Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Kauza CZECH RADAR a malý dovětek k volbám

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,

spolu s několika přáteli jsme na počátku letošních prázdnin založili občanskou iniciativu " Náš Mělník". Dění v našem městě nám není lhostejné, cítíme se býti lokálními patrioty a proto považujeme za důležité se angažovat v současném i budoucím vývoji města. Neusilujeme o politickou moc, ale chceme se aktivně k problémům v Mělníku vyjadřovat. V letních měsících jsme vás informovali o našich zjištěních v rámci důkladného prověřování Revitalizace historického centra města (http://melnicek.cz/node/5706; http://melnicek.cz/node/5905), která byla nevyjasněným způsobem prodražena o 40. mil. Kč a všechny tyto náklady zaplatilo město Mělník ze svého rozpočtu. Byli jsme ze strany veřejnosti posléze upozorněni také na problematiku Czech Redar a po našem pátrání již neváháme o tomto případu psát opět jako o kauze.

Možná si to již nebudete ani pamatovat, ale v letech 2007-2008 bylo město Mělník mediální hvězda (spolu třeba s Moravskými Budějovicemi) v souvislosti s umístěním tří měřících zařízení rychlosti od společnosti Czech Radar. Především radar na Malém Spořilově a jeho měření překročení rychlosti přes 30 Km/h na téměř nepoužívané vlečce a následné přísné udělování pokut se stalo celorepublikově známým a městu přineslo mnoho nových fanoušků z řad automobilové veřejnosti. Shrňme si nyní o co vlastně v souvislosti s Czech radarem v Mělníku šlo:

Na návrh tehdejšího místostarosty města pana Kováříka (ODS - od pátku si bude tento pán již užívat zaslouženého důchodu po neúspěchu ve volbách) schválilo dne 19.12.2006 ZM uzavření smlouvy mezi městem a společností Czech Radar a.s. na vybudování jednoho měřícího místa. Tato smlouva byla rozšířena na začátku roku 2008 (jednání ZM dne 22.1.2008) a postupně ještě v Mělníku přibyly radary na ulici Pražská a Kokořínská. Zároveň však narůstala nespokojenost veřejnosti a některých členů ZM s podmínkami smlouvy a celkovým dopadem měření rychlosti na pověsti města. Celá druhá polovina roku 2008 se nesla v permanentní snaze opozice v ZM tyto smlouvy zrušit, nebo alespoň změnit, ale narážela v ZM vždy na koncentrovaný odpor pánů Neumanna a Kováříka (oba ODS). Až závěrem roku 2008 se situace vyhrotila natolik, že i Finanční výbor (vedený p. Vajchrem z ODS) doporučil a) okomažité vypovězení smlouvy s Czech Radarem, či za b) vypovědět smlouvu a v průběhu půlroční výpovědní lhůty nechat RM zajistit nové řešení problematiky (třeba nákup radarů do majetku města). Pro tuto variantu b) nakonec hlasovalo 12 zastupitelů: KŠČM-Nedvěd, Oppitzová, MĚLNIČANÉ-Schweigstill, Ullrych, PRO MĚLNÍK-Pořízek, Čermák, Klaudy, Šaman, ČSSD-Peychl, Vik, ODS-Petrželka, Kubešová. To se však vůbec nelíbilo vedení mělnické ODS a proto dokonce 2x navrhlo, aby se tato výpověď smlouvy s Czech Radar zrušila a firma Czech Radar mohla měřící zařízení provozovat i nadále. To se stalo konkrétně na jednání ZM dne 24.3.2009 (pro zrušení výpovědi hlasovalo 10 členů ZM, ODS-Borsutzki, Kovářík, Kubešová, Neumann, Petrželka, Teplík, RADNICE-Gruber, Koudelka, PRO MĚLNÍK-Klaudy, ČSSD-Němec) a také 19.5.2009 (pro zrušení výpovědi hlasovalo 10 členů ZM, ODS-Borsutzki, Kovářík, Kubešová, Neumann, Petrželka, Teplík, Vajchr, RADNICE-Gruber, Koudelka, ČSSD-Němec). Pánům Neumannovi a Kováříkovi se tedy nepodařilo přes veškerou snahu vrátit firmu Czech Radar na Mělníku zpět do hry. Proč se o to však tolik snažili?

