https://www.traditionrolex.com/7

 Přežije nás Amerika? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Přežije nás Amerika?

Dávno jsem si představoval, že se na stránkách Mělníčku rozvine kultivovaná debata o tom, jak upravit náměstí Karla IV. poté, co z něj zmizí nevkusné a neúčelné budovy z 80. let. Zájem o toto téma jsem asi přecenil, protože se zde žádná významná (a o to méně kultivovaná) debata nerozvinula.

Nedostatečný zájem o podobu náměstí

Jediný širší příspěvek, který zde byl publikován, je příspěvek pana Vajchra. Ten se ale na věc dívá z úhlu pohledu, který mě dříve ani nenapadl, tedy komunistické budovy nebourat. A podle společenské reakce na daný problém, která se projevila především vypsáním referenda, je vidět, že se nejedná zdaleka o názor menšinový. Ačkoliv je mi několik bodů ze studie pana Vajchra sympatických, s podstatou jeho úvahy nesouhlasím.

 

Referendum je v případě nezájmu o problematiku chybné

Domnívám se, že vypsání referenda, je chybným krokem. Nová podoba Náměstí Karla IV. je tématem, které přesahuje horizont lidského života. Domnívám se, že je potřebné, aby se na věc podíval urbanista, architekt a hlavně vizionář. Málo z nás, občanů s právem účasti na referendu, jimi jsme. Řada z nás se na věc bude dívat ryze ekonomicky, někdo čistě utilitaristicky. Jiní se na problém budou dívat ve vzpomínkách na pěkná léta osmdesátá. A jen málokdo z nás je schopen podívat se s plnou zodpovědností pro futuro. I když se to nezdá, protože je asi snadné udělat si na podobu náměstí svůj povrchní názor, ve své podstatě jde o hlasování o věci odborné. Z toho důvodu se domnívám, že zcela dostatečná byla veřejná diskuse, která mohla přinést a přinesla spoustu podnětů k realizaci, ale hlasovat by se o takových věcech nemělo. Představte si lidové hlasování o podobě chrámu Sv. Víta. Asi by nebyl tak krásný, pokud by vůbec byl. Jak zastupitelstvo s referendem a s jeho případným výsledkem naloží, asi neovlivníme. Pokusím se ale vysvětlit, proč zachování současných budov považuji za chybné.

Centrum města má být krásné

Centrum města je duší města. Vůbec nezpochybňuji důležitost péče o okrajové části, sám bydlím v Mlazicích - bez plynu, bez kanalizace, bez městského vodovodu a s úzkou příjezdovou ulicí, kde je často obtížné vyhnout se proti jedoucímu vozidlu. Domnívám se ale, že žádný obyvatel římské periferie se nezlobí, když prioritu dostane oprava Fontany di Trevi před opravou chodníku u něj v ulici. Proto se kvůli žádné investici týkající se zkrášlení centra Mělníka nezlobím ani já. Centrum města, važme si toho, že Mělníku zůstalo centrum vskutku historické, je to, čím je město a jeho občanské společenství spoludefinováno. Myslím, že bylo chybou mělnické radnice, že se k revitalizaci (spíše k narovnání do normálního stavu) centra města uchýlila až na počátku let desátých. Sice pozdě, ale přece. Centrum je dnes krásné. Vnější část centra, ta, budovou Ameriky, dvěma obchodními domy a budovou zdravotní školy zničená, je nenávratně pryč (jak krásná byla je k vidění např. na facebooku ve skupině Mělník - historie a současnost). Jeho dnešní podoba je ostudná. Ne jen z důvodu zanedbanosti. Ale z důvodu estetického potenciálu. Pan Vajchr ve své studii používá SWOT analýzu. Můj názor vidí jako hrozbu a nazývá ho “...iracionálním odporem k projektu pro estetické hledisko…” Krom slova iracionální s tímto souhlasím. K té architektonické kompozici mám odpor. Mám k němu odpor od dětství a nikdy se neobjevil záblesk pozitivní afinity.

Náměstí Karla IV. krásné není

Sedmdesátá a osmdesátá léta spolu se špatnou kvalitou zpracování nepřinesla pro architekturu nic dobrého a nadčasového. Je zde pár výjimek, ceněných staveb ve stylu brutalismu, ty jsou více zajímavé než žádané, jejich vlastníci se s nimi více perou, než aby jim přinášely radost. Budova Ameriky však nespadá ani do této kontroverzní skupiny. Jako každá, i méně pohledná dívka, si svého obdivovatele najde, to platí i pro tuto budovu. Ale myslím, že bych našel širší společenskou shodu o absenci základních axiomů krásy u těchto budov. Mohlo by se možná jednat o jistý estetický experiment, to ano, někde na okraji města, ale v centru něco takového nepřináší nic dobrého.

Ekonomika nade vše?

Pan Vajchr se na věc dívá z pohledu utilitaristického. Využití vychází z možností stávající stavby. Další pohled je ekonomický, hovoří o nízkých nákladech na rekonstrukci i provoz. A estetické hledisko vidí jen jakousi iracionální hrozbu. Takový postoj vychází z ekonomické základny a z kulturní nadstavby. Tento marxistický způsob uvažování může být dočasně funkční, ale nemá generační přesah. I panelový bytový dům splňuje (a ne vždy špatně) požadavky na bydlení. Ale vývoj stavebnictví a poptávky ukázal, že se jednalo o slepou ulici vývoje.

