: bude se nějak řešit nasvícení středu náměstí? Světla okolo studny tu tmavou hmotu uprostřed náměstí příliš neosvětlují... Zůstane status quo, či je v řešení jiná varianta? I. N.

91.1.1.1 RE: osvětlení


Stínidlo bránící oslunění bude instalováno okolo reflektorů ve výšce minimálně 2,5 m nad terénem. Tudíž nebude o co zakopávat.

90 :-/


Tak jsem se byl podívat na osvětlení kašny a nevěřím vlastním očím. Skládá se z LED diod pod přepadem, které dost výrazně oslňují řidiče, kteří přijíždí na náměstí a neuvěřitelného plastového reflektoru, který nějaký dement přišrouboval na hranu kašny. K němu navíc vede spárou mezim kameny bílý, umělohmotný kabel. Celé to působí jako nějaká akce šíleného kutila domácího, vše v ceně cca 50,-Kč. Dámy prominou - asi se pobliju... Sad

90.2 LED diody pod přepadem


LED diody pod přepadem vody v kašně na náměstí jsou již skloněné směrem ke dnu bazénu, aby nedocházelo k oslnění řidičů i chodců - provedeno dnes večer. Uvedený plastový reflektor nebyl plastový, ale kovový. Nicméně byl strašný a byl již odstraněn. Nasvětlení sousoší bude provedené za hranou kašny, směrem do bazénu tak, aby bylo nenápadné a co nejvíce vandalismu vzdorné. Oprava laminování bazénu proběhne za příhodných klimatických podmínek brzy z jara. Kabely budou zakryty novým spárováním speciální hmotou, stejně jako celý kamenný obklad stěn, včetně spárování hrany z pískovcových bloků. Opravu provede kameník. Na jaře bude kašna v novém kabátu. Snad odolá co nejdéle tlaku vandalů. Pokud chcete další info, napište. Co budu vědět, odpovím. 

90.2.1 :-)


Jak se tady kreslí palec nahoru?

Obrázek uživatele Marek M.

90.1 Velký souhlas


Nádherné završení celé světelné taškařice je ona povedená "pokojová lampička" ... Fakt už mě to hodně štve a jsem zvědav, jaké básnické dílo pan starosta do radnice připraví ...

90.1.1 Vážení, stala se chyba.


Vážení, stala se chyba. Lampa je skutečně strašná a taky už tam není. Nechal jsem ji odstranit. Taková to obluda už tam nebude. Nasvětení bude schované za hranou směrem do bazénu. Prostě se stala chyba. Je vidět, že Vám nic neunikne a jsem za to nakonec i rád. 

Obrázek uživatele Marek M.

90.1.1.1 Stala se chyba? - Opět?


Vážený pane Navrátile,

není to tak dlouho, kdy jsme se tu bavili o hrůzostrašnosti lampičky na kašně. Rychlým jednáním s jakým jste nechali lampičku odstranit jste mě ukonejšil, že snad na té radnici někdo opravdu pracuje jak má.

Jaké bylo moje včerejší překvapení, když jsem se šel projít na náměstí a onu lampičku, jen v jiném směru a bez podstavce, jsem viděl na místě znovu. Evokuje to ve mě pocit, že když už se to jednou zaplatilo, tak to přece využijeme. Mimochodem, rád bych znal, a myslím nejen já, konkrétní cenu lampičky s instalací.

Co říci závěrem? .... Lampičku si nainstalujte na radnici někde nad výstavku a kašně dejte důstojné osvětlení, jaké jí náleží! Kdyby se nedařilo nic vymyslet, nabízím svou pomoc a rád s Vámi zajdu například do Troniku, kde nám jistě odborně poradí a vhodné osvětlení navrhnou.

odkaz na fotku http://www.facebook.com/#!/melnicek.cz

 

M.M.

9 Lampy na náměstí Míru


 

uplynuly již tři týdny od doby, kdy jsme na Mělníčku diskutovali o osvětlení našeho náměstí. Jsem velmi ráda, že jsem se setkala takřka pouze s pozitivními ohlasy na můj otevřený dopis zastupitelům Města, a s vyjádřením podpory. Takřka nikomu se nové lampy nelíbí, takřka všichni požadují jejich odstranění a nahrazení jiným typem osvětlení. Mám z toho opravdu radost a všem za projevenou podporu děkuji.

Navrhla jsem lampy podle vzoru architekta Lindsbauera a sochaře Weseleho z roku 1862, které byly umístěné na náměstí Míru historicky jako první, a které se kontinuálně vyrábí do dnešních dnů. Tyto lampy můžeme vidět na starých pohlednicích Mělníka a dalších českých měst, umístěny jsou např. v pražské památkové zóně.

Architekt Lindsbauer a sochař Wesely je vytvořili jako krásný doplněk domů, které v době jejich vzniku stály, nebo byly ve výstavbě. Tedy domů které na náměstí Míru a v centrech většiny českých měst stojí dodnes. Tyto lampy byly umisťovány i na fasády těchto domů, jak dokládají dobové fotografie z Mělníka a z dalších českých měst a jak do současnosti v některých městech vidíme.

Je logické, že se změnou stavebních slohů se měnilo a mění veřejné osvětlení, které je doplňuje. Lampy umístěné na našem náměstí podle mého názoru velmi dobře ladí se stavbami z éry socialismu, zejména s panelovými domy

Ale jak již jsem uvedla dříve, já neprosazuji určitý typ osvětlení, pouze zastupitelům a obyvatelům Mělníka nabízím svůj návrh, vycházející z mělnické historie, k posouzení. Z Vašich reakcí vím, že někteří z Vás by souhlasili i s tím, aby na náměstí Míru byly umístěny lampy podle předchozího návrhu paní architektky Zajíčkové, které byly nainstalovány ve Svatováclavské ulici.

Na návrh rekonstrukce náměstí osvětleného těmito lampami, byla Městu poskytnuta dotace. Je tedy otázkou z jakých peněz je tato neprojednaná a neschválená změna mobiliáře financována.

Já sama budu velmi spokojená i v případě, že si občané Mělníka vyberou lampy podle předchozího návrhu paní architektky a současné příšerky tak budou odstraněny.

V úvodu jsem psala, že takřka všechny reakce byly pozitivní. V zájmu objektivity musím uvést i reakci sice ojedinělou, přesto mající svou výraznou hodnotu. Přečetla jsem si ji v lednovém vydání Mělnické radnice. Náš pan starosta zde popisuje současný stav osvětlení náměstí tak okouzlujícím způsobem, že jsem poprvé zapochybovala, zda se ve svém úsudku nemýlím.

Po setmění jsem se tedy vydala na náměstí. Nejprve jsem zamířila ke „Středobodu“ celého prostoru, kterým je historická studna nacházející se vtěžišti celého náměstí, a jež je jako symbol původně jediného zdroje vody vdlažbě zvýrazněna radiálními kruhy, které se rozbíhající po centrální ploše jako kruhy po vodní hladině.

Namísto studny vystupující zpotemnělého centrálního prostoru jako světelný bod a kruh jsem však spatřila heliport. Přiznám se, že mne k sobě nepřitahoval jistou zastřeností celé atmosféry, kdy z lehce zešeřelého prostoru se má objevovat vodorovný světelný kruh symbolizující hladinu studny, který se ukáže až vokamžiku kdy jsme dostatečně blízko. Dokonce mne ani ksobě nedokázal dále vtáhnout jemným detailem speciálně řešeného nasvícení, kdy se jemné světelné paprsky mají rozbíhat po symbolické černé hladině vody. Tento jemný až filigránský detail, který se skrývá pod baldachýnem tmy a světla současně, na mne nezapůsobil tak, jak jsem po přečtení článku očekávala. Nad studnou se symbolicky vnoci neobjevil světlený bod vznášející se volně vprostoru.

Ani obdobně nasvícený reálný vodní prvek přepadu vody vkašně a sousoší, které nám zde bohužel jako své vrcholné dílo na okraji centrálního bazénu zanechal sochař Makovský, a který se má uplatňovat právě díky potemnělosti centrálního prostoru, mne nenadchnul.

Chvíli jsem nešťastně stála na našem zohyzděném náměstí, a až jsem po chvíli pochopila, že se v článku jedná o uměleckou, téměř básnickou nadsázku a tiše, zlehounka jsem opustila baldachýn tmy a světla současně a přenesla se do tepla domova, otevřela lahev dobrého vína ...... a ráno, když jsem se probudila, věděla jsem, že musím pokračovat.

 

Jolana Sabolová

 

9.1 Tak


Tak pocity z nasvícení středu náměstí mam naprosto stejné.Pan starosta nejspíš popisoval náměstí v jiném městě Smiling

8 Dopis ZM


Dobrý den, ve věci osvětlení nám. Míru  jsem jako  zástupce přípravného petičního výboru zaslala zastupitelům našeho města níže uvedený dopis:

 

Vážení zastupitelé města Mělníka,

Obracím se na Vás jako zástupce přípravného petičního výboru ve věci lamp, umístěných v historickém jádru našeho města. Projektová příprava revitalizace, realizovaná ve spolupráci s architekty, trvala několik let a stála město jen za projektovou dokumentaci částku více než půl milionu korun.