Celkové hospodaření f. Czech Radar na Mělníku je následující:

příjmy za roky 2007-2010 = 37 360 000,- Kč

odměna Czech Radar 2007-2010 = 24 948 000,- Kč

náklady na administrativu 2007-2010 = 5 728 000,- Kč

zisk města Mělník 2007-2010 = 6 684 000,- Kč

Je tedy evidentní, že pokud by si město Mělník odkoupilo 3 radary (cena jednoho je cca 2 mil. Kč.) a provozovalo by je ve vlastní režii, stále by ještě městu Mělník i po odečtění všech potřebných nákladů zůstal v pokladně města přiměřený zisk. Tuto možnost (provozování radarů v režii města) však na jednáních ZM pánové Neumann a Kovářík kategoricky odmítali a tím de facto poškozovali zájmy města. Zajímavý je z tohoto pohledu údaj, který se objevil na stránkách MF Dnes v dubnu a květnu roku 2010. Reportéři tohoto deníku důkladně zmapovali a popsali situaci, že lidé napojení na společnost Czech Radar sponzorovali delší dobu celostátní ODS. Že by toto finanční sponzorování celostátní ODS mělo vliv také na činy pánů Neumanna a Kováříka? Také nám přijde zvláštní, proč zastupitel za opoziční ČSSD pan Němec pomáhal dokonce dvakrát koaliční ODS+Radnici se zrušením výpovědi firmě Czech Radar v ZM dne 24.3.2009 i 19.5.2009. Že by v souvislostí s pomocí koalice při zahlazení jeho alkoholické aféry z podzimu roku 2007?

A malý dovětek k volbám:

Vážení spoluobčané, my jsme Vás varovali!!! Dne 8.10.2010 jsme vám zcela otevřeně popsali zákulisní dohodu (http://melnicek.cz/node/5985) mezi ODS, ČSSD a Radnicí a jak vidíte, skutečně již bylo vše naplánováno dopředu. Jen díky katastrofálnímu výsledku mělnické ODS pod vedením pana Neumanna bylo potřeba přidat k dohodnuté koalici navíc ještě jeden politický subjekt. Tímto subjektem se nakonec stali Mělničané pod vedením pana Volfa k nemalému zděšení některých členů naší iniciativy, kteří Mělničany volili. Koalice má tedy 12 hlasů a jsme velmi zvědavi jak v Našem Mělníku bude vládnout. Již nyní jsou však naplánovány první především personální změny a zde pro vás vybíráme 3 nejdůležitější.

1. stávající tajemník MÚ Mělník ing. Jaroslav Šuk (člen ODS) se stane na základě "transparentního a nezmanipulovaného" výběrového řízení ředitelem Městské policie Mělník (požadavek ODS)

2. uvolněné místo tajemníka MÚ Mělník obsadí na základě "transparentního a nezmanipulovaného" výběrového řízení Mgr. Jaroslav Vajgl, jehož advokátní kancelář sídlí na náměstí Míru čp. 8 a je jistě pouze náhoda, že v tom samém domě sídlí kancelář mělnické ČSSD (požadavek ČSSD)

3. nošením dříví do lesa je pak pouze konstatování, že ze své pozice bude odejit ředitel MKD ing. Radim Vajchr

Dění v našem městě budeme i nadále se zájmem sledovat a v případě zajímavých zjištění se o ně s Vámi rádi podělíme.

za občanskou iniciativu "Náš Mělník" Jan Muller     

  Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 Vcerejsi zastupitelstvo - vysledek


 

Výsledky voleb na včerejším jednání zastupitelstva:

starosta: p. Mikeš (ČSSD, jediný navržený kandidát, 14 hlasů z 20)
místostarosta: p. Neumann (ODS, 12 hlasů)
/jako TOP 09 a nezávislí jsme do volby místostarosty navrhli svého kandidáta p. Schweigstilla, který dostal 6 hlasů/
rada města zvolena v tomto složení: pánové Peychl (ČSSD), Kraus, Čechura (oba ODS), Koudelka (Radnice 2010), Volf (Mělničané) 
/do rady města jsme navrhli p. Schweigstilla, pí. Herinkovou a mne, ale dle koaliční dohody prošli výše zmínění/

Jinak se asi nic zajímavého nestalo. Ale zajímavé to určitě bylo ve vstupní hale MKD při přednášce pana Slavíka o divoké přírodě. 

