https://www.traditionrolex.com/7

 VOC Mělník - naděje pro naše víno | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

VOC Mělník - naděje pro naše víno

Na trh vstupuje nové označení mělnických vín - VOC Mělník. Je to důvod k veliké radosti. Také proto, že ve vinařské oblasti Čechy se jedná vůbec o první vína originální certifikace (VOC). 

Až dosud byl pro klasifikaci našich vín podstatný především obsah cukru. Čím více cukru, tím vyšší přívlastek, což do velké míry korelovalo i s vyšší cenou za láhev. Když v tom či onom roce svítilo více sluníčka, tím více cukru se nacházelo v dozrálých hroznech. Pravdou je, že pro výběr láhve vína v obchodě byl přívlastek vypovídající o obsahu cukru v hroznech velmi důležité kritérium. Na rande bych s nižším přívlastkem než pozdní sběr nešel. Tento systém certifikace vín je typický nejen pro České země,  je běžný v celé střední Evropě. Nejsem veliký znalec, ale na základě čtyřicetiletého pozorování místního klimatu, které je více vrtošivé než předvídatelné, je logické, že se systém našich přívlastků snaží dávat informaci o tom, jak moc svítilo v daném roce slunce a kolik cukru se v révě stačilo vytvořit. 

Dnes se ale klima mění. I když se nás někteří bývalí (ale i současní) presidenti snaží přesvědčit o tom, že žádné zásadní klimatické změny neprobíhají, hrozny na českých vinicích rok od roku dozrávají do vyšších cukernatostí a náš způsob klasifikace tak nedává takovou informací jako dříve. Myslím, že toto a zároveň potřeba zdůraznit oblastní specifika vedla právě ke vzniku VOC. Je to příklon k systému klasifikace francouzské, kde není podstatné, jak moc svítilo slunce, ale odkud víno pochází. Mělnické sdružení VOC si stanovilo, podle mého názoru, celkem přísná kritéria. Přísnější požadavky jistě zvýší nejen pozornost, kterou vinař svému vínu při výrobě bude věnovat, ale užší definice povede k větší profilaci mělnického vína jako takového. Bude lépe identifikovatelné a více charakteristické. A snad si ze mě mimo mělničtí přestanou dělat legraci, že jsem kyselý jako Ludmila. Dodnes se s touto konotací setkávám. 

VOC Mělník uznává odrůdy Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Rulandské modré a směsku Ryzlinku rýnského a Müller Thurgau. Tyto nejlépe odpovídají mělnickému terroiru. Stanovuje další enologická kritéria na kvalitu hroznů i na technologické postupy výroby. Nevágnost těchto požadavků by měla zaručit kvalitu mělnického VOC. Měl jsem možnost jedno ze tří mělnických véocéček ochutnat. Pokud by to bylo takto pokaždé, tak potom hurá.

Domnívám se, že Mělník by se měl profilovat jako město vína. Chtěl bych si při této příležitosti povzdechnout nad tím, že mělničtí vinaři se propojují jen sporadicky. Podle informací, které mám, se z větších výrobců do VOC nezapojilo vinařství Kraus a zámecké vinařství. Je to škoda. Mělničtí vinaři si mezi sebou z logiky věci konkurovat nemohou. Naopak, propojování a větší spolupráce by marketing mělnického vinařství zefektivnilo a do regionu by přilákalo více konzumentů. Hraní si na vlastním písečku z Mělníka silný region nevytvoří.

 Ostatní

https://www.traditionrolex.com/7