https://www.traditionrolex.com/7

 Je výskyt některých druhů už jen minulost? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Je výskyt některých druhů už jen minulost?

Na území CHKO Kokořínsko v minulosti rostlo několik druhů rostlin, které jsou v dnešní době již nezvěstné nebo je známo jen málo jejich lokalit. Některé druhy obstojí v boji o světlo (např. nadměrné zastínění), s živinami (např. nadměrné hnojení v minulosti) či prostor s jinými rostlinami (např. zarůstání luk rákosem). To, že zmizely z našich lesů a strání bývá často způsobeno vlivem člověka.

Mnozí pamětníci ví, kde se v minulosti vyskytovala jedna z našich orchidejí, střevíčník, nebo kde ještě v několika málo jedincích stále přežívá. K některým lokalitám existují pouze stručné záznamy, podle kterých je velmi těžké tato místa znovu dohledat. Jako příklad může sloužit Kokořínský důl. V tak členitém terénu, jako je tato dolina, bez znalostí starousedlíků je téměř nemožné některá místa výskytu vzácných druhů najít. Jiné lokality jsou bohužel již nenávratně poškozeny (např. zastavěny) a výskyt vzácných druhu je opravdu už jen minulostí.
Vzhledem k členitému území CHKO Kokořínsko je možné, že někde v rokli, na louce jste některý ze vzácných kokořínských druhů potkali a my zatím o tomto výskytu nevíme.

V posledních letech došlo k objevení několika vzácných lokalit právě na základě informací od veřejnosti. Níže je uvedeno několik fotografií rostlin, které patří mezi vzácnější nejen na Kokořínsku. Pokud jste při svých toulkách přírodou potkali některý z nich, neváhejte se s námi podělit o svůj postřeh. Možná jste si všimli neobvyklé rostliny a pomysleli si: ”Co to je? To jsem nikdy neviděla, ale je to docela hezký...”

Informace o vašich nálezech prosím zasílejte na adresu Správy CHKO, e-mailem kokorin@nature.cz nebo můžete jen zavolat 315 72 80 01. Pro Správu jsou cenné i údaje, kde se druh vyskytoval např. před 10, 20 lety. Mnohdy lze návrat druhu podpořit vhodným zásahem (obnova kosení, odstranění náletu). Vhodná péče o lokalitu pomůže udržet druh v přírodě, u některých by byla opravdu škoda kdyby měly zmizet.

Těšíme se na Vaše příspěvky
Správa CHKO KOKOŘÍNSKO

 
Foto:    
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
Třemdava bílá (Dictamnus albus) 
Hořec křížatý (Gentiana cruciata)
Vstavač nachový (Orchis purpurea)
Len žlutý (Linum flavum)
 

 Ostatní

https://www.traditionrolex.com/7