Ondřej Tichota (TOP 09 a nezávislí)

3.1 díky za info (konečně)


Tak fakta jsou jasná... Byl tam ještě někdo a podělí se o zajímavé postřehy? Smiling

3.1.1 počty


Včera to přesně vycházelo - Koalice 12, TOPka s PROMělník a SZ 6, komunisté 2. Starosta zvolen s podporou komunistů (14). Ti naopak nevolili místostarostu (12). Navrženého místostarostu z TOPky volili jen zmínění výše (6). Zajímavá byla volba radních, někteří dostali dost hlasů mimo koalici (MUDr. Peychl). Ten byl pro mě včera vítěz.

Jinak včerejší zastupitelstvo porušilo jednací řád. Proti poslednímu zápisu jsem podal námitku, o které má rozhodnout příští zastupitelstvo. Nestalo se tak. Mnozí zastupitelé o tom asi ani nevědí. Není to o podstatné věci, ale ukazuje na styl práce již minulého vedení radnice, které porušilo několik povinností podle jednacího řádu městského zastupitelstva.

LP

3.1.1.1 jen drobná poznámka k


jen drobná poznámka k volbě místostarosty - nemuselo to být tak, že by dva zastupitelé KSČM nevolili místostarostu z ODS, neboť dva hlasy byly neplatné a mohly to být hlasy kohokoliv. Teprve až po kroužkování a křížkování předseda volební komise důrazněji upozornil, že na lístku se smí jen zakroužkovat a křížkovat se nesmí.

 

Můžete být konkrétnější o jakou námitku, o které zřejmě hovořil Milan Schweigstill, se jednalo?

 

díky zik

3.1.1.1.2 Volba místostarosty


 

Dobrý den

Včera jsem byl také na zasedání zastupitelstva.  Ptal jsem se jednoho zastupitele za KSČM, zda to byli oni co nehlasovali pro Neumanna. Potvrdil mi, že ano a ani se tím nijak netajil. Alespoň to je jasné. Jinak jsem čekal, že podpoří Mikeše. Je to jenom pro ně nejpřijatelnější kandidát. Za zlé jim to jako jejich volič nemám a souhlasím s nimi. Uvidíme co nás v přístím období čeká.  

3.1.1.1.2.2 Dobrý den pane


Dobrý den pane Svoboda,

když už máte takové informace nemohl by jste zjistit, proč panové Koudelka a Volf dostali od KSČM pouze jeden hlas a ne dva? A co, že mě vede k této otázce, nebo proč si mohu myslet, že 13 hlas byl od KSČM? Je to jednoduché. Seděl jsem v první řadě a oční kontakt, který proběhl po volbě RM mezi panem Koudelkou a zastupitelem za KSČM by se dal spíše popsat koketováním, či flirtem.

Chce se mi napsat - Bůh ochraňuj město - ale ten s tím nic nenadělá, pokud budou zástupci KSČM suplovat potřebné hlasy v koalici. V minulém volebním období to dělali zastupitelé z ČSSD.

Moc rád bych věřil, že se něco změní, ale nevím jestli by to byla naivita nebo spíš už velká hloupost. Opět asi převládne osobní zájem nad zájmy města.

Na jiných místech se zde vzpomínají jisté případy, ale asi už se zapomělo na skoro "bezproblémový" prodej majetku města týkající se vodovodního řadu a kanalizace. Ještě prodáme TS a pár domů a pozemků a můžeme začít budovat vše od nuly.