Několik let probíhalo připomínkové řízení, jehož účastníky byly volené i jmenované orgány města. Ne všichni byli spokojeni s projektem lamp od paní architektky Zajíčkové, které měly být vyrobeny podle jejího projektu na zakázku.

Já sama jsem preferovala lampy, umístěné na náměstí Míru historicky jako první. Jednalo se o lampy navržené v roce 1862 architektem Lindsbauerem a sochařem Weselym (viz. příloha s odhadem ceny). Repliky těchto lamp se vyrábí do dnešních dnů a jsou umístěny např. v pražské památkové zóně.

Namítala jsem, že výroba podle vlastního vzoru bude finančně náročná a možná i neproveditelná. Tento můj názor se potvrdil a od tohoto projektu bylo upuštěno.

Místo něj paní architektka navrhla sériově vyráběné lampy italské výroby, které jsou nyní umístěny ve Svatováclavské ulici. S tímto kompromisem jsem se nakonec smířila, stejně jako většina obyvatel Mělníka.

Když jsem se však dozvěděla, že tyto lampy na náměstí Míru umístěny nebudou z důvodu zvýšení jejich ceny o 100%, a že bylo během jediného dne rozhodnuto proti vůli památkářů a bez vědomí zastupitelstva města o jejich nahrazení lampami, které jsou do centra historického města naprosto nevhodné (a nejen do centra), lampami, které vidíme u parkovišť nákupních středisek, u vojenských seřadišť, lampami které hyzdí centrum města a naprosto devalvují proběhlou revitalizaci, lampami které dokonce ani nesvítí, cítila jsem, že v zájmu našeho města musím reagovat.

Je naprosto lhostejné, kolik elektrické energie tyto lampy ušetří. Šetřit elektrickou energii mohou na jiných místech města, kam bych je doporučila přemístit.

Pro Vaši informaci cena jedné ošklivé lampy na náměstí Míru činí přes 60 000,- Kč.

Myslím si, že starobylé centrum města si zaslouží lampy, na které se my i jeho návštěvníci budeme moci bez pocitu hnusu dívat a mít z nich dobrý pocit.

Genius loci tohoto místa, ani my Mělničáci si takové lampy nezasloužíme. Tento můj názor sdílí většina obyvatel našeho města, počínaje, jak se domnívám, i většinou jeho zastupitelů a úředníků.

Mé stanovisko je podporováno i napříč politickými stranami, a já věřím, že rozumní lidé v tomto městě společně prosadí odstranění a přemístění těchto nevhodných lamp z centra města.

Nejsem člověk, který jen kritizuje. Nabízím řešení, které spočívá ve výměně těchto lamp za lampy původní, které v 19.století naše náměstí zdobily a osvětlovaly.

 

                                                                                                                 Jolana Sabolová

místopředsedkyně MS ODS

8.4 Déjà vu


Připadá mi to šílené. Místopředsedkyně strany, která má místostarostu a je v koalici na radnici, strany, která prosadila revitalizaci a rekonstrukci náměstí, tedy nese za daný stav plnou odpovědnost, připravuje petici proti výsledku. Nebylo to tady vcelku nedávno? Kdy jsem se pro kritiku některých obdobně "vydařených" kroků radnice stal nepřítelem č. 1? Tohle je na systémový zásah uvnitř této strany a ne na nějakou petici. Ale to jen tak na okraj.

Jsme totiž u obecného problému tohoto města. Něco se připraví (rekonstrukce náměstí), schválí to řada institucí (mj. komise revitalizace blahé paměti za předsednictví kolegy Teplíka) a - nastane kolotoč změn. To, co se kdysi schválilo, nemá s definitivním výsledkem mnoho společného. Ve finále nějaký úředník (z vlastní praxe vím, že nedohledatelný) rozhodne o cílové změně. A nestane se nic. Dovedete si představit, že nějaký zaměstnanec soukromé firmy rozhodne o změně čehosi a majitel firmy mu nic neudělá? Asi ne. Tady někdo rozhodne, jak se vlastně dovídáme, proti vůli zastupitelstva, a je nutno psát veřejnou petici pro změnu.  Proboha, snad volby něco naznačily. A po roce a kus jsme tam, kde před dvěma lety. Není potřeba petic ani otevřených dopisů. Jen trocha zodpovědné a kvalifikované práce na radnici, pár nezbytných personálních změn (kandidáti jsou dlouhodobě známí). Zdravý selský rozum. Jak vidno, zatím je v dostatečné míře spíše u občanů tohoto města. Stále doufám v jeho vítězství i u představitelů tohoto města. Byť možná trochu marně.

Hezký den všem

R. Vajchr 

8.4.1 Ne tak docela Radime


Za tuto cílovou změnu nenese určitě odpovědnost nikdo z ODS. Nikdo z nás o ní nevěděl. Podle reakcí zastupitelů ostatních politických stran soudím, že ani oni nic nevěděli. Pro mne stejně jako pro Tebe nepochopitelné, ale opravdu to bude tak jak píšeš: ,,Ve finále nějaký úředník (z vlastní praxe vím, že nedohledatelný) rozhodne o cílové změně´´.  Jestli se jednalo opravdu o rozhodnutí paní architektky Zajíčkové a pana Navrátila, pak zřejmě oba měli tuto pravomoc, jen netuším na základě čeho. Za podstatné pokládám, aby došlo k nápravě, která jak se oba shodneme je v zájmu Mělníka. Já neprosazuji lampy umístěné v Praze, pouze je nabízím jako alternativu o které se domnívám, že je pro historické centrum nejlepší. Žijeme v Čechách a můžeme naše české náměstí osvětlit českými lampami, které jsou navíc podstatně levnější než ty italské ,,umělohmotné´´, umístěné ve Svatováclavské ulici. Jsi chytrý, vzdělaný člověk, neber prosím Tě tuto záležitost politicky, spíše se zamysli nad jejím řešením, které by bylo dobré pro naše Město.

                                                                                                                           J.S.

8.4.1.2 Řešení dobré pro město


Za běžný provoz a řízení města je zodpovědná rada města vedená starostou. Jí se zodpovídají jednotliví vedoucí odborů a konkrétní podřízení pracovníci. Pokud pan Navrátil dle zde sděleného postupoval v souladu se svými povinnostmi (a zdá se, že ano), pak je zodpovědnost za daný stav na radě města. To vcelku nemá s politikou co dělat, je to dáno organizační strukturou. Seděl jsem v radě, takže trošku o tom vím. Pokud máme v radě své lidi(myslím za ODS), pak je to zprostředkovaně záležitost politická. Ostatně, většinou tady na Mělníku jde primárně o politiku a následně o věcnou podstatu. Tady bych mohl sáhodlouze psát, radši se budu věnovat řešení. O světlech vím docela dost, mělo to řadu peripetií, které se táhnou skutečně od roku 2006. U řady jednání jsem byl, jenže pořád narážíme na jednu věc. A to jsou pravomoci změnit dojednané řešení. Ty vždy končí u rady města, v této věci i několik usnesení v minulosti přijala. Takže, pokud zde nebude vůle rady a následně zastupitelstva, pak  je veškerá diskuze zde zbytečná. Řešení je jednoduché. Diskuze a náprava musí proběhnout na úrovni odpovědného orgánu - rady města. Ta může a následně musí dát pokyn jednotlivým odborům k nápravě. Ne úředník na cílové pozici, ne architekt, ne dodavatel. Finance ve finále schválí zastupitelstvo nebo taky ne. Ale veškeré kroky musí iniciovat rada! Naučme se požadovat práci od těch, kteří ji mají řídit. Úředník je pouze "výkonný nástroj", odpovědnost a pravomoc je někde jinde.  Odpovědný člen rady by měl být schopen v dané věci komunikovat (třeba i na tomto foru) a dotáhnout věc do konce. Od toho rada je, požadujme to na ní, má pracovat pro nás, my jako občané jsme jejím "zaměstnavatelem". Naučme se to, pak se nebudeme dohadovat kdo,kde,kdy,co a proč. Pak nejen v této věci bude vše fungovat lépe.

Jinak musím konstatovat, že naštěstí z hlediska provedení je tato etapa o několik kvalitativních tříd nad první částí revitalizace (dlažby, kamenické práce). Jen si nejsem jist, zda navržené osvětlení je v souladu s požadavky platné normy. Ale neznám cílové řešení, takže snad se vše doladí. Třeba díky té jedné kompetentní osobě, která bude mít nad věcí supervizi.

Hezký den všem

R.Vajchr

 

 

 

8.4.1.1 Revitalizace náměstí Míru.


Vzhledem k tomu, že zde v několika příspěvcích padlo moje jméno, rozhodl jsem se reagovat. Změna lamp na náměstí Míru byl proces, který probíhal více než tři měsíce. Při zahájení revitalizace náměstí Míru došlo k výraznému navýšení cen od dodavatele původních lamp oproti ulici Svatováclavské v první etapě revitalizace. Proto se hledalo celou dobu alternativní řešení, které by uspokojilo požadavky všech zainteresovaných stran. Výsledné řešení, které bylo navržené architektkou a schválené památkáři a vedením města bylo nakonec realizováno. Tato skutečnost je velmi snadno dohledatelná v zápisech z kontrolních dnů, které probíhaly každou středu, a které byly pravidelně rozesílány dotčeným zástupců samosprávy a příslušným orgánům státní správy k připomínkám. Mimochodem je nikdo nikdy nepřipomínkoval. Jako technický dozor investora nejsem kompetentní řešit z estetického hlediska vybrané lampy, pro tyto záležitosti jsou v realizačním týmu fundovaní zástupci z řad architekta a památkové péče. Osobně je mi líto, že se paní Sabolová o výše uvedené skutečnosti u mě neinformovala a zvolila tento způsob komunikace. Abych předešel dezinformacím, rozhodl jsem se napsat tento příspěvek. V případě potřeby doplňujících informací jsem k dispozici na emailové adrese, která je dohledatelná na webových stránkách města Mělníka.

