Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Zpravodajství

Říjen 10, 2018

17:39
Silniční obchvaty měst a obcí bývají v současnosti častým námětem  hlavních večerních televizních zpráv. Není divu, vždyť silniční doprava nabyla nebývalé intenzity a s ní, se dostavil hluk, smog, dopravní zácpy, problémy chodců s překročením komunikací a v neposlední řadě i nutnost stále silnice nějakým způsobem opravovat. Je to někdy až k zbláznění, a tak není divu, že je snahou všech měst a obcí oddálit tuto dopravu co nejvíce od domů a bytů svých občanů, zvláště pokud jde o dopravu velmi intenzivní a je toto možné.

Vyjímkou nebylo ani město Mělník, ale zde se uplatnila v první řadě ještě úplně jiná priorita.
Tedy, vzhledem k tomu, že na toto téma nebylo téměř nic napsáno, tak začnu tam, kam mi až paměť stačí, což jsou 70. léta 20. století.

Problémem byl především železniční přejezd na Kokořínské ulici na Blatech, a potažmo přejezd ve Vehlovicích. V těchto dvou mělnických čtvrtích vznikaly u železničních přejezdů dlouhé nekonečné fronty, které zastavily dopravu i na desítky minut. Důvodem byla především hlavní trať ze severozápadu na jihovýchod našeho území pro nákladní železniční dopravu, která byla v 70. a 80. letech 20. století tak frekventovaná, že se závory otevíraly jen na krátké časové úseky, a ačkoli nebyla silniční doprava zdaleka tehdy tak hustá, jako dnes, tak bylo pro řidiče přímo utrpením si vystát fronty u těchto zařízení.

Podstatně lépe již bylo řidičům na Mladoboleslavské ulici, když mohli od roku 1969 využívat nadjezd v Malém Újezdě, nebo ve směru na Štětí další nadjezd před obcí Počeplice již v Litoměřickém okrese.Nedá se říci, že by tehdy vedení města nic nedělalo. Plán již existoval ( nevím, kdy se zrodil) a  vůbec se nedá říci, že by se nějak lišil od současnosti.

Tak jako dnes vedl přes Rousovice, jen už nevím, zda to bylo přes řepný plac, nebo zda byla obětována ulice Cukrovarská. Nezapomínejme, že tehdy byl socialismus a nejspíše nebylo v zájmu společnosti nechat zlikvidovat prosperující podnik a veledůležitou vlečku s částí výrobní linky ( lanovky) a důležitým železničním spojením se stanicí Mělník.

A tak zřejmě měla jít silnice vedle tehdejší vlečky, ale čekal ji úkol, do kterého se již tehdy nikomu nechtělo. Šlo o to, že mezi čtvrtěmi  Blata a Starými Rousovicemi, se nachází poblíž říčky Pšovky a potoka Světice močál s ostřicovou trávou a navíc je třeba překonat poměrně velkým stoupáním hlavní železniční trať 072 z Mělníka do Všetat, silnici do Velkého Borku, lokálku do Mšena a znovu spadnout na přibližně stejnou výškovou úroveň   někde v katastru blatecké zahrádkářské kolonie poblíž pramenu Světice.

Padnout mělo i několik domů v oblasti styku komunikací Světická, Hleďsebská a Konečná. Také tehdy měl obchvat směřovat přes Neuberk po ulici Dobrovského, ale na rozdíl od dnešního plánu pokračoval severněji, což dnes už není ani kvůli zástavbě možné. Tehdy ještě nebyl nějaký obchvat od Průhonu k Vehlovicím, a tak se dalo namalovat cokoliv.

Až mnohem později ( 90. léta současně s novým mostem)  došlo k tomu, že se stará Českolipská ulice od kruhového objezdu na Pšovce po samé Vehlovice stala vedlejší poklidnou silnicí a řidiči se aspoň zde mohli radovat, že máme v Mělníku konečně místo, kde nějaká hlavní silnice vede přes železnici nadjezd.


Jak již asi víte, tak kolem roku 1975 mělo město zcela jiné starosti, které se týkaly přestavby Karlova náměstí na ty postupně dva dnes prázdné obchodní domy a okolí Pražské brány i pošty. Potom se stará Podol měnila v sídliště, kde našlo své domovy i spousta brigádníků podílejících se na další výstavbě EMĚ a nových zaměstnanců. Komunikace kolem dnešního železničního nádraží byla po dopravní stránce téměř mrtvá.

Lidé si už začali pomalu zvykat, že překonat kdekoliv na Mělníku závory znamená, že je občas třeba se obrnit trpělivostí. Stal se z toho takový místní folklor. ,, To víš, zase byly spadlé šrańky".

Dnešní mladá generace nemá ani tušení, jaké obrovské změny nastaly po listopadu  a sametové revoluci v roce 1989.Pokud jsme byli zvyklí, že největším vozidlem v roce 1989 byla Tatra 138 ( případně 111) s přívěsem, která ponejvíce pendlovala s pískem mezi pískovnou kdesi u Cítova a přístavem ( přes starý most), případně na podzim hojně svážela ze všech stran cukrovou řepu  do mělnického cukrovaru, nebo snad hojněji jezdila mezi Mladou Boleslaví směrem na Slaný, tak tu najednou byla éra kamionů a začaly skutečné problémy s dopravou, které ještě umocnil fakt, že upadala veřejná autobusová doprava, lidé dojížděli i dále za prací auty a navíc měly některé rodiny těch aut i více.

Za první skutečný obchvat Mělníka lze oficiálně označit to, co tu vzniklo v roce 1993. Nový most  znamenal v dějinách Mělníka neskutečný zvrat. Zejména se cenila jeho odbočka do Nůšařské ulice a přístavu, která měla především sloužit kamionům. Ve chvíli, kdy mohla i osobní auta jedoucí od Nové Vsi ( od dálnice Praha- Teplice) projet kruhový objezd za mostem v přímém směru a pokračovat přes železniční most přímo po nové široké rychlé silnici na Vehlovice a do Liběchova, se již hovořilo o určitém vítězství.


Veřejná představa totiž věřila, že je zbytečné, aby již někdo jezdil po pomalé silnici z Prahy přes Líbeznice a Štěpánský most, když může jet po dálnici, byť asi o 11 km delší, pokud se nepletu a třeba objet město přes nový most a pokračovat dále po obchvatu na Liběchov, nebo uhnout brzy přes pole na Chloumeček a pokračovat na Kokořín a Mšeno. Směr Mladá Boleslav tehdy nikdo moc neřešil.

Jenže se nám začala ucpávat Bezručova ulice v celé své délce, málokdo skutečně jezdil z Prahy do Mělníka po dálnici a začalo být nutností nějak dostat aspoň nepříjemná nákladní auta mimo tuto veledůležitou komunikaci, která zastoupila bývalý hlavní tah přes centrum města.

V důsledku toho byl dovybudován krátký úsek, který spojuje  Bezručovu ulici a Řípskou ulici, kde se říká  Na Malém Spořilově ( vede kolem azylového domu) a částečně došlo k uvolnění provozu v Bezručově ulici. Mělník sice trošku jásal, že vytěsnil zejména nákladní dopravu až ke kolejím, ale musel si přiznat, že nový most byl jen částečným řešením a nový problém vyvstával zejména v místě, kde tato silnice ( Řípská), později dále Nádražní naráží na Kokořínskou, kde nám stále vznikají ony fronty.


Nutno dodat, že nákladní vlaková doprava v 90. letech opadla a dnešní fronty u závor na Kokořínské ulici jsou již jen odstínem toho, co tu bývalo za minulého režimu. Paradoxně je tak vlastně štěstí, že se toho moc po kolejích nepřeváží. Někdo žehrá na kruhové objezdy, které nám tu celkem v krátké době poslední dobou vznikly a snad občas zpomalují dopravu, ale ještě štěstí, že je tu máme.

Řidič se prakticky může soustředit jenom na to, aby ho nějaký pospíchálek nesestřelil, ale pokud jedou řidiči tak nějak slušně, ohleduplně k ostatním a neagresivně, tak jsou myslím dnes prakticky nezbytností.


Situaci na přelomu tisíciletí již prakticky znáte. Ten dnešní ,, průtah" , jak mu skutečně někdo posměšně říká je opravdu téměř totožný s modelem ze 70. let 20. století. Co je na něm špatného ? Kamiony musí z tohoto obchvatu někudy do přístavu, další doprava do města i do středu města, a město Liběchov obchvat Mělníka nikdy neřešil, protože je ta krajina u Rymáně, či Dolní Zimoře zkrátka nelítostná. Tam padají do údolí serpentiny.

Řešení ? Asi nezbývá, než začít s nákladným přemostěním železnice na Blatech a někudy to zkusit napojit zřejmě u podniku Zemědělská technika tak, jak to bylo kdysi dávno vymyšleno. Jinak se toho blázince v ulicích Bezručova, Řípská, Nádražní a Kokořínská i přes kruhové objezdy asi nezbavíme.Samozřejmě by bylo asi opravdu dobré, kdyby toho více cestovalo také po železnici a řece, což je věcí infrastruktury a určité motivace.Posvícení v Liběchově již v sobotu !Festival ptactva Mělník, 6. 10. 2018


První říjnovou sobotu se v Mělníku uskutečnil tradiční podzimní Festival ptactva, který organizovalo Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Správou CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Trasa ornitologické vycházky začínala tentokrát z důvodu uzavření mostu Josefa Straky u hořínského zámku. Přesto to od účasti neodradilo 41 zájemců (17 dospělých a 14 dětí) o naši přírodu. Cestou přes hořínský park k Labi a pak na zdymadla a dále po cyklostezce k Vltavě jsme pozorovali nebo slyšeli 36 druhů ptáků.

 Na cyklistickém odpočívadle u Vltavy proběhla ukázka odchytu a kroužkování. Největší pozornost vzbudili dva odchycení ledňáčci říční, dále si účastníci měli možnost prohlédnout zblízka odchyceného střízlíka, pěvušky modré, sýkory koňadry, modřinky, babku, brhlíky, budníčka menšího, pěnice černohlavé nebo pěnkavu obecnou. Akci vedl Libor Praus, s kroužkováním pomáhali: Petr Lumpe, Ivan Svoboda, Karel Novotný a Markéta Ticháčková.

-Libor Praus-
Zdroj: Soutok

Říjen 7, 2018

15:16


Je to za námi a aspoň v něčem je jasno. Vaše platné  hlasy a pravidla voleb určila 21 zastupitelů, kteří se budou podílet na chodu města v období let 2018 - 2022. Možná výsledky někoho překvapily, ale pravidla jsou pravidla.
Když se například podíváte na stránku ....https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2106&xobec=534676&xstat=0&xvyber=0
a rozklikáte si jednotlivé strany, které se ucházely o vaši přízeň, nebo dáte odkaz ...
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111112?xjazyk=CZ&xid=1&xobec=534676
..., tak objevíte osoby, které získaly v počtu hlasů hodně slušný výsledek a přesto to vzhledem k systému nestačilo. Pojďme se na některá jména a strany podívat.
Prakticky ,,celá první desítka" kandidátů strany Mé Město překročila magickou hranici 1 000 hlasů a přesto to stačilo pouze na postup čtyř kandidátů.

Sám moc nerozumím tomu v rámci čeho se přidělují některým kandidátům tak vysoká procenta a ani jsem to nezkoumal ( přes 8 %), ale určitým překvapením je jistě fakt, že členi strany ČSSD Judr  Petr Kowanda a Petr Patera překročili zisk 630 hlasů a to tentokrát ani trochu nestačilo. Že by se snad na výsledku podepsal osud strany z nejvyšších příček politického spektra ?
Ani Petr Volf a tentokrát navíc prof. Ivan Nový ze strany Mělničané nedosáhly na magickou hranici 1 000 hlasů, ale opět je z toho úspěch. Nádhernou ukázkou popularity, když pominu famózní vzestup aktivního Martna Klihavce z Mé město, je výsledek dlouholetého vedoucího pracovníka CHKO )- Máchův kraj)   Ladislava Pořízka, který z 10. pozice strany Spojené síly pro Mělník, jako jediný kandidát postoupil ( z 10. místa na kandidátní listině !!!) a napodobil tak trochu v minulých volbách Petra Volfa, který byl však tehdy ( i letos) lídrem kandidátky.