Demolice budovy Ameriky bude nákladná. Realizace nové podoby bude rovněž něco stát. A je stále k diskusi, co tam vlastně stát bude. Pokud se ale spodní náměstí jen opraví, půjde o potvrzení historické křivdy, která nastala demolicí starých domů na konci sedmdesátých let. Půjde o ztrátu ambice udělat centrum (a tedy celé město) krásnější. Půjde o potvrzení dosavadního trendu, kdy městská radnice více méně město jen spravuje a nemá vizi z Mělníka udělat město s velkým M. A při realizaci projektu v duchu návrhu pana Vajchra půjde o pokračování trendu budování socialistických kulturních domů, které se hojně podílely na architektonické destrukci českých obcí.

Město nemůže uvažovat v ryze ekonomických rámcích

Pohled ekonomický není jediný. Ten v čisté podobě funguje u prodejních hal dole na Pivovaře a na Podolí. Může možná fungovat u investic do kanalizace, do veřejné dopravy, ale ani tam nemusí. Chrám Svatých Petra a Pavla na Mělníku je jistě prodělečný. A přesto stojí. Je krásný a zároveň definuje městskou dominantu. Domnívám se, že ani zámek není po účetní uzávěrce v plusu.  A nikdo pravděpodobně nezvažuje podnět orgánům činným v trestním řízení z ekonomického hlediska, o kterém v souvislosti s demolicí budovy Ameriky hovoří pan Vajchr ve svém článku. Ekonomické hledisko se stalo zaklínadlem, přes které nejede vlak. Universálně se jedná o postoj špatný. I ekonomie nabízí na užitek dva pohledy - kardinalistický, tedy přímo měřitelný, a ordinalistický, který přímo měřitelný není. Ordinalistická verze dovoluje zahrnout do hodnocení dané věci více kriterií, ne jen hodnotící cifry (tedy peníze). Stát, v tomto případě reprezentovaný městem, tedy má nejen právo, ale i povinnost ne vždy jen počítat náklady a výnosy. Moc se přimlouvám, zbourejme ty stavby.
 

 

 Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

91 Vyznáte se někdo, co vlastně platí ?


 

Zrovna jsem tak koukl na web Mělnického deníku a nestačil jsem se divit.

http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/kratce-v-melniku-sviti-dalsi-prechody-20170811.html

 

Přitom byla poslední zpráva toto:

 http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/referendum-o-zbourani-ameriky-nebude-20170629.html

 

Bude tedy u voleb ještě nějaké místní referendum, nebo nebude ?

91.2 Chápu že v tom máš


Chápu že v tom máš zmatek , ale jak píše raist , nebude . Důvody které radnice oficiálně uvedla , mi přijdou malicherné né-li účelové , ale je to tak , respektujme to ... 

Co ale určitě bude , jsou volby . A teď to nejdůležitější , je čas zúčtovat , nenechat se uchlácholit předvolebními sliby a skutečně si říci kdo " kopal za občany " a kdo ne .

Evidentně po těch přešlapech je potřeba radnici " přeobsadit " . Spíš bych řešil morální kredit kandidátů , než stranickou příslušnost . I teď jsou tam jedinci které bych nechal pokračovat , ba co víc , dal bych jim posty nejvyšší . Ptáte se koho a proč ?

Opět se podívejte jak se kdo v minulosti choval , odpověď přijde sama ...

Za mne to jsou p. Fidler a p. Šnajdr (můj názor)

Obrázek uživatele raist

91.1 Nebude.


Zda, ze uroven mistnich medii posledni dobou upada.

90 Zrušení referenda


S velkým potěšením jsem sledoval dnešní jednání zastupitelstva města Mělníka. Bylo vedeno ve velmi kultivovaném duchu, za což jsem velmi rád. Oceňuji odvahu místostarosty Petra Volfa, který se v prvním hlasování o referendu k věci postavil negativně a dnes, tj. 26. června 2017 navrhl usnesení o revokaci rozhodnutí o konání referenda, které bylo přijato.

Svůj postoj k věci jsem popsal v tomto článku. Pevně věřím, že nebude chybět poslední krok, tj. usnesení o demolici komplexu. Bez ohledu na abstraktní výpočty o výhodnosti či nevýhodnosti likvidace Ameriky jsem přesvědčen o tom, že město bude bez Ameriky krásnější.

9 Co tomu říkáte, vážení?


http://www.isoutok.cz/

Docela síla.

8 Co tomu říkáte, vážení?


http://www.isoutok.cz/

Docela síla.

8.3 Ahoj Sokratesi , bohužel


Ahoj Sokratesi , bohužel jsi píchl do vosího hnízda a ukázal realitu , ale to se zde nenosí . Pokud chceš mít klid , musíš zdejším " kuřbuřtům " lízat řitní věnec a na nic si nestěžovat , nedejbože kritizovat , a už vůbec ukazovat pravdu v podobě  " čachrů " na radnici ...

Jak to tak vypadá , o  " Americe " je již rozhodnuto , nebo brzy bude . Je to jen o tom , kolik kdo přinese v " krabici s vínem " .  A šaškárna s referendem , je prostě  jen šaškárna ...

 

Zdraví LULU 

8.3.1 A víš co je na tom nejlepší ?


Že já vlastně držím v příspěvku hubu, jen dám odkaz na článek, na který není v médiích reklama. A místo toho, aby byli čtenáři rádi, že mají demokratickou možnost vidět věci pod jiným úhlem a popřemýšlet o tom, tak se naštvou. Vždyť se s tím nemusí ztotožnit, to je jejich věc. Dostat za odkaz mínusy, to o něčem svědčí. Ahoj.

8.3.1.1 Dáte odkaz na článek při


Dáte odkaz na článek při kterém se vám tetelí srdce.Ostatní se tady demokraticky vyjadřují jestli také slintají a nebo ne.Trochu si to v hlavě srovnejte,dávat odkaz na článek a nebo s ním nesouhlasit není v žádném případě držení huby.