Závěrem bych si dovolil poznámku: Dnes (středa večer po 20 hod.) jsem inkognito hovořil se skupinkou lidí okolo studny na náměstí a říkali, že se jim náměstí v současné podobě moc líbí. Osobně mě mrzí negativní reakce, týmově jsme opravdu makali, abychom dílo dovedli do zdařilého konce. Osobně si myslím, že jsme se snažili vyjít vstříc rezidentům, kteří za námi přišli s požadavkem řešení jejich problémů. Po novém roce bude dokončené nasvícení sochy na kašně, osvícení oblouků bývalého okresu a nasvícení radnice včetně věže. Celé náměstí pak dozná požadovaného konečného efektu.

Pro doplňující informaci, kterou předběhnu možná další dotazy, sděluji, že paní arch. Zajíčková celou kompozici nasvícení konzultovala s renomovanými architekty. Co vím, tak brzy dojde k besedě i s těmito lidmi.

Přeji všem rozumným lidem příjemné prožití vánočních svátků.

Jiří Navrátil

8.4.1.1.4 Mrzí mě, že jste to


Mrzí mě, že jste to pojal jako lynč na sebe, potažmo na práci a energii, kterou jste do toho dali.

Celou dobu se bavíme o volbě designu lamp a o tom,  že nikdo nechápal(protože vstupní info o navýšení cen lamp tu původně nebylo!), proč nebyly dodány stejné lampy jako ve Svatováclavské ulici...

Je to bezesporu týmová práce, počínaje návrhy, investory, konče realizací a stavebním dozorem, o tom žádná. 

Jak to vnímám já, v souvislosti s různými reakcemi a  zcela neadresně: Svým způsobem si to  pár kompetentních lidí, kteří se rozhodli ozvat, přehazují jako horký brambor. Je to tu už i o ohřívání polívčičky . Takže mlácení prázdné slámy, když už je hotovo, že.

Jenže: Už to nikdo nezměníme a  Vy sám  na tom máte opravdu pramalý podíl(myslím o rozhodnutí, jaké lampy ve finále po zdražení na náměstí budou.)

Náměstí se mi velmi líbí, vkusné  netradiční optické členění , vlnky na okrajích... Jen ty lampy tam jsou s prominutím jak když si načančaná holka vezme k plesovým šatům kanady, asi tak.

Proto tomu dávám energii a čas a doufám, že až  se město finančně zmátoří a sežene doufám peníze na další podobnou investici (např. na revitalizaci dolního náměstí ), tak aby se podobná situace neopakovala. O to mi jde. Aby  se na ferrari nedávala  kola z Trabanta.

Aby ta ohromná a bezesporu záslužná a doufám, že i  dobře ohodnocená práce,  nevzbuzovala záporné reakce, a to nemůžete popřít, že jich je v souvislosti s lampami na náměstí požehaně.

Jdu si zvykat na nové lampy a těším se na konečnou podobu náměstí, farmářské trhy a společenské akce mu budou slušet!

8.4.1.1.4.1 Nezoufejte Hope,


možná, to vypadá jako přehazování horké brambory, ale nám by nemělo jít tolik o hledání zodpovědných osob, jako o odstranění chyby. Věřte, že mlácení prázdné slámy bych se nevěnovala, a hotovo ještě zdaleka není. Připravovaná petice, si klade za cíl odstranění těchto nevhodných lamp z náměstí a jejich nahrazení lampami, na které se budeme moci dívat. Nezvykejte si na nové lampy, zbytečně byste si kazil vkus. Vaše přirovnání jsou přesná.

                                                                                                            Jolana Sabolová

8.4.1.1.3 :-)


Díky za první fundovanou reakci. Když pominu své pocity z estetické části revitalizace (ty mohou být subjektivní), musím říct, že na rozdíl od první etapy jsem ocenil, že práce vykonávala firma, která disponovala dlaždiči. Takže provedení mi z laického pohledu přijde výrazně kvalitnější. Nicméně k osvětlení náměstí - skutečně mi přijde nedostatečné a lampy vypadají příšerně. A kromě toho jeden detail - zasklení studny je jistě z vícevrstvého skla, protože mezi vrstvy už zatéká (vytváří se na něm "mapy").

8.4.1.1.2 Děkuji pane Navrátile


za Vaši velmi vstřícnou a konstruktivní reakci na můj, z Vašeho pohledu, zřejmě nevítaný způsob komunikace. Zvolila jsem jej v přesvědčení, že o veřejném osvětlení placeném z veřejných prostředků, bychom měli i veřejně diskutovat. Jsem Vám vděčná za to, že jste ochoten poskytnout veřejnosti další informace, na některé otázky jsem totiž zatím, ani po přečtení Vašeho příspěvku, nedostala uspokojivou odpověď. Potvrdil jste mi, že výsledné řešení,  bylo navržené architektkou. Pokud se týká památkářů, podle mých informací souhlasili pod tlakem a nejsou s navrženým typem lamp spokojeni. Vyhověli  paní architektce a investorovi. Píšete, že jako technický dozor investora nejste kompetentní řešit vybrané lampy z estetického hlediska, a že zápisy z kontrolních dnů, které probíhaly každou středu, byly pravidelně rozesílány dotčeným zástupců samosprávy a příslušným orgánům státní správy k připomínkám, ale že je nikdo nikdy nepřipomínkoval. Toje zase líto mně, a musím se Vás na několik věcí  zeptat. Znamená to, že jste tyto zápisy zasílal starostovi, místostarostovi, radním a zastupitelům a oni Vám nikdy neodpověděli? Kdo tedy schválil uvolnění finančních prostředků na nákup lamp? Kdo za Město jednal s dodavatelem? Jaká je cena jedné lampy? Kolik stály lampy ve Svatováclavské ulici původně, a kolik stojí nyní. Je pravda, že lampy ve Svatováclavské mají být nahrazeny stejnými lampami, které jsou na nám. Míru? Předem děkuji za Vaše odpovědi.

                                                                                                                                         Jolana Sabolová

8.4.1.1.2.1 :-)


Takže jinými slovy vedení města nečetlo zápisy z kontrolních dnů? U investiční akce takového rozsahu bych řekl, že jde o docela zásadní nedostatek. Další kamínek v hezky rozsáhlé mozaice, kterou bych nazval "manažerská selhání"...

Skoro mi to připadá jako že se pí. Sabolová svou příspěvkovou akcí pokouší sestřelit p Neumanna Laughing out loud. Že by další válka v místní ODS? Ale v tomto případě vás všechny mohu ujistit, že on se nenechá zničit takovým detailem, jako jsou vlastní chyby Smiling

A kromě toho se blíží prodej Technických služeb, tedy další příležitost. Takže rezignaci nečekejme... Laughing out loud :-D Laughing out loud

P.S. - Prosím, berte tento příspěvek jako čirou spekulaci. Možná se pletu a celé to je prostě prozření jedné Mělničanky. Na okraj podotýkám, že již více než rok nemám nic společného s TOP09, ani jinou politickou stranou, nebo zájmovým sdružením, protože každá taková moje dobře míněná aktivita skončila vystřízlivěním ze všech mých ideálů Smiling

8.4.1.1.2.1.1 Dobrý den pane Čosi,


Uvítala jsem, že na lampy na náměstí máme podobný názor. Svojí ,, příspěvkou akcí´´ se nesnažím nikoho sestřelit. Znovu opakuji a prosím nedělejme z tohoto pochybení někoho, kdo z mého pohledu vybral ošklivé lampy, politickou otázku. Na to, aby člověk viděl jak moc se tyto lampy do našeho města nehodí není ani potřeba prozřít Smiling A jak jsem již uvedla, ODS s těmito lampami nemá nic společného a myslím, že ani jiná politická strana. V zájmu odstranění těch příšerek Smiling bychom se měli vyhnout snaze o zpolitizování této nešťastné události

                                                                                                                Jolana Sabolová

8.4.1.1.2.1.1.1 :-)


To není o zpolitizování nebo nezpolitizování. Mě jen čistě soukromě zajímá, proč místopředsedkyně místní ODS šije do průseru, který má bez diskuse na triku (alespoň jako spoluviník) její stranický kolega. A rýpu do toho pouze proto, že je zábavné sledovat zpovzdálí dění na místní upatlané scéně, která se tváří jako pupek politického světa Smiling

 

A na okraj - ten (netuším komu za to stojím), kdo mi vyhrožuje směšnými anonymními maily, by si mohl ušetřit práci. To opravdu není forma, která by mě nějak vyděsila Eye-wink

8.4.1.1.2.1.1.1.1 Dobrý večer Čope


Souhlasim s váma je to upatlaná scéna. Bejt váma a bejt tak naštvanej na toho Neumana, tak du a to triko mu pobliju i kdyby za tyhlety hojkejky mohl někdo uplně jinej. A když né triko, tak aspoň kravatu!!!Taky se divim že ta místopředsedkyně (pani Sabolová) do toho tak šije. Ta se ještě vodpráskne, uvidíte. Ing. Patočka by to měl celý pořádně vyšetřit a zjednat nápravu!!! Rejpej do toho dál ČOPE, jde ti to dobře. Ty toho co to zpískal nakonec označkuješ!!!  Promiň že sem tyknul, ale jste mi moc sympatyckej.