Těžko říci, zda považovat za překvapení zisk 4 mandátů stran ANO a ODS s podporou Strany  Soukromníků ČR. ANO je stále na scéně krátce, ODS je již matadorem na politické scéně a regionální politika je navíc ještě tak nějak více o lidech, než o vrcholové politice, jak kdysi někdo pravil.


. Tady mi už nezbývá než doplnit trošku fialové barvy v podobě tří hlasů seskupení Máme rádi Mělník, pod opětovným vedením znovu úspěšného lídra Milana Schweigstilla. 


Takže by se to dalo asi shrnout tak, že do mělnické politiky budou opět mluvit tak nějak všichni a půjde o to, jaká témata půjdou ke stolu, a jak se k nim kdo v jakém zájmu postaví.
A nyní se již podívejte na zápis, jak jsme my občané tohoto města letos ve dnech 5. a 6. října 2018 volili.Dovolte mi tak trochu v legraci sem dát nyní několik fotek z natáčení posledního Kameňáku. Důvody jsou dva. V těchto dnech bývá na televizní obrazovce často populární Kameňák, a jak jistě víte, tak se to velmi často točí u nás.

Přejme si, aby to na naši radnici  nedopadlo tak, jako právě v Kameňákově, a abychom byli jenom pyšní na to, že se takové věci točí v našem krásném městě. Filmaři si umí vybrat tak, aby bylo skutečně krásné a naši politici by měli koukat, aby i to co není, tak aby jednou co nejdříve bylo.

A to jsme zase v reklamě, která teď také často běží v televizi. Jenom ten trailer nasvítili na modro a diváci křepčí pod hudebním pódiem již za tmy a na samém pozadí.


Aktualizace 7.10. v 18.35 :  Koaliční jednání zatím nic nepřinesly.

https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/koalicni-jednani-v-melniku-probihaji-vsemi-politickymi-smery-20181007.html

Soutěž Zachraňte kočičku aneb Zatoulaná klubíčka má výherce!
Mělník, 19. 7. – 30. 9. 2018

Pátrací soutěž v ulicích Mělníka „Zachraňte kočičku aneb Zatoulaná klubíčka“, kterou vyhlásilo Regionální muzeum Mělník v červenci má své výherce! Do 30. 9. do muzea dorazilo přesně 101 správných odpovědí.

Účastníci měli za úkol najít 8 zatoulaných klubíček s písmenky v mělnických oknech a výlohách. Pomáhali tak muzejnímu maskotovi kocourku Švarcovi zachránit zakletou kočičku tím, že jí vrátí jméno…A jaké jméno je klíčem k vysvobození? Soutěžící už tuší, ale kocour Švarcík se tváří tajemně a vrní si pod fousy…“dočkejte času…čarovat se bude až 28. října!“

 V neděli 28. 10. se totiž koná derniéra výstavy Mňaaau aneb Kočky v muzeu v rámci programu Dne Středočeského kraje. V tento den také budou předány ceny třem šťastným výhercům soutěže, které vylosovala sběratelka koček Sofie Krejčířová. Sofince je teprve 10 let, ale její sbírka, kterou na kočičí výstavu zapůjčila, čítá přes 400 ks.

Výherci: 1. místo Alžběta Kopalová 2. místo Nikol Venclová 3. místo Alexandra Ciklerová

Děkujeme našim partnerům, kteří soutěž podpořili a darovali báječné ceny (plyšového kocoura Mikeše, volné vstupenky na dětské představení, bylinkové čaje, balíček zdravých potravin, kočičí tašky, školní potřeby a květiny): Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny Hrusice (OMPV p. o.), Mekuc o.p.s., Bylinka Mělník, Zdravý obchůdek Mělník, Papírnictví Kubešovi, Květinářství J. Hobíka, Helena Gajdošíková.

-KrF-
Zdroj: Soutok

Říjen 4, 2018

17:03Veledůležitá aktualizace : ( 4.10. 2018 ve 20.30) !!!!
Pozor, chyták na voliče !!!
Přečtěte si opravdu pozorně způsoby voleb, zejména variantu číslo 3 ( poslední)
Skutečně srozumitelné a opravdová jistota jsou varianty číslo 1 a číslo 2.
Bod číslo 3 sice píše o kombinaci označování jmen a kombinaci vybrané strany, ale nejde o žádné preferenční hlasy uvnitř strany, kterými zvýhodníte například kandidáty ze zadních pozic, ale o něco zcela jiného.
Každá strana má 21 kandidátů. Když zakroužkujete například jednu stranu a k tomu 5 jmen z jiných stran, tak hlasujete pro těch 5 jmen + 16 jmen podle pořadí v oblíbené straně. Když označíte 6 jmen z jiných stran + kříž pro onu stranu, tak se počítá 15 jmen opět podle pořadí.

Pokud  tedy chcete v nějaké straně upřednostnit nějaká jména, tak rozhodně ne tím, že tu stranu zatrhnete velkým křížem a k nějakým jménům v ní dáte další křížky. ( O takové možnosti se pod bodem číslo 3 ani nepíše). Můžete jedině vybrat tato jména a přidat k nim jinou stranu, čímž vyloučíte zcela ty ostatní spolučleny té strany, nebo podle bodu 2 vyberete zkrátka extra všech 21 jmen malými křížky napříč celým spektrem.

Původní článek:

Zítra již konečně vyrazíme k volebním urnám, a jak jsem tu nedávno v jednom z předvolebních článků zmínil, tak možností máme několik. Můžeme vybrat celou jednu stranu, popřípadě  rozdat několik preferenčních hlasů ( ohlídejte si povolený počet) těm, kteří jsou s vyšším pořadovým číslem dále na kandidátce, což jim jinak dává menší šance na zvolení v konečném účtování.

Můžeme však také všechny pozice osadit kandidáty podle svého uvážení z celého spektra kandidátů. Se zajímavým nápadem přišel na webu  Mělníčku Petr Moss .....

https://melnicek.cz/node/22920#comment-21911

Dovedete si představit, jaký zmatek by nastal uvnitř jednotlivých stran, kdyby opravdu favorizované špičky stran ostrouhaly na úkor svých kolegů s vyššími pořadovými čísly :-) ?

Tak jistě, je velmi nepravděpodobné, že by to tak dopadlo, a když, tak jistě ne u všech stran, ale za zmínku taková varianta stojí. Lze totiž předpokládat, že každý má nějaké ty favority a na druhou stranu leckdo nemůže některé, nebo některou stranu už jen z určitého osobního postoje zvolit, čehož býváme ponejvíce svědky na parlamentní úrovni, ale může se to do jisté míry přenést i do regionálních voleb.
První říjnový víkend by se dal nazvat také víkendem draků. První pozvánka je na hřiště mělnického RC klubu ......... a druhá do Zelčína.


Pokud se vypravíte do Zelčína, tak můžete klidně udělat akce dvě a mezitím můžete čas vyplnit nějakou tou procházkou.

V Zelčíně totiž přišli s takovým nápadem, že by právě pro děti udělali  naučnou akci, kde si všechna zvířátka v areálu prohlédnou, osahají, pohladí je, a hlavně se o nich dozvědí plno věcí.

Určitě nejde o žádnou novotu a jistě to leckde praktikují, ale je velmi chválihodné a hezké, že k tomu došlo i jen kousek od nás a kalendářních termínů je hned několik.

Ten první je v neděli 7. října. Začátky jsou vždy v 10 hodin u vchodu do stájí, cena 20 Kč, délka akce cca 40 minut, ale to vše se nejlépe dozvíte na ...

http://zooparkzelcin.cz/za-zviratky-do-ohradky-od-rijna/Je to sice až příští víkend, ale město Liběchov bude mít posvícení a myslím, že k jeho nedaleké poloze a dost dobré dopravní dostupnosti jde o zajímavý sobotní cíl. Jistě to snad ještě připomenu a je určitě dobré o akci s předstihem vědět, bez ohledu, zda se jí účastníte, či nikoliv.


Pěkný víkend a šťastnou ruku ve volbách :-)!

Zdroj: Soutok

Říjen 3, 2018

18:39


Na sklonku roku 2015 byla dokončena k radosti šíré veřejnosti  revitalizace lokální trati mezi Mělníkem a Mšenem, a tak vás možná udiví, že tu máme v průběhu tří let již snad druhou výluku, která se týká tohoto směru jízdy. Je to víceméně způsobeno tím, že trať mezi Mšenem a Mladou Boleslaví na svou revitalizaci stále čeká, a tak je  čas od času potřeba udělat na trati nějaké nezbytné práce.

Jak to souvisí s úsekem z Mělníka do Mšena ? Souvisí to tak, že je pro železniční dopravu uzavřena i  stanice Mšeno a zastávky mezi Mělníkem a Mšenem budou tedy obsluhovány náhradní autobusovou dopravou. A protože máme v současnosti v našem městě problémy se silniční dopravou, tak náhradní autobusové spoje nebudou odjíždět od budovy nádraží ČD, ale z autobusového nádraží. Výluka, ač kratší postihuje také úsek Mělník-Všetaty. Více v následujících odstavcích týkajících se v tomto sledu tratí 064, 076 a 072.

Podívejme se tedy nyní na nějaká data a na odkazy na výlukové řády:

Vážení cestující, Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, ve dnech od 2. října od 0:00 až do 30. listopadu 2018 do 24:00 proběhne nepřetržitá výluka v úseku Mšeno – Mladá Boleslav hl.n. na trati 064. Zde najdete odkaz na výlukový řád mezi Mšenem a Mladou Boleslaví:

https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k064-2018vyluka06.pdf

Z výše zmíněného důvodu proběhne tedy i výluka pro trať 076 mezi Mělníkem a Mšenem.

Vážení cestující, Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, ve dnech od 2. října od 0:00 až do 30. listopadu 2018 do 24:00 proběhne nepřetržitá výluka v úseku Mšeno – Mladá Boleslav hl.n. na trati 064 a současně do 1. listopadu probíhá výluka jedné koleje mezi stanicemi Všetaty a Mělník. Z důvodu oprav i ve stanicích Mšeno a Všetaty budou autobusem NAD vedeny i spoje na trati 076 Mšeno – Mělník. 

Zde najdete výlukový řád pro trať 076 v úseku mezi Mšenem a Mělníkem, potažmo obcí Všetaty, kam byly letos premiérově prodlouženy některé spoje. Není bez zajímavosti, že autobusy náhradní dopravy budou končit místo u stanice Všetaty, u stanice Byšice.


https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k076-2018vyluka01.pdfZ výše uvedeného jste si všimli, že výluku máme také na trati 072 v úseku mezi Mělníkem a Všetaty.

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve dnech 11. října až 1. listopadu proběhne výluka jedné koleje v úseku Všetaty – Mělník. K tomu v noci z 15. na 16. října, až v noci z 25. na 26. října 2018 vždy od 22:20 do 5:00 hodin proběhne výluka obou kolejí v úseku Všetaty – Mělník.  

Toto se týká přímých vlaků  z Mělníka do Prahy, které budou vyjíždět ve směru na Prahu ze stanice Byšice, kam vás z Mělníka odvezou autobusy náhradní dopravy.

https://melnicek.cz/files/072_V%C5%A1etaty-M%C4%9Bln%C3%ADk_63274_%C5%99%C3%ADjen.pdf

Myslím, že jde poměrně o důležité informace pro vás, kteří  z nějakého důvodu cestujete nyní vlakem, a tak jsem se je rozhodl zveřejnit i zde na Soutoku.


Zdroj: Soutok

Září 30, 2018

18:52

Přiznám se, že volný čas tohoto prodlouženého víkendu věnuji především knížce Františka Purše, která je prostě fantastická, byť ty články vycházely v měsíčníku Mělnické radnice. I proto tak nějak dnes docela rád vezmu vděkem za námět třeba i z internetové adresy seznamu, zvlášť když se týká obce z našeho okresu.