8.3.1.1.2 Ale


...., já přece nemůžu vědět, jest-li to, co je tam psáno, tak jest-li je to pravda. Nebo věříte všemu, co vám napíší v novinách, či odvysílají v televizi? Proto je dobré znát také jiné zdroje. Na to by si měl právě každý posvítit a trochu popřemýšlet, jest-li za tím něco není. To se dělalo za komunistů, že se oficiálně hrálo na jednu notu, a když to chtěl člověk slyšet jinak, tak si musel pustit zahraniční rozhlas.

8.3.1.1.2.1 Sokratesi ...


Tak to vidíš , měl jsem pravdu , jsou to kuřbuřti co lížou řitní věnec . Otázka  zní : kdo dělá mámu a kdo tátu ?

 

Ále co , ať si mínusujou , nejsou nic víc než klikači . Normální člověk vznese dotaz , vede diskusi k danému tématu , tihle tvorové se někde v cirkuse naučili vyskočit přes klacek na židličku (a zpátky) , a dnes už umí i klikat myší .

 Tuhle jedna uživatelka měla tu drzost se mnou souhlasit ve zdejší diskusi a málem byla ukamenována , tedy umínusována ... Tím se zdejší primitivové prozradili úplně , stačí totiž souhlasit s názorem kohokoliv kdo zde není oblíben a už to s ním taky jede ...

Hlavní je nevzdat se , nevyklidit jim pole , ať si klikaj ....

 

Práci čest , rukám klid - je víkend         L U L U   !!!

8.3.1.1.2.1.2 Vážení ...


... málo klikáte , málo , zatím to na rekord není ...  (I)

 

8.3.1.1.2.1.2.1 Prosba k nicku LULU


Dobrý den, těší mě, že se pod článkem rozvinula živá diskuse o tématu Ameriky. Jako autor článku Vás však zdvořile prosím, abyste zachoval elementární úroveň diskuse a také určitou věcnou stránku. Některé příspěvky debatu začínají degradovat a tím se vytrácí i možný dosah takového dialogu. Opravdu, zkusme se bavit o Americe a ne o našich vlastních komplexech. Moc děkuji za pochopení. JH

8.3.1.1.2.1.2.1.1 Též dobrý den , nemám s


Též dobrý den ,

nemám s tímto problém . Nicméně , k tématu jsem se vyjádřil a doufám že dostatečně slušně . Problém vidím jinde , a sice v tom , že zde není vítáno , pokud se kdokoliv vyjádří negativně ( byť 100 x slušně ) směrem k radnici . Na toto jsem už reagoval tak , jak mi " huba " narostla . To že tu nejsem v kurzu vím , kolikrát jen za to , že mám na věc jiný názor než ostatní , dostávám céres . Ten kdo se ztotožní s mým názorem , taktéž . Pokud se může diskutovat jen "jedním směrem " , nejde o diskusi ale o skupinový monolog . 

Sokrates dal v souvislosti s Amerikou pouhý odkaz článku který našel na přečtení ostatním . Hned se strhla lavina , co že si to dovolil . Je toto snad normální ? Dle mne nic neprovedl a navíc se to týká dané věci .

PS : komplexy nemám žádné , to bych to ut nevydržel tolik let ...

Hezký zbytek večera , LULU

 

8.3.1.1.2.1.1 Choulostivé téma.


Ahoj Lulu,

 

to je totiž téma, které zajímá kdekoho. Tady je další odkaz.... http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-zivot-v-regionu/2017-05-10-zbourat-ci-nezbourat-ameriku-rozhodne-referendum-31216

A někomu se to pochopitelně nelíbí. Pěkný víkend!

8.3.1.1.1 Když už si S....... hraje


Když už si S....... hraje na rádoby novináře,tak by měl vědět,že daní odkazu na článek je souhlas nebo nesouhlas s jeho obsahem.Dle jeho vyjádření s uvedeným článkem souhlasí,takže jeho deklarované držení huby se nekonalo

8.3.1.1.1.1 No , pokud vím , tak


No , pokud vím , tak Sokrates si na nic hrát nemusí . Jsou za ním viditelné výsledky a hlavně smysluplné . Tolik reportáží , kolik on má za sebou , snad mluví za vše . Napadáte člověka , který má vzdělání , něco dokázal a sám se vzmůžete tak na dvě či tři souvislé věty .

Předveďte sám co umíte  (jakékoliv téma k Mělníku) , rád si to Vaše "dílko" přečtu / prohlédnu .

8.3.1.1.1.1.3 Lulu díky!


Předně Ti děkuji, že se tu za mě tak biješ, a dokonce jsi si dovolil mě veřejně pochválit takovým způsobem, že jsem to ještě neviděl Smiling.  No, s některými oplzlejšími výrazy nemusíš do bitev ( diskusí) tak pospíchat. Ahoj Smiling.

8.3.1.1.1.1.3.1 Není zač ,udělal jsem to


Není zač ,udělal jsem to co považuji za správné , to je celé . Pokud jde o ty výrazy , ctím pravidlo , na hrubý pytel ... 

Kritizovat něčí snahu , práci , výsledky a sám nic neukázat , to není fér ...

Ahoj L.