Obrázek uživatele raist

8.4.1.1.2.1.1.1.1.1 mělničane


Možná byste se mohl krotit ve svých výrazech a zbytečných útocích. Ostatní příspěvky ze současné diskuze tu jsou poměrně konstruktivní a návštěvník se z nich něco dozvídá.

8.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1 Možná jo Raiste


zrovna jsem chtěl napsat, že panu Navrátilovy NĚKDO ZACPAL HUBU, tak teda napíšu že byl umlčen abych byl taky poměrně konstrukční.

8.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1 Už nejsem král


Já jsem si myslel že největší vůl jsem tady já. Očividně jsem o titul právě přišel. Opravdu nechápu proč útočit na někoho kdo na položený dotaz odpoví hned a v rozsahu v jakém to ví. Na nikoho neútočí, na nikohon nehází špínu, nikoho nepomlouvá a konečně tu ledacos vysvětlil.

8.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 Nebuď smutnej magnetofóne


my s Čopem tě spolehlivě zastaneme. Mezi mnou s Čopem a dvojicí komiků profesionálů je asi takovej rozdíl jako mezi umělejma a přírodníma prsama. Ty komici profesionální jsou umělý, no a my s Čopem jsme přirození!!! Takový ty pevný poctivý pětky. Chápeš magnetofóne?

8.4.1.1.1 Dobrý den, mám dotaz asi


Dobrý den, mám dotaz asi nejen na vás ale i ostatní co o revitaliozaci něco ví.

1, Ten kruh nad studnou pouští dolů světlo? A májí ty znaky na něm nějaký význam?

2. Světla kolem něj budou tvořit nějaký jehlan právě nad studnou?

3. V těch obloukách naproti parkovacím místům je povolené parkování? Ty oblouky k tomu moc nenabádají, ale auta tam kolikrát dost hloupě parkují.

 

Kdo ví a odpoví, zaslouží již předem mé poděkování. Veselé Vánoce.

8.4.1.1.1.1 Dobrý den, velmi rád


Dobrý den, velmi rád Vám odpovím na Vaše konstruktivní dotazy:

- kruh nad studnou do studny světlo nepouští. Pod tzv. lehaným sklem je kruh z leštěné žuly -materiálu zvaného Impala. Pod ním je roznášecí vrstva, dále rostlý terén a cihelná klenba, kterou vidíte z podzemí. Tloušťka vrstev je  okolo metru, přesně mohu sdělit po nahlédnutí do dokumentace. Teď přesně nevím a vědomě kecat nebudu. Vzor ve skle nemá žádnou symboliku. Je zajímavý v bočním nasvícení, ve kterém nejvíce vyniká.

- světla okolo studny mají tvořit jehlan nad studnou, už nyní je zjevné, že se nejedná o světelný smog. Umístění světel lze použít i pro budoucí záměr realizace tzv. multifunkční galerie pod širým nebem. Tento záměr spočívá v budoucím provedení již zmínění nástěnné galerie, otevřeného a zastřešeného kruhového podia pro konání kulturních akcí. Samozřejmé je, že tyto nadstavby nejsou zatím realizovány, nicméně je provedená stavební příprava pro kotvení jejich konstrukcí. Byly jsme trochu napřed a příprava byla na náš požadavek provedná zhotovitelem bez navýšení ceny. Mimochoddem jak v mém předchozím příspěvku bylo uvedeno, tyto záležitosti byly projednávány na kotrolních dnech stavby.

- problematika parkovacích míst byla řešená před realizací revitalizace. V průběhu stavby nedošlo  ke změnám proti projektu. Na Váš dotaz odpovím, v obloukách se nemá parkovat. Další dotazy ohledně parkování na náměstí směřujte prosím, na kompetentní dopravní komisi.

- doplňuji pro potencionální pořadatelé různých akcí informaci, že je na náměstí umístěno několik elektrických šachet, vybavených zásuvkami 220 V a 380V, proto není nutné vést kabely vrchním vedením jako dříve. Šachta nejblíže k Beránkovi a uličním vpustím je vybavená funkční vodovodní přípojkou. Chtěli jsme tím zvýšit pestrost farmářských či vánočních trhů o nabídku např. prodeje živých ryb, či umytí zeleniny. Ostatní alternativy nechán na Vás. Zkrátka naším záměrem bylo jít naproti požadavku, udělat z náměstí místo pro shromažďování lidí.

8.4.1.1.1.1.1 Díky moc, konečně


Díky moc, konečně někdo kdo ví o čem mluví. Trochu mě sklamalo to sklo. Čekal jsem že přes něj aspon kousek světla dolů půjde, ale to by byla asi škoda té klemby.

Ty výstupy jsou super. Předpokládám že mají i datové a jiné vstupy. Byla by škoda aby se například od zvukaře tahal kabel k podiu po povrchu, když by mohl jít v tomto.

No už se to blíží ke konci. Lidi si na novinky časem zvyknou a snad to i ocení. Možná to náměstí bude i živější než v minulosti.

Moc díky za odpověď. Krásný večer.

8.4.1.1.1.1.1.1 Dovolím si ještě


Dovolím si ještě jednu poznámku:

U  historické klenby nad studnou by skutečně byl problém jejího rozkrytí zejména z hlediska statiky a to je vždy nákladná záležitost a v tomto případě bohužel s nejistým výsledkem. Tato problematika byla projednávaná dávno před zahájením revitalizace. Co vím od arch. Zajíčkové tak okolo roku 2006 a to jsem v zde ještě nebyl. V souvislosti s tímto je rozumné ekonomické chování představitelů města, kteří celkem logicky tvrdí, že když zpřístupnění podzemí stálo určité peníze, tak je potřeba zajistit jejich alespoň částečnou návratnost v podobě vstupného do zmiňovaného podzemí, a tudíž neotevírat za obrovských nákladů klenbu pro průhled do studny z terénu náměstí.

Pokud se mnou nesouhlasíte, můžeme se o tomto takřka akademickém tématu pobavit. Rozhodně se tomu nerbráním. Doufám, že nás příznivci tohoto webu pro naše názory nerozpráší.

Zdraví Jiří Navrátil.

8.4.1.1.1.1.1.1.2 Pane Navrátile,


Dobrý den pane Navrátile. Podobně jako píše "Hope" - mrzí mě váš náhled na celou komunikaci na těchto stránkách ohledně revitalizace a posuzování práce zúčastněných osob. Opravdu nejde o laciný pranýř úředníků. Paní Sabolová tady uvedla pravděpodobně nesprávné údaje a jsem rád, že vás to vyprovokovalo k uvedení některých podstatných faktů, děkuji za ně. Zároveň mám z toho samozřejmě špatný pocit, protože šlo vpodstatě o vynucenou reakci a mrzí mě, že jste se tímto způsobem nezapojil už dříve - už jen proto, abyste těmto zkresleným údajům předem zabránil a byli jsme informováni lépe. Vysvětlení některých detailů se tak ke mně dostává poprvé a řekl bych, že měly být prezentovány zcela v jiném čase, než při dokončování díla.

Co mně ale nejvíc vadí, jsou vaše jízlivé poznámky o těchto stránkách a jejích uživatelích, ve stylu "doufám, že nás příznivci tohoto webu pro naše názory nerozpráší", nebo "příjemné vánoce všem rozumným lidem..". Tím zároveň vyjadřujete určitou dávku arogance k podobným kontaktům radnice směrem k občanům města Mělníka, byť uznávám, že tato forma internetových konfrontací občas nese trapné a neopodstatněné poznámky anonymní veřejnosti. Celkem jasně jste dal najevo, jak nízko si Mělníček.cz stojí v očích některých lidí. Řekl bych, že tento server je tady už dostatečně dlouho a v odlišné kvalitě od některých podobných na to, aby ho začali respektovat i lidé v zastupitelských funkcích města a svojí účastí na něm přispěli k lepšímu poměru informací a prezentaci osobních názorů, které se jeho prostřednictvím k veřejnosti dostávají efektivnějším způsobem.

8.4.1.1.1.1.1.1.2.3 Kdyby byl starosta Patočka


tak by se tohle nestalo. Ten by si to ohlídal!!! 60 000 tisíc korun za takovej čínskej šmejd co nemá cenu litru kravský moči. To by mi zajímalo kdo to objednal a kolik ta firma zaplatila, že to tu mohla vyprčit. To nám asi ten pan Navrátil neřekne. Asi to má zakázaný. Patočka by si zjednal pořádek. Škoda, že mu to nevyšlo!!! Uvidíme příště!!! Pani Sabolová a vy se na už vykašlete, dyť těm lidem je většinou putna co je osvětluje. Pak si ještě někam náhodou střelíte a když né z ODesky tak vám to spočitaj odjinud. Víte jak to funguje, že jo? A nebuťte naivní on si tu malou domu asi někdo poslal.