Pamatujete na článek .... http://soutok.blogspot.com/2018/07/rozhledne-hradist-v-kadline-hrozi.html .... , který jsem tu v červenci vydal ? Tak to vypadá, že už se ani není čemu divit. Ještě před deseti lety turisticky vyhlášená obec svojí rozhlednou a muzeem je v problémech a hlavní problém je ten, že se nám obce vylidňují a ti starší, co tam zůstávají, tak prostě chtějí mít již zasloužený klid, pohodu a pokud zdraví dá, tak užít pár chvil dle svého gusta. A o tom má každý své představy.

Na téma mě přivedl článek na Seznamu.cz  ... https://www.seznamzpravy.cz/clanek/starosta-zapomnel-na-kandidatku-v-dalsich-obcich-zase-nikdo-nechce-na-radnice-minimalne-v-17-vesnicich-nebudou-volby-56531?dop-ab-variant=1&seq-no=2&source=hp

a opravdu jsem si ověřil, že jde o náš Kadlín v okrese Mělník a s ním i dalších 16  obcí v republice .

http://www.kadlin.cz/

To u nás v Mělníku tedy naštěstí nehrozí a spousta kandidátů má jistě své představy, do čeho by se vrhlo, kdyby prošlo sítem voleb.

No, možná už jste někteří na toto téma alergičtí a budete o něm na mnoha místech  v médiích ještě  slyšet i nějaký čas po volbách, ale když ty zvolené osoby potom skutečně spolu jednají u stolu a  rozhoduje se, co se bude kde dít a co to bude stát. A občan se pak rozčiluje, že se mělo dělat raději to a to :-).
Příští víkend, se také můžete účastnit  již zaběhlé akce, která je známá pod názvem Festival ptactva.


Datum konání: 6. 10. 2018 začátek od 08:00, délka 180 minutMísto konání: Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54Typ akce: ostatní - sport, aktivní vyžitíOrganizátor: Regionální muzeum MělníkDoba trvání: 180 minutPoznámka: zdarmaTradiční ornitologická vycházka do okolí Mělníka s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků       (za vhodného počasí). Sraz v sobotu v 8.00 před hořínským zámkem. Předpokládaný konec cca 11.00 hodin.

Vede: L. Praus (e-mail: [email protected], mob.: 605 522 692) a P. Lumpe.
Pořádá Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s AOPK RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a Českou společností ornitologickou.Druhý den je ornitologická procházka ve Veltrusech.
Než se v Lysé nad Labem rozeběhnou výstavy týkající se automobilů, piva a vína, tak budou nyní čtyři dny patřit zemědělcům, zahrádkářům a chovatelům.Úspěšný vstup do prvního říjnového a tentokrát i volebního týdne :-).
Zdroj: Soutok

Září 28, 2018

13:09

Milí čtenáři, bývalo mimo jiné dobrým zvykem zde na Soutoku, že jsem velmi často zmínil, proč je většina z nás například dnes v pátek doma, nebo jaké si připomeneme významné výročí. Zmíním to jen velmi stručně, protože v nadcházejících dnech budeme žít bouřlivou volební atmosférou, jak se stalo ostatně v posledních letech téměř pravidlem.

Dnes tedy máme státní svátek- Den české státnosti, který je spjat s osobou sv. Václava , jenž byl roku 935 zavražděn ve Staré Boleslavi svým bratrem a stal se patronem naší země.

Po půlnoci  z 29. na 30. září 1938 ( přesně 80 let) byla bez naší účasti podepsána v Mnichově dohoda, která měla odevzdáním našeho pohraničí Adolfu Hitlerovi zajistit Evropě mír. Objevují se v diskusích zejména mezi mládeží dokonce názory, že historie je jenom koníček starších generací a měli bychom se věnovat především současnosti.

Tak to jistě, ale ona je právě ta historie nesmírně poučná a má úžasnou spojitost se současností. Jenom to chce také mimo jiné trochu na internetu nahlédnout do politického dění v Bruselu a přečíst si, co obvykle politici těch největších zemí Evropy občas dokáží vykřikovat.


Pojďme však již k tomu nejdůležitějšímu, a to jsou komunální volby. Mnozí dostáváme do schránek volební lístky, reklamní plakátky některých politických stran kandidujících v našem městě a třeba jste i mezi novinami, které dnes již ani nemusíte kupovat, a tyto zvlášť, objevili titul Mělnicko - září 2018 , Volební speciál.

Věřím, že pro mnohé z vás to byla možná první příležitost, se dozvědět něco z programů stran, pokud nemáte k volbám averzi a rovnou jste to nevyhodili. Čtenář má totiž rád vše pěkně od všech na jednom místě.

Když jsem si to tak trochu lehce zrychleně přečetl, tak mě tak napadlo, že vlastně každé to téma může representovat nějaká ta fotografie a můžeme si k tomu dnes tady něco zkusit napsat.

To co vidíte na prvních dvou fotografiích, tak to jsou snímky z mělnických Blat, které mi koncem dubna loňského roku ( 2017) přišly. Dnes už tam tyto ulice takto nenajdete, protože jsou vyasfaltované, ale považte, jak dlouho to trvalo, než se tam ti lidé dočkali.

A nepíšu to jenom tak, protože u nás máme takový jev, který je možná tak trochu logický, ale může stranám ve volbách pěkně uškodit. Nazval bych to asi větou : ,, Na prvním místě centrum, pak teprve to všechno ostatní ". Možná i proto, se objevuje v jednom z programů zmínka, že se Vehlovice konečně dočkají po 20 letech kanalizace. Oni totiž ti mělničtí voliči žijí také na Blatech, v Rousovicích, Chloumku, Mlazicích, a nejsem si zcela jist, zda dokáží ocenit naše centrum města, které do určité míry zkrásnělo, když tam mnohdy ani nepřijdou, nebo zda se tak dokáží rozplývat nad krásným kulturním jarem, o kterém tu letos Soutok tak rád psal.


Elektrárna a Zevo. Spalovna ano, či nikoliv ? Téma kde není jasno, přesto, že si to sousední obce nepřejí a jasně se tamní občané vyjadřovali na různých podpisových akcích. Kritika je dvojího druhu. Málokdo věří, že to současné životní prostředí, tedy především místní vzduch nenaruší. Co se ovšem líbí ještě méně, tak to je zatím nepředstavitelná silniční doprava směřující do této lokality, byť ke mně probleskla zpráva, že se uvažuje o nějakém mostu přes řeku, odkud by sem měl být vedený hlavní tah.

Celá ta představa zatím působí dost nepředstavitelně, protože jsou z ní nějak mediálně vyloučeny nákladní vlaky, které sem dříve vozily  uhlí, a při tempu stavby ,,obchvatu" Mělníka a dopravních problémů městečka Liběchova nějak chybí vůbec celková dopravní představivost. V blízkosti je i řeka a tím vlastně teď tak trochu navážu na článek pana Kowandy.
Honosně mu říkáme přístav, ale dávno je to již jen překladiště z kamionů na vlaky, které je bohužel nepříjemně nalepeno do katastru města. Přitom jde skutečně o veledůležité překladiště v rámci republiky, které asi jen těžko někdo někam přestěhuje. Možná, že to i někde na Mělníčku cz dávno někde je, ale skutečně tu asi jeden recept je.

Kdysi jsem se divil, proč se tak málo dnes všechno využívá. Dříve bylo podstatně méně aut, lidé jezdili mnohem více autobusy, vlaky byly naložené zbožím a podobné to bylo i s loděmi. Pak jsem se dozvěděl, že prakticky uvažuji již zastarale, a že to tak dnes nejde.

Když nejde, tak to prostě máme takové, jaké to je. Po vodě se nic kromě několika turistů nevozí, protože nemáme potřebně uzpůsobenou řeku a letošní počasí říčním skeptikům nahrává i z toho důvodu, že tento ráz počasí je zřejmě budoucností. Přitom aspoň tady si pořád udržujeme těch 250 cm vodního sloupce, což je postačující. Asi by stálo za to někde na vlivnějších místech zatlačit, jak se píše v článku.


Ve starších diskusích také zaznělo, že překládání z nákladních aut na vlaky a zpět je již neefektivní a pomalé. Kromě toho si zákazník žádá rychlý přísun a někdy je to doslova nutností. Nevím, ale zdá se mi, že tady se ta situace mění. Oni jsou dnes ty silnice již tak ucpané a mnohdy i rozbité, že se to asi stále více vyplatí něco poslat v železničních kontejnerech, či na vagonech.

A u té dopravy a obchvatů ještě zůstaneme. Zničené a nedostačující silnice, které jsou často rychle a levně po kouskách spravovány, aby je bylo brzy potřeba díky vozidlům, která po nich jinak nemají kvůli své váze a rozměrnosti vůbec jezdit, zase opravovat. Začarovaný kruh.

Hledáme sice obchvaty a žehráme na to, že se těžce zaspalo, protože návrh tu již byl celá desetiletí a nechci to nikterak zpochybňovat, ale co když je problém do jisté míry i vtom, že  dnes po té silnici prostě ženeme všechno a vzali jsme práci železnicím i řekám ?

A to už vůbec nemluvím o světě osobních automobilů a životním stylu, který je zcela jiný, než třeba v 70. a 80. letech 20. století, a o kterém se dnešní generaci ani nezdá.

Vždyť jsme tehdy pohlíželi na osobní automobil, jako na něco, co buď potřebujeme k práci ( podnikový automobil), nebo to máme prostě na případný výlet, pokud není třeba něco většího přivést domů. Nákupy tahaly ženy v síťovkách po potřebných troškách, nebo jiných taškách cestou z práce domů. Chlap někdy ani nevěděl, jak to v krámě vypadá, pokud si nešel koupit svačinu a dnes tam strávíte i hodinu :-).

To píši jenom tak, protože jsem si uvědomil, že i moje generace za toho půl století  zažila věci, které mohou dnes někomu připadat neuvěřitelné. A také proto, že chci na web Soutoku vnášet humor, který k blogům patří.
Ty stavební práce jsem sem dal i z jiného důvodu. Ještě nikdy jsem to v životě v této ulici takto neviděl. Chce se s nadsázkou říci, že až teď to řeklo dost.


Co tu mám dále? Předvolební plakáty. Všichni to myslí s Mělníkem dobře, až to musí mít v názvu, a všichni chtějí pracovat pro Mělník, jen má asi každý jiné priority a představy, jak by to tady mělo vypadat.


Komentovat volební plakáty ani nebudu, protože by se mohl někdo urazit, ...


..... nebo to vzít třeba i jako útok na svoji stranu, což člověk ani nemusí mít v úmyslu. Jen mi to připomíná, že nás po čase ( a rychle život utíká) čeká snad ještě přímá volba prezidenta, tak jest-li se někdo do té doby najde, kdo bude skutečně v povědomí národa a přitom celkem  u většiny lidí populární.


Volební urna, to je to, co na nás opět čeká. Tak co tam dáme ? Co tam hodíme ?
Jednu stranu, která je nám nějak blízká ? Jednu stranu, která je nám nějak blízká s označením preferencí lidí ve straně ? Souhrnem oblíbených, či  uznávaných kandidátů  napříč celým spektrem ?


I tohle je město a aktivity některých regionálních politiků.


Jedněm se to líbí, další to nechává chladné, ...


..... protože preferují věci, které jsou pro ně, třeba jako řidiče na silnicích, nebo obyvatele okrajových čtvrtí důležitější, než nějaká kultura v centru města, nebo sport kdesi na Pivovaře, či na Polabí..

Co mě však zklamalo ve volebních programech nejvíce, tak to je absolutní nezájem všech kandidujících subjektů, se zabývat situací u řeky, tedy s vyjímkou dokončení záchranného protipovodňového systému.


Rozzlobilo mě to natolik, že jsem si sem dovolil dát několik snímků z Poděbrad.


Cyklostezka. Doufám, že ji také někdo dotáhne, až ke starým lázním ( bývalá městská plovárna na řece).