8.3.1.1.1.1.2 Reportáže z výletů a


Reportáže z výletů a turistických zajímavostí a na druhé straně co by mělo být a není na Mělníku.Tím se vlastně Mělníku dělá medvědí služba a ukazuje se na jeho  ubohost.Pokud někdo chce jet na výlet,tak dle uveřejněných článků dojde k závěru,že na Mělník rozhodně ne.Když už jste vážený pane položil otázku co umím,tak se najde i nějaký můj článek v mělnickém tisku a o svolení zařazení několika fotek do kroniky města mě požádal pan Klihavec.Mě by zase zajímalo kolik reportáží z výletů vás nadchlo a dle vzoru jste je také vyzkoušel.Při narážce na vzdělání jste se nezmínil o vašem,my máme se Sokratem úplně stejné a novinařina to není

8.3.1.1.1.1.2.1 Takže , předně


Takže ,

předně upozorňuji na jednu věc . NEVYJADŘUJI SE K VAŠEMU VZDĚLÁNÍ !!! , nýbrž k Sokratovu , to jen tak na upřesnění . Je mi opravdu jedno , zda máte 5 tříd "fofrškoly" (rozumějte pomocnou) , nebo 10 titulů před a za jménem . Váš článek jsem opravdu neviděl , kdežto Sokratovy články jsou vidět stále . Rád si je přečtu a prohlédnu fotky . Propaguje Mělník aktuální , občas zabrousí vkusně i do historie pěkným připomenutím , fotkou atd.

Pokud Vám město Mělník přijde ubohé , pak NEVÍM PROČ TU BYDLÍTE ...

Obrázek uživatele milk

8.3.1.1.1.1.1 Reportáže z výletů a


Reportáže z výletů právě dávají Mělník do srovnávání s jinými místy

8.3.1.1.1.1.1.1 Přesně tak.


Jednou větou a výstižně.

Obrázek uživatele milk

8.2 Nebudu tady psát


Nebudu tady psát romány,stejně by to mnozí nepochopili.O svém majetku může rozhodovat pouze jeho majitel,v případě města zvolení zastupitelé.Pokud si hrajete na demokracii,tak demokraticky uznejte vítězství většiny a prosazování menšinového názoru(petice,demonstrace,nátlakové akce)má módní přivlastek liberální.

8.2.1 Princip je


Princip je jednoduchý,někdo pindá pro a jiný proti.90% obyvatel je to pro srandu a je jim jedno jak to dopadne.

8.1 Právě jsem to dočetl , a


Právě jsem to dočetl , a musím použít hlášku z Troškovy trilogie  slunce , seno ...

 

" Jdu blejt velebnosti "

 

Tím je snad řečeno vše ...

7 Amerika


Dnes jsem četla článek a vyjádření pana starosty....

http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/o-demolici-ameriky-nakonec-rozhodne-referendum-20170509.html

Nevím, ale mám pocit, že využití prostor místo stávajícího objektu, které je v něm uvedeno, je zcela odlišné od toho, co koluje mezi občany....bytové domy a obchody??? To tam mohou nechat Teherán a vyjde to nastejno. Myslím, že v rámci referenda by tedy mělo jít i o další využití těchto prostor. Obchodů je v obou obchodacich málo? Nějak mi to hlava nebere....podle toho mi to přijde jako hon za penězi z nemovitostí které by se tam postavily a prodaly...ty by z volnocasoveho a odpocinkoveho místa nebyly.

7.1 Co dodat , máte pravdu ,


Co dodat , máte pravdu , též jsem to četl . Referendum , budiž , ale mělo by se rozhodnout nejen o zbourání ale taky o tom co se tam vybuduje ( různých studií jak by to mohlo být , je dost ) . Pro mne je představa pana starosty , tak nějak mimo . Dělat tam byty pro vyvolené ( kdo jiný by na to měl ) a další různé obchody , tak trošku mimo původní plán s osázením zeleně a vybudování klidové zóny . Obchodů je dost a mnoho prostor pro zbudování dalších . Problém je v tom , že sotva se něco otevře , tak se většínou krátce na to pro nezájem zavírá . Důvodů nezájmu může být několik , ale to je na obsáhlejší rozbor . Zkrátka , byty pro zazobánky a další obchody v centru mi přijdou jako nesmysl , slušně řečeno ...

7.1.2 Tak to jsem ráda, že


Tak to jsem ráda, že nejsem sama komu se to nelíbí. Tak ono je to docela pochopitelné...do zbourání Teheránu a zřízení volnocasove a odpocinkove zóny, by muselo město nemálo investovat. Za variantou bytů a obchodů je jen kasírování zisku z prodeje a minimální starost, stavbu nebude mít město na triku. Ale kde je prospěch pro město???
Opravdu pár bytů a obchodů přitáhne do centra víc lidi? A je to vůbec potřeba? Kdo se chce jít po našem městě porozhlédnout, rozhodně další krámy nepotřebuje, kor když na periferii jich je spousty. Naopak uvítá klid k prohlídce města.
Nehledě na to jak tu někdo psal, skončí to opět tím, že se bude střídat pronajímatel za pronajímatelem a nakonec skončí obchody prázdné, jako v mnoha případech.
O cenách bytů v centru ani nemluvím...ale budiž, když na to někdo má.
Kdo z toho tedy bude mít přínos a komu to prospěje? Nechápu....

7.1.2.1 Příště se mnou


Příště se mnou radši nesouhlaste , jak vidíte , řádně Vás umínusovali . Pokud máte jiný názor než zdejší vyvolení , tak jste v řiti . A už vůbec někoho kritizovat , natož starostu ( nebo zastupitele ), byť naprosto slušně a bez vulgarit . Práci čest L.