8.4.1.1.1.1.1.1.2.2 Pro pana Černohorského,


Pane Černohorský, osobně nerad píšu příspěvky do diskusního fóra, který může umožnit účast anonymům. Občas se tu vyskytují příspěvky pod anonymním označením, ve kterých se píše to, co by Vám autor pod svým jménem nikdy nesdělil. Z toho pramení moje osobní určitá averze k tomuto druhu diskuse. Rozhodně to není nic proti Vám a ostatním slušným dopisovatelům těchto stránek. 

8.4.1.1.1.1.1.1.2.2.1 Ale?


To tedy vidím zcela jinak. Je potřeba rozlyšovat, zda se jedná o veřejnou osobu, podnikatele, či obyčejného občana. Občan nepíše jenom za sebe, ale representuje názor, či myšlenkový směr určité skupiny. Vy nediskutujete s tím konkretním občanem, ale s imaginární skupinou lidí. A navíc je v pořádku, že pod anonymem padnou i věci, které by jinak nepadly. To by jinak zavánělo totalitou. Buď tleskat, nebo bý radši zticha. A další věc je ta, že zvolení zástupci by se opravdu měli zpovídat občanům a ne si dopisovat něco po e-mailech či říkat někde mezi čtyřma očima. Vidíte, že tyhle věci opravdu občany zajímají, tak jim to na foru řekněte. Na foru se řečnilo už ve starověku,ne?

Je chválihodné, že jste sem přišel a děkujeme Vám za osvícení věci, ale pokud to i ostatní regionální politici a funkcionáři vidí tak, jako vy, tak to je opravdu pohrdání webem, občany a vzpomínám, jak si tu loni na podzim někteří kandidáti vyřizovali účty. To jim bylo diskusní forum dobré. ale mluvit k lidem se jim nechce. To se radši řekne, že je anonymové neustále napadají. Proč tu jsou jmenovitě a ne pod anonymem podnikatelé a veřejně činní činitelé, to je snad logické.

Promiňte, ale tuto úvahu jsem okomentovat musel. Hezký večer všem čtenářům.

8.4.1.1.1.1.1.1.2.1 Dobrý den pane Černohorský,


myslím, že všechny údaje, které jsem zatím uvedla jsou správné a podávám je nezkresleně, v podobě, ve které jsem je získala. Ostatně pan Navrátil v podstatě potvrdil to, co jsem uvedla, a na mé doplňující otázky doufám odpoví, neboť se domnívám, že odpovědi z titulu své funkce znát musí. Nerozumím zde opakovanému tvrzení, že lampy ve Svatováclavské byly zdraženy o 100%, a proto byly pro náměstí vybrány lampy levnější. Podle sdělení zástupce dodavatele na stavbě, stála jedna lampa na náměstí více než 60 000,- Kč. Podle mých neověřených informací stála lampa ve Svatováclavské původně 25 000,- Kč a po zdražení stojí 45 000,- Kč.  Lampy, podle vzoru z roku 1862, které jsem navrhla jako alternativu, stály před několika lety pod 20 000,- Kč. Jejich současnou cenu dosud nemám ověřenou. Pokud jsou naši zvolení zástupci dobří hospodáři, tak porovnají cenové nabídky, vyberou tu nejlepší a nejhezčí a ,, příšerky´´ přemístí darem, nejlépe do nějaké vesničky, která dosud nebyla elektrifikována.

                                                                                                             Jolana Sabolová

8.4.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Paní Sabolová,


srovnávací tabulku cen má k dispozici vedení města. Obraťte se na ně prosím, oficiální cestou. Osobně nejsem kompetentní k tomu, abych tyto informace svévolně sděloval. Jsem vázán pracovně právní smlouvou. Děkuji za pochopení.

8.4.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Děkuji pane Navrátile


za informaci. Ještě buďte prosím o něco konkrétnější, a sdělte mi prosím, za kým z vedení města mám jít, či lépe ho požádat, aby tyto veřejně přístupné údaje zveřejnil v Radnici. Stačí jeden, ale schopný transparentně odpovědět na všechny otázky, které jsem Vám zde položila. Možná to s tou horkou bramborou nebylo až tak daleko od věci :-(  co myslíte pane Čosi?

8.4.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1 ?


Pan Navrátil psal, že to má k dispozici vedení města. Vedením města je kdo? Že by starosta a dva místostarostové?

8.4.1.1.1.1.1.1.1 No máte pravdu. Už


No máte pravdu. Už vidím rodinku jak kouká do okna, ted usoudí že to přece není nic extra a jde se dál Smiling

Jen se zeptám na poslední věc. Kdy to bude celé hotové? Kdy na náměstí uvidíme vše svítit a zmizí všechny ploty?

A uvažuje se ještě o změně toho osvětlení středu? Přidělají se ještě jedny plácačky na druhou stranu nebo to bude řešeno nějak jinak? určitě se to nějak na úrovni města řeší ne?

Moc děkuju za váš čas.

8.4.1.1.1.1.1.1.1.1 Revitalizace náměstí Míru - dokončení.


Jak jsem psal dříve, výběr lamp byl dlouhodobý proces, který nás provázel prakticky celou dobu realizace revitalizace náměstí. Architektkou Zajíčkovou bylo předloženo několik variant ze kterých památkáři vybírali. Paní památkářka Ing. Burešová konzultovala i výběr se svým vedoucím z Národního památkového ústavu pro střední Čechy. Výběr byl následně prezentován vedení města. Funkční vzorek byl nějaký čas proveden na stožáru před radnicí. Obhajobu celého osvětlení náměstí sepsala paní architektka do článku, který spolu s grafickou přílohou vyjde v příštím čísle časopisu radnice.

Kompletní osvětlení bude dokončené v lednu. K již dokončené části veřejného osvětlení tím přibyde dosud nedodělaná část slavnostního nasvícení. Jeho popisu jsem se věnoval v předchozích příspěvcích.

Staveništní zábrany (ploty) bohužel zatím zůstanou v prostoru za kašnou, směrem k býv.okresu, abychom zabránili parkování na místech, které k tomu nejsou určeny. Zábrany zůstanou do té doby, než budou dodány a instalovány kovové koule, popřípadě nové mobilní květináče, které budou znemožňovat parkování. Co bude nakonec použito v současné době řešíme. Je to nad rámec původní stavby revitalizace. Jakmile jsme otevřeli tento úsek, zhotovitel teprve odklízel zábrany, hned nám tam řidiči ze zvyku najížděli, proto můsíme tento problém zdárně vyřešit.

8.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Paráda díky


Paráda díky Smiling

8.3 Proběhl nějaký


Proběhl nějaký celoměstský průzkum, že mluvíte o většině obyvatel města? Máte to potvrzeno od cca 10 000 místních lidí? Jestli nemáte (jako že na 99 % nikoliv), tak, prosím, nepoužívejte tyhle tendenční fluskule.

8.3.1 Naprosto souhlasím. On je


Naprosto souhlasím. On je totiž rozdíl osvětlit úzkou ulici. Tam lampy nem,ají problém ale osvětlit náměstí to už je um. Ono by stačilo kdyby ty světla byla na stožárů dvě. každé na jednu stranu. Tím by byl osvětlený i střed náměstí a nazdar.

 

Tvrdit že většina nesouhlasí je hodně troufalé. Ne každému se to líbí, ne každý to chápe a ne každému záleží na spotřebě.

 

Hezký den.

8.3.1.1 Osvětlit velký prostor je um


Ano, souhlasím - osvětlit větší prostor je um. A předpokládám, že pekaře nebo knihovníka si na to zadavatel nepozval. Myslím, že proti LEDkám, tedy pokud by se použily teplejší barvy, moc lidí neprotestuje. To bychom taky mohli natáhnout mezi domy ocelová lanka a zavěsit svítidla levnějším způsobem... (proboha dělám si legraci!)

8.2 Lampy dle návrhu pana Mgr. Teplíka ?


Jolanko, nejedná se o ty předmětné lampy, které navrhoval původně pan Mgr. Teplík ? 

8.2.2 Ahoj Dušano,


lampy původně navrhoval v roce 1862 architekt Lindsbauer a sochař Wesely. Myslím, že se líbí i tobě, když kolem nich procházíš v Praze.  Na Tvém místě bych je teď nezavrhovala jen proto, že se líbí někomu, kdo se možná nelíbí Tobě. Podívej se na to z pohledu zájmu našeho Města. To je jediné kriterium, které bychom měli sledovat.                                                                         

Jsem ráda pane Čosi, že jsem Vás pobavila. Na Vaši logickou otázku hledám odpověď již několik dní. KDO KONKRÉTNĚ rozhodl o změně osvětlení ? Ani zastupitelstvo, ani rada. Památkářkám se tyto lampy nelíbí. Asi i pro Vás bude těžko uvěřitelné, že tuto změnu, během jednoho kontrolního dne domluvila paní architektka Zajíčková s investorem ( Město ), které bylo zastoupeno panem Navrátilem. 