Konečná ekovláčku je u restaurace Cidlina, asi 3.8 km od  mola výletní lodi Král Jiří v centru města.
.

Restaurace Cidlina s cyklostezkou.

Jsou zde asi tři restaurační podniky na jednom místě.


Vesměs jde o venkovní sezení.Interiér restaurace Cidlina je k disposici celoročně.Končí tu i výletní linka.


K disposici je i půjčovna různých plavidel. Možná jen v sezóně.Soutok Cidliny ( vlevo) a Labe s chatou velmi připomíná Hadík, se svojí bývalou restaurací ( dnes poloruina) u bývalého přívozu na  Oupor.

,,Tak nevím, ale to jsou programy, že člověk  neví,co si o tom myslet." Z každého programu každé strany tak něco, tým napříč celým spektrem, ale to jsou potom zase tahanice typu : My jsme chtěli a oni nás přehlasovali." Nevím,ale každá ta strana má jakoby vypíchlé téma z nějakého oboru problémů, ale nějak moc necílí na širší skupinu obyvatel, jak územím, tak zájmově.

Omlouvám se za určitou rozhořčenost, ale ignorantství témat život u řeky a podzemí města, mě umí vždy pěkně nažhavit, jak jistě víte. Snad koníci zabojují, když postoupí :-).
Zdroj: Soutok

Září 26, 2018

19:24

Celkem třikrát zmínil Soutok na svých stránkách pozvánku na křest knížky autora Františka Purše Náš Mělník II. Dnes tedy nastal onen den ,,D" a atmosféra akce byla naprosto skvělá, jak tomu ostatně bývá vždy, když k obecenstvu promluví i městský kronikář Martin Klihavec, což je prakticky poslední dobou vždy :-).

On se totiž Martin na každé knížce podílí značnou měrou, mnohdy autorskou a je takovým motorem, který žene cílevědomě ten vysněný plán přes různé překážky ke svému cíli, který pak mnozí poznáme v té finální knižní podobě buď hned přímo v den křtu knihy, nebo později na knižních pultech.Na knížce Náš Mělník II , se však podílelo nějakou měrou neobyčejné množství lidí, kteří byli po zásluze odměněni, a dovolte mi zůstat pouze u tohoto konstatování, neboť je nemohu všechny znát a jistě by nebylo správné někoho opomenout.

S velmi pěknými a pozitivními slovy vystoupil i starosta města Ctirad Mikeš. Ten v úvodu vyzdvihl fakt, že Mělník měl dlouhá léta ke svým občanům na poli psané a fotografické literatury určitý dluh, a že je krásné, že mají dnes lidé na Mělníku chuť psát a tvořit. V souvislosti s tím zmínil některé nedávné knížky, které vyšly, a pak zmínil knihy, na které bychom se měli v nejbližší době těšit.

Dovolil bych si to zde trošku doplnit o skutečnost, že několik knížek napsal například i bývalý muzejní historik Jan Kilián, někdy i společně s dalšími autory, Mgr. Renata Špačková, vychází zde sborník Confluence, ale je pravdou, že v posledních letech, prožíváme skutečný knižní boom s tématikou jménem Mělník.


A máme se skutečně na co těšit. Pamatuji, že zde kdysi také padla zmínka, že po historických pohlednicích Mělníka ( dvě knížky od autora Martina Klihavce) možná vznikne i knížka, která přinese historické pohlednice z Kokořínska.

O tom se dnes ani nehovořilo, protože se podařilo poněkud změnit kurs a to je skutečně skvělé. Facebook pana Karla Lojky, se po právu stal jedním z nejsledovanějších facebooků na Mělníku. Čtenáři jsou naprosto nadšeni historickými snímky ze starého Mělníka a je jen logickým závěrem, že se tedy můžeme těšit na knihy plné starých a starších fotografií Mělníka, které nám připomenou některým časy, ve kterých jsme dokonce žili a pamatujeme je.

Sám autor není jen vynikajícím a městským fotografem, ale také má krásný dar zajímavě vyprávět a může nám tak připomínat svého kamaráda Františka Purše, který si získal čtenáře takovým docela obyčejným skromným lidovým popisem věcí.

https://www.facebook.com/groups/1808841266008571


Konečně, pan Lojka byl později požádán, zda by na autora knížky Františka Purše trošku veřejně nezavzpomínal, a ten se toho zhostil naprosto přirozeným krásným způsobem, přičemž bylo vidět i na občasné intonaci v hlase, že šlo skutečně o velké přátele.


Další skvělou zprávu mám pro vás, kteří jste byli druhého června letošního roku hrdí na to, že tu máme zpět Mělnický okruh. Uniklo mi jméno nakladatelství, ale pochopil jsem, že pokud se odjede pět Mělnických okruhů, tak o novodobé historii závodu vznikne knížka ( 2023-24) a jistě společně s ní vzroste znovu zájem o tu starou historii závodu, nebo se zcela narodí :-).

Těch knížek bude tedy v dohledné době více, ale toto považuji  momentálně osobně za jakýsi top.Pak již přišel na řadu vlastní akt křtu knížky a obecenstvo bylo upozorněno, že autogramiádu knížky zesnulého autora provedou zcela po právu pánové Martin Klihavec a Karel Lojka.

Myslím, že je naprosto zbytečné, abych psal k fotografiím nějaké komentáře. Jde o osoby veřejně tak známé, že si dovolím ustoupit od tradičních popisků.


Co dodat závěrem? Mělnická kultura je široký pojem a jednou z jejich částí jsou knihy na téma město Mělník. A dnes to bylo takové dostaveníčko těch, kteří mají k této kultuře nějakým způsobem organizační, nebo zájmový vztah, případně oboje.

Přejme si snad závěrem, aby ten současný elán vydržel a pokud možno třeba jednou pronikl i do dalších odvětví v dění města. Mělník má krásné dominanty i plno drobnějších krásných výzdob různých domů, několik slunečních hodin, výletní plavbu na řece i sklepy pod zemí. Prostor pro tvorbu je. Co na to domácí knihovna :-)?

Zdroj: Soutok

Září 23, 2018

10:20


Začnu tím, čím začít musím, neboť je to již aktuální. Ve středu v 17 hodin bude slavnostně uvedena v obřadní síni mělnické radnice knížka Františka Purše Náš Mělník II , která je souhrnem 65 příspěvků z Mělnické radnice, z období let 2010-2015. Jde tedy o příspěvky, které náš největší regionální historik přelomu tisíciletí napsal již na samém sklonku života.

Dnes ráno vstoupilo slunce do znamení vah a nastal astronomický podzim. Pojďme si k téma něco napsat. Pořád se mi to nechce ani v dnešním politickém zmatku věřit, ale asi opravdu bude přehazování času minulostí a je jen otázkou, jaký čas si vlastně ponecháme.

Letní čas v Československu byl znovu ( asi po 30 letech) zaveden až v roce 1979 a užívá se dodnes, tedy téměř již 40 let vkuse.  V minulém článku jsme se dostali v diskusi až ke slunečním hodinám, a tak mě tak nějak napadlo, si je po mnoha letech trochu připomenout.

Vždyť ty hodiny na fasádě bývalé restaurace U Zlatého beránka tu máme letos v říjnu právě rovných 5 let. Psal jsem o nich v článku .....

http://soutok.blogspot.com/2013/10/melnik-ma-nove-slunecni-hodiny-nikam-za.html


Tam se také dostáváme na odkaz fantastického webu ....

http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?evc=ME_35

....., kde si třeba můžete prohlédnou všechny sluneční hodiny na Mělníku i v okrese, nebo v celé republice, pokud jsou buď významné, nebo je dal někdo do databáze. Fotografie jsou samozřejmostí.

Čas samozřejmě zajímal lidi vždy. Bylo třeba vědět, kdy zasít, kdy sklízet, a podle pohybu slunce i hvězd, se mnohdy i cestovalo. Jenom se změnilo to, že dříve nebylo třeba počítat čas na minuty a dokonce se zachovaly leckde hodiny, které měly jen jednu ručičku. Tu však mají i mnohé ještě starší orloje, které toho zobrazují mnohem více. Navíc se čas v různých zemích počítal různě, ale to bychom již zabíhali do hloubky.

Dnes užíváme ve světě především pásmový a letní čas.
Málokdo však už ví, že používáme dnes ještě jiné dělení dne, které je celkem pro běžného dnešního člověka nepodstatné, ale je dobré o tom vědět a zejména znát stránku, kde to najdete:

https://www.meteogram.cz/vychod-zapad-slunce/

Tabulky východu a západu slunce nás pochopitelně zajímají, třeba i jen z orientačních důvodů. Ale úplně dole na stránce jsou pojmy, jako zlatá hodina, občanský soumrak, nautický soumrak, astronomický soumrak ( rozbřesk), astronomická noc.


Zlatá hodina je výraz, který zajímá spíše nějaké opravdové fotografy, kteří si s fotografiemi opravdu hrají, ale další výrazy mohou být zajímavé i pro nás a pamatuje se to dobře díky číslu 6.

Pokud je slunce nejvíce 6 stupňů pod obzorem ( rozbřesk, soumrak), tak můžeme stále venku bez světla i číst noviny a toto období nese název občanský soumrak/ rozbřesk.

Při nautickém soumraku ( 6-12) jsou vidět první hvězdy a stále je zřetelně vidět horizont.

Astronomický soumrak ( 12-18 pod obzorem) je popisován, jako období, kdy zapadají, nebo vychází první sluneční paprsky, jasně svítí hvězdy a obloha je již velmi tmavá.

Astronomická noc je pak obdobím, kdy slunce klesne pod 18 stupňů a v letním období dokonce několik dní vůbec nenastává.

Pochopitelně, že v dnešním přesvíceném světě těch kouzel přírody už tolik nevidíme, ale kdo se chce na chvilku zastavit a vnímat okolí, tak se dočká.


A nakonec si dáme již říjnové kalendárium akcí z RMM.

K některým akcím se ještě dostaneme později podrobněji.
Zdroj: Soutok

Září 21, 2018

17:15Rok se s rokem sešel a opět tu máme Pražský železniční den. Pozvánku máte na obrázcích, nebo můžete přímo přejít na web:

https://pid.cz/prazsky-zeleznicni-den-2018/

Soutok se akce účastnil loni a můžete se podívat na  http://soutok.blogspot.com/2017/09/kralovstvi-zeleznic-depo-vrsovice.html

Pokud však chcete nějaký lepší a pozitivnější článek specializovaný na Království železnic, tak musíte jinam. Jde totiž o to, že při první návštěvě jsem neviděl to nejhlavnější, jak píši v prvním článku.:

http://soutok.blogspot.com/2018/04/kralovstvi-zeleznic-v-praze-na-smichove.html

Výstaviště Lysá nad Labem: nejbližší akce.

Podzim nabízí v Lysé nad Labem dle mého názoru vůbec ty nejlepší výstavy roku. Než však přijdou na řadu takové oblíbené akce, jako je Exotika, automobily a rychlá kola, pivní a vinné slavnosti, či Vánoční knižní veletrh, tak tu máme ještě neméně krásné ušlechtilé koně, modelářskou výstavu a řadu výstav chovatelských. Zkrátka, výstaviště v Lysé nad Labem, to má zvuk snad ze všech výstavišť nejlepší.


A nakonec si dnes dáme Mšeno a okolí.


Zbylé akce roku ve Mšeně a okolí:

10.09.2018  Sbírkové dny Světlušky22.09.2018  Kadlín - Plody podzimu28.09.2018  Memoriál V. Mokrého - nohejbalový turnaj28.10.2018  Kadlín - ukončení turistické sezóny28.10.2018  Sázení stromků k výročí republiky - slavnostní brigáda28.10.2018  Běh Debří10.11.2018  Koncert pro Světlušku24.11.2018  Velký Újezd - Posvícenská taneční zábava01.12.2018  Kadlín - rozsvícení vánočního stromu02.12.2018  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark08.12.2018  Vánoční hostina pro zvířátka12.12.2018  Česko zpívá koledy16.12.2018  Běh Boudeckou roklí


Zdroj: Soutok

Září 19, 2018

20:01Není to tak dávno, co jsem zde představil jména kandidátů pro nadcházející komunální volby a není bez zajímavosti, že už vás řada navštěvuje minulé články, které  se týkají komunálních voleb v roce 2014. Že by letos Soutok zapomněl, nebo se mu do téma nechtělo ?