Hezký večer

Patočka

3.1.1.1.2.2.1 Dohady


 

Dobrý p. Patočka,

Vaše dohady jsou u dost přitažené za vlasy. Někteří Radní dostali 17  i 16 hlasů a to je asi volili i třeba zástupci TOP 09 zcela jistě. Protože např. p. Peychl dostal 17 z možných dvaceti, takže minimálně jeden hlas musel dostat i od nich. Ale mohlo to být i více. Opravdu být Vámi, bych nespekuloval a pokud Vás to zajímá oslovte zmíněné zastupitele jako já a nebojte se zeptat. Tvrdit něco jen proto, že se někdo na někoho podívá je opravdu už mimo. Koho jste volil minulé zastupitelstvo Vy??????To víme že,

S pozdravem Svoboda  

3.1.1.1.2.2.1.1 ... Vy jste začal


... Vy jste začal oslovovat, a tak jsem pouze chtěl doplnit další střípky do mozaiky. Pokud se Vám již do dalšího oslovování nechce - respektuji. A v minulém zastupitelstvu jsem byl součástí koalice. V okamžiku, kdy jsem zjistil svůj omyl - vyvodil jsem z toho závěry, ale to není v této společnosti obvyklé a běžné. Ano udělal jsem chybu, stál jsem za spojením ODS s PRO Mělník a v době,kdy jsem nenašel oporu v odklonu od ODS, jsem se rozhodl odejít.

Zde totiž opravdu nejde o barvu triček, ale o výhody, které z toho někteří mají - ale to jsou pouze dohady, jak o tom hovoříte.

Ještě k tomu pohledu mezi panem Koudelkou a panem xy. Kdo neviděl nemůže pochopit nebo uvěřit. Měl jsem prostě smůlu. Raději bych to neviděl, protože opravdu já nebudu panu Koudelkovi zakládat FanClub.

 

Patočka

3.1.1.1.2.2.1.1.1 prozraďte...


Prozraďte nám, prosím, jméno toho zastupitele, s nímž flirtoval (resp. koketoval) pan Koudelka! To nám přece nemůžete udělat, nechat nás tápat, kdo by to mohl být. Smiling
Děkuji předem, nejen za svůj klidnější spánek!
A omluvám se, že skáču do vašeho dialogu, pánové!

3.1.1.1.2.2.1.1.1.1 ... neprozradím,


... neprozradím, dedukujte - KSČM má dva zastupitele, jeden je nováček a druhý tzv. matador, který toho v zastupitelstvu hodně zažil ... , berte to jako dárek za Vaši historii

... taky se dobře bavím

3.1.1.1.2.2.1.1.1.1.1 Vy tajnůstkáři!


Bohužel neznám pana Koudelku natolik, abych věděl, zda preferuje "zajíčky", či dává přednost zkušeným matadorům... Tudíž mi Vaše nápověda nikterak nepomohla... Přesto za ni děkuji (třeba pomůže někomu jinému k objasnění této kauzy) a přeji všem hezký večer! Smiling

3.1.1.1.2.1 tak a je jasno - díky!


tak a je jasno - díky!

3.1.1.1.1 jen drobná reakce


Že by zvládli volit starostu a pak se spletli u místostarosty? Dost nepravděpodobné. A M. Schweigstill měl šest hlasů.

Námitku jsem podal proti znění zápisu ve věci pronájmu jednoho nebytového prostoru. P. Neumann nám totiž při výběru nabídek přečetl pouze první část vítězné nabídky, v té druhé se ještě psalo o podnájmu dalšímu subjektu. Podnájem musel být také schválen, ale nepadlo o něm ani slovo (to jsem si ověřil). V zápise to však bylo. Věcně nejde o nic zvlášť důležitého, ale když mám zápis ověřit, tak to dělám.

LP

3.1.1.1.1.1 díky no v prvním


díky

no v prvním případě byl na lístku jeden kandidát, v druhém případě dva a to dva zastupitele zmátlo, takže jednoho zakroužkovali a druhého zakřížkovali...ale je to jen moje novinářská úvaha podle reakcí zastupitelů.