                                                                                                   Jolana Sabolová  

8.2.1 :-)


A nenavrhoval náhodou p. Teplík i tento sofistikovaný příspěvek pí. Sabolové? Laughing out loud

8.1 :-)


Tak teď jsem se opravdu skvěle pobavil. K tomuto příspěvku mám jen jednu otázku - KDO KONKRÉTNĚ rozhodl o změně osvětlení za zády zastupitelstva? Někdo z vedení města? Pan Neumann z ODS? Nebo pan Kovařík z ODS? Nebo někdo z úředníků z radnice vedené ODS? Nebo architektka revitalizace, kterou vymyslela, řídila a o všem kolem ní rozhodovala ODS? Opravdu velmi rád bych znal konkrétní jméno a odpovědnost za způsobenou škodu.

7 Co s lampami na náměstí


Dobrý den, zareaguji na vícero komentářů v jednom příspěvku. Mimochodem, podobu lamp a laviček jsem kritizoval na minulém jednání zastupitelstva 28. 11. (můžete se podívat na video záznam zde: http://vox.optobone.cz/melnik/index.php, včetně vystoupení jednotlivých zastupitelů k jednotlivým bodům).

 
Tady jsme u jádra věci. Lampy se možná hodí k mobiliáři, ale mobiliář jako takový se nehodí k historickému centru města.  Velké zklamání přinesly ve finále prací na nám. Míru „květináče“, které bych nazval spíše kontejnery. Takový mobiliář je vskutku brutální a konjetnery nejsou o nic lepší než původní betonáče. U kontejnerů mne ale napadlo řešení – daly by se využít jako reklamní nosiče pro městské akce nebo pro nějaká výchovná sugestivní hesla, jako třeba „ten papírek si zvedni“ nebo třeba „dlažba není psí záchod“. Ale opět vážně. Lampy mohly zajistit jakési „usmíření“ mezi tou černou „modernou“ a staletí stojící historií. Stal se opak, rozdíl utvrdily.
 
Je zajímavé, že se v rámci zachování historičnosti prostoru používala sto let stará metoda zadlážďování, ale vzory dlažby a mobiliář jsou plně moderní. To mi nepřijde jako vhodná koncepce.
 
Jak píše Jakub, lampy mají být podle vyjádření pana starosty ve Svatováclavské vyměněny typem, který je teď na náměstí Míru, kam nebyl typ lamp ze Svatováclavské instalován údajně proto, že tento typ je dnes o 100 % dražší než dřív. Má se tak vytvořit jeden celek. Tak nevím, zda by nákup „svatováclavských“ lamp vyšel o tolik dráž než v tuto chvíli zamýšlená výměna lamp ve Statováclavské a jejich přemístění někam k zámku či kostelu.
 
K temnotě… Ještě se na náměstí nasvítí radnice, studna a sousoší na kašně (většina zastupitelů na to nasvícení odhlasovala extra 650.000 Kč, což mi přijde jako zbytečné vyhození peněz v době, kdy je na tom město finančně opravdu špatně*). A budou nasvíceny i ostatní domy na severovýchodní straně náměstí. To se potom zeptejte těch obyvatel domů, zda jim něco svítí do oken… Ale nenechte se zmást, že to „hokejové“ osvětlení nesvítí do oken. Podívejte se na lampu před číslem popisným 29 – ta svítí skoro do půlky tamních oken v prvním patře. (Ale to není nic neovyklého, prostě se to děje, a nejen v našem městě). Je ovšem dobře, že ani lampy ve Svatováclavské ani na náměstí Míru nesvítí do vesmíru, ale na zem.
 
 
Souhlasím, od osvícení stromů se obecně ustupuje. „Zatemnění“ těch světlometů se pokusíme dosáhnout.
 
Poznámka obecně k „občanské aktivitě“: Akce sice není dokončena, ale lepší, že se obyvatelé města ozývají ještě před dokončením, než když už bude mléko z jejich pohledu rozlité úplně. Občanským iniciativám zdar!
 
Ondřej Tichota
opoziční zastupitel za sdružení
nezávislých a TOP 09
 
* Městu Mělník např. (podle zprávy finančního výboru zastupitelstva) chybí ca 40 milionů na stavbu komunikací po výstavbě kanalizace na Chloumku. Vedení města se nyní snaží situaci řešit. Na špatnou finanční situaci města jsme upozorňovali při jednání rozpočtu pro tento rok a chtěli jsme revitalizaci nám. Míru vynechat (tedy ji nedělat), ale koalice do něj prosadila zbytečnou revitalizaci náměstí Míru, které má městskou kasu zatím stát ca 8 milionů korun (plus ca 16 milionů z prostředků EU).

7.1 Vy jste vždy proti


Vy jste vždy proti všemu,co není z Vaší hlavy.Nebo se mi to jenom zdá?

7.1.2 Nejsem vždycky proti


Nejsem vždycky proti, a tak se Vám to opravdu jen zdá (mnohdy v zastupitelstvu hlasuji pro, občas taky něco pochválím, i když to není z mé hlavy). Celkově jsem poměrně otevřený člověk. A i proto, že se snažím mít otevřenou mysl, mi přijde, že na Mělníku se některé poměrně zásadní věci (včetně podoby veřejného prostoru a nakládání s finančními prostředky) dělají nedostatečně dobře nebo špatně. Kdybych to tak neviděl a všechno bylo na Mělníku podle mého názoru v pořádku, tak bych si to tady ve volném čase pěkně užíval a nesnažil se některé věci měnit v zastupitelstvu, což je jediné místo, kde to více méně jde (tedy lepší to je, když je člověk v koalici, resp. v radě, to pak má k rozhodování o různých věcech trochu blíž) a mohl bych se na tu časově náročnou práci zastupitele lidově řečeno vykašlat. Mnohé věci se u nás prostě dělají maloměšťácky, a to mi vadí.
 
Příklad: Přestavba interiéru MKD je velmi nezdařilá (provedená horkou jehlou, bez architektonické studie, všechno se dělalo za pochodu, tak jak to přišlo – ano, doba byla opravdu zlá, doprovázená i odvoláním ředitele vprostřed tohoto zásadního projektu atd. Ale to celé bylo zase důsledkem toho, jakým způsobem se tady věci obecně dělají. Přestavbu takovéto památky prostě nemůže navrhnout (lze-li vůbec použít toto sloveso) úředník, nebo zaměstnanec dané instituce nebo provádějící firma, to musí dělat opravdu renomovaný architekt, jinak je zde nebezpeční znehodnocení prostoru (což se, žel, stalo), také se postupně navyšují předpokládané náklady, protože se zapomnělo na to a na ono, a dnes jsme jen pro Vaši informaci asi na dvojnásobné částce za přestavbu, než se očekávalo. Atd. Můžeme se bavit o „maličkostech“, jako je pro dnešní dobu nevhodné, jaksi archaické umístění zásuvek ve výšce očí (které dnes není úplně nejžádanějším ozdobným prvkem), akustika nového sálu (která se teď bude také navíc řešit), necitlivé přemalování stylových dveří kavárny atd. Na to všechno architekt myslí a ošetří to v projektu, ohlídá vše i během přestavby – tady se úpravy dělaly za pochodu, což negativně ovlivnilo podobu kulturního domu na dlouhá léta. Celkové provedení nezapadá do funkcionalistické koncepce budovy a také použité barvy v upravovaných interiérech jsou použité nad míru nešťastně a vůbec nekorespondují se zbytkem interiéru. A mě to mrzí. Naopak exteriér, tedy fasáda i již dříve udělané dveře, se mi líbí (jsou také udělané citlivě k budově samé). (vidíte, nejsem vždy jen negativní).
 
Další příklad: Má-li být nám. Míru místem setkávání, jakým by ho chtěl mít dle rozhovoru v týdeníku Mělnicko i pan starosta (já tento názor na danou funkci tohoto prostoru sdílím, ale v jeho stávajícím stavu o "funkci" snad nemohu ani hovořit), muselo by to vypadat jinak. Pro setkávání tam prostě není nic (ukažte mi tam místo setkávání, aby to nebyla jednotlivá lavička… a taky nehovořme o akcích typu vánoční trhy, ale prostě o obyčejném setkávání.) Není to hezky uspořádaný prostor (stejně jako trochu bezmyšlenkovitě řešené Jungmannovy sady). Opravdu by mne zajímalo, kolik lidí si tam bude rádo chodit posedět.
 
Bylo by fajn dočkat se ještě nějakých změn k lepšímu, ale proto je potřeba vyjádřit názor, že stávající stav není v pořádku (např. i ten, že Svatováclavská má nějaký větší potenciál, než že jen potenciál možného předláždění, a že hadovité lavičky nejsou právě výzvou k usednutí), jinak se všichni spokojí s tím, co je, protože je to vlastně fuk a hlavně, že to je nové. Ještě jeden příklad: mé „revitalizační“ kritice dal za pravdu nedávný krok vedení města, které přemístilo ze zámecké vyhlídky ten velký zelený panel s informacemi o městu Mělník (který byl mezi kostelem a zámkem zcela nevhodný – byl tam umístěn zásluhou nevhodného operativního rozhodnutí při jednom z kontrolních dnů, ale dost dlouho tam zůstal; původně měl být vedle zámku, kde je mapa Mělnicka, pročež je také polep zelený - je tam totiž zeleň).
 