Ale vůbec ne, jen mám letos tak nějak už dlouho jasno.

Článek s kandidáty:
http://soutok.blogspot.com/2018/09/vystava-exotickeho-ptactva-bude-nove-v.html

Bylo by celkem laciné sem dát několik fotografií s předvolebními plakáty a napsat nějaké moudro ve stylu :,, Podívejte se, koho jak znáte, co o něm víte a podle toho volte :-). "

 Nestranný tisk je do jisté míry krásná věc, ale když se podíváte do minulosti, tak je to plejáda známých jmen umělců a sportovců a redaktorů, kteří se nějakým způsobem vyjadřují k tomu, které politické straně holdují, nebo jakého prezidenta bychom měli volit, a jiná skupina zase rozhoduje, které zprávy mají zůstat jenom na internetu, a kterými zprávami se pochlubit v televizi. Prostě, politika je kabaret, pokud ji aspoň trochu sledujete :-).

Nicméně, nikdo vás nenutí chodit k volbám, ale můžete si zkusit vsadit na nějakého toho koníka. Třeba to zrovna bude lepší. Mám takové koníky, tak to zkusím, ale neznamená to, že bych vám to vnucoval :-).

Martin Klihavec - Mé město:

Nejde jen o to, že je to kronikář města, který píše kroniku města, přispívá do měsíčníku radnice články o historii, běhá po akcích a fotí, aby měl materiál pro svoji profesionální práci.( Občas mi pošle nějaký materiál pro reklamu :-)) Podílí se na tvorbě knih, a hned musím připomenout, že už za týden si pro jednu půjdeme a jistě dám znovu i reklamu:


Jako předseda MOOS ( Mělnický osvětový a okrašlovací spolek) pozvedl turistický ruch v oblasti navržených upomínkových předmětů a především dokázal vyjednávat s majiteli středověkých městských sklepů, a díky tomu, se vás stovky, až tisíce podívali  několikrát do míst, kam bychom se ještě dlouho nepodívali, pokud vůbec. Sdílí i podobný pohled na život u řeky.Nápaditost, tah na branku a pozitivně vnímám i dosud nepolitickou příslušnost.

Mgr. Jan Dáňa -Mé město.

Scott McKenzie  v roce 1967 nazpíval písničku San Francisco a zajistil si věčnou slávu. To se každému interpretovi jednoho hitu nepovede. Pokud jste byli  začátkem června pod tribunou na konci akce Mělnický okruh, tak víte, že šlo o šlágr, který nám výše zmíněný interpret zřejmě zajistil pro budoucí léta a obnovil tak neuvěřitelně historicky zapadlou tradiciLeoš Sýkora - Mé město.

Zástupce ředitele firmy Erwin Junker, která je velkým sponzorem místních akcí. Další člověk bez politické příslušnosti a zkušeností v regionální politice. Rozhled a nápady, které se úzce dotýkají témat Soutoku. ( život u řeky, podzemí, centrum ...)


Hadík: V Poděbradech je na podobném místě na soutoku Labe a Cidliny restaurace Cidlina a asi tři další venkovní posezení na cyklostezce. Kotví tu výletní loď, je tu konečná stanice ekovláčku a o něco dále, se rybaří.

Připomeňme si nyní na bilboardech některé další hráče, kteří se utkají ve volbách 5. a 6. října o možnost rozhodování v budoucích dějinách města.
Petr Volf - Mělničané:

Pokud se podíváme na výsledky z roku 2014, tak dostaneme takovou zajímavou situaci.

https://volby.idnes.cz/komunalni-volby-2014.aspx?t=4&o=2&o2=CZ0206&o3=534676

Petr Volf postoupil totiž za Mělničany, jako jediný kandidát a hned se vyšvihl na post druhého místostarosty. Velké kulturní akce, jako je třeba Mělnické vinobraní, tak to je stávající parketa tohoto muže, pokud se nepletu.


Zbyněk Šnajdr - Ano

Strana, která vnesla do parlamentní politiky potřebný čerstvý vítr, abychom nudou neusnuli :-). Tady mohu z vlastní zkušenosti ( někde je tu článek i komentáře) napsat, že zaměstnanci za svým 41 letým šéfem stojí, a to vůbec není špatné vysvědčení.

Na kandidátce komunálních voleb je spousta známých i méně známých jmen. Třeba Rudolf Fidler - KSČM ,, Za lepší Mělník" byl podle čtenářské ankety ( Koho by jste chtěli mít starostou města ?) dnes již neexistujícího mrtvého webu iSoutok vyhodnocený, jako nejůspěšnější kandidát na starostu. Opomenout nemohu ani prvního místostarostu Mgr. Milana Schweigstilla - Máme rádi Mělník ( dříve TOP 09).

 Jeden z nejaktivnějších politiků vede  nekonečnou válku ohledně dopravních kuželů v našem městě, které si u odpůrců dokonce našli svoji přezdívku ,, Schweigstillky". Na straně jedné, se jenom jmenovaný snaží vyhovět požadavkům nařízení EU, ale na straně druhé se zcela logicky přetřásá na veřejnosti nezodpovězená otázka, zda by to nešlo zařídit jinak. Jedněm se kužele líbí a připadají jim praktické, druzí se spíše smířili s osudem, a občas někdo nadhodí, zda by třeba nebylo možné aspoň někde docílit stejnou službu mobilním umělým záhonem :-).

Politika, a dokonce ani ta regionální není jednoduchá a není jistě snadné nadchnout pro nějakou věc většinu. A už i proto mi připadá zajímavé vidět, kdo dostane tu důvěru třeba jen na čtyři roky pro ten náš společný Mělník něco udělat. Kdo to klání ustojí, kdo ne, kdo nový dostane šanci ?Příští rok by již měly státy v Evropě mít čas, který se již měnit nebude. Největší problém však je, že se lidé již nemohou dohodnout, zda chtějí mít ten přirozený středoevropský čas, který říká, že poledne je ve 12 hodin nad našim 15. poledníkem, nebo zda chceme trvale letní čas.

Důvod je jednoduchý. Tam, kde se později vstává a kde se později chodí do práce, tak je tendence mít spíše ten letní čas. Tam kde se chodí do práce od šesti hodin, tak si lidé stěžují, že jdou spát za světla, nemohou usnout a ráno je velká tma.

Samozřejmě, že i zde, se v diskusích objevují agresivní útoky s arogantním nádechem na tu skupinu lidí, co musí vstávat brzo třeba i jen proto, že jede hodinu autobusem do práce. Vždyť někdo má po práci dost elánu na to, aby se jel ještě projet někam na kole, nebo něco někde na pozemku udělal.


Jenže se zapomíná na dvě věci. Pořád na kole jezdit nebudeme a není to jenom o práci, ale také o posezení. A dnešní člověk už ani neví, že ohňostroj odkládáme o hodinu později, protože je na něj ještě moc světlo, a z podobného důvodu odkládáme večer i táborák, protože je pořád moc světla a horko. Na tu romantickou letní tmu jsme již za ta léta nějak zapomněli.
A tak to bude ještě hodně zajímavé, jak to dopadne. Pokud vyhraje letní čas, tak to bude ještě zajímavější, protože s tím už vůbec nemáme praktické zkušenosti a navíc je ta tma ráno v prosinci nepříjemná i za normálního středoevropského času.Zdroj: Soutok

Září 16, 2018

21:12

Bývaly časy, kdy jsem neopomněl  při Mělnickém vinobraní projít každou uličku, kde se něco dělo, a někdy i několikrát za den. Včera se mi to díky obrovské návštěvnosti akce a nabitému programu, který jsem si zadal, ani zdaleka nepovedlo.

Dnes jsem to však moc nevylepšil, a to bylo zase způsobeno tím, že jsem tu mimo jiné dopisoval i články o včerejšku. Zavítal jsem však do Husovy ulice a udělal jsem moc dobře, protože tu byly věci, které jsem si docela přál vidět.

Flašinetáře už máme v několika článcích ze závěru loňského roku, kdy byl tuším zpestřením adventního času, ale je moc fajn jej po dlouhé době vidět opět. Flašinetáři mají své sdružení a někdy loni jsem na něj dával dokonce odkaz. Tam se třeba i dočtete o akcích, kde se jich vyskytne větší počet.


Na práci a výtvory kovářů je radost koukat, a proto jsou běžným doplňkem akcí pouťového druhu.


Na samém konci ulice, pak proběhly ukázky sokolnictví, a my se nyní na opeřené dovezené krasavce podíváme.

A jak tak procházím za zámkem, tak mě tak napadlo, že bych také mohl přinést nějaký ten záběr Královské pohádkové scény. Protože však měli přestávku, tak jsem zkusil vystihnout trochu atmosféru ze samého okolí scény.


Jen o něco níže bylo plno krásných a někdy i praktických věcí ze dřeva.


To jsem již opět u Country scény, kde snad mělo podle programu probíhat vystoupení Petra Kocmana a jeho Bandu. Přiznám se, že mě v danou chvíli zajímalo nejvíce pivo a vratné pohárky mi zadaly námět.

Že může být některý drobně naprasklý, tak to obsluha skutečně nemusí zaznamenat, ale půllitrové pivo do třetinky, to je už snad na vymáchání v kašně spolu s nepoctivými řemeslníky :-). Pokud tedy nebudete mít sebou svůj kelímek třeba proto, že jste si ho nechali jako suvenýr, tak velmi pečlivě  a koncentrovaně vybírejte.


A tak mě vždy při té scénce s koupáním tří nepoctivých řemeslníků napadne, že je škoda, že některé ty zákony ze středověku nepřetrvaly, protože by si spousta lidí rozmyslela udělat leccos nekalého, nebo dokonce bestiálního.


Před krásnou historickou scénkou bylo na náměstí velmi příjemně a dalo se s přehledem pohodlně procházet.


Pak přišla na řadu stále populární scénka o koupání tří nepoctivých řemeslníků, kterou jsem prvně viděl  v novém provedení. Ve starém provedení, se soud s nepoctivými řemeslníky konal ještě v přítomnosti Karla IV. , který se svojí družinou dorazil za zvuku fanfáry na pódium přímo z radnice.
Následoval takový dialog, který byl za ta léta tak ohraný, že ho snad někteří diváci znali nazpaměť a o to více lpěli na textu a užívali si to.

Toto nové pojetí mě však ani trochu nezklamalo, bavil jsem se a obdivoval jsem nejen skvěle zahrané role těch odsouzených, ale vůbec celého souboru. Možná by se na to měli přijet někteří herci podívat, aby viděli, jak to vypadá, když dá do role někdo nefalšované odhodlání. Prostě, paráda.

To jsem se již na nějaký čas přenesl na dobovou scénu, kde panovala dobrá nálada, protože se tu nehrály jen Staropražské písničky, ale nechyběla vtipnost, jak to ostatně k tomuto druhu zábavy patří.

A nezavítat na Framus 5 a Michala Prokopa, to prostě nějak nešlo.


Osmdesáté Mělnické vinobraní je za námi, a pokud jste se ho účastnili, tak doufám, že se vám snad líbilo, a že jste si našli i něco, kde to stálo za to postát. Rozhodně si myslím, že fantasticky vyšlo počasí. Nedá se však nic dělat, je to již minulost a nezbývá, než ostražitě vstoupit do dalšího pracovního týdne :-).
Zdroj: Soutok
10:18

možná nejvydařenější fotografie

V 19.50 jsem přívozem přejel na druhý břeh a pomalu jsem kráčel podle kanálu na komory u Hořína. Měl jsem sebou malý krátký skládací stativ ve tvaru třínožky, který se mi podařilo umístit na jeden samostatný patník v zábradlí mostu vedoucím přes komory.