 

pěkný večer

zik

3.1.1.1.1.1.1 je to lidské...


vždyť to jsou také jenom lidé, jako my... Doufejme, že (ne?)budou zmatení, až se bude hlasovat o závažných rozhodnutích, která mohou zcela zásadně ovlivnit osud celého města... Smiling

2 veřejná (?) správa


Ke všemu napsanému se mi chce jen dodat - ano tak to bylo. Vše bylo v podstatě známo po celou dobu (co prošlo zastupïtelstvem je věc veřejná) a jak dlouho trvalo, než to skončilo. Tahle neskutečnost byla nejen nemravná, ale podle mě i mimo zákon. Z tohoto pohledu. My všichni (v podstatě) chceme žít ve státě se zřízením určitých veřejných struktur - chceme mít prezidenta, dvoukomorový parlament, vládu, krajské úřady, městské úřady atd.. Některé tyto instituce vytvářejí pravidla (zákony, vyhlášky...) a některé kontrolují jejich dodržování. A kdo je nedodržuje, může dostat sankci - třeba finanční pokutu. Pokutu vám může dát policie, úřad, prostě veřejná správa, ale nikdy ne bezpečnostní agentura, obchodník či soused. To je základní princip. A na Mělníku? Do pokutování (a to nejen do rozdělení pokuty) byla zapojena soukromá firma, která nejenom měla jasný zájem na udělení a vybírání pokut v co největší míře, ale taky měla k dispozici celé spisy s osobními údaji. A to je v zákoně o přestupcích napsáno, že přestupkové řízení je neveřejné a další zákon detailně popisuje, kdo smí do spisu nahlížet, jak se o tom vede záznam, jiný zase upravuje , co se smí zveřejnit a kdy a co zase ne. A Mělník do tohodle pustil soukromou firmu! Prostě tahle kauza byla skandální nejen po stránce finanční (město mohlo jiným způsobem na pokutách vydělat řádově více), místem měření (vlečkový přejezd bez provozu na Řípské), ale taky "privatizací" veřejné správy.   

LP

2.1 vytisknout starostovi


Prosim touto cestou sekretariat MU o vytisknuti vyse uvedeno clanku vcetne komentaru a predlozeni panu starostovi.

Predpokladam, ze bude mit zajem na nejblizsim zastupitelstvu (dnes) nam vse vysvetlit.

Jenom premyslim kolik stromu muselo padnout za dve volebni obdobi pri jeho "praci".

Dekuji predem a hezky den.

1 Upřesnění


Dobrý den,

trochu bych si dovolil některé věci upřesnit. Sjednaná odměna pro Czech radar byla ve výši 60% bez DPH z vybrané částky. Celková odměna tedy činila 71,4% včetně DPH. I když je nyní město plátcem DPH, v tomto případě si daň neodečte, protože pokuty jsou od DPH osvobozeny. Zjednodušeně řečeno, daň nemám vůči čemu uplatnit a je tedy v plné výši mým nákladem. Odměna pro Czech radar by tedy měla být ve výši 26,275mil. Ale to je asi detail.

 Někdy se poukazovalo na skutečnost, že nám byla refundována mzda pracovníků, kteří se agendou na straně města zabývali.Toto však nelze považovat za příjem, protože pokud by nebyl radar, nevznikly by tyto náklady.

Jinak pro pochybení při uzavírání smluv a věcí okolo byl zadán podnět o 12 bodech na kontrolní výbor. Podnět je dostupný jako příloha zápisu z finačního výboru. Obsahuje takové maličkosti, jako že jsme uzavřeli novou smlouvu a starou nevypověděli. Několik měsíců jsme tak měli dvě smlouvy. Smlouva byla mimo jiné na zařízení, které jsme nepoužívali.Právník města se smlouvou nesouhlasil, přesto byla podepsána. A tak dále.

   Ostatně, výběrové řízení na radar bylo firmou Veřejné zakázky, s.r.o. provedeno tak dobře a objektivně, že něj město dostalo 100tisísc pokutu od ÚOHSu (úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Firma Veřejné zakázky se tak velmi osvědčila a nyní vybírá dodavatele na kanalizaci.