Kritika prostě může vést ke zlepšení, a to je i cíl mojí kritiky. Od toho tady snad jsme, abychom dělali věci co nejlépe zvlášť, když jde o prostředky svěřené do naší správy občany města.
 
A abych to dnes uzavřel nějak optimisticky... Pokud někdo podá pádné argumenty, pak nemám problém se změnou svého postoje.

Ondřej Tichota
opoziční zastupitel za sdružení
nezávislých a TOP 09

7.1.2.1 Je to vždy pouze věc


Je to vždy pouze věc názoru .Svatováclavská ulice je podle mého mínění velmi vydařená,potenciál ulice je využit dostatečně.Je přece nutné,aby občané  dotvářeli sami své prostředí a nečekali pouze na to,co jim město strčí pod nos. A potom hurá,jdeme kritizovat.Mimochodem,lavičky jsou úžasné.

A Náměstí Míru není ještě dokončené,tak proč už nyní víme,že je všechno špatně?

7.1.2.1.2 -


Ve Svatováclavské ulici je také výborná prodejna optiky. Navrhuji Vám investovat do slepeckých brýlí a pak už jen něco pod zadek pro delší posezení na té lavičce. A náměstí Míru? Tam je těch 8 milionů trochu špatně...

7.1.2.1.1 Proč je to špatně?


Proč je to špatně? Protože je to tam prostě nesmysl na nesmysl (různé prvky, které nemají opodstatnění tam, kde jsou umístěny apod.). Potenciál Svatováclavské ani náměstí využit nebyl. Jeďte se podívat do jiných měst, např. Karlových Varů, kde udělali místa pro setkávání lidí. Náměstí mimochodem je téměř dokončené, takže lze hodnodit ony běžecké dráhy kolem studny, lampy, lavičky... A viděla jste už, jak hezky svítí studna? To je opravdová nádhera, běžte se podívat. To je prostě... není pro to ani slovo. Nevkus? Ani ten základ "vkus" se nedá použít... Světla kolem studny působí jako UFO.

Že bychom si sami dotvářeli své prostředí... Jako že bychom tam sami v centru města vysadili stromy a dali k nim pěkné lavičky? To je opravdu vtipné Smiling V tom případě  jsme žádnou revilatizaci za víc než 200 milionů nemuseli dělat a stačilo si tam "občansky" přinést si křesílka, deku, houpací sítě mezi lampy, které bychom si tam sami vztyčili. ... Teď vážně, v tomto s Vámi souhlasím, že prostor si lidé mohou dotvářet sami a měl bych i některé příklady kde ve městě, ale v centru to asi moc nejde.

Ke kritice... Toto není "hurá, jdeme kritizovat." Toto je, "ježkovy zraky, co to tady udělali." A mimochodem, například po pěkné zeleni voláme dlouhodobě. Jenže se to v návrhu jaksi nepromítlo. Škoda. Běžecký ovál se na trojúhelníkové náměstí také zrovna nehodí.

7.1.2.1.1.1 zeleň


Mohu se jen zeptat na Vaši představu "zeleně na náměstí nebo v okolních uličkách"? Já ať dělám co dělám, nějak nemohu najít v mé představě prostor pro zeleň. Zeleň ve smyslu stromů snad ani nikdy na tom náměstí zasázená nikdy nebyla, ale mohu se mýlit. Podle mě je to náměstí moc malé, navíc na kopci, bez nějaké rozumné půdy pod povrchem. Samozřejmě jsou náměstí i se stromy, ale ty jsou většinou mnohem větší, že nepůsobí takovým uzavřeným prostorem, jako je to v Mělníku. Proto se Vás ptám na Vaši, alespoň hrubou, představu zeleně tamtéž.

7.1.2.1.1.1.1 Dobrý den, děkuji za


Dobrý den,
děkuji za tuto otázku ohledně zeleně. Pokusím se s Vámi nejprve nesouhlasit ohledně vhodnosti podloží pro výsadbu stromů… Když se na náměstí Míru podíváte, tak tam jsou stromy všude možně: mezi radnicí a budovou městského úřadu (tedy býv. okresem), kde lemují býv. parkoviště pro úředníky; dále stromy jsou dokonce v nově „dvouřadém“ stromořadí mezi Komerční bankou a Šatlavou, resp. mezi kašnou a domem U Zlatému hroznu (centra u Fajtů). Podloží tedy asi není problém.
 
Pro místo setkávání bych očekával např. menší shluk stromů, pod nimi lavičky (lavičky nikoli do „U“, ale normální „rovná íčka“). Chtělo by to nějakou jinou než stávající "koncepci" (která víceméně kopírovala stávající stav a nic moc nového nepřinesla), ale třeba: když už je udělaná ta „druhá řada“ stromů od kašny, tak by stačilo třeba, aby poblíž kašny z oné řady stromů, u níž se nesmí parkovat, „vystoupily“ dva tři čtyři stromy, mezi nimiž by byly lavičky, kde by bylo příjemné posedět (dříve to bývalo místo mezi „shluknutými“ betonovými květináči, jestli vzpomínáte, jak tam někdy byly umístěné pokupě, a ačkoli podoba laviček a vůbec kultura toho prostoru k posezení úplně nevybízela, tak jsme tam s kamarády přes den sem tam seděli a povídali, něco psali atp.).
 
Co se týká podloží, nejsem na to expert, ale sklepy jsou pod mnoha historickými centry měst a stromy tam rostou. A jak vidno na nám. Míru, i u nás to jde. Co se týká Svatováclavské, tam je to asi podobné. Zase, je to o koncepci toho prostoru. Ale namísto hadovité lavičky tam mohly být tři normální lavičky umístěné jaksi příčně. Vtip je taky ten, že ve Svatováclavské nenajdete nic kruhovitého, k čemu by se stávající vlnité lavičky hodily. Totéž je vlastně i na náměstí Míru, kde je kruhovitá jen ta studna, jíž se, žel, „přizpůsobila“ většina povrchu náměstí a i ty lavičky a kontejnery. Prostě ty kruhovité motivy či vlny v zádlažbě (kolem nově vysázených stromů ve výše zmíněném stromořadí) se sem vůbec nehodí – náměstí je trojúhelníkové, domy jsou obecně jaksi hranaté…
 
Tolik tedy k zeleni, která umí nejlíp oživit a zpříjemnit veřejný prostor. Nenahradí ji jakékoli obrazce v zádlažbě. Jsem velmi otevřený zajímavým řešením veřejného prostoru, nicméně na Mělníku se jich, žel, nedočkávám.
 
Ondřej Tichota
opoziční zastupitel za sdružení
nezávislých a TOP 09

7.1.2.1.1.1.1.1 Lavičky ve tvaru U


Budeme se setkávat na lavičkách a sedíc zády k sobě si budeme povídat? No, co třeba raději doma přes facebook. Škoda, protože já ho nepoužívám.

7.1.2.1.1.1.1.1.1 Ano, lavičky do U


Ano, přesně. Zády k sobě si moc nepopovídáte, což je pro setkávání lidí poměrně důležité... Lepší by byly klasické lavičky. 

7.1.2.1.1.1.1.1.1.1 Lavičky 2


Ono mezi námi jsou asi úplně nejideálnější volně "hýbatelné" lavičky nebo nějaké sedačky/židle - každý si to může přistavit tak, jak potřebuje pro danou situaci. Bohužel jsme v ČR a takováto řešení nepřichází v úvahu, tak se tvoří napevno a co nejodolnější vandalismu. 

K zeleni - no, nějaké stromy tam rostou, pravda, vedle kostela u muzea taky dlouho žil už mohutný strom (snad ořešák?), možná s tou půdou to bylo fakt vedle. Na druhou stranu náměstí bývala vždy prostorem k trhům, k setkávání, se zpevněným povrchem. Zeleň bývala v jiných částech města. Od náměstí není daleko park v Jungm. sadech, Aušperk (nevyužitý), parčík u kostela sv. Petra a Pavla, radniční dvůr, parčík mezi kinem a DBK (opět nevyužitý). Nicméně jestli si dobře pamatuji v tom návrhu co tu byl předveden bylo snad i počítáno se zelení na náměstí v nějaké obdobě jako těch původních betonových květináčů. Jestli to tam nakonec bude... netuším. Každopádně Vám děkuji za reakci.

7.1.1 Zdá


Ondřej Tichota
opoziční zastupitel za sdružení
nezávislých a TOP 09
 
Znáte význam slova opoziční ? Laughing out loud

6 Co s lampami na náměstí


 

 

Dobrý den, zareaguji na vícero komentářů v jednom příspěvku. Mimochodem, podobu lamp a laviček jsem kritizoval na minulém jednání zastupitelstva 28. 11. (můžete se podívat na video záznam zde: http://vox.optobone.cz/melnik/index.php, včetně vystoupení jednotlivých zastupitelů k jednotlivým bodům).
 
