Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Město

O našem městě - co se děje.

Podezřelá revitalizace - 4 otázky pro zastupitele města

Bylo skutečně s revitalizací všechno v pořádku, jak tvrdí odpovědní činitelé, nebo se za jejich hysterickou reakcí (plánovaný podmět Polici ČR, zda nebyl spáchán trestný čin pomluvy města) skrývá obava z toho, že na povrch vyplave něco nepříjemného? Založili jsme s přáteli občanské sdružení "Náš Mělník" a začali pátrat po všech informacích a zprávách, které jsou k Revit. dostupné a známé. Po cca jednom měsící kontastujeme, že některá učiněná zjištění nás nepříjemně překvapila a chceme se proto s vámi o ně podělit a zároveň položit členům Zastupitelstva 4 zásadní otázky, na které žádáme co nejdříve a nejpřesněji odpovědět.

Město 15 komentáře | » číst dál

Dodatek červencové Mělnické radnice

Dodatek k poslednímu vydání měsíčníku z naší radnice, který byl distribuován do schránek mělnických občanů. Ohrazuje se proti porušování zákona a porušování usnesení zastupitelstva města, a uvádí na pravou míru zkreslované informace o situaci na mělnické radnici.

Město Napsat komentář | » číst dál

Nemáme zájem, vzkazují zastupitelé

Nemáme zájem, to vzkázali zastupitelé města nejen občanským sdružením, ale i obyvatelům města Mělníka. Občanské sdružení Průtah vs. životní prostředí zaslalo korektní žádost zastupitelům města Mělníka prostřednictvím pana starosty o svolání místního šetření v trase plánovaného průtahu. Ze strany vedení města byla tato žádost přijata pozitivně. Vzhledem ke stavu projektové dokumentace pro územní řízení a okolnostem, že občanská sdružení se účastnila všech technických jednání (na která byla přizvána), bylo naším záměrem detailněji seznámit zastupitele s trasou plánovaného průtahu v reálném terénu. Termín byl sdělen s měsíčním předstihem.
Město Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Podklady a informace ze kterých čerpal leták

Soubor veřejně dostupných podkladů a informací ze kterých čerpal leták uvedený v tomto článku a rozdávaný na ukončení revitalizace.

Město Napsat komentář | » číst dál

Hlasování rady 7.6.2010 aneb Anticharta

Občan města Petr Š. se za skupinu občanů, kteří sledují dění v Mělníku, zúčastnil slavnostního ukončení revitalizace centra města v úterý 1. června. A aby vyznění této události nebylo pro asi čtyři desítky přítomných tak jednostranné, upozornil prostřednictvím letáku, rozdávaného na místě, na některé dosud nezodpovězené otázky a pochyby, už dlouho nejužším vedením městského úřadu nevysvětlené a nevyvrácené a spojené právě s revitalizací města. Reakce pana starosty Miroslava Neumanna z ODS na sebe nenechala dlouho čekat. 
Pojednává o ní text zastupitele a radního města Mělníka Radima Vajchra z ODS a vyjadřují se k ní také autoři letáku. 

Město 86 komentáře | » číst dál | 1 příloha

Město Mělník pronajímá byty v centru města - DOSTUPNÉ PRO VŠECHNY


Chtěl bych všechny zájemce o pronájem bytu na Mělníku upozornit, že město Mělník nabízí byty v centru města k pronájmu. Zajímavostí je, že není stanovené minimální měsíční nájemné jako tomu dříve bývalo.

Město 1 komentář | » číst dál

Mělník: opatření proti vodě za půl miliardy

Středočeský Mělník čeká výstavba systému protipovodňových zábran víc než za půl miliardy korun. Investorem je státní podnik Povodí Labe, který vypsal výběrové řízení na přípravu i provedení celého projektu.

Město 4 komentáře | » číst dál

O dětských hřištích na Mělníku

Rodinné centrum Kašpárek Mělník podniklo dotazníkové šetření ohledně stavu dětských hřišť na Mělníku a spokojenosti s nimi. Výsledky (nespokojenost s nečistotou hřišť, málo dětskýc hřišť v centru etc.) projednává s městem. Z dotazníkového šetření jasně vyplývá zájem občanů o dětská hřiště.

Město 1 komentář | » číst dál

Dramatické dokončení mělnické revitalizace

Při sestavování programu dubnové návštěvy prezidentů Barracka Obamy a Dmitrije Medvěděva v Praze, přišel sekretariát úřadu amerického prezidenta s překvapivým požadavkem na osobní návštěvu B.Obamy města Mělníka, kde chce přestřižením pásky otevřít revitalizované části města.

Zdroje blízké Bílemu domu pak uvedly, že americký prezident i přes svou barvu pleti má předky v České republice a to právě z Mělnicka, a tak bude tato jeho návštěva rozdělena na oficiální a neoficiální část. Samozřejmě se s tak významnou návštěvou souvisejí náročné organizační a bezpečnostní přípravy.

Město 8 komentáře | » číst dál