Mé odvolání bylo "pouze přáním", nikoliv podmínkou vyjednávacího týmu ODS. Tedy zatím. Ostatně, už mi byl doporučen i odchod z ODS. Dle předložené vnitřní analýzy jsem jedním z hlavních pachatelů neúspěchu ve volbách. Tedy ne chování vedení ODS, ale vnitřní nepřítel za vše může. Neuvěřitelně mě štve, že nejsme jako strana schopni vnitřní sebereflexe. Ale to sem ani nepatří.

Budu držet palce novým zastupitelům i vedení města, aby se podobné věci týkaly jen toho minulého zastupitelstva. A snad se nový starosta dokáže vyrovnat i s tou haldou kostlivců ve skříních na radnici. Myslím si, že k otvírání dveří a padání kostlivců  značnou měrou přispívá i toto fórum.

Hezký den všem

R. Vajchr    

1.1 Otázka


Dobrý den p.Vajchr 

po přečtení článku a Vašeho dopřesnění mě napadají dalí věci,které by stály za vysvětlení :

1.Jak je vůbec možné,že město uzavře smlouvu kde 75% výnosů jde soukromé firmě? Nemělo by to podle selského rozumu být obráceně? 

2.Chronologicky - nejprve FV navrhl výpověď smlouvy,ZM schválilo a v květnu 2009 jste hlasoval spolu s ostatními s ODS pro zrušení výpovědi a návrat do původního stavu. Proč?

3.Jaký je vztah mezi firmou Czech radar a mělnickou ODS? Jinými slovy - obdrželo místní sdružení ODS v Mělníku od r.2007 Czech radaru nějaký sponzorský dar?

Jinak Vy osobně za výsledky ODS zodpovědný zcela určitě nejste,naopak všichni vědí jak se k vám(nejen k vám) starosta a spol.  min poslední rok chovali a snažili se o omezení jakéhokoliv vlivu a snažili se o maximalizaci vlivu svého-jsou tedy logicky hlavními viníky oni.

Děkuji za odpovědi

LK

1.1.1 Opověď


ad 1) smlouvu připravoval p. Kovářík, tedy to je otázka spíše na něj. V prvotní euforii byly prezentovány zejména příjmy, na náklady se poněkud zapomnělo. Proto to ze začátku prošlo. Jinak v r.2009  proběhlo jednání s fy Czech radar, kdy jsem já a kolega Schweigstill dostal ústní příslib o změně poměru odměn ve prospěch města. Jako vstřícný krok bylo hlasování dle otázky 2, jenže prakticky současně byl příslib ze strany Czech radaru popřen. Pak už nebylo o čem jednat.

ad 3) Nevím o daru přímo mělnické ODS, radary obecně byla hra na úrovni parlamentu a zájmů některých poslanců.  Ale tady už bych se pouštěl na tenkou půdu spekulací a to opravdu nechci.

Hezký den

Radim Vajchr

 

 

1.1.1.1 Dobrý den pane


Dobrý den pane Vajchr,

 

byl jsem na dvou jednáních ZM, kde se projednávala problematika radarů. Zaprvé jste dostatečně neodpověděl proč jste nejdříve vyvolal zrušení smlouvy, pak jste hlasoval pro její zrušení? A dále si velmi dobře pamatuji jak jste říkal, že vy přinesete lepší řešení, které bude zajišťovat bezpečnost dopravy a navíc na něm město bude finančně lépe profitovat. Kde to řešení je ?? Město mělo "zisk" pouhé 3 miliony ročně což je jistě zanedbatelná položka že? Proč jste teda nejdříve z vydělaných peněz nezakoupili radar a pak ukázali jak to umíte řešit bez externí pomoci? Mimochodem vím, že jste se dotazoval u jednoho města, kde mají svůj mobilní radar, a ty Vám řekli, že si na sebe sotva vydělá... Ale tohle jste pak zapomněl říct že... To se totiž do debaty nehodilo. Jedním s kladných bodů letošních voleb bylo, že podobné hry od Vás již na ZM neuvidím.. 

 

S pozdravem LO