7.1.1 Tohle se psalo ještě v listopadu a tak je to dnes. Co za tím jen


Toto se psalo ještě v listopadu: http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/ohyzdna-amerika-z-centra-zmizi-ale-az-za-dva-roky-20161104.html

Pak přišly ty studie, kdy se lidem nejvíce líbila první zelená varianta. Jenže, pak se objevil článek tento přímo zde na Mělníčku od Radima Vajchra....http://melnicek.cz/node/21237 , a když se objevil spolek P.U.N.K. a zdálo se, že se věc vrátí k prvotním myšlenkám, tak tu musíme mít najednou dokonce referendum. Pod pojmem zrušit Ameriku, si každý představuje něco jiného, jak se člověk dočte dnes v Mělnickém deníku. To je asi pořádná tlačenka, aby tady stál za každou cenu barák!!

7.1.1.1 Dávejte všichni pozor na jednání pánů Mikeše a Schweigstilla


Vůbec se mi nelíbí, co se to tu začíná ze strany vedení města (Mikeš, Schweigstill) rozehrávat za hru. Byla všeobecná shoda vedení města, které má 15 z 21 hlasů v ZM, že se objekt VVS zbourá a pak se plocha buď opraví provizorně (parkoviště) nebo se připraví na definitivní podobu (výstavba nových objektů).

Pak se ale začaly dít věci - demolice se začala zpochybňovat, objevily se studie "smysluplného využití" a skončilo to vyhlášením referenda, které navrhnul pan Fidler a které podpořili pánové Mikeš a Schweigstill v rozporu se svým původním rozhodnutím v RM - jaká asi byla jejich motivace tak zásadně změnit názor?

No a teď se z Mělnického deníku dozvídám, že "město hledá investora, který by budovu nechal zbourat a místo ní postavil objekt podle zadaných podmínek a že město už má za sebou první jednání s možným investorem, ale jeho identitu zatím nechce prozradit"

Tak se jako občan města veřejně ptám - CO TO TADY VEDENÍ MĚSTA CHYSTÁ ZA LEVÁRNU?

Není jasný rozsah demolice.

Nejsou jasné podmínky pro novou výstavbu.

Není schválena potřebná změna územního plánu MPZ Mělník.

Není jasné řešení dopravy a dopravy v klidu.

Není ani schválený koncept řešení náměstí Karla IV.

 

A vedení města už má za sebou první jednání s možným investorem? To si z nás pánové Mikeš a Schweigstill dělají legraci? Nebo oni se snad nepoučili z předchozího neúspěšného jednání s "investorem", kvůli kterému má město na krku žalobu u soudu? 

 

PS: upozornění Raistovi - nepletou se Vám teď odkazy z Inzerce do Diskuze? 

 

 

  

Obrázek uživatele raist

7.1.1.1.1 Re:


Nepletou - kam to kdo da, tam to je.
Muzeme to brat jako uzitecny ukazatel schopnosti pisatele inzeratu Eye-wink

6 Zbourat či nezbourat?


Zbourat či nezbourat?

Možná tato parafráze slavné Hamletovské otázky bude stát na volebním lístku referenda, které se bude na Mělníku konat během podzimních parlamentních voleb do PS PČR (20. – 21. 10. 2017). Osobně doufám, že se občané přikloní na stranu zbourání bývalé budovy VVS (Teherán, Amerika) na náměstí Karla IV., a podpoří možnost realizace urbanistických vizí a opětovné zkrášlení či alespoň zlepšení stávající situace. Z pohledu historického urbanismu byl tehdejší zásah do hmotového rozložení budov na náměstí drastický, a pro historické město nevhodný. Já proto věřím, že po více jak 30 letech dojde k odstranění této jizvy na tváři našeho jinak krásného města.

Lukáš Burian

5 Amerika


Diskusích zde se zucastnuji jen velmi ojediněle, ale protože jsem rozena melničanda, téma je mi blízké a není mi jedno jak naše město vypadá. Spodní náměstí je ostudné, je jedno jestli jde člověk ulicí Tyršovou, nebo Novou, cestou ho nic hezkého nečeká. Jsem též pro zbourání stávajících budov, včetně obou obchoďáků. Jsou to budovy obludné a jejich využití pro provoz obchodů do centra města nepatří, toho máme dost na periferii. A že by na náměstí musel strašit sekač, vietnamský textil, levná obuv a spousta dalších nedulezitych krámu...to bych raději dala přednost jinému.
Líbí se mi návrh udělat z místa takovou tu odpocinkovou a relaxační zónu. Někdo tu psal, že Mělník nemá co nabídnout, ale myslím, že opak je pravdou. Z okolních měst toho Mělník nabízí právě nejvíc. Nechci žádné město hanit, ale myslím, že to naše je daleko hezčí než Neratovice, Kralupy, Štětí, Roudnice a jiné. Shrnout město jen na náměstí a podzemí se studní je trochu omezené. Co krásná procházka na Vrazovu vyhlídku? Na Polabi? Dolů k Labi? Delší procházka ke komoram, kolem vody a zpět horinskym parkem? Vyhlídka? Kostnice? Když mi přijede někdo na jeden den na návštěvu a chci mu naše město ukázat, vše nestihnu.
A ještě k návrhu co na spodním náměstí....dost jezdíme po našich městech a z čeho jsem nadšená já i děti, tak to jsou ty aktivní fontanky, co strikaji skrz mříže ze země. Netuším jak se to jmenuje:-). Ale v horkých letních dnech, když unaveni procházkou a vedrem narazíme na nějakou takovou, je to paráda. Osvěžení pro malé i velké, mladé i důchodce. Každý sundava sandale a jde se osvěžit:-). Lepší než dětské hřiště, kterých je všude plno, je to hezké i pro oko.
Sama jsem tedy zvědavá, co na spodním náměstí vznikne a kdy...ale mám pocit, že vše je lepší než stav stávající.