Když jsem to však postavil, tak jsem si uvědomil, že plocha patníku není zrovna dostačující a nic lepšího ani v okolí nebylo. Z bezpečnostních důvodů jsem musel stativ jednou rukou přidržovat.

A jak to dopadlo ? Nic moc. Ohňostroje by snad šly, ale ten zámek... ? Jako kdyby se stativ nějak chvěl. Samotný ohňostroj mi přišel tentokrát nějak krátký a nebyl jsem sám. Všude kolem mě byli lidé a měli stejný názor. Nějak jsem postrádal takové ty světlice, co letí hrozně vysoko a dlouze padají k zemi, jakož možná i větší barevnou škálu.


Na stránkách Soutoku najdete jinak  celé množství ohňostrojů z Mělnických vinobraní.
Procházka přes Hořín, Brozánky a nový most mi trvala na Mělník rovnou hodinu a již jsem se těšil na to, jak to všechno bude vypadat na fotkách.

Jen jsem ještě postál u autobusové zastávky v Hoříně a nevěřícně jsem hleděl na místní hřiště, kde z nějaké tribuny vyhrávala jakási skupina pro několik příznivců před ní skladby skupiny Uriah  Heep. To bylo neuvěřitelné provedení. Oprava: Judas Priest - Breaking the law ....a další.

A tak skončil pokus o fotky ohňostroje, kde měl být zvěčněný i mělnický zámek. Co mohlo způsobit ono rozechvění  po čas oněch potřebných tří vteřin je otázkou .Něco je lepší, něco je horší, ale možná, že na tom má vliv kromě doteku rukou a jištění stojánku i jemný vánek, který zřejmě v otevřeném prostředí komor neznatelně probíhá.

Celkově jsem však zážitky ze sobotní části Mělnického vinobraní vyhodnotil pozitivně :-).

Zdroj: Soutok
09:46

Když jsem tu nedávno napsal, že se ani nikdy nepřinutím k tomu, abych zkusil najít pro ohňostroj nějakou uměleckou parketu, tak jsem vlastně dal sám sobě výzvu :-).
Tentokrát to bude dále od města a dokonce i se stojánkem.

Druhý důvod byl ten, že tu máme od května přívoz a již jsem měl jen pouhých 14 dní k tomu, abych si tuto jedinečnou historickou událost mohl připsat do konta celoživotních vzpomínek. Jak ovšem jinak, než to navždy zachytit na fotografie :-).

Konečně, stará dávná zkušenost říká, že nejlepší parketa na vodě není na palubě výletní lodi, ale co nejblíže k vodní hladině. A to už je hodně dávno ( 1980), co jsem plul z Neratovic a z Veltrus pod Mělník na gumovém oválu, a tlačáky s vanami občas rozhoupaly vodní hladinu. Ale, byl to zážitek :-).

Labe má u starého Strakova mostu šíři zhruba 140 metrů. Zde nabízím odkazy na dva starší články, kde se dozvíte, jak se řeka Labe chová při různém stupni povodní pod našim městem, nebo kde je jak široká po celém svém toku.

http://soutok.blogspot.com/2012/01/o-labi-povodnich.html

http://soutok.blogspot.com/2012/02/o-labi-povodnich-2.html

Dnes už je tento dvoudílný seriál potřeba doplnit o fakt, že nejširší je řeka Labe v naší republice nedaleko obce Libochovany na Litoměřicku :

http://soutok.blogspot.com/2016/05/labska-cyklotrasa-c2-nedelni-etapou-od.html


Následující snímky jsou tedy takříkajíc z labské hladiny a budou tu připomínat čas, kdy jsme jinak, než přívozem, nebo přes nový most na druhý labský břeh nemohli.
Jel jsem včera přes řeku vlastně 3x a řada lidí byla z neobvyklého zážitku nadšena.To už je úplně jiný most, než ty prorezlé díry.


Tak takto jsme si Mělník zde na Soutoku už hodně dlouho nepřipomněli. Snad nejslavnější pohled na naše město, tentokrát v čase vinobraní.


Nad Mělníkem také probíhaly vyhlídkové lety vrtulníkem.

Nechyběly samozřejmě i vyhlídkové lodní plavby.
Nejkrásnější komory jsou u Mělníka. Stavěly se v letech 1902 - 1905 , ale je otázkou, jak dlouho ještě budou takto vypadat. Ti znalí vědí, že se chystá velká akce, která má umožnit plavbu vyšším lodím až do Prahy.


Tak odtud by mohly být ty nejlepší záběry. Osvícený zámek a vlevo od něj ohňostroj. To jsem zvědavý, jak se mi ta prakticky turistická pohlednice podaří? Až na to lano tam nad kanálem.


Vrtulníček. No jistě, tam také zajdeme :-).
Pod městem nám jako-by vyrostlo další město. V televizi jsem nic neviděl, ale posluchači rádia tvrdí, že některé rozhlasové stanice na Mělnické vinobraní upozorňovaly.Za nějaký peníz jste se mohli krátce proletět i vrtulníkem. Dnes jde o poměrně oblíbenou zábavu na celé řadě akcí.

Kam dále ? No, když už mám tu třídenní vstupenku, tak bych měl zajít zase do centra, ne ? :-)


Jitka Zelenková. Jak dlouho jsem ji jen neviděl ? To je právě ono. Tenkrát byly jen dva televizní programy a člověk tyto hvězdy viděl každou chvíli na obrazovce, a také jezdily k nám na Mělnické vinobraní, které bylo vždy v televizi.

 Mimochodem, ještě jsem od smrti Jirky ,, Dědka" Šindeláře neviděl Katapult v současné sestavě, a to ani v televizi. Znalci mi jistě připomenou, že kdybych jel asi předloni do Lhotky, tak tam hráli, ale .... propagace byla kdysi díky médiím mnohem větší. Jistě, můžu si to pustit na netu, ale to mě bude svádět zadávat zlatou éru skupiny :-).

Jitku jsem vyfotil snad 7x , protože jsem si dal zrovna pivko, a to na nějaké korzování není. Konečně, je čas také postát a trošku si užít atmosféru.

Ještě jsem zavítal na Krausberry, ale bylo to tak akorát naladit nástroje, zahrát 4 písničky, a už jsem musel pospíchat na kus žvance a hlavně na poslední přívoz na druhý břeh řeky Labe.Zdroj: Soutok
00:14

V 16 hodin vyrážel  na trasu  již podruhé v novodobé historii průvod historických alegorických vozů a oproti loňsku byl ještě nesrovnatelně větší, což bylo dáno i tím, že si letos připomínáme 100 let vzniku Československa.

Díky tomu jste tedy mohli vidět nejen presidenta Masaryka, kterého opět ztvárnil místostarosta Milan Schweigstill, ale také například Milana Rastislava Štefánika, nebo známé policisty z meziválečných let tak, jak je známe například z oblíbeného již staršího televizního seriálu Četnické humoresky, nebo Četníci z Luhačovic.

Nebyli to však jen četníci, ale jak sami vidíte, tak  závěrečná část průvodu před hudebním tělesem představuje například historické kočárky ( RMM), které patří k Mělníku stejně tak, jako například veslaři.

Rozhodně bylo na co koukat, a jak jsem již napsal, tak průvod krásný, počasí hezké, tak co více si přát.
Zdroj: Soutok

Září 15, 2018

23:13

Je vám 20 let, nebo 30 let a jste místní, téměř místní, nebo u někoho na návštěvě ? Pak jistě běháte nejlépe celé tři dny po pouti, vybíráte z programu, popíjíte a až to v neděli pozdě odpoledne skončí, tak vám to bude možná i líto.

A nebo vám je už nějakých 40, či 50 let, jste hodně vybíraví a chcete spíše jen nějaký čas nějak rozumně ,, pobejt" a nejlépe potkat přátele a známé ? :-)

Vždy jsem se divil, že ta skupina 50 + nechce leckdy ani zavítat na vinobraní, někdy žije i minulostí, ale dnes vidím, jak to dá práci, se k tomu někdy dokopat.

Jenže, letos máme na Mělníku jubilejní a už 80. vinobraní, což mě zvláště motivovalo, abych zavítal i do placené zóny, nechť je program takový, jaký je. A pozorný čtenář jistě ví, že jsem již 34 let v řadě neměl absenci, i když jsem třeba jen během akce někdy dokonce pouze prošel pouťovou zónou :-).

Letos, se však můžete těšit na články, které vás zavedou speciálně na průvod, speciálně na ohňostroj, ochutnáte maličko atmosféru v placené zóně, něco si nechám, jako menší milé překvápko a snad i zítra v neděli ještě něco nafotím.

A jak tedy začal tento první článek ? Konečně jsem se někdy po poledni donutil k tomu, vydat se do toho lidského mraveniště plného hluku a začal jsem jako obvykle fotografiemi z pouťové zóny. Když jsem konečně usoudil, že nastal čas vstoupit do placené zóny, tak mě pojala trochu nostalgie.

Kde jen jsou ty časy, kdy zkrátka člověk někde na trase procházel kolem kontroly a pokud neměl lístek, tak ho přímo na místě koupil. ( ?)  Dnes bylo možné lístek  ( pásku na ruku) koupit  jen u kas a ještě se stálo fronty. Naštěstí šlo opravdu jen o několik minut a slečna za okýnkem makala o 106 :-).

Ovšem, díky své liknavosti a přesvědčení, že  cesta do centra dění bude hračkou a projdu si kudy chci, mě stála  možnost vidět byť i jen část koncertu revivalové skupiny The Basketles, která měla hrát Creedence a Beatles.

V centru dění jsem se však zdržel prakticky jen chvíli, protože nastal čas prchnout do okrajových částí města, kde začínal po letošní obnovené premiéře z dávných časů již druhý slavný průvod historických alegorických vozů.

Počasí vyšlo a průvod byl snad ještě krásnější i větší, než loni, ale to uvidíte v dalším článku. Rozhodně neváhejte a přijďte do centra i v neděli :-).Pouťová zóna.

Country scéna: Blue Brothers


Hlavní scéna: MiraiSvatováclavská ulice.
Královská pohádková scéna
Jen kousek od vyhlídky

Součástí akce jsou i vyhlídkové lety vrtulníku. Na spodním obrázku jej najdete, jak letí nad polabskou krajinou.
Zdroj: Soutok

Září 13, 2018

18:59


Velká mělnická akce zítra začíná, ale mám tu přece jen ještě nějaké resty.  Hlavně tu mám reportáž z muzea, ale není od věci si připomenout, že není jen muzeum, vinobraní a  blížící se volby, jak čteme na plakátech.

První snímek tedy věnuji možná první postavené pouťové atrakci v centru města, kterou jsem ve středu večer objevil. Však to již v pátek vypukne.


Opět jsem měl po delší době cestu kolem jezírek u autobusového nádraží a námět je na světě. Jak vidíte, tak je stále tak málo vody, že  hladina hlavní vodní plochy nedosahuje ani k můstku, ze kterého fotím první dvě fotografie.

A právě ta vrchní fotografie nám ukazuje, jaký tu máme hrozný svinčík. Je to několik let nazpátek, co jsem často vídal po celém městě úklidové čety v oranžových vestách. Kam se ti pracovníci poděli ? To je dnes již nepotřebujeme ? Vždyť třeba jen právě kolem říčky Pšovky nám vznikly poslední dobou díky náletovým dřevinám neskutečné džungle, které se přímo staly rájem odpadu nejrůznějšího druhu.

Skutečně se máme na co dívat. Tento park však nepřitahuje jenom rodiče s dětmi, kteří se jdou podívat na zvířátka, nebo si trochu dále pohrát, ale i ty trochu hlučnější děti, co se třeba rádi zhoupnou na nějaké větvi stromu, nebo mají radost, když mohou ptáky vyplašit.

Asi nám to nevadí. Hlavně, že brzy bude zase boj o místečka ve vedení města.Hlavním téma dnešního článku je ovšem materiál z muzea ( níže).