Tady jsme u jádra věci. Lampy se možná hodí k mobiliáři, ale mobiliář jako takový se nehodí k historickému centru města.  Velké zklamání přinesly ve finále prací na nám. Míru „květináče“, které bych nazval spíše kontejnery. Takový mobiliář je vskutku brutální a konjetnery nejsou o nic lepší než původní betonáče. U kontejnerů mne ale napadlo řešení – daly by se využít jako reklamní nosiče pro městské akce nebo pro nějaká výchovná sugestivní hesla, jako třeba „ten papírek si zvedni“ nebo třeba „dlažba není psí záchod“. Ale opět vážně. Lampy mohly zajistit jakési „usmíření“ mezi tou černou „modernou“ a staletí stojící historií. Stal se opak, rozdíl utvrdily.
 
Je zajímavé, že se v rámci zachování historičnosti prostoru používala sto let stará metoda zadlážďování, ale vzory dlažby a mobiliář jsou plně moderní. To mi nepřijde jako vhodná koncepce.
 
Jak píše Jakub, lampy mají být podle vyjádření pana starosty ve Svatováclavské vyměněny typem, který je teď na náměstí Míru, kam nebyl typ lamp ze Svatováclavské instalován údajně proto, že tento typ je dnes o 100 % dražší než dřív. Má se tak vytvořit jeden celek. Tak nevím, zda by nákup „svatováclavských“ lamp vyšel o tolik dráž než v tuto chvíli zamýšlená výměna lamp ve Statováclavské a jejich přemístění někam k zámku či kostelu.
 
K temnotě… Ještě se na náměstí nasvítí radnice, studna a sousoší na kašně (většina zastupitelů na to nasvícení odhlasovala extra 650.000 Kč, což mi přijde jako zbytečné vyhození peněz v době, kdy je na tom město finančně opravdu špatně*). A budou nasvíceny i ostatní domy na severovýchodní straně náměstí. To se potom zeptejte těch obyvatel domů, zda jim něco svítí do oken… Ale nenechte se zmást, že to „hokejové“ osvětlení nesvítí do oken. Podívejte se na lampu před číslem popisným 29 – ta svítí skoro do půlky tamních oken v prvním patře. (Ale to není nic neovyklého, prostě se to děje, a nejen v našem městě). Je ovšem dobře, že ani lampy ve Svatováclavské ani na náměstí Míru nesvítí do vesmíru, ale na zem.
 
 
Souhlasím, od osvícení stromů se obecně ustupuje. „Zatemnění“ těch světlometů se pokusíme dosáhnout.
 
Poznámka obecně k „občanské aktivitě“: Akce sice není dokončena, ale lepší, že se obyvatelé města ozývají ještě před dokončením, než když už bude mléko z jejich pohledu rozlité úplně. Občanským iniciativám zdar!
 
Ondřej Tichota
opoziční zastupitel za sdružení
nezávislých a TOP 09
 
* Městu Mělník např. (podle zprávy finančního výboru zastupitelstva) chybí ca 40 milionů na stavbu komunikací po výstavbě kanalizace na Chloumku. Vedení města se nyní snaží situaci řešit. Na špatnou finanční situaci města jsme upozorňovali při jednání rozpočtu pro tento rok a chtěli jsme revitalizaci nám. Míru vynechat (tedy ji nedělat), ale koalice do něj prosadila zbytečnou revitalizaci náměstí Míru, které má městskou kasu zatím stát ca 8 milionů korun (plus ca 16 milionů z prostředků EU).

6.1 Dlažba


Když už jsme u toho zadlážďování, vedle kašny byl kousek původní valounkové dlažby nalezené pod povrchem když se kdysi kašna stavěla a vyzvednutý na současnou úrověň terénu. Pocházela z cca. 17. stol. Kampak se teď poděla ?

5 osvětlení


Osvětlení není stále dokončeno, proto konečné hodnocení není na místě.
Přesto, typ lamp se mi líbí a dokonce bych uvítal i mírně modernější. Směr a barva světla je ohleduplná k rezidentům náměstí. Na rozdíl od osvětlení Svatováclavské ulice, kde se lampy též jistě brzy změní. Kombinace bílého a žlutého světla se mi také líbí (i doma mám místnosti, kde je studené světlo a kde je teplé světlo). U studny je zatím tma, mno jsem zvědav, jak dopadne dokončení osvětlení centrální části náměstí.

světlu zdar ;) 

Jakub

5.1 Osvětlení


Souhlasím s tím, že není dílo dokončené, celkový výraz pak bude určitě lepší s nasvícením budov, ale podle hotových částí je celkem zřejmé, v jakém provedení se to odehrává a pocitu alegorické scény umělé výstavní skříně mě to prostě nezbavuje. Tohle může být na výstavě, nějaké časově omezené prezentaci, ale na historickém náměstí s jasně dokladovanou minulostí je to opravdu těžko obhajitelné. Nemyslím tím nějaké přezdobené secesní ornamenty, prostě něco přiměřeného - byť jde o silně relativní pojem, který každý vnímá subjektivním pohledem. Zmíněný dopis po dokončení celé akce může být provázen jednoduchou odpovědí "Proč jste se neozval, když to bylo rozdělané..."

Nepochopím, jak se na jedné straně klade důraz na původní pokládku dlažeb (dokonce s neúspěšným pokusem o středověkou skladbu podloží), která často nevyhovuje obyčejné chůzi, nebo jízdě kočárků a na druhé straně se přitom dovolí takové osvětlení - například u podsvětlených stromů opravdu "oslňující". 

Absolutně nemůžu souhlasit s poznámkou o nevhodném osvětlení historicky laděné ulice ve vztahu k rezidentům - právě tady je jasně vidět, jak se dá vyřešit teplé a vhodně "komorní" osvětlení - plechová stříška právě zajišťuje osvětlení směrem k zemi, které v horní úrovni končí při spodním okraji oken v obývaném patře většiny budov - ať mě, prosím, někdo z této ulice opraví, jestli se mýlím.

Řeknu to ještě jinak - kdosi nalepil na tyhle lampy ve Svatováclavské žluté reflexní samolepky s reklamou na zaručenou půjčkou hotovosti - okamžitě jsem ji strhnul jako urážku toho mobiliáře v ulici. Opravdu to tlouklo do očí. Na lampách, které jsou dnes na náměstí a možná budou i ve zmíněné ulici, mi to bude srdečně jedno. Jen budu čekat na den, kdy se vymění.

4 Náměstí není stadion


Jsem od přírody nakloněn kdejaké opozici a podpisové akci.

Ale včera večer jsem se extra kvůli tomu jel podívat na osvětlené náměstí a přiznám se, že se mi osvětlení líbí. Problém neosvětlenosti centra náměstí nevím jak by se dal vyřešit. Ale líbí se mi, že náměstí není PŘESVĚTLENÉ jako mnohde jinde, kde to vyřeší ohromným centrálním sloupem s halogeny, což bývá děsivé.

Líbí se mi, že chodníky jsou dobře osvětlené ale přitom není na náměstí světlo jak ve dne.

Nezamlouvá se mi osvětlení stromů, což je celosvětová móda, ale velice bezohledná k samotným stromům, které chtějí mít také své denní fáze světla a tmy.

Nejsem odborník na osvětlování objektů, ale vím, že je veliký rozdíl, když se hrad nebo kostel osvítí velice jednoduše ohromnými halogeny nebo když se to udělá velmi decentně mnoha slabšími světly. Krásným příkladem je vnější osvětlení pražské katedrály, které dělala v 90. letech nějaká francouzská firma. V porovnání s jinými zářícími objekty vypadá na první pohled skromně, ale díky tomu se tam objeví spousta drobných jemných detailů.

Myslím, že historické objekty nebývaly ve své době nikdy rozzářeny jako stadion nebo shopping centrum, jak jsme na to bohužel zvyklí.

Decentní osvětlení náměstí Míru mi připadá dobré a respektující historičnost místa.

Kozí Rokle

3 vážený voliči,


Jak již bylo zde jednou psáno, ve středu náměstí není osvětlení dokončené, stejně tak chybí nasvícení radnice a některých dalších objektů. Ve výsledném efektu dojde ke kombinaci dvou barev světel, což je účelem. Lampy mají moderní design a ladí s moderním mobiliářem. Nechte je prosím, dílo dokončit a pak teprve objektivně hodnotte. Dosud je to obyčejné tlachání nad polotovarem. Co se týká použité barevnosti a moderního mobiliáře v historickém středu, tak rozhodně není pravda, že není v jiných měsrech aplikován. Stačí vyrazit dále než za humna a mít otevřené oči.

2 Kdo k tomu přispěl???


 

Docela povedený dopis, jenže až na pár maličkostí. Všichni zastupitelé pro rekonstrukci náměstí nehlasovali. Takže by tento dopis měl být především určen těm zastupitelů, kteří hlasovali pro a tito by se měli v tomto problému zejména angažovat. To že to byli zástupci koalice je zřejmé. Těžko má opoziční zastupitel vliv na to, co udělá koalice. A také se mi nelíbí podepsán volič. Nezlobte se na mě,ale koho volič????. To jste pane Štenberk volil všechny???? Obraťe se přímo na toho co jste volil a řekněte  já jsem Vám dal hlas  a toto se mi nelíbí. Já být zastupitel ani bych na toto co píšete nereagoval.    

1 pod to se podepisuju


Technický design  lamp (ala Nuselský most)nevyhovující  historickému kontextu, studené bílé světlo, "černá díra" uprostřed náměstí. Co s tím?