5.1 Re: dinuskas


Možná je škoda, že se diskusí zúčastňujete jen velmi ojediněle Smiling

4 Napsal jste to krásně.


Se zájmem jsem dnes klikl na http://www.isoutok.cz/ , abych se podíval, jak vypadá elektronické hlasování. Ještě včera to bylo v procentech  52:48 pro sbourání budovy, ale dnes je to nyní  53:47 pro zachování budovy. Položil jsem si otázku : ,, Proč to tak je ?" Těch možností je celá řada.

Každá komunita lidí hořekuje nad tím, když jim někdo zavře, nebo zruší podniky, kde v mládí tančili, nebo kam chodili posedět a k mnohým je vedou vzpomínky. To je možná nejhlavnější důvod těch, kteří jsou pro zachování budovy. Druhou skupinou jsou také ti mladší, kteří právě pociťují absenci kina, tanečního sálu, a mají pocit, že by to právě zde mohlo být. Oni už ani zoufale nevědí, kde jinde by to mohlo být v mělníku naplněno, když ne v Americe tady v centru.

Jsou sice hlasy, které tvrdí, že by na Mělníku do kina stejně nikdo nechodil, že už je to zbytečné, a že si můžete zajet kousek do Štětí, nebo do Letňan, ale to je právě to, co bude mít věčně město na talíři, protože věčně platí ta otázka: ,,Proč oni to mají a my to nemáme ?" To můžete zdůvodńovat ekonomicky, jak chcete a stejně to budou jen dohady. Kdysi jsem si také myslel, jak by bylo pěkné mít zase nějakou větší restauraci, nebo dokonce pivnici a odpověď byla : ,, Kdo by tam chodil? Kdo by to zaplatil, aby to vydělávalo ? Mimochodem, je i velká ostuda, že nemáme podzemí pro veřejnost, jako jinde, které by městu opravdu sypalo do kasy, jako jinde Smiling).

A konečně, třetí skupinou jsou ti, co uvažují až  příliš ekonomicky, jak se píše v článku a mají především v místní regionální politice určité nemalé slovo a své osobní zájmy. To se lza ostatně na zmíněném odkazu také dočíst.

Tady na Mělníčku jsme teď tak nějak v obraze, ale možná ani spousta lidí v tuto chvíli ještě ani neví, že bude v říjnu nějaké referendum, pokud opravdu bude. Myslím, že až se to mnozí dozví z regionálních tiskových periodik ( snad ne až u voleb Smiling), tak si řeknou: ,, Cože?! Tyto zrůdy starých časů opravovat a nechávat ?!"

Může se opravdu stát, že to budou obrovské vyhozené peníze. To je právě to, že každý má ten úhel pohledu na věc jiný. Pro nás starší je to hlavní symbol zrůdnosti tohoto města, který je třeba srovnat se zemí. Ti mladší už se do toho narodili, mají k tomu i určitý vztah a snad jim to ani, jako zrůda nepřipadá. Opravdu mě nikdy nenapadlo, že zrovna o pád této budovy bude takový boj. Vždyť se ani neví, jak využít ty další dvě příšery o něco níže na náměstí.

Pan Hořejší má pravdu, že bychom se měli dívat dopředu a klidně nechat tuto část města ve stylu městského parku s nějakou tou fontánkou, letním venkovním posezením, kde není problém třeba i večer venku na plátně promítat film, nebo tu nechat hrát nějaký orchestr apod. Snažím se hledat vzory v okolí. Ale, baráky mi tady přijdou aspoň v současnosti zbytečnost. Chceme se přece dostat mezi ta lepší města, nebo ne ?

Jinak souhlasím, že referenda jsou důležitá a zejména v politice, aby si politici nemysleli, že nám budou vnucovat to, co se jim hodí do krámu. Jak těm v Praze, tak těm v Bruselu. Omlouvám se hlavně těm, co mají k budově Ameriky citový vztah, ale jsem pro zrušení a jakákoliv oprava mi připadá, jako určitý výsměch občanům, kteří celá léta doufali, že i Mělník, se jednou zase změní v město, které bude mít čím přitahovat turisty a kde se bude líbit domácím, aniž by museli na něco hledět i nadále kysele. Uvniř hradeb má město docela pěknou tvář.

 

Obrázek uživatele milk

4.2 Turistická hodnota


Turistická hodnota Mělníka je taková,že za hodinu není na co koukat.Pár desítek metrů podzemí oproti kilometrům v jiných městech je spíše humorné.Přes den se v centru města pohybuje díky úřadům relativně dost lidí,ale po jejich zavírací době je to mrtvé město.

4.2.1 Souhlas jen na půl.


Nemohu souhlasit, že Mělník má jenom nějakých pár desítek metrů podzemí. Ty jsi nebyl v roce 2005 v rámci DED, se podívat do mělnického podzemí ? Jenom sklepy, kde je ve spodním patře trenažér veslaře Straky jsou úchvatné! Kam se hrabou sklepy v mnoha jiných městech. U Holečků ( bývalé vinařské závody) , zámecké sklepy ...

Jinak souhlas. Přijedou sem z Prahy cizinci, nebo naše lidi z republiky, rozhlédnou se z vyhlídky na soutok a jedou domů. Nepustí tu ani korunu, ani korunu!!! Maximálně u studny.

Kdyby právě byly zpřístupněny třeba Strakovy sklepy, tak už to mění podstatně situace. Rozneslo by se, že na Mělníku je super podzemí, že tam mají nejširší studnu v ČR, dole mají na řece výletní loď ( ta je úměrně velká zájmu o Mělník), a pak se můžou přidat různí šikulové a na své si přijdou i restaurace

Jenže z toho nic není, protože nic v tomto směru nemáme a tak  turisticky živoříme ( město) a nevyděláváme. Na nic pak nejsou peníze a čeká se na dotace. Máme v tomto velké rezervy. Když jsem jel do Tábora, nebo třeba prvně do Znojma, tak především za středověkými  sklepy. To bylo to pravé lákadlo.