Do muzea! - výstava výsledků výtvarně – literárního soutěžního projektu u příležitosti 130. výročí založení mělnického muzea.
Mělník, 28. 8. - 20. 9. 2018

Až do 20. září je ve vstupních prostorech Regionálního muzea Mělník k vidění výstava převážně obrazem dokumentující vnímání svého muzea očima žáků místních škol. Výstava Do muzea! je nedílnou součástí letošních oslav 130. výročí založení paměťové instituce v Mělníku. Soutěže se zúčastnili třídní kolektivy i jednotlivci od mateřských škol až po žáky z druhého stupně.

Před porotu 14 muzejníků doputovali nejrůznější přání, texty, obrázky, koláže a dokonce i komiksy, které blahopřejí muzeu k 130. narozeninám, vzpomínají na super zážitky v mělnickém muzeu nebo se zabývají přímo jeho historií.

„Máme z toho radost.“ Hodnotí výsledná díla muzejní pedagožka Jitka Králová. „Z přání, obrázků i textů vyplývá, že jsou děti v muzeu spokojené a rády se k nám vracejí. Páťáci si třeba ještě pamatují, co tu zažili v první třídě i co se dozvěděli. To si potom člověk říká, že naše práce má skutečně smysl a návaznost…“


1. místo získala letošní 5. B. ZŠ Jungmannovy sady s narozeninovým kolážovým dortem 2. místo získala kniha „Rok s muzeem v obrazech“ MŠ Pohádka Mělník 3. místo obsadili dva nadějní komiksoví tvůrci z letošní 8. A ZŠ Jungmannovy sady s komiksem o historii muzea

12. 9. Muzejníci předali ceny vítězům. Z poukázek na mlsání v cukrárně v hodnotě 1500, 1000 a 500 Kč měli velikou radost!
Všem moc děkujeme za krásná blahopřání a vítězům gratulujeme!Zdroj: Soutok

Září 9, 2018

11:03

Do jubilejního 80. ročníku Mělnického vinobraní zbývá pouhých pět dní, a to je možná čas, se tak trochu opticky naladit. Co říkáte ? Mimochodem, za těch skoro 7 let, co už tu Soutok vydává tyto články, tak zde v roletě vpravo pod měsíci září najdete množství fotografií z různých ročníků, včetně nějakého toho povídání.

To nejstarší Mělnické vinobraní, které jsem prezentoval, jako svůj první článek o této akci, je z roku 2007, a protože tehdy Soutok ještě nebyl, tak jsem dal několik fotek sem na konec tohoto článku. Celý článeček pak naleznete na http://mujmelnik.webzdarma.cz/Vinobrani.html

Na úvodní fotografii je takový důležitý symbol letošního Mělnického vinobraní, který jste mohli prvně spatřit  26. května na 2. ročníku Mělnického pivního festivalu. Plastový pohárek je zálohovaný v ceně 50 Kč, a jak jistě již víte z mnoha médií, které o této akci píší, tak se předpokládá, že si jej spousta lidí nakonec ponechá, jako suvenýr a vzpomínku na jubilejní ročník.


Ceny vstupného se nemění. Plánek i program, včetně všech důležitých informací najdete kromě tištěných médií, také na ...https://www.vinobranimelnik.cz/

Pokud si třídenní vstupenku pořídíte v předprodeji, ( do 13.9.) tak za ni zaplatíte 180 Kč. Pokud si raději počkáte například z důvodu nějakých možných pracovních povinností, až na samotný pátek, tak na místě zaplatíte 200 Kč. Zde se nic nemění a jednodenní návštěva je pochopitelně méně výhodná( 150 Kč vstup), jak to ostatně  bývá.


Na akci se tradičně podílí i RMM a zde je program pro rok 2018.


Loňský rok nás po mnoha letech ( ani moje generace to nepamatuje) vrátil k průvodu, který je jiný, než jsme bývali po léta zvyklí, ale má zase jiné přednosti.

Předně je před námi ještě plno programu akce, dobře se průvod za denního světla fotografuje, lépe jsou vidět detaily a alegorické vozy mají své kouzlo. Jiná věc je ta, že i ten večerní průvod měl své kouzlo za svitu loučí. Jak jsem tu loni zmínil, asi bychom se nezlobili, kdyby byly průvody oba, nebo to třeba někdy z historických důvodů (při vzpomínce na časy, které pamatujeme my) po několika letech zase organizátor občas pro pestrost změnil :-).


Schválně jsem vybral fotografie, kde těch vozů moc neuvidíte, protože si můžete najít vpravo měsíc září 2017, kde najdete celý speciál, jenž se ve dvou článcích týká pouze samotného loňského průvodu. Zase jsme o rok starší.Presidenta Masaryka představoval 1. místostarosta Milan Schweigstill a vizuální podoba byla neskutečná.


Následující fotografie jsou pouze z loňského ohňostroje. Stejně pochybuji, že bych se někdy vydal s fotostojanem na komory do Hořína, nebo někam do polí k Zelčínu a zkoušel zachytit ohňostroj nad osvětleným mělnickým zámkem. Mohlo by to být však úchvatné.
Dostávám se do takové té pouťové části, která je tuším směsicí z různých let.


A jak jsem slíbil, tak zde máme fotografie, které jsou staré již 11 let ! Mimochodem, v roce 1911 bylo vůbec to první Mělnické vinobraní, a tak je to taková hříčka numeralogie. Ostatně, druhé vinobraní bylo po 11 letech v roce 1922 :-).

To je zřejmě z tohoto víkendu vše a pomalu se připravme na největší akci našeho města, která má letos zvlášť zdůrazňované jubileum. Jistě je to i proto, že si letos připomínáme výročí 100 let  vlastního státu, vzniklého v rámci Československé republiky.
Zdroj: Soutok

Září 8, 2018

21:26

Kdo jste si tipoval, že Soutok nakonec z dnešní obrovské nabídky akcí vybere Den otevřených dveří v areálu mělnické elektrárny, tak jste tipovali správně :-). Vždyť jsem tu nebyl dobrých 40 let.

Jenže jsem nakonec vypracoval takový plán. Pojedu na akci autem, pak to vezmu na Říp, kde se pokochám přírodou, rozhledy do kraje, proladím v rádiu pásmo DAB+ , a nakonec to vezmu ještě přes Černouček a Spomyšl do vraňanské jahodárny na výstavu papoušků, případně se stavím ještě v Zelčíně. Vymyšleno dobře, ale plán nějak nevyšel .-).


Vyhrabal jsem se z domova někdy v 11 hodin a projížďka mezi automobily přehuštěným Mělníkem neměla chybu. Ještě štěstí, že jako domácí občané máme všechny zkratky v malíčku, protože jinak je to na stání v dlouhých kolonách :-). Je to, jak z nějakého kabaretu, když posílíte jedoucí frontu těch situace znalejších.


Když jsem někdy v 11.30 úspěšně zaparkoval na parkovišti EMĚ, tak mi doslova vyrazilo dech to neuvěřitelné množství postávajících lidí. Cože, to tady mám jako stát ve frontě a čekat ? Potkávám známého, který mi vysvětluje, že se musím registrovat u nějakého stolku na příslušný okruh, který chci absolvovat.

Myslel jsem, že třeba navštívím všechny, ale najednou to vypadá, že snad budu rád, když se vůbec někam dostanu. Stojím kousek od stolku, kde snad ani nějak fronta není a u něj jsou velká čísla 1 a 2. ,, Dejte mi to na dvojku" říkám paní a důvodů mám několik. Tam kde jsem kdysi skončil, tam navážu, a na trojce jsem ještě nebyl. Přitom na to člověk kouká každou chvíli z vyhlídky od zámku.

A konečně mě fascinuje, jak je ta elektřina mocná. Když nejde proud, tak je z toho celá společnost vyřízená. To vám nejde ani internet, lidé prskají, obchodní supermarkety zastavují provoz a v nemocnicích zachraňují životy náhradní zdroje. Dnes, se pro tento stav vžil  anglický název blackout.


Vyplnil jsem s určitými rozpaky registrační list, který snad jen sloužil pro pořadatele, aby věděli, kolik mají ve skupině lidí. ,, Tak to máme prohlídku ve 14.30 , pane" , dříve tu nic volného není. Ani nevíte, jak jsem byl rád, že tu jsem vozem

. Nejprve jsem pro vás nafotil tu frontu v 11.45 a krátce jsem zavítal do dětské zóny, kde bylo několik propagačních tabulí s informacemi, skákající hrad, taková ta občerstvovna s lavicemi a stolky v podobě stanu, jak ji známe z našeho náměstí, když jsou u nás akce, pódium ( jak jen jsem nemoderní, když neříkám stage ..stejdž :-)) a rotopedy pro charitu.


V rychlosti jsem tedy propočítal náplň na asi dvě a půl hodiny pauzy, udělal fotky rotopedů a vyrazil co nejrychleji po trase Horní Počaply obec - Bechlín- Krabčice - Ctiněves.

Pod Říp jsem se dostal asi ve 12.15 a počasí bylo nádherné. Tento magický kout naší země má něco do sebe.


Návštěvníků tu bylo mnoho.


Nemohu vynechat populární rotundu, o které jsem psal v posledním článku věnovaném výletu na Říp. To již bylo 12.45 a vlastně jsem doslova sprintoval k nejzazšímu bodu mého dnešního putování, kterým byla Roudnická vyhlídka.Všude je něco zajímavého. Zde před rotundou si hrál nějaký tatínek s dronem.


Volal na synka, ať se podívá vzhůru, ale ten nějak neměl chuť.


Bylo docela hezky vidět a nafotil jsem opět spousta záběrů na své oblíbené kopce.


Tomuto snímku dominuje Milešovka a vpravo Kletečná.


Pravý poklad je však zde. Zcela vpravo je vrch Ranná u Loun ( rogalisty hojně navštěvovaná tabulová hora), ale ve středu snímku na pozadí, se zvedá nejvyšší partie Krušných hor, kde bychom měli spatřit triedrem za dobrých podmínek 94 km vzdálený Klínovec.


Ranná a zcela vpravo Házmburk.

Velmi rád hledím právě na romantický  Házmburk , na vrch Ranná u Loun ( stolová hora) a vlevo od ní jsou již Krušné hory, kde by mohl být za dobrých podmínek vidět triedrem Klínovec.


Na DABu + , se nic zvláštního nedělo. Pravidelně tu jde mux 5C a 9A ze Saska, a bavorské muxy. V tomto případě bavorské rádio Charivari z Horních Franků , z vysílače Ochsenkopf ( cca 50 km západně od Chebu) na 12 D. Za podmínek lze však ulovit i vysílače z Duryňska, nebo Saska-Anhaltska. Mám však již zprávy, že v Českém lese lze zachytit na onu prutovou anténu muxy dokonce až z Bádenska a Porýní, což je bohužel od nás trochu z ruky a záleží i na citlivosti přijímače.


Pohled na EMĚ z Pražské vyhlídky.


Mělník, to je ze Řípu něco, jako třešnička na dortu.


To je zahrádka, ve které žijeme a můžeme být za ni rádi. Strategické místo na pomezí dvou druhů krajiny, odkud se dobře cestuje. Místo s krásnou historií.
Pohled do srdce Čech.


Mezi fotografy bývají oblíbené i záběry, kdy popředí tvoří samotné místo a pozadí dokresluje krásná krajina.


V minulém článku jsem psal, že výstava v RMM, je vlastně pozvánkou do lesa na houby. Podívejte se, jaké pěkné tu vyrostly a je to přesně tak, že rostou v takových hnízdech, a když najdete jednu, tak další jsou vždy někde blízko :-)).

Tak dívky jsem potkal již cestou nahoru, přemlouvaly mě, abych se zdržel, a že mají sebou nějaké dobroty a typoval jsem, že přijely z Roudnice nad Labem, kde je dnes vinobraní. Vysvětlil jsem, že mám skoro každý výlet v poklusu ( s nadsázkou) a již ve 14.30 musím být u elektrárny :-)).


Ano, slíbily mi, že to mohu dát na web, a pokud pobraly adresu .... Tak holky zdravím :-)!