Obrázek uživatele milk

4.2.1.1 A o tom to je,nepřístupné


A o tom to je,nepřístupné uzavřené prostory jsou turistovi platné jako mrtvému zimník.A co to město duchů po zavírací době úřadů?

4.2.1.1.1 To ale víme oba, a proto...


.... nezapomínám neustále vytýkat veřejně v komentářích a článcích svoji nespokojenost s tímto stavem. Mělníček je tu přes 10 let a celou tu dobu připomínám hlavně to podzemí, které považuji osobně za klíč k properitě města. A výsledek ? Nikdo to nebere vážně !

Jednou se tu objevil článek, kde v komentářích někdo psal, že je dokonce pod náměstím chodba, kudy by projel náklaďák. Psali tu někteří, že se kolem toho dělají výzkumy, probíhají administrativní práce a nakonec, se stejně zase o všem léta mlčí. To jsou vždy jen řeči radnice, aby se zklidnily tlaky. Vždyť mělo být mělnické podzemí dokonce v 90. letech zalito jakousi směsicí elektrárenského popílku a betonu! Všechno se dá dohledat. Stačí jen zadat do vyhledavače slovní hesla a doufat, že něco historie zobrazí.

A tomu městu duchů po 17.-18. hodině ( kdy ještě jede pošta), se také nedivím. Jenže, ona je to také otázka pohledu. Myslím, že dnešní mladí lidé také chodí odpoledne a na večer za pivem a za partou, jako jsme chodili my, když jsme byli mladí. Odpadla však tak nějak starší generace ( tedy my, kteří to tady hodnotíme). Jenže, to by bylo na dlouho. Vždyť jsem Tě také nikdy nepotkal třeba v 16.30 U Medvěda Smiling).

4.2.1.1.1.2 To myslíte vážně,


že prosperita města je skryta v přístupném podzemí? Ač nejsem věřící, nezbývá mi, než zvolat: Sancta simplicitas!

4.2.1.1.1.2.1 Naprosto!


Naprosto vážně. Osobně jsem jel díky věhlasnému podzemí do Tábora i  do Znojma, a až teprve za tím byly pro mě další zajímavé věci. Jen do Jihlavy pojedu snad jednou kvůli vyhlášené africké vesnici v tamní ZOO, a pak teprve navštívím sklepy. Patří totiž také k těm celorepublikově oceněným. Proboha, co jiného, nebo originálního chcete návštěvníkům města Mělníka  kromě hodnotné vyhlídky do kraje vlastně ukazovat ?!

Obrázek uživatele milk

4.2.1.1.1.1 Opravdu jsi mě nemohl


Opravdu jsi mě nemohl potkat,protože pivní kultura není moje parketa.Jestliže si chci s kamarády několikrát do roka posedět a popovídat,tak se rozhodně nemíníme táhnout na náměstí a máme nyní na výběr dostatek hospůdek.Pokud se jedná o podzemí,tak je většina soukrový majetek a málokdo má zájem udělat si z toho průchoďák s malým efektem.Také se mi nezdá zřízení nějakého parčíku na náměstí Karla VI,kam by měl někdo docházet z lokalit kde žije většina obyvatel města.Jesliže chce někdo s rodinou na procházku,tak rozhodně ne do středu města,ale má daleko větší nabídku v okolí mimo zástavbu.

4.2.1.1.1.1.1 Chtěl jsem tím říci ...


..., že  prostě už do těch hospod a restaurací naše starší generace moc nechodí. Jinak sám uvádíš, že když si chceš s přáteli popovídat, tak si vždy někde mimo náměstí nějakou tu hospodu najdete. Bylo to spíše takové přátelské popíchbutí, že obtížně můžeme hodnotit pohled dnešní mělnické mládeže na odpolední a noční dění ve městě, když tou dobou třeba jsme už doma. My vidíme, že na ulicích je mrtvo, ale nevidíme do těch restaurací a klubů, a heren. To je zajímavý námět na anketu.

V ostatních věcech bychom se neshodli, ale to je přece normální, že lidé mají odlišné názory. To, že město nedokázalo soukromým subjektům vysvětlit výhody toho všeho a skutečně tyto majitele motivovat k tomu, aby měli o tuto věc zájem je věc druhá. Také se tomu říká neschopnost. Co ale chtít od těch, kteří si dávají především odměny sami sobě ?

Jest-li jsi pro zachování Ameriky v centru města a proti zeleni, lavičkám a kašně na karlově náměstí, to je tvá svobodná volba. Já jen píšu, že k cestě do mnoha měst mě osobně motivovalo a motivuje podzemí. Možná, že u Jihlavy mě motivuje více ZOO, ale hned následuje podzemí. Jinak ani nevím, co tam mají tak zvláštního.

Jinak sorry, asi jsem neměl jezdit do Poděbrad,Litoměřic, Vídně i jinam, kde se mi skutečně líbí venkovní zeleň kombinovaná s vodními prvky, restauračním posezením a různými druhy kultury. Kdybych to na ulici neviděl, tak bych o tom nepsal. A nemyslím si, že zeleň patří jen na okraje měst. Vždyť historický střed je samá dlažba, tak by Karlovu náměstí zeleň slušela. Šel jsem dnes kolem těch dvou nákupních a dole poloprázdných nestvůr po Pražské ulici. Co s těmi bude město dělat ?

Obrázek uživatele milk

4.2.1.1.1.1.1.1 Nechci si hrát na


Nechci si hrát na nějakého proroka,ale město s tím neudělá vůbec nic,tak jako za minulých 28 let.Občas se někdo zviditelní,že s tím chce něco dělat,zvláště vždy před volbami.Pro hodnocení je třeba odložit patriotické brýle a hned je srovnávání s jinými městy viditelné v plné nahotě.

4.2.1.1.1.1.1.1.1 Skepse.


No právě. Nechci to hnát nějak do šíře a nechci říkat, že se v tomto městě nic neudělalo, a že nemá město v centru za hradbami docela pěkný historický střed, ale pokud jde o ty sklepy, tak ať se na mě nikdo nezlobí,ale jednu chodbu ke studni ( otevřeno 2008) považuji pouze za dočasnou etapu v tomto směru.

Optimismus se těžko hledá, zvlášť když to v této věci skoro 30 let nikam nevede, ale co má tedy člověk dělat ? Musíme přece věřit, že bude lépe, a že se třeba jednou dostane k moci někdo, kdo to přijme za dobrý nápad a prosadí to. Bývalo hůře. Byly časy, kdy jsme neměli ve městě ani vyhlídkovou věž, ani cestu k historické studni a ani pod městem výletní lodní dopravu.

Proč by jednoho dne konečně někoho vlivného netrklo, že to může být dobrá věc ? Vždyť zázraky se občas dějí. Vidíme to velmi často ve zprávách, jak se politická karta tu a tam obrací, ale nechci to sem tahat, protože vždycky někdo někomu fandí a politika obyčejné lidi dokáže zbytečně rozeštvat. Chci jen říci, že je lepší optimismus, než skepse, a že se dějí změny. Tak to vidíme v televizi, nebo i tak trochu tady v Mělníku, když se něco povede. Je toho, jak šafránu a možná se lecčehos nedočkáme, nebo aspoň ne my, ale optimismus je do jisté míry životní nutnost.

Přeji čtenářům hezký zbytek prodlouženého víkendu a Tobě též!

4.1 Obludárium, zvané Amerika


Obludárium zvané Amerika jednoznačně zbourat. Společně s velvyslanectvími pekla (Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení) a dalšími dvěma monstry jsou to opravdové vředy v centru města. V tom s Vámi souhlasím.
Co se ale turistické atraktivity týká, přístupné podzemí ji nespasí. Je to i v lidech, což se promítá např. v úrovni pohostinství, které má, vyjma ojedinělých podniků jako např. Němý medvěd, velmi nízkou, až pochybnou úroveň a to ve všech ohledech. Na obědové menu pro úředníky je ta úroveň zřejmě dostačující, ale v současné době neznám na Mělníku podnik, kam bych mohl zajít s přáteli posedět, bez obav o úroveň a kvalitu jídla, nápojů a práce obsluhy.
No, snad se v brzku dočkáme, sice ne přímo v centru, ale v těsné blízkosti města, mezi vinicemi.

3 Referendum a jeho výsledek


Je opravdu škoda, že o tom neproběhla ze strany zastupitelů žádná diskuse, kterou by si plánované první obecní referendum na Mělníku opravdu zasloužilo. V mém okolí je pár nadšených zastánců "přímé demokracie", kteří se při každé příležitosti odvolávají na Švýcarsko. Snažil jsem je vždy upozornit na zásadní odlišnosti mezi námi a touto zemí, ale marně. Toto místní referendum tak může být pro nás všechny zajímá zkušenost - netroufám si ale napsat zda v pozitivním, nebo negativním smyslu.

Každopádně bude velmi záležet na znění otázky, na kterou budeme odpovídat. Někde jsem četl, že "správně" položená otázka rozhoduje značnou měrou o výsledku.

Také bude nezbytně nutné, aby město v dostatečném předstihu zveřejnilo maximum dostupných informací o té budově a jejím možném/nemožném využití - zprávu statika, posouzení ekonomiky provozu, plán nové výstavby atd.

Tedy uvidíme...

 

Obrázek uživatele milk

3.1 Referendum může být o


Referendum může být o čemkoli a jeho výsledek jakýkoli,rozhodující je,kdo ty všechny nápady zaplatí.

Obrázek uživatele milk

2 Kdyby naši předkové


Kdyby naši předkové blbnuli s demokracií,peticemi a referendy,tak jsme tu neměli žádné památky,nepostavil by se Karlštejn a žádný jihočeský rybník.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

1 Občanský názor


Jako právník, pracující přiležitostně pro město, mám povinnost mlčenlivosti.

No, jako občan s volebním právem musím souhlasit s tím, že

  • referendum o VVS může na Mělníku napáchat stejné škody, jako přímá volba prezidenta v ČR,
  • referendum o odborné otázce je selháním zastupitelského politického uspořádání,
  • že na rozdíl od Švýcarska nemáme v místních referendech tradici a nebudeme tak schopni přijmout odpovědnost
  • referendum o této otázce pouze vyhrotí situaci a rozdělí mělnickou občanskou společnost.

Asi to nebude populární názor. Celkem dobře je to vysvětleno tady http://www.obcinst.cz/politolog-joch-parlamenty-rozhoduji-lepe/.

P.S.: MALÁ FABULACE - co se stane, až referendum rozhodne, že se VVS nezbourá, a statici následně zjistí, že budovu nelze zachránit?

 

Obrázek uživatele milk

1.1 Ale to by jste měl


Ale to by jste měl vědět:Napřed posoudit statiku a potom se všemi variantami sehrát divadélko v referendu.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

1.1.1 Prosím nechytat za slovo,


Prosím nechytat za slovo, šlo o příklad, ne o statiku


https://www.traditionrolex.com/7