Tak to kluci vidíte, koukáte pořád do mobilů na net, a já  potkávám holky ve vlaku, nebo v lese :-)). Tady aspoň víte, jak vypadají a nemusíte koukat na televizi, kde varují mládež, že na druhém konci netu může být nějaký pěkný hajzlík vyššího věku, co může po netu pěkně potrápit.


Asi ve 14.05  hodin jsem tedy odjel od Řípu a ve 14.17 jsem byl již zase u elektrárny. Proč to všechno píši ? Nějaký chlapík na facu si prý stěžoval, jak to bylo nedokonale zorganizované, a že nakonec odjel domů, aniž by něco viděl.

Toto je tedy také možnost. Myslím však, že určitě nejde o poslední Den otevřených dveří v EMĚ a jistě bude nějaký další, kde se již z toho zájmu organizátoři poučí. Ostatně, víte, že je snaha zde udělat spalovnu odpadů pro velkou část našeho území, a tak je třeba ukázat nějakou vstřícnost a poučit lidi, aby si projekt získal více sympatií :-). I to může být určitý motiv, ač je krásné, že dnes skutečně žijeme v době, kdy je tu tendence lidem ukázat cokoliv.

Pamatujete, jak jsem kdysi psal na Mělníčku, že v Drážďanech ( 2004) na vlakovém nádraží, se přes týden pracovalo ( rekonstrukce) a o víkendu se provázeli po staveništi za malý poplatek zájemci, třeba i z řad čekajících na vlak ? Tehdy jsme spekulovali, zda by to vůbec Čechy zajímalo ? Možná.


Osobně se tedy domnívám, že nás dnes provázeli po EMĚ sympatičtí chlapi, kteří o tom všem něco vědí, dokáží o tom pěkně vyprávět, a nezabalili to v 15 hodin, jak bylo původně od stolu v plánu, ale ještě tuším v 16 hodin provázeli dobrovolně někam nějakou další skupinku. Však některé ty tváře známe osobně :-), že ?

Pochopitelně, že jsem si nafotil řadu fotografií z provozu, ale vězte, že bloger není novinář, nemá za to všechno, co dělá žádnou mzdu a přitom balancuje někdy na hranici, která může přinést nebezpečné problémy, které jsou vlastně zbytečné. Z tohoto důvodu tu nic pokoušet nebudu.
Navíc jsem našel přímo skvělé stránky  i s virtuální prohlídkou:

https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr/melnik.html

Jinak mi to vzhledem k vloženému zrychlenému výstupu na Říp dnes v 15.45 již opravdu stačilo, ale myslím si, že to nebyla poslední pozvánka a jistě to na elektrárně doladí napříště tak ( více průvodců, časnější interval), aby příchozí návštěvník nemusel nějak dlouho čekat, nebo někam jezdit a mohl si za ten den, který bude návštěvně jistě delší prohlédnout třeba i více okruhů. To má pak i tu výhodu, že jistě nikdo nejde z okruhu na okruh, a každý si mezi tím jistě rád posedí pod zmíněným stanem ( může jich být více), vstřebá zážitky a nabere nové síly.

Nelze hned odsuzovat akce, které jsou v začátcích a kde se hledá teprve cesta. Vzpomeňme na červnový Mělnický okruh. Vše se musí zkrátka vychytat a leccos, se samozřejmě zprvu podcení.

A za vším stojí nějaký člověk, který přijde s myšlenkou a má tu sílu, nebo ty kontakty, že se to jednoho dne uskuteční.


Zdroj: Soutok

Září 7, 2018

17:57

Také vás po těch několika málo občas deštivých dnech napadlo, že by mohly růst houby :-) ? Ostatně, již se občas na toto téma objeví vedle zpráv o velkých afrických klíšťatech a západonilské horečce u nás i nějaká ta houbařská reportáž v televizi.

A tak berte reportáž z právě uplynulé výstavy v RMM, jako krásnou pozvánku k činnosti, kterou máme mnozí rádi. Otázkou je, zda nedáme přednost jiné činnosti a nezdůvodníme si to tak, že už houby stejně někdo brzy ráno před námi vysbíral a maximálně si z lesa odneseme klíšťata :-).

Výstava hub s programem pro školy
6. - 7. 9. 2018

Na Kokořínsku rostou! Regionální muzeum Mělník se nezaleklo letošního extrémně suchého počasí a uspořádalo tradiční výstavu hub s programem pro školy. Ve velkém sále se nakonec sešlo úctyhodných 85 druhů hub, některé přinesli sami návštěvníci.

 I letos se podařilo nalézt vzácné druhy např. hřib přívěskatý nebo hvězdák vlhkoměrný, který své jméno získal od hygroskopických cípů reagujících na vlhkost. Návštěvníky zaujaly také různé druhy bedel, z nichž některé jsou i jedovaté. Mezi jedlými houbami vévodil 23 centimetrový kozák březový. Přes polovinu hub, včetně zmíněného kozáka nasbírali muzejníci na Kokořínsku, zbytek dovezl mykolog Jaroslav Malý z Novohradských hor.

Během dvou dnů (6. a 7. 9.) výstavu shlédlo přes 400 školáků, kteří se účastnili speciálního programu s mykologem. Veřejnost měla možnost prohlédnout si houby a položit své houbařské otázky ve čtvrtek odpoledne. Toho využilo 49 lidí včetně dětí, které ocenily houbařské hry a úkoly.
-KrF-Druhá reportáž je o slavné výstavě Expo Brusel, kde se naše republika v dávné minulosti nesmírně dobře presentovala.

Expo Brusel a životní styl
Regionální muzeum Mělník - kavárna 4. - 30. 9. 2018

Do konce září je v kavárně Regionálního muzea Mělník k vidění výstava Expo Brusel a životní styl. Jedná se o malou vzpomínku na úspěšnou účast Československa na světové výstavě EXPO v roce 1958 v Bruselu. Muzeum tak reaguje na letošní připomínkové akce osmiček v našich dějinách.
První poválečná světová výstava EXPO 58 byla otevřena 17. dubna 1958. Jejím symbolem se stalo Atomium představující model uspořádání atomů v krystalu železa.

 Československo na sebe upozornilo pavilonem postaveným podle projektu Františka Cubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného. Autorem scénáře výstavy byl Jindřich Santar. Výsledkem byla dynamická expozice s příběhovou osou nazvanou "Jeden den v Československu".

Vedle Laterny magiky (světového unikátu propojujícího filmové projekce s divadelní akcí, tancem hudbou a pantomimou) a polyekranu se na úspěchu československého zastoupení výrazně podílela restaurace s krytou terasou rozdělená v interiéru na dvě části – lidovou (Plzeňskou) a výběrovou (Francouzskou). Denně českou restauraci navštívilo v průměru 4000 hostů.

Masivní pečlivě propracovaná propagace našeho pavilonu se vedle kvalitního zpracování expozice zasloužila o mezinárodní úspěch a následný vznik dlouholeté legendy. Československý pavilon v Bruselu navštívilo přes 6 milionů návštěvníků.


Všech 170 československých exponátů přihlášených do soutěže získalo ceny – 56 velkých cen, 47 čestných diplomů, 35 zlatých, 18 stříbrných a 14 bronzových medailí. Pavilon získal nejvyšší ocenění Zlatou hvězdu jako nejlepší z 52 účastnických zemí.

Československý úspěch na EXPO 58 následně vyvolal novou vlnou v oblasti designu a užitého umění známou jako bruselský styl.

Výstavka v muzejní kavárně dává nahlédnout do expozice „Jeden den v Československu" pomocí fotografií a dokumentů. K vidění je také malá ukázka keramiky a užitého umění v bruselském stylu.

-rmm


Zdroj: Soutok

Září 6, 2018

18:11

Mám velkou radost, že vás mohu zde na Soutoku pozvat na slavnostní uvedení knihy Františka Purše s názvem Náš Mělník II .  Dříve, než dám však  prostor samotné pozvánce, kterou  jsem před malou chvílí obdržel od kronikáře města a předsedy spolku MOOS Martina Klihavce, tak mi dovolte i několik osobních vět.

Zhruba na přelomu tisíciletí, se k nám mnohým dostaly první obrázky toho skutečně historického Mělníka z konce 19. století a první poloviny století dvacátého. A nebyly to jen obrázky, ale pokud to někoho zaujalo a měl třeba i štěstí na lidi, tak mohl přijít i k  nějakému jinému materiálu a seznámit se třeba s dílem a jménem profesora Ludvíka Böhma. Ten  byl považovaný za takovou osobnost mělnické historie právě toho sklonku 19. století a je až k nevíře, jaké podrobné a cenné informace nám tu o životě v našem regionu té doby zanechal.

Možná, že právě od toho přelomu tisíciletí zjišťují zájemci o naše město a jeho historii skutečnost, že i dnes máme mladé autory, kteří dovedou o historii města napsat velmi pěkné články a publikace, byť jsou mnohdy odkázáni na archivní materiály, nebo rozhovory s těmi staršími občany. A když to tak vezmu, tak to co byla před několika desetiletími současnost, tak je dnes již také leckdy neuvěřitelná minulost.

Takovou osobností 20. století naší regionální historie byl právě pan František Purš a zejména generace nás starších, kteří jsme jej znali a do určité míry jsme se také dotkli během života některých časů, o kterých píše, tak pro nás bude vždy pojmem na poli regionální historie.

František Purš nás opustil dne 14. prosince 2015 ve věku 88 let . Je až k nevíře, jak ten čas letí, a to spojení času a historie je tu na místě.
Kronikář města Martin Klihavec a Město Mělník si Vás dovolují pozvat na slavnostní uvedení nové knihy Františka Purše „Náš Mělník II.“, které se uskuteční ve středu 26. 9. 2018 v 17:00 hod. v obřadní síni mělnické radnice.

František Purš po mnoho let přispíval svými články o mělnické historii do městského zpravodaje Mělnická radnice. V roce 2010 vydalo Město Mělník všechny tehdy uveřejněné články Františka Purše v knize „Náš Mělník, listování jeho historií“. Přispívat do Mělnické radnice však František Purš nepřestal a tak každý měsíc připravil další článek, dokud jeho tvorbu neukončila těžká nemoc.

 Při posledním rozloučení s Františkem Puršem slíbil starosta města MVDr. Ctirad Mikeš, že vyjde i druhý díl knihy. Slíbený počin se stal skutečností a druhý díl publikace obsahuje dalších 63 článků, které František Purš publikoval v měsíčníku Mělnická radnice v letech 2010 až 2015. Texty nebyly po obsahové stránce nijak upravovány, byly však doplněny fotografiemi. Kniha obsahuje také životopis autora a seznam publikací, jichž byl František Purš autorem nebo spoluautorem.


Ještě štěstí,  že koukám na plakáty. Myslím, že Den otevřených dveří Elektrárny Mělník je akcí, která je hodně velkým lákadlem víkendu. Už jen fakt, že jsme tu možná někteří byli naposled před desítkami let, kdy základní školy objížděly významné podniky v regionu, aby se jejich žáci aspoň trochu seznámili s tím, co se kde dělá, a jak to tam vypadá, než opustí lavice a vkročí do světa studií a zaměstnání.


Navíc není dnešní elektrárna jen výrobnou elektřiny, ale také důležitým distributorem tepla i do vzdálených míst a v neposlední řadě vše směruje k tomu, že zde pravděpodobně vyroste i spalovna odpadů. Vše se nás to tak nějak dotýká, jsou to zajímavé technologie, o kterých je dobré aspoň něco málo vědět a v neposlední řadě si odnesete originální zážitky a vkročíte do míst, kam se třeba již jen tak nedostanete.
A kdyby vám to pořád ještě nestačilo, tak vězte, že tam dokonce můžete jet z našeho města zcela zdarma vybraným autobusem ( pět spojů tam a pět zpět).
Čeká na vás 6 tématických okruhů a více již najdete na ....
https://www.cez.cz/cs/den-otevrenych-dveri-elektrarny-melnik.html
Tak co, navštívíme to :-) ? Akce má probíhat od 10 do 15 hodin.
Zdroj